Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 96

Yesu basangula Solo

Yesu basangula Solo

Solo baadi mwina Looma baadi mutandjikilwe mu Tarse. Baadi Mufadiseo balambukishanga Miiya ya beena Yuuda, baadi mushikwe beena Kidishitu. Baadi apulumuna bena Kidishitu balume na bakashi mu mashibo aabo na kwibela mu lukano. Bapetekyelwe pabaadi kisaka kya bantu be na nsungu abaasa Etshyene mabwe peepi na lufu.

Solo tabaadi musangeele kwimika beena Kidishitu penda mu Yeelusaleme nya. Batekyele tshiite mwakwidi mukata e panundu bwadya kumutuma ku Damase bwa shi akakyengyeshe beena Kidishitu kwakwa. Pabaadi Solo pabwipi na kibundji, nsembwe ya nguba ibaadi imumunyikye musango umune, aye nkupona mu nsenga. Bapushishe eyi adyakula shi: ‘Solo, bwakinyi okwete kunkyengyesha byabya?’ Solo nkwipusha shi: ‘A nnobe nnanyi?’ Adyo nkumwaluula shi: ‘Nnami Yesu. Enda ku Damase, abakakulungula kyodya kukita.’ Mu kapindji kapeela, Solo bafikile mpofu, abaadi na kya kumunkunkusha bwa kufika mu kibundji.

P’abafikile ku Damase, kubaadi mwina Kidishitu sha lulamato abetamina bu Ananii. Yesu nkumulungula mu kimonwa shi: ‘Enda mu museese wabetanyina bu museese Ululame, oyipushe mu nshibo ya Yuudase, muntu sh’eshina shi Solo.’ Ananii nkwakula shi: ‘Mwanana nauku myanda yooso bwa yawa muntu! Mmweleshe balongi boobe mu lukano!’ Kadi Yesu nkumulungula shi: ‘Enda kwadi. Mwanda namusangula bwa kulungula mukandu wibuwa kwi bisamba biibungi.’

Ananii bayile, nkusangana Solo na nkumulungula shi: ‘Solo, mukwetu, Yesu bantumu koodi bwa shi nkubuule meeso.’ Musango umune, Solo babangile dingi kumona. Aye nkulonga pabitale Yesu na nkufika bu mulondji aaye. Binobino pabaapu kufika mwina Kidishitu mupwe kubatshishibwa, Solo babangile kulungula mukandu wibuwa mu bitumbwilo pamune na bakwabo beena Kidishitu. We kumona mu  binangu bibaadi beena Yuuda batapikye ku mashimba pa kumona Solo kwalongyesha bantu pabitale Yesu! Abambile shi: ‘Nnaye uno muntu umune ekeele akyengyesha balondji ba Yesu?’

Munda mwa bipwa bisatu, Solo baadi mulambukishe bantu babaadi mu Damase. Beena Yuuda nkumushikwa bikata na nkudya lukuku lwa kumwipaa. Kadi bakwetu abapushishe lwalwa lukuku abo nkumukwasha bwa kusuuka. Abamwelele mu kiseele, abo nkumutusha mu bwina ku mudimba wa kibundji.

Pabaadi Solo mwende ku Yeelusaleme, bakimbile bya kwibunga pamune na beena Kidishitu. Anka abaadi abamutshiinyi. Ungi mulondji sha kalolo abetanyina bu Barnabase batwadile Solo kwi batumiibwa na kwibashinkamiisha shi Solo bapwile kushintuluka binyibinyi. Solo nkubanga kulungula mukandu wibuwa na kisumi pamune na kakongye mu Yeelusaleme. Kunyima kwa mafuku, eshina dyaye dibafikile bu Mpoolo.

“Kidishitu Yesu baafikile pano bwa kupasha baa-sha milwisho, ami ne mwikale a kwibedi munkatshi mwabo.”​—1 Timote 1:15