Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbangilo a kipindji kya 3

Mbangilo a kipindji kya 3

Bible atemuna mashina a bantu bapeela abaadi bafubile Efile Mukulu mu bipwa bibalondele Mpeshi a kabutu. Mu baaba bantu mwi Abrahame, baadi aukiibwa bu kuuku a Yehowa. Bwakinyi abaadi abamwitanyina bu kuuku Efile Mukulu? Su we nambutwile, kwasha mwana oobe bwa kumona shi Yehowa etatshishaa bwaye na akumiinaa kumukwasha pa bupenka. Nka bu Abrahame na bangi bantu basha lukumiino bu Loota na Yakobo, twi bulungantu bwa kuteka Yehowa bukwashi. Twi kukulupila shi Yehowa akalombasha milayilo yooso yaadi mulee.

MU KINO KIPINDJI

Musungo wa Babele

Bantu abakimbile kwibaka lupata lwi na kaleya kee na nsongo aikumu eyilu. Bwakinyi Efile Mukulu baadi mufuutakashe ndjimi yaabo?

Abrahame na sara abakokyela Efile Mukulu

Bwakinyi Abrahame na Sara abakatukile mu kibundji kyabo bwa kwenda na kutentuluka mu nsenga ya Kaanana?

Mwana a ku bununu!

Yehowa baadya kukumbasha mulayilo ubalayile Abrahame naminyi? Mmwana kinyi a Abrahame baadya kwiulombasha, Isaake su Ismaele?

Tentekyesha mukashi a Loota

Efile Mukulu banokyeshe mpeshi a kaalo na sufule mu Sodome na Gomore. Bwakinyi bino bibundji byoso bibaadi bibutulwe? Bwakinyi twi balombeene kutentekyesha mukashi a Loota?

Kutompibwa kwa lukumiino

Efile Mukulu balungwile Abrahame shi: ‘Ata mwana oobe mulume umune eeleka, omundambule bu mulambu wa kushiikwa pa mwengye wa Mooriya.’ Kubaadi kutompiibwa kwa lukumiino lwa Abrahame na Isaake?

Yakobo bapete bupyanyi

Isaake na Rebeka abatandjile mpasa. Esau baadi mukulu nyi baadya kwikala na matalwa a bukulu, baadi mu mulongo wa kupeta bupyanyi bwi pabwabo. Bwakinyi bamupeele elonga dya bintu bimongolokye?

Kwipusheena kwa Yakobo na Esau

Yakobo bapetele mwabi kwi mwikeyilu naminyi? Na nkipaso kinyi kibaadi mukite kipwano na Esau?