Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 25

Tabernakele bwa kulangwila

Tabernakele bwa kulangwila

Pabaadi Moyiise ku Mwengye wa Sinaayi, Yehowa bamulungwile bwa kwibaka nshibo y’epema yabeetanyina bu Tabernakele, mubaadi beena Isaleele na kya kumulangwila. Abaadya kwikala na ngobesha ya kutwala tabernakele nsaa yabatentuluka.

Yehowa bakwile shi: ‘Lungula mwilo utuushe bintu bilombeene kukwasha bwa kwibaka tabernakele.’ Beena Isaleele abatushiishe Oolo, kyaamo kyebakanyi, munyinga-usangwe, mabwe a muulo na bikano. Abatushile dingi bwanda, bipekopeko, misokya ya nyema na bingi bintu bibungi. Abaatushile n’eshimba dya kalolo na pabaadi Moyiise mwibalungule shi: ‘Bibakumbana! Tanutushanga dingi sunga nkapeela.’

Ba nsendwe bebungi balume na bakashi abakwashile bikata mu kwibaka kwa tabernakele. Yehowa bebapeele binangu bwa kufuba. Abakitshine bilukwanga ku maasa sunga bilamba bi na maleenda na byabadi balengyeshe. Bangi abakitshiine bintu bya kulongamisha nabyo bya mabwe a muulo sunga bya mitshi.

Mwilo ubaadi wibakye tabernakele nka bu bibaadi Yehowa mwibalungule. Abo nkutshibuula tabernakele pabidi na kilamba kibuuwa, bwa kwabuula mbalo Iselele na mbalo Ikile Kishila. Mu mbalo Ikile Kishila nyi mubaadi musheto wa kilombeeno ubaadi ukitshiibwe na mifula na kyamo kyebakanyi. Mu mbalo iselele mubaadi kituudilo kya bimunyi kya oolo na meesa, na kilambwilo kya kushiikila kabaanda. Mu lupango mubaadi elonga dya munyinga na kilambwilo. Musheto wa kilombeeno ubaadi autentekyesha beena Isaleele mulayilo wabo wa kukookyela Yehowa. Ouku akileesha kilombeeno su? Nyi mmulayilo wi pabwao.

 Yehowa basangwile Aarone na bana baaye bwa kufuba mu tabernakele bu ba tshiite mwakwidi. Abaadi na kya kumulama na kulambula Yehowa milambu mwanka. Nka penda Aarone tshiite mwakwidi mukata e panundu nyi baadi na matalwa a kutwela mu mbalo Ikile Kishila. Baadi emutwele musango umune ku kipwa bwa kukita mulambu bwa milwisho yaaye, ya kifuko kyaye na milwisho ya mwilo ooso wa beena Isaleele.

Beena Isaleele abapwile kwibaka tabernakele kunyima kwa kipwa n’abo kutuuka mu Ejiipitu. Binobino babaadi na mbalo ya kulangwila Yehowa.

Yehowa baushile tabernakele na ntumbo yaaye n’ekumbi dibaadi dibwikile kunundu kwaye. Nsaa yooso ibaadi dyadya ekumbi kunundu kwa tabernakele, beena Isaleele abaadi abashala yaya mbalo. Kadi pabaadi apakatuka ekumbi, abaukanga shi be na kya kukatuka yaaya mbalo. Abaadi na kya kutwala tabernakele na kulonda mbalo ibaadi ekumbi.

“Kunyima, napushiishe eyi diibukopo adifiki ku lupuna nsulo, dibambanga shi: ‘Talaayi kishaleelo ky’Efile Mukulu na bantu. Ashaala pamune nabo. Abayikala miilo yaaye, na aye ayikala Efile Mukulu e pamune nabo.’”—Kibafumbwilwe 21:3