Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 95

Takubaadi kintu ki kwibemika nya

Takubaadi kintu ki kwibemika nya

Kwi muntu shibaadi atambuka baadi mushale ku kiibi kya ntempelo bwa kuteka ka pa lusa. Dingi efuku kunyima kwa midi, bamwene Mpyeele na Yowano abende ku ntempelo. Aye nkwibalungula shi: ‘Mpeyi namu ka pa lusa.’ Mpyeele nkumulungula shi: ‘Ne na kintu kikile makuta kyandji mulombeene nkupa. Mwishina dya Yesu, ebwé, otambukye!’ Mpyeele bamukwashile aye nkubanga kutambuka! Kibumbu kya bantu nkusangala bikata na kino kilengyeleshi bibaadi mpa na bebungi ba kwabadi bafikye bena kukumiina.

Kadi ba tshiite mwakwidi na Basaduseo abafitshile munda bikata. Abakwatshile batumiibwa, nkwenda nabo ku tumiladi bwa kwibepusha shi: ‘Nnanyi mwinupe matalwa a kupaasha uno muntu? Mpyeele nkwibalungula shi: ‘Twi bapete bukome kwi Yesu Kidishitu anubaadi bepee.’ Bakata ba bipwilo nkusama shi: ‘Tshiba mwisambo wa Yesu!’ Kadi batumiibwa abambile shi: ‘Abitungu twisambe pabitale Yesu. Tatulekye kumwisambila nya.’

Musango umune abo bakya bakatuka mu kwibaposola, Mpyeele na Yowano abayile kubaadi bangi balondji, abo nkwibalungula bibaadi bikidikye. Booso abatekyele Yehowa pamune bamulungula shi: ‘Etupe namu katshintshi na kishima bwatudya kutungunuka na kukita mudimo oobe.’ Yehowa bebapeele kikudi kyaye kiselele, abo nkutungunuka na kulungula mukandu wibuwa na kupaasha bantu. Bantu babaadi abanyinsha kufika beena kukumiina. Basaduseo abakwatshile kyutu, bibaabadi mpa na bakwate batumiibwa abo nkwibeela mu lukano. Anka Yehowa batumine mwikeyilu bufuku, aye nkufungula biibi bya ku lukano na kwibalungula shi: ‘Alukiilayi mu ntempelo nukalambukiishe mwamwa.’

Butookye namashika, abalungwile beena Sanedrine ba ku tumilaadi twa bakunkushi ba bipwilo shi: ‘Ku lukano nkufugye, kadi bantu banwikeele bakwate abapu kutuuka! Be mu ntempelo mwabakwete kulambukisha bantu!’ Abakwatshile dingi batumiibwa, abo  nkwibatwala mu Sanedrine. Tshiite mwakwidi mukata e panundu nkwamba shi: ‘Twi benutoshe bwa kwisamba pabitale Yesu!’ Kadi Mpyeele nkumwaluula shi: ‘Abitungu tukookyele Efile Mukulu pee kukookyela bantu.’

Bakata ba bipwilo nkufiita munda bikata, nkukimba mpa na bya kwipaa batumiibwa. Anka ungi Mufadisee a betanyina bu Gamaliyele baadi mwimane aye kwamba shi: ‘Dimukaayi! Efile Mukulu e kwikala na bano bantu. Anukyebe kulwa ngoshi n’Efile Mukulu?’ Abaadi bamupushishe. Kunyima kwa kukupila batumiibwa nfimbo, abaadi bebaposole na kwibatosha dingi bwa kwimika kulambukisha. Tabibaadi bimikye batumibwa nya. Abaadi bantungunukye na kulungula mukandu wibuwa na katshintshi, mu ntempelo na ku nshibo na nshibo.

‘Abitungu kukookyela Efile Mukulu pe kukokyela bantu.’—Bikitshino 5:29