Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 100

Mpoolo na Timotee

Mpoolo na Timotee

Timotee baadi nsongwalume baadi mu kakongye ka Listre. Nshaye baadi mwina Greke na nyinaaye mwina Yuuda. Nyinaaye Enise na nyinaaye kulu Loise abaadi bamulongyeshe pabitale Yehowa kubanga ku bukinga.

Pabaadi Mpoolo mukatale kakongye ka ku Listre bwa musango wa kabidi, bamwene shi Timotee baadi mufule bakwabo na baadi akimbi kwibakwasha. Mpoolo baadi mumwitamine bwa kumushindjika mu lwendo lwaye. Munda mwa mafuku, Mpoolo baadi mulongyeshe Timotee bwa kwikala mulungudi ebuwa na mulambukishi a mukandu wibuwa sha kishima.

Mpoolo na Timotee abaadi abakunkushwa na kikudi kiselele kooso kubabadi abende. Dingi efuku bufuku mu kimonwa, ungi muntu balungwile Mpoolo bwadya kwenda ku Masedwane bwa shi ebakwashe. Mpoolo nkwenda na Timotee na Silase na Luuka bwabadya kulambukisha na kukita tukongye.

Bantu bebungi abafikile beena Kidishitu mu Masedwane kibundji kya mu Tesalonike. Anka bangi beena Yuuda abaadi bakwatshile Mpoolo kyutu na benaaye. Abaadi bebungye kisaka, abo nkukaka bakwetu kwi bakata ba kibundji na kusama shi: ‘Bano bantu mbeeshikwanyi ba mbulamatadi a beena Looma!’ Muwa wa Mpoolo na Timotee ubaadi mu masaku, abo nkusuka bufuku ku Beree.

Bantu ba ku Beree abaadi na kisukusuku kya kupusha mukandu wibuwa, na dingi beena Greke na beena Yuuda abafikile beena kukumina. Anka pabafikile bangi bena Yuuda ku Tesalonike bwa kutwesha kafutakanyi, Mpoolo bayile ku Ateene. Timotee na Silase abashadile mu Beree bwa kunyingisha bakwetu. Akupu, Mpoolo batumine Timotee bwa kwaluka ku Tesalonike bwa kukwasha bakwetu abaadi abakyengeshibwa bikata kwakwa. Kunyima, Mpoolo batumine Timotee mu kutala tungi tukongye twibungi na kwitunyingisha.

 Mpoolo balungwile Timotee shi: ‘Baaba booso abakyebe kufubila Yehowa abakakyengyeshibwa.’ Timotee baadi mukyengyeshibwe mu lukano mwanda wa lukumiino lwaye. Baadi na muloo mwanda bibaadi bu mushindo wa kuleesha patooka lulamato lwaye kwi Yehowa.

Mpoolo balungwile beena Fidipe shi: ‘Nenutumina Timotee. Enulambukishe akileesha kutambukila mu bya binyibinyi, na akyebe kwinulongyesha bya kufuba mudimo.’ Mpoolo baadi akulupila mwi Timotee. Bafubile naaye pamune bu kuuku na bu mukwashi a mudimo bipwa bibungi.

“Ntshi na ungi muntu akutentekyesha naaye myanda bu mwaneeyimwena, akwikalakasha binyibinyi pa mwanda wenu, bangi booso abatala abibasangasha abo, kushi abisangasha Yesu Kidishitu.”​—Beena-Fidipe 2:20, 21