Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 32

Mukunkushi mupya na bana bakashi babidi be na kishima

Mukunkushi mupya na bana bakashi babidi be na kishima

Kunyima kwa kukunkusha mwilo wa Yehowa munda mwa bipwa bibungi, Yooshwa bafwile na bipwa 110. Beena Isaleele abaadi abalangwila Yehowa pabaadi Yooshwa na muwa. Kadi kunyima kwa lufu lwa Yooshwa ababangile kulangwila ma nkishi, nka bu beena Kanaana. Yehowa baadi mutadiile nfumu Yabine mwina Kanaana bwa kwibakyengyesha mwanda tababaadi abamutumikila nya. Mwilo nkusendeela Yehowa bwadya kwibakwasha. Yehowa nkwibapa Barake bu mukunkushi mupya. Baadi mulombeene kukwasha mwilo bwa kwalukiila kwi Yehowa.

Debora, mutemuki mukashi, baadi mwitanyishe Barake. Baadi na mukandu umutale aufiki kwi Yehowa ubaadi awamba shi: ‘Ata balume 10000, nwende nukafumankane na kilwilo kya Yabine ku mwela wa Kishone. Kwakwa, okatshokola Sisera, nfumu a kilwilo kya Yabine. Barake nkulungula Debora shi: ‘Su we naami, nende.’ Debora bamulungwile shi: ‘Nende noobe. Anka uuka shi ta noobe akyebe kwipaa Sisera. Yehowa mmupwe kwakula shi mwana mukashi nyi akamwipaa.’

Debora nkwenda na Barake na kilwilo kyaye ku mwengye wa Tabore mu kwilumbuula bwa ngoshi. Pabapushile Sisera uno mwanda,  babungile matempu aaye, nkwimana mwibanda. Debora nkulungula Barake shi: ‘Lelo, Yehowa akupa nkumo.’ Barake na bantu baye 10000 nkubanga kwika ku mwengye bwa kwakana na basalayi be bukome ba Sisera.

Yehowa nkuusha mwela wa Kishone. Matempu a Sisera nkubanga kushinama mu matekye. Sisera nkuleka etempu dyaye nkubanga kusuuka. Barake na basalayi baaye nkutshokola basalayi ba Sisera, kadi Sisera nkusuuka! Basuukile akafwama mu nshibo y’epema ya mwana mukashi a betamina bu Yaele. Yaele nkumupa mabeele bwadya kutoma, akupu aye nkumubwikila mulengyetshi. Sisera nkulaala bu bibaadi mukookye. Akupu, Yaele kwenda bipelabipeela kwadi, aye nkumushimika kiluu ku mutwe, Sisera nkufwa.

Barake bafikile na kukimba Sisera. Yaele nkutuuka mu nshibo yaaye y’epema amulungula shi: ‘Twelala muno. Nakuleesha muntu okwete kukimba.’ Barake nkutwela munda, aye nkusangana Sisera mulaale kitanda. Barake nkutumbisha Yehowa na loono bwa kutshokwela beena Isaleele ngoshi kwi beshikwanyi nabo. Beena Isaleele abaadi na butaale munda mwa bingi bipwa 40.

‘Bana bakashi abapalakasha mukandu wibuwa, nkilwilo kikata.’—Misambo 68:11