Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 22

Kilengyeleshi pa Kalunga kamonga

Kilengyeleshi pa Kalunga kamonga

Pabapushishe Faraone shi beena Isaleele abapu kukatuka mu Ejiipitu, baadi mushintuule binangu byaye eyipusha bwakinyi bebafungula. Baadi mulungule basalayi baaye shi: ‘Lumbulaayi matempu ande ooso bwa shi twibalonde! Tatwibalekanga bwabadya kwenda nya.’ Aye na bantu baaye abaabangile kulonda beena Isaleele.

Yehowa baadi akunkusha mwilo waye n’ekumbi mu kaanya, na mwengye wa kaalo bufuku. Baadi mwibakunkushe ku Kalunga Kamonga na kwibalungula bwabadya kwibaka tushibo twa tupema na kushaala.

Beena Isaleele abamwene Faraone na basalayi abaadi abebalondo. Abaadi munkatshi mwa kalunga na basalayi ba beena Ejiipitu. Abo nkwidila kwi Moyiise shi: ‘Abetwipaa! Boodya kwituleka mu Ejiipitu.’ Kadi Moyiise bakwile shi: ‘Tanutshiinanga. Tengyelayi numone Yehowa by’etupaasha.’ Tomono shi Moyiise baadi akulupila mwi Yehowa su?

Yehowa baadi mulungule beena Isaleele bwa shi basaasule tushibo twaabo. Bwabwa bufuku, Yehowa nkutentuula ekumbi, aye nkwidituula pankatshi pa beena Ejiipitu na beena Isaleele. Ku lupese lwa beena Ejiipitu, kubaadi mufito. Kadi ku lupese lwa beena Isaleele kubaadi etaata.

 Yehowa balungwile Moyiise bwadya kukupila mukombo waye mu kalunga. Musango umune Yehowa batumine kipapi kikata bwabwa bufuku bushima. Kalunga kabaadi keetshibe mu bipindji bibidi, na kuleka eshinda dya kutambukila munkatshi. Midiyo ya beena Isaleele abaadi batambukye mu lufwinkinyi munkatshi mwa bimano bya meema mpa na ku dingi eshiya.

Faraone na bantu baaye abatwelele bwa kulonda beena Isaleele munkatshi mwa bimano bya kalunga. Akupu Yehowa nkwibabulakasha. Bipombo bya matempu aabo nkubanga kupatuka. Basalayi nkwidila shi: ‘Tutuukyeyi muno! Yehowa kwete kwibakalwila.’

Yehowa nkulungula Moyiise shi: ‘Kupila mukombo oobe pa kalunga.’ Bimano bya kalunga kubwikila beena Ejiipitu musango umune. Faraone na basalayi baaye booso abafwile. Takubaadi nsu ngumune bapandjile.

Abwaa busambu bwa kalunga, kubaadi kisaka kikata kibaadi akitumbisha Yehowa na loono shi: “Imbilayi Yehowa bakitshi mwanda wa kukaanya. Nfwalasa na sha nfwalasa bebyeele mu mbû.” Pabaabadi abayimbi, bana bakashi babaadi abashi na koomba tutumba. Muntu ooso bekeele na muloo ukata mwanda tabadi mu bulungantu bwa binyibinyi.

“Mu kipaso kyatudi balombeene kwamba na lukumiino looso shi: ‘Yehowa byadi mukwashi ande; ntantshiinyi kintu su nkimune. Kilombeene kunkitshiina muntu nkinyi?’”—Beena-Ebelu 13:6