Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 86

Yesu asangusha Lazaare

Yesu asangusha Lazaare

Yesu baadi na bakuuku basatu ba p’eshimba abaadi bashale mu Betanii. Abaadi Lazaare na bakwabo bakashi babidi, Madiya na Maata. Dingi efuku, pabaadi Yesu ku dingi eshiya dya Yoordano, Madiya na Maata nkumutumina mukandu shi: ‘Lazaare mukambilwe na maladi. Fika namu bukidi!’ Kadi Yesu tabayiile musango umune nya. Baadi mutengyele kunyima kwa mafuku abidi akupu balungwile batumiibwa baaye shi: ‘Twendeyi ku Betanii. Lazaare mmulale, anka nende nkamubushe.’ Batumiibwa nkwamba shi: ‘Su Lazaare mmulaale, byabya abimukwasha bwa kupusha bibuwa.’ Nyi Yesu nkwibalungula kalolo shi: ‘Lazaare mmufwe.’

Pabafikile Yesu ku Betanii, bapetele bapwe kushika Lazaare takudi mafuku ananka. Bibumbu bya bantu bibafikile mu kusamba Maata na Madiya. Pabaadi Maata mupushe shi Yesu bafiki, bayiile lubilo mu kumutundayisha. Aye nkwamba shi: ‘Mwanana, su boody’a kwikala panka, mukwetu tabaady’a kufwa nya.’ Yesu bamulungwile shi: ‘Maata, mukwenu asanguka. We na lukumiino mu byankulungula su?’ Aye nkwalula shi: ‘Nauku shi akasanguka nguba a kusanguka kwa bantu.’ Yesu nkumulungula shi: “Ami ne lusangukilo ne muuwa.”

Akupu Maata bayiile kwi Madiya akamulungula shi: ‘Yesu e pano.’ Madiya nkwenda lubilo kwi Yesu, kibumbu kya bantu kibamulondele. Madiya nkupona ku ngwa ya Yesu na kudila. Amulungula shi: ‘Mwanana, su body’a kwikala panka, mukwetu tabaadya kufwa nya!’ Yesu nkumona bibaabi bukata bwa kinyongwa kyaye, aye nkubanga namu kudila. Pabamwene kibumbu kwatusha mpolo, kibakwile shi: ‘Yesu ekeele mufule Lazaare bikata.’ Bangi namu abaadi abealashena shi: ‘Bwakinyi ta mupaashe kuukw’aye?’ Yesu baadya kukita kinyi kunyima?

Yesu bayile ku mashama abaadi n’ebwe dikata dishikye ku kitwelelo. Aye nkwamba shi: ‘Katushayi ebwe.’ Maata nkwamba shi: ‘Takudi mafuku ananka n’aye kufwa! Baapu kubanga kununka.’ Abakatwishe ebwe, akupu Yesu nkuteka shi: ‘Yaaya, naakutumbula bu bibompushiisha. Oolo naawuku kalolo shi ompushiishaa misuusa yooso, anka Naakula bwa shi bantu be pano beukye shi we  muntume.’ Aye kyaapu kwakula byabya, belele musaase shi: “Lazaare tuuka!” Kubakitshikile kintu kya kukaanya: Lazaare nkutuuka mu mashama, mupombelwe mbidi yooso na bilamba. Yesu nkwakula shi: “Mwanguleeyi, numulekye ende.”

Bebungi abamwene byabya abaadi bakumiine mwi Yesu. Anka bangi abayile mu kulungula Bafadisee. Kubanga nka paapa, Bafadisee abakimbile kwipaa Lazaare na Yesu. Umune a ku batumiibwa 12, Yuudase Iskaryote, bayile mu bufyefye kwi Bafadisee ebepusha shi: Anumpa mfwalanga bungi kinyi su nenukwasha bwa kukwata Yesu? Abo nkumulaa bwa kumupa mfwalanga 30 ya kyamo kyebakanyi, Yuudase nkubanga kukimba mushindo wa kukwata Yesu bwa kumufikisha ku masa kwa Bafadisee.

“Mbînyibînyi, Efile Mukulu nyi mmupâshi etu;Nnê Mwanana Yehowa sha matalwa a kwitupâsha ku lufu.”—Misambo 68:21, EEM