Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 28

Mpunda a Balame aakula

Mpunda a Balame aakula

Beena Isaleele abaadi bakite bipwa bifikye ku 40 mu kabaaka. Abaadi batshokole bibundji biibungi. Binobino, abaakatukile dimo abo nkukashaala mu kipya kya Moabe, eshiya dya mwela wa Yoordano, nsaa ya kutwela mu nsenga ya mulayilo ibaadi ikumbane. Balake, nfumu a ku Moabe baadi atshinyi tala ashimisha nsenga yaaye kwabadi. Aye nkwitanyisha muntu abeetanyina bu Balame bwadya kwenda mu kwela beena Isaleele milwa.

Kadi Yehowa balungwile Balame shi: ‘Twelanga beena Isaleele milwa.’ Nka paapa Balame nkupela kwenda. Nfumu Balake baadi mumwitanyishe musango wa kabidi, aye nkumulaa bwa kumupa kyooso kibaadi nakyo lukalo. Balame baadi nka kwete kupela. Efile Mukulu nkumulungula shi: ‘Uuka kwenda, kadi wakule nka penda kya nkulungula.’

Balame baanyine bintu ku mpunda, aye nkwenda mutadiile dya kuushi kwa Moabe. Baadi mwilumbuule bwa nkeela beena Isaalele milwa sunga byekala shi Yehowa baadi mumutoshe. Mwikeyilu a Yehowa baadi mumwenekyele mpunda aaye mwishinda misusa isatu. Balame tabaadi bya kumona mwikeyilu, kadi mpunda aaye baadi bya kumumona. Musango wa kumpala, mpunda balubile eshinda aye nkutwela mwifuba. Wa kabidi, mpunda baalamatshile ku lubungo lwa mabwe, aye nkufikiina lwao lwa Balame kwanka. Nfudiilo a byoso, mpunda bashaleele munkatshi mw’eshinda. Misango yooso, Balame baadi’nka akupila mpunda na mutshi.

Kunyima kwa misusa isatu, Yehowa baakwiishe mpunda. Mpunda bayipwishe Balame shi: ‘Bwakinyi otungunuka na kunkupila? Balame nkwakula shi: ‘Okyebe kummona bu kitesha. Nadya nkwipaa su nadya kwikala na lupete.’ Mpunda nkumulungula shi: ‘Onkaaminaa munda mwa bipwa bibungi. Kasha nta na kukitshinyine dimo bino su?

upu Yehowa nkubuula meeso a Balame aye nkumona Mwikeyilu. Mwikeyilu nkumulungula shi: ‘Yehowa kutosheshe bwa kwenda mu kwela beena Isaleele milwaa.’ Balame namu shi: ‘Ne mulwishe. Tandji naaluka.’ Anka Mwikeyilu bambile shi: ‘We kwenda ku Moabe, kadi wambe kyakya kikulungwile Yehowa.’

 Balame baadi mupete dilongyesha su? Nya. Kunyima kwa byabya, Balame batompele kwela beena Isaleele milwa misango isatu, kadi misango yooso, Yehowa beyikeeshe bu myabi. Nfudilo a byoso, beena Isaleele abakwatshile kibundji kya Moabe, Balame baadi mwipayibwe. Bibadya kwikala bibuwa bwa Balame su baadi mupushishe Yehowa nka musango wa kumpala su?

“Dimukai! Nwilame ku lwabi loso lwalwa lwa bupeta, mwanda mûwa wa muntu ta wi mu bungi bwa bintu byadi n’abyo, sunga byekala bungi bukile ooo.”—Luuka 12:15 EEM