Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 85

Yesu apaasha muntu mwifuku dya Sabato

Yesu apaasha muntu mwifuku dya Sabato

Bafadisee abaadi bashikwe Yesu na kukimba kabingilo ka kumukwata. Abaadi abakula shi tabadya kupasha muntu mwifuku dya Sabato nya. Yesu bapetele muntu mpofu kwete kuteka ka palusa mwishinda mwifuku dya Sabato. Aye nkulungula batumiibwa baaye shi: ‘Talayi bukome bwa Yehowa byabukyebe kupaasha uno muntu.’ Yesu batshile nsenga aye nkusoba na mata akupu, bashingile yawa muntu ku meeso. Aye nkumulungula shi: ‘Nda oketumpe meema mu meeso mwishiba dya Silowe.’ Yawa muntu bakitshine nka byabya, akupu, babangile kumona bwa musango waye wa kumpala kasha bamutanda.

Bantu abaadi bakaanye bikata. Abo nkwakula shi: ‘Uno nyi muntu ashalanga bwa kuteka ka pa lusa su, mmuntu mumwifwane?’ Yawa muntu bambile shi: ‘Naami yawa batandjikilwe mpofu!’ Bantu nkumwipusha shi: ‘Bwakinyi tokii dingi mpofu?’ Pabaadi mwibalungule bibaadi bikitshikye, abamutwadile kwi Bafadisee.

Yawa muntu balungwile Bafadisee shi: ‘Yesu bandamika matekye ku meeso ande, akupu bandungula bwa nketumpa meema. Panebikitshi, nabanga kumona.’ Bafadisee nkwakula shi: ‘Su Yesu mmukupaashe mwifuku dya Sabato, bukome bwaye tabufiki kw’Efile Mukulu nya.’ Kadi bangi abambile shi: ‘Su bukome bwaye tabufiki kwi’Efile Mukulu, tabaadya kwikala na ngobesha ya kupaasha nya.’

 Bafadisee abaadi betamine bamutande bwa kwibepusha shi: ‘Bwakinyi mwana eenu kwete kumona binobino?’ Bamutande abapushishe moo mwanda Bafadisee abakwile shi muntu eese aleesha lukumiino mwi Yesu, abamusumbula paasha pa kitumbwilo. Abo nkwakula shi: ‘Tatuuku’twe. Mwipusheyi aye nabene.’ Bafadisee nkumwela nkonko ibungi na bibaadi mwakule shi: ‘Ne mupwe kwinulondela byanka. Bwakinyi nukyanungyele nkonko?’ Bafadisee abafiitshile munda, abo kumusumbula paasha.

Yesu baadi mwende akepeteena na yawa muntu aye nkumwipusha shi: ‘We na lukumino mwi Mesiya su?’ Aye nkumwaluula shi: ‘Nadya kumuuka.’ Yesu nkumulungula shi: ‘Nnami winyi Mesiya.’ Yesu baadi mumuleshe kalolo kakata. Mwanda, tabaadi penda mumupashe nya, bamukwashishe dingi bwadya kwikala na lukumino.

“Nwi mu kilubilo mwanda t’anushingûla Bifundwe sunga mbukome bw’Efile Mukulu.”—Mateo 22:29, EEM