Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 26

Ba mpuupa ekumi na babidi

Ba mpuupa ekumi na babidi

Kunyima kwa beena Isaleele kukatuka ku Mwengye wa Sinaayi na kukila kabaaka ka Parane, abafikile pa mbalo yabetanyina bu Kadeshe. Kwakwa, Yehowa balungwile Moyiise shi: ‘Tuma bana balume 12, muntu umune mu kisamba kyooso, bende bu ba mpuupa mu Kanaana, nsenga yankapa beena Isaleele.’ Moyiise nkusangula bana balume 12 aye nkwibalungula shi: ‘Ndaayi mu Kanaana nukatale su eumbo di na nsenga ibuuwa ya bya-kudya. Nutale kalolo su mwilo wi mwanka wi bukome su ngubofule na kutala su wi mu bishaleelo bya bisumanga sunga mbalo ilamiibwe. Ba mpuupa 12 abakatukile mu Kanaana mpa na Yooshwa na Kalebe.

Kunyima kwa mafuku 40, ba mpuupa nkwalukiila na tukuba twa nfinyo, na bingi bikuba bibuwa. Ba mpuupa nkutwala mukandu shi: ‘Nyi nsenga ibuwa, kadi bantu be mwanka be bukome, na kibundji kyabo nkiifunyishwe na midimba i bula.’ Akupu Kalebe baambile shi: ‘Twi balombeene kwibatshokola. Twendeyi mu kulwa nabo!’ Ouku bwakinyi Kalebe mbaambile byabya su? Mwanda aye na Yooshwa abaadi bakulupile mwi Yehowa. Kadi bangi ba mpuupa abaambile shi: ‘Nya!’ Mwi balume ba bipambe be bula bukile! Atwikala’nka bu mpasu kwabadi.’

Beena Isaleele nkubofula kwishimba. Abo nkubanga kwidila na kwilungusheena shi: ‘Tukimbeyi ungi mukunkushi bwatudya kwalukiila mu Ejiipitu. Bwakinyi kwenda yaaya mbalo bwabadya kwitwipaa?’ Yooshwa na  Kalebe abaambile shi: ‘Tanutombokyelanga Yehowa bwanudya kupusha moo. Yehowa etukalwila.’ Kadi beena Isaleele tababaadi abapusha nya. Abakimbile mpa na kwipaa Yooshwa na Kalebe!

Yehowa bakitshiine kinyi? Balungwile Moyiise shi: ‘Sunga byekala shi nakitshiina beena Isaleele bintu bibungi, bakwete’nka kupela kunkookyela. Byabya, abashaala mu kabaaka munda mwa bipwa 40 mwabakyebe kufwila. Nka penda bana baabo na Yooshwa na Kalebe nyi abakapyana nsenga yandji mulee bwa kwibapa.’’

“Bwakinyi nwi na moo, bantu ba lukumiino lupeelayi?”—Mateo 8:26