Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 5

Bwato bwa Nowa

Bwato bwa Nowa

Kwi mafuku abafwimine bantu pa nsenga. Bebungi ba kwabadi abaadi bebubi. Mpa na bangi ba miikeyilu abatombokyele mwiyilu. Abo nkuleka kibombeelo kyabo mwiyilu nkufika pano pa nsenga. Weuku bwakinyi abakitshiine byabya? Bwabadya kufwala mbidi ya bu bantu na kwibakila bakashi.

Ba miikeyilu abatandjile bana na baaba bakashi. Bana baabo abaadi aboolomona bangi mwanda abaadi na bukome bukile. Abaadi abakyengyesha bantu. Yehowa ta baadya kutadiila bwa shi batungunukye na kukyengyesha bantu nya. Nyi bwakinyi baatshile kitshibilo kya kubutula bantu booso bebubi ku mpeshi.

Anka kubaadi muntu baadi mwileekeene nabo. Baadi mufule Yehowa. Eshina dyaaye nyi Nowa. Baadi na mukashi na bana basatu, Seme, Kame, na Yafete booso bwabo abaadi na bakashi. Yehowa nkulungula Nowa bwa kukita bwato bukata bwa shi Nowa apande na kifuko kyaye ku Mpeshi. Bwato nyi mmusheto ulombeene kulengama kunundu a meema. Akupu Yehowa nkulungula Nowa bwa kutwesha nyema ibungi mu bwato bwayidya kupanda namu.

Musango umune, Nowa babangile kukita bwato. Nowa na kifuko kyaaye abakitshine bipwa bifikye ku 50 bwa kwibupudisha booso. Abo nkwibusee nka muyile bibaadi Yehowa mwibalungule. Munda mwa aa mafuku, Nowa baadi adimusha bantu pabitale Mpeshi. Kadi takubaadi muntu su ngumune baadi mumuteemeshe.

Ku nfudiilo a byoso, nsaa ya kutwela mu bwato ibaadi ilombane. Tubande kutala bibaadi bikidikye kunyima.

Anka “bibaadi mafuku a Nowa, byabya nyi abikeekala pa kufika kwa Mwana a muntu.”—Mateo 24:37