Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 34

Gideone batshokola beena Madyane

Gideone batshokola beena Madyane

Beena Isaleele abatapile dingi Yehowa mongo, babanga kulangwila b’efile ba madimi. Munda mwa bipwa musambo, beena Madyane abaadi bayibe nyema ya beena Isaleele na kulwisha bikunwanga byaabo. Bwa kusuuka beena Madyane, beena Isaleele abakafwamine mu mbwebwe, na ku myengye. Ababangile kwitenda kwi Yehowa bwadya kwibapasha. Nyi Yehowa nkutuma mwikeyilu kwi ungi nsongwalume abetanyina bu Gideone. Mwikeyilu bamulungwile shi: ‘Yehowa bakusangula bwa kwikala kimankinda kya ngoshi.’ Gideone bamwipwishe shi: ‘Ne kupaasha Isaleele naminyi? Ne mukile bukinga.’

Gideone baadya kuuka naminyi shi Yehowa nyi baadi mumusangule? Baadi mwate kipese kya kilamba kya bwanda ekyadisha mu nsenga alungula Yehowa shi: ‘Ku namashika, su lume lwekala penda pa kilamba, dingi su nsenga yooso yashaala yuume, nauku shi okumiina bwandja kupaasha Isaleele.’ Butookye, kilamba kibaadi kibombe na lume kadi nsenga ibaadi yuume! Kadi Gideone batekyele dingi Yehowa shi, malooba namashika nakyebe kilamba kikale kyume na nsenga ikale ibombe na lume. Pabibaadi bilombane, Gideone baadi mushinkamishe binyibinyi shi Yehowa baadi mumusangule. Gideone babungile basalayi baye bwa kulwa na beena Madyane.

 Yehowa balungwile Gideone shi: ‘Naapa beena Isaleele matalwa a kutshokola. Kadi tomonanga shi nwi kutshokola ngoshi anwe banabeene pa mwanda wa basalayi bebungi nya. Lungula booso be na moo baalukiile ku mashibo aabo.’ Basalayi 22 000 nkwalukiila, ako nkushaala penda 10 000. Akupu Yehowa nkulungula Gideone’shi: ‘Basalayi bakii bungi. Enda nabo ku meema webalungule bwa kutoma meema. Olame nkapenda baaba abashaala bapasukye bwa kutala beshikwanyi nsaa yabatomo.’ Nkapenda bantu 300 nyi abashadile bapasukye p’abaadi abatomo meema. Yehowa beebalayile shi baaba bantu bapela abakatshyokola basalayi 135000 ba beena Madyane.

Mu bwabwa bufuku, Yehowa nkulungula Gideone shi: ‘Nsaa ya kulwa na beena Madyane ibalombana!’ Gideone baadi mupe basalayi baaye mpungi na malondo e munda bisumanga pamune na byengye bya kaalo. Aye nkwibalungula shi: ‘Talayi kwandji, bwa shi nukite kalolo nkabu’mi.’ Gideone nkwela mpungi, nkutanya elondo dyaye na kutembesha kyengye kyaye kya kaalo, aye nkusama: ‘Lupete lwa Yehowa ne lwa Gideone!’ Bantu booso 300 abakitshiine nka byabya. Beena Madyane nkupusha moo ukata abo nkusuuka mu mpese yooso. Mu kaaka kafuutakanyi, ababangile kwitapeena abo banabeene. Yehowa bakwashishe dingi beena Isaleele bwa kutshokola beshikwanyi nabo.

‘Buno bukome bushii bwa kupwandjikisha nabo na kintu mbw’Efile Mukulu ta mbwetu.’—2 Beena-Kodinda 4:7