Kino kipindji akisambila nshalelo a Nfumu Saule na Nfumu Daavide mu bipwa pepi na 80. Ku mbangilo, Saule baadi atshiinyi Efile Mukulu na kwiyisha, kadi baadi mwalulukye musango umune, aye nkupela kulonda bukunkushi bwa Yehowa. Yehowa baadi mumusumbushene, aye nkulungula Samwele byadya kwela Daavide mwimu bu Nfumu a kabidi mu Isaleele. Pa mwanda wa kyutu, Saule batompele misuusa ibungi bwa kwipaa Daavide, anka Daavide tabakimbile kwiobwela nya. Yonatane mwana a Saule baadi auku shi Daavide baadi musangulwe na Yehowa, aye nkukwatshishena Daavide. Daavide baadi mukite milwisho ikata ibungi, kadi tabaadi musumbushene dinyooka dya Yehowa nya. Su we nambutwile, kwasha mwana oobe bwadya kumona muulo wa kukwatshishena nsaa yooso mpàngo ya Yehowa.