Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 16

Yoobo baadi muntu e naminyi?

Yoobo baadi muntu e naminyi?

Mu kibundji kya Use, mubaadi muntu baadi alangwila Yehowa. Eshina dyaaye mbu Yoobo. Baadi na bupeta bwibungi na kifuko kikata. Baadi na kalolo na akwaasha balanda, bakashi kilele, na baana banshiye. Bu bibaadi muntu mululame, Yoobo tabaadi na kya kupeta nkalakashi su?

Yoobo tabaadi auku kintu nya, kadi Satana Dyabulu baadi amutala. Yehowa nkulungula Satana shi: ‘We mumone Yoobo mufubi ande su? Tee na a kumupwandjikisha naaye pa nsenga. Muntu ampushiisha na ekumbaa bubi.’ Satana nkumwaluula shi: ‘Oolo Yoobo akutshinaa. We mumulame na kumwelela myabi. Omupa nsenga na nyema. Tompa’nka kumwata byanka otale kwapele nkulangwila.’ Yehowa nkumulungula shi: ‘We mulombeene kumutompa. Kadi twe mupeebwe matalwa a kumwipaa.’ Bwakinyi Yehowa baadi mutadiile shi Satana atompe Yoobo? Baadi ashinkamisha shi Yoobo t’aluluka nya.

Satana nkubanga kutompa Yoobo na masaku akile bungi. Kumpala, batumine bantu babetanyina bu beena-Sabeya bwabadya kwiba ngombe na mpunda ya Yoobo. Akupu, kaalo kabashiikile mikooko yaaye yooso. Kingi kisaka kya beena-Kaldeeya nkufika mu kwiba tumeelo twaye. Bafubi baaye abaadi abalama yaaya nyema abaadi bebayipee. Kubafikile dingi masaku akata. Bana baaye booso nkufwa pabaadi nshibo ibaponene ku musangeelo wabo. Yoobo baadi mutapikye kwishimba bikata anka tabaadi mulekye kulangwila Yehowa nya.

Satana baadi akimbi shi Yoobo ankyenge kukila paapa, nyi bwakinyi baadi  mumutuushe mpusu pa mbidi yooso, aye nkukyenga bikata. Yoobo tabaadi auku kibaadi akifwisha yaaya myanda nya. Baadi nka mushaale alangwila Yehowa. Efile Mukulu baadi amono byabya byooso na baadi musangale na Yoobo bikata.

Satana baatumine dingi bantu basatu bwa kutompa Yoobo. Abo nkumulungula shi: ‘We kwikala mukite mulwisho, otompa kwiufwamisha. Efile Mukulu kwete nkunyooka.’ Yoobo nkwakula shi: ‘Ntshi mukite kintu kibubi sunga nkimune.’ Akupu baabangile kunangusheena nka paapa shi Yehowa nyi baadi amufwishisha yaaya myanda, na kwakula shi Efile Mukulu t’amumono dingi bu mululame nya.

Nsongwalume abetanyina bu Eliwu baadi muteemeshe kalolo mwisambo wabo. Aye nkwamba shi: ‘Byooso byanubakula bibubi. Tatwi balombeene kupusha bi bukata bwa Yehowa nya. Ta mukumbeene kukita kintu ki bubi. Kwete kumona myanda yooso na kukwasha bafubi baye ku myanda yabo.’

Akupu Yehowa nkwisamba na Yoobo. Aye nkumwipusha shi: ‘Boodi kunyi panapangile eyilu na nsenga? Bwakinyi wakula shi ntshi mululame? Okwete kwakula, anka touku bwakinyi mbikufwile nya.’ Yoobo nkukumiina bilubilo byaye na kwakula shi: ‘Needimbanga. Nakupushishanga ku bula kadi binobino nemwena na meeso. Ta kwi kintu kikukabile nya. Nfwile namu lusa bwa mayi ande.’

Pabapwile kutompiibwa, Yehowa baadi mwalushe Yoobo na mbidi bukome, na ku mwalwisha bintu byaye kukila bya kumpala. Yoobo baadi muyishe mafuku ebungi na muloo mu muwa waye. Yehowa baadi mwelele Yoobo myabi pa kumupushiisha sunga mu nkalakashi. We kwambula Yoobo pa kutungunuka’nka na kulangwila Yehowa, sunga byekala naminyi su?

“Nwibapushe abalondo lwishinko lwa Yoobo, anwe nkutundula bi mpàngo ya Yehowa.”—Shake 5:11