Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 98

Bwina Kidishitu bubapalakana mu bisamba bibungi

Bwina Kidishitu bubapalakana mu bisamba bibungi

Batumiibwa abaadi bakokyele ku mwiya wa Yesu wa kupalakasha mukandu wibuwa mu nsenga ishima. Mu kipwa kya 47 B.B., bakwetu ba mu Antyoshe abatumine Mpoolo na Barnabase bwa kwifunya na mukandu wibuwa. Bano balungudi babidi ba kishima abayile mu Asie Mineure mu ma mbalo bu mu Derbe, mu Listre na mu Ikonyume.

Mpoolo na Baranbase abalungwile mukandu kwi bantu booso, byabekala ba mpeta sunga balanda, bakinga sunga bakulu. Bantu bebungi abaadi bakumiine bya binyibinyi pabitale Kidishitu. Pabaadi Mpoolo na Barnabase abalambukisha Sergyuse Pauluse ungi mukata a mu Shiipre, ungi muntu sha malenganyi bakimbile kwibatosha. Mpoolo bamulungwile shi: ‘Eyasa dya Yehowa dii poodi.’ Musango umune sha malenganyi bafikile mpofu. Pabaadi mukata a kibundji Pauluse mumone byabya, bafikile mwina kukumiina.

Mpoolo na Baranabase abalungwile mukandu wibuwa mbalo yooso, ku nshibo na nshibo, mu bisalwe mu miseese na mu bitumbwilo. Pababadi bapaashe muntu sha kilema mu Listre, booso babamwene kyakya kilengyeleshi abebamwene bu b’efile abo nkukimba kwibalangwila. Kadi Mpoolo na Barnabase nkwibatosha p’abo kwibalungula shi: ‘Langwilayi nka penda Efile Mukulu! Twi nka bantu bisumanga.’ Akupu bangi beena Yuuda nkufika, abo nkutakula mwilo bwa kufiitshila Mpoolo munda. Mwilo nkumwasa mabwe, abo nkumukaka paasha pa kibalo na kupwandjikisha shi baafu. Anka, Mpoolo baadi kii na muwa! Bakwetu abafikile musango umune mu kumukwasha, abo nkumwalusha mu kibundji. Kunyima Mpoolo balukiile ku Antyoshe.

Mu kipwa kya 49 B.B., Mpoolo baadi mwende mu lungi lwendo. Kunyima kwa’ye nkatala bakwetu mu Asie Mineur, baadi mutwale mukandu wibuwa mpa na mu mbalo ikile bula mu Europe. Aye nkwenda ku Ateene,  ku Efeso, ku Tesalonike, mpa nka na mu angi ma mbalo. Silase, Luka na nsogwalume abetamina bu Timotee abadi bashindjikile Mpoolo mu lwendo lwaye. Abafubile pamune bwa kukita tukongye na kukwasha bwatudya kunyingiila. Mpoolo baadi mushale mu Kodinda munda mwa kipwa na kipindji bwa kunyingisha bakwetu babaadi mwamwa. Baadi mulungule mukandu wibuwa, kulongyesha na kufundjila tukongye twibungi mikanda. Baadi mpa na mufube mudimo wa kukita tushibo twa mapema. Mwenda mafuku, Mpoolo baadi mwalukile mu Antyoshe.

Kunyima mu kipwa kya 52 B.B., Mpoolo baadi mwende mu lwendo lwa kasatu, kubangila mu Asie Mineure. Baadi mwende kula dya kunundu bu ku Fidipe na kuushi kwa Kodinda. Mpoolo bakitshiine bipwa bibungi mu Efeso na kulambukisha, kubuka bantu na kukwasha kakongye. Baadi dingi akitshi miisambo ya bantu booso efuku dyooso mu nshibo ya kilongyelo. Bantu bebungi abaadi abamuteemesha na kunshituula nshalelo aabo. Nfudiilo a byoso kunyima kw’aye kulungula mukandu wibuwa mu ma mbalo ebungi, Mpoolo baadi mwalukiile mu Yeelusaleme.

“Byabya ndaayi, mu miilo yooso, nwibekashe bu balondji bande.”​—Mateo 28:19