Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 38

Yehowa bapeele Samesone bukome

Yehowa bapeele Samesone bukome

Bu bibaadi shi beena Isaleele bebungi abalukiile mu lulangwilo lwa ma nkishi, Yehowa baadi mutadiile beena Filistine bwabadya kumuna nsenga yaabo. Anka kubaadi bangi beena Isaleele babaadi bafule Yehowa. Umune a ku banka baadi Manowa. Tabaadi mutande mwana na mukashi aaye nya. Dingi efuku Yehowa nkutuma mwikeyilu kwi mukashi a Manowa. Mwikeyilu nkumulungula shi: ‘Okatanda mwana.’ Akapaasha beena Isaleele kwi beena Filistine. Akeekala bu Naziri.’ Weuku su ba Naziri abaadi bantu kinyi? Abaadi bafubi ba Yehowa be pabwabo. Ba Naziri tababaadi na matalwa a kutshibisha nyeene yaabo nya.

Mwenda mafuku, Manowa na mukashi aye abatandile mwana, bamuudika bu Samesone. Pabakudile Samesone, Yehowa baadi mumupe bukome bukile. Baadi na bukome bwa kwipaa nyema a ntambwe na maasa. Ungi musango, Samesone baadi mwipee beena Filistine 30 bupenka bwaye. Beena Filistine nkumushikwa bikata, abo nkukimba bya kumwipaa. Dingi efuku Samesone kii mulaale bufuku mwiumbo dya Gaze, abaafikile ku kiibi ky’eumbo bwa kutengyela bwa shi bamwipee ku namashika. Anka munkatsh’abufuku, Samesone babuukile eenda ku kiibi ky’eumbo, aye nkwikitukula. Batwadile kiibi ku mapampa aaye kubanga paapa mpaa na ku nsongo ya mwengye witadisheene na Hebrone!

Kunyima, beena Filistine nkwenda kwi Dalila, mukashi abaabadi abayila kwi Samesone, abo nkumulungula shi: ‘Atukufutu siikele kinunu ya kyaamo ky’ebakanyi su wetulungula akutuukila bukome bwaye. Atukyebe kumukwata tumwele mu lukano.’ Dalila baadi na lukalo lwa makuta, aye nkukumiina. Musango umune, Samesone bapelele kumulungula bwakinyi baadi na bukome bukile. Anka mukashi baadi’nka amwiyayila na pabafikile mu kumusokwela byoso bibaadi bifwaame. Aye nkumulungula shi: ‘Kasha tababandile kuntshiba nyeene mwanda nee Naziri. Su bantshiba yanka, nashimisha bukome bwande.’ Tomono shi Samesone bakitshiine kilema kikata pa kumungula byabya su?

 Dalila musango umune balungwile beena Filistine shi: ‘Bandungula myanda ifwame!’ Dalila baladiishe Samesone pa mikoolo yaaye, ungi muntu aabaadi naye nkumutshiba nyeene yaaye. Dalila nkusama shi: ‘Leelo beena Filistine be poodi Samesone!’ Samesone bapasukile ku tulo, bukome bwaye bubapwile. Beena Filistine abamukwatshile, bamutunya meeso, akupu bamwela mu lukano.

Dingi efuku beena Filistine binunu na binunu nkwibunga mu ntempelo a efile aabo Dagone, beelanga misaase shi: Efile eetu mutuule Samesone mu maasa eetu! Itanyinayi Samesone etusangashe.’ Abo nkumutuula munkatshi mwa misungo ibidi, na nkubanga kumusepa. Samesone nkwidila shi: ‘Yehowa, ntentekyeshe namu ompe bukome sunga bwa uno musango umune.’ Nyeene yaaye ibapwile kubanga kumena dingi. Aye nkusukuma misungo ya tempelo na bukome booso. Nshibo yooso nkukuluka, bantu nkufwila mu ntempelo na winyi Samesone nabeene.

“Ne mulombene kukita byoso mu bukwashi bwa yawa ankankamika.”—Beena-Fidipe 4:13, Kilombeno kipya 2014