Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 101

Abatumu Mpoolo ku Looma

Abatumu Mpoolo ku Looma

Lwendo lwa Mpoolo lwa musango wa kasatu lubaadi lukafudiile mu Yeelusaleme. Abaadi bamukwate, abo nkumwela mu lukano. Bamwene Yesu bufuku mu kimonwa amulungula shi: ‘Abitungu wende ku Looma bwa shi okalungule kwakwa.’ Abatwadile Mpoolo kukatuka ku Yeelusaleme benda naaye ku Kesaree kubakitshine bipwa bibidi mu lukano. Pabaadi asamba kumpala kwa Mukata a kibundji Festuse, Mpoolo bambile shi: ‘Ndekyele bakansambishe mu Looma kwi Keezare.’ Festuse bambile shi: “Su okyebe kumona Nfumu a beena Looma, wende kwinyi kumpala kwa nfumu a beena Looma.” Abeelele Mpoolo mu mashuwa, abo nkwenda naye ku Looma, Luuka na Aristarkuse bakwetu babidi beena Kidishitu abayile naaye.

Mu kalunga, kubaadi kipapi kikata kibakitshine mafuku ebungi. Booso abaadi abamono shi abafu. Anka Mpoolo bambile shi: ‘Bakwetu, mwikeyilu mundungule bufuku mu kilootwa shi: “Mpoolo, totshinanga. Okafiki ku Looma, na booso be noobe mu mashuwa abapanda.” Nyingayi mashimba! T’atufu nya.’

Kipapi kibakitshiine mafuku 14. Nfudiilo a byoso abafikile ku kyese. Kubaadi ku kisangi kya Malte. Mashuwa abaadi ekupile mu nsenga ao nkutanyika tupese, kadi bantu booso 276 abaadi mwanka abapandjile. Bangi abaadi bayowe, bamo namu abaadi balengame ku tupese twa mashuwa mpa na ku kyese. Bantu ba ku Malte nkwibapasukila bikata, abo nkwibelela kaalo bwa shi bawote.

Kunyima kwa myeshi isatu, basalayi abatwadile Mpoolo ku Looma mu angi mashuwa. Pababadi bafikye, bakwetu abafikile mu nkamutundayila. Pabaadi mwibamone, Mpoolo baadi mwalushe lutumbu kwi Yehowa aye nkunyingishibwa. Sunga byekala shi Mpoolo baadi mwina lukano, abaadi bamutadiile bwa kushala mu nshibo ya kufutshila anka, baadi alamiibwa kwi musalayi. Baadi mushale kwakwa munda mwa bipwa bibidi. Bantu abafikanga mu kumumona, baadi ebalungula mukandu wibuwa pabitale Bufumu bw’Efile Mukulu na kwibalambukisha pabitale Yesu. Mpoolo baadi mpa na mufunde mikanda kwi tukongye twa mu Asie Mineur na mu Yuudeya. Yehowa baadi mufube na Mpoolo bwa kupalakasha mukandu wibuwa kwi bisamba bibungi.

‘Anka atwileesha atwe banabene, mu byooso bu bafubi b’Efile Mukulu, mu katshintshi kakata, mu mpombo, mu nkalo na mu nkalakashi.’​—2 Beena-Kodinda 6:4