Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbangilo a kipindji kya 4

Mbangilo a kipindji kya 4

Kino kipindji akibanga kwisambila pabitale Yoosefe, Yoobo, Moyiise na beena Isaleele. Booso bwabo abaadi banyingiile bikata mu bitompwanga bya Diabulu. Bangi ba kwabadi abaadi bakyengeshiibwe na kukutwa kwa kululama, kwediibwa mu lukano, kwikala mu bupika mpa na kwipayiibwa. Sunga mbyambya, Yehowa baadi mwibakalwile mu mishindo ibungi. Su we nambutwile, kwasha mwana oobe bwa kupusha bibaadi bano bafubi b’Efile Mukulu bakyengye na myanda ibubi kadi kushii kushimisha lukumiino.

Yehowa baadi mufwishe Bipupa Ekumi bwa kulesha shi baadi na bukome kukila b’efile booso ba mu Ejiipitu. Shimika kasele pa bibaadi Yehowa mukalwile bafubi baaye ba kala na byakwete kwibikita lelo uno.

MU KINO KIPINDJI

Mpika baadi mukookyele Efile Mukulu

Yoosefe tabakitshiine mwanda wibubi nya, anka bakyengele bikata. Bwakinyi?

Yehowa tabaadi mwilwankane Yoosefe

Sunga byekala shi Yosefe baadi kula na kifuko kyaye, Efile Mukulu baadi naaye.

Yoobo baadi muntu e naminyi?

Baadi mukookyele Yehowa sunga mu kipungo kibukopo.

Moyiise basangula kulangwila Yehowa

Pabaadi mwana tooka, Moyiise badi mufwamishibwe mu mayele akata.

Ebuula aditembe

Bwakinyi kaalo takabaadi akapiisha ebula?

Bipupa bisatu bya kumpala

Faraone baadi mufwishile mwilo waye mpombo mwanda wa kwitatula bwa kwata penda kitshibilo kishii bukupo.

Bingi bipupa bisamombo

Bino bipupa bibaadi bilekeene na bisatu bya kumpala ku kinyi?

Kipupa ky’Ekumi

Kino kipupa kibaadi kya malwa bibaadi mpa na Faraone sha kwitatula mukumiine bukome bwa Yehowa.

Kilengyeleshi pa Kalunga kamonga

Faraone banyingile eshimba ku bipupa ekumi, bapandjile ku kilengyeleshi ky’Efile Mukulu su?