Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbangilo a kipindji kya 14

Mbangilo a kipindji kya 14

Beena Kidishitu ba kumpala abaadi bapalakashe mukandu wibuwa wa Bufumu mu ma mbalo e kula a pa nsenga. Yesu baadi ebaleesha kwa nkalambukisha na baadi mwibape matalwa a kulongyesha bantu mu ndjimi yabo ya butandwa. Yehowa bebapeele katshintshi na bukome bwa kukambila bulwishi bwibukopo.

Yesu balesheshe mutumiibwa Yowano kimonwa kya ntumbo ya Yehowa. Mu kingi kimonwa, Yowano baadi mumone Bufumu bwa mwiyilu abutshokola Satana na kubikala bwa looso. Yowano baadi mumone Yesu akunkusha bu Nfumu na bantu 144000 abakamunana naye. Yowano bamwene dingi nsenga ishima ibafiki mpaladiiso mwi bantu booso abalangwila Yehowa mu butaale na mu buumune.

MU KINO KIPINDJI

Balondji abapete kikudi kiselele

Kikudi kiselele kibapeele balondji bukome kinyi bwa kukaanya?

Takubaadi kintu ki kwibemika nya

Bakata ba bipwilo babaadi bayipee Yesu abakimbile dingi bwa shi balondji baumiine kushii kulungula. Anka tababaadi bya koobesha nya.

Yesu basangula Solo

Solo baadi mwishikwanyi mukata a beena Kidishitu, kadi bafikile kushintuluka.

Korneye bapete kikudi kiselele

Bwakinyi Efile Mukulu batumine Mpyeele ku nshibo ya uno muntu shibaadi mwina Yuuda?

Bwina Kidishitu bubapalakana mu bisamba bibungi

Mutumbiibwa Mpoolo na bakwabo ba misionere ababanga mudimo wa bulungudi mu maumbo e kula.

Mulami a lukano balongo bya binyibinyi

Mu kipaso kinyi mwikale demo, kutshinka kwa nsenga na lupete bitale mwanda umune?

Mpoolo na Timotee

Bano bantu babidi abaadi bafube pamune bu ba kuuku na bu beena mufubo munda mwa mafuku ebungi.

Abatumu Mpoolo ku Looma

E mu lwendo lwi na masaku ebungi, kadi takubaadi nkalakashi ilombeene kubofusha uno mutumiibwa nya.

Kibafumbwilwe kya Yowano

Yesu baadi muleshe Yowano bimonwa pabitale myanda ayikafiki.

“Bufumu bwobe bufikye”

Kibafumbwilwe kya Yowano akilesha kipaso akikashintuula Bufumu bw’Efile Mukulu nshalelo pa nsenga.