Pabaadi Yoosefe mu lukano, Faraone, nfumu a beena Ejiipitu, baadi muloote bilotwa bishibaadi na muntu a kwibipatuula. Mwina mudimo aaye nkumulungula shi Yoosefe e kumupatulwila bilootwa byaye. Faraone nkutuma eyi musango umune bwabadya kufika na Yoosefe.

Faraone nkumwipusha shi: ‘We kupatuula bilootwa byande su?’ Yoosefe nkumulungula shi: ‘Akwikala bipwa musambo bya bidiibwa bibungi mu Ejiipitu, na bipwa musambo bya nsala. Sangula muntu e na binangu bwa kubunga bya kudya kupela mwilo oobe wafwa na nsala.’ Faraone bamwalulwile shi: ‘Nakusangula obe! Wekala muntu a kabidi e na matalwa mu Ejiipitu!’ Yoosefe baukile akipatuula bilootwa bya Faraone naminyi? Yehowa baadi mumukwashe.

Munda mwa bipwa musambo, Yoosefe baadi mubungishe bidiibwa. Akupu, kubekeele nsala mu nsenga yooso nka bu bibaadi byakule Yoosefe. Bantu nkubanga kufika mu ma mbalo ooso kwi Yoosefe bwa kuula bidiibwa. Pabapushile nshaye Yakobo shi mu Ejiipitu mwi bidiibwa, batumine bana baaye ekumi bwa nkaula bidiibwa.

Pabayile bana ba Yakobo kwi Yoosefe, baadi mwibatundule musango umune. Kadi bakwabo tababaadi bamutundule nya. Babaadi bamukunamine nka bu bibaadi mwibiloote ku bukinga. Yosefe bakimbile kuuka su bakwabo bakii na mushikwa. Aye nkwibalungula shi: ‘Nwi ba mpuupa. Nwi bafikye bwa kubekyeela eumbo bwa kumona padidi dibofule.’ Abo nkwakula shi: ‘Nya! Twi bana 12 ba muntu mu Kanaana. Kadi umune a kwatudi tabafwile, na mukinga a ku booso e lelo uno kwi nsheetu.’ Yoosefe nkwibalungula  shi: ‘Ndayi nukaate yawa mukinga ku booso bwandja kukumiina.’ Abo nkwalukiila ku nshibo kwi nshabo.

Pabaadi kifuko kya Yakobo kikutwe dingi bidiibwa, baadi mutume dingi bana baye mu Ejiipitu. Abaadi bakaate Benyamine mukinga ku booso abo nkufika naye. Bwa kutompa ba tuutu baaye, Yoosefe baatshile ekopo dyaye dya kyamo ky’ebakanyi, eela mu mpaya a Benyamine bwa shi bambe shi ba tuutu baaye nyi abayibile. Nsaa ibaadi bafubi ba Yoosefe bataluule abapetele dyadya ekopo mu mpaya a Benyamine, bibaatapile bakwaabo kwishimba bikata. Abo nkusendeela Yoosefe bwa kwibanyoka pa mbalo ya Banyamine.

Yoosefe batundwile shi ba tuutu baaye abaadi bapwe kushintuluka. Yoosefe tabaadi mobeshe kunyinga dingi eshimba nya. Baabangile kudila akula shi: ‘Ne mukwenu, Yoosefe. Nshami kii’nka na muwa?’ Ba tuutu baaye abaadi bakaanye bikata. Yoosefe nkwibalungula shi: ‘Byaabya byanubaadi bankite ta biinukalakashanga nya. Efile Mukulu nyi bantumine pano bwa kupaasha myuwa yeenu. Binobino ndayi nukafikye na nshami.’

Abo nkwalukiila kwi nshabo nkumulondela wawa mukandu wibuwa na wa kumutwala mu Ejiipitu. Kunyima kwa bino byoso bipwa bi bungi, Yoosefe na nshaye abaadi bafumankane dingi.

“Su nwapela kulekyeela bantu bito byaabo, Nsheenu naamu teenulekyela byenu bito nya”​—Mateo 6:15