Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 10

Tentekyesha mukashi a Loota

Tentekyesha mukashi a Loota

Loota abaadi bashaale pamune na Abrahame, muyomba aaye mwiumbo dya Kanaana. Mwenda mafuku, Abrahame na Loota abapetele nyema ibungi, anka takubaadi mbalo ya kwibalombana booso bubidi nya. Abrahame nkulungula Loota shi: ‘Takwi mushindo wa shi twashala booso pamune nya. Bibuwa twilamunushêne, su okumiina we na bulungantu bwa kusangula lupese lodya kwenda. Ami namu nakende lungi lupese.’ T’omono shi Abrahame baadi na kalolo?

Loota nkusangula kipindji kya nsenga kibuwa bukile peepi na kibundji kyabetanyina bu Sodome. Mubaadi muule na meema na lubishi lusampile. Aye nkwenda yaaya mbalo na kifuko kyaye.

Bantu ba mu Sodome na be mu kibundji kya Gomore kibaadi peepi, abaadi bubi bukile. Yehowa baatshile kitshibilo kya kubutula byabya bibundji mwanda wa bubi bwabyo. Kadi Yehowa baadi mukumiine kupaasha Loota na kifuko kyaaye, aye nkutuma ba miikeyilu babidi bwa kwibadimusha shi: ‘Tukaayi bukidi, mu luno lupata! Mwanda Yehowa akyebe kwilubutula.’

Loota tabakatuki bukidi nya. Baadi’nka anyengakana. Ba miikeyilu nkukwata Loota ku mboko na mukashi aaye na basongwakashi baaye babidi nkwibatuusha paasha pa kibundji na kwibalungula shi: ‘Suukayi wipadi ngwa miuwa yeenu, tanutalanga ku mongo kwenu. Su nubatala kumongo anufu!’

Pabaabafikile mu kibundji kyabetanyina bu Soware, Yehowa baadi munokyeshe mpeshi a kaalo na sufule mu kibundji kya  Sodome na Gomore. Byabya bibundji bibidi bibaadi bibutulwe byoso. Pabaadi mukashi a Loota mukutwe kukookyela Yehowa p’aye kutala kunyima, baadi mwalulukye bu ebwe dya mungwa! Kadi Loota na bansongwashi baaye babapandjile mwanda abaadi bakookyele Yehowa. Babaadya kwikala benyongole bikata mwanda wa kukutwa kukookyela kwa mukashi a Loota. Anka babaadi na muloo wa kukookyela bibaadi Yehowa mwibalungule.

“Tentekyeshaayi mukashi a Loota.”—Luka 17:32