Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 80

Yesu asangula batumiibwa ekumi na babidi

Yesu asangula batumiibwa ekumi na babidi

Kunyima kwa kulambukisha peepi kipwa kimune na kipindji, Yesu baadi na kya kwata kitshibilo kimune kii na muulo. Badya kusangula nnanyi bwa kufuba naaye pamune mu kipwano? Nnanyi abaadya kulongyesha bwa kukunkusha kakongye ka beena Kidishitu? Bwa kwata bino bitshibilo, Yesu bakimbile buludiki bwa Yehowa. Bayiile ku mwengye kubaadi na kya kwikala bupenka, aye nkuteka bufuku bushima. Ku namashika, Yesu baadi mwitanyine baangi ba ku balondji baaye, aye nkusangula batumiibwa 12. Eshina dya nnanyi a kwabadi dyotentekyesha? Mashina aabo ngano: Mpyeele, Andree, Shake, Yowano, Fidipe, Bartelemii, Tomase, Mateo, Shake mwana a Alfee, Tadee, Simone, na Yuudase Iskaryote.

Andree, Mpyeele, Fidipe, Shake

Booso ekumi na babidi abaadi na kya kwikala naaye. Kunyima kwa’ye kwibalongyesha, bebatumine bwa kulambukisha abo banabeene. Yehowa bebapeele bukome bwa kubinga bikudi bibi na kupaasha basha mikumbo.

Yowano, Mateo, Bartelemii, Tomase

 Yesu baadi ayitanyina batumiibwa ekumi na babidi bu ba kuuku baaye, na baadi mwibakulupile. Bafadisee abaadi abamono shi batumiibwa abaadi bantu ba bisumanga bashii balongye. Anka Yesu bebalongyeeshe byakukita wabo mufubo. Abaadi na kya kwikala na Yesu mu nsaa i na muulo ukata mu muwa waye bu kumpala kwa lufu na lusangukilo lwaye. Nka bu Yesu, bebungi ba ku ekumi na babidi abaadi ba ku Ngalileeya. Bangi abaadi bayibakile.

Shake mwana a Alfee, Yuudase Iskaryote, Tadee, Simone

Batumiibwa abaadi bantu bashii bapwidikye abakitanga bilubilo. Ingi misango abaadi baakule kushii kubanda kwela kinagu na kwata bitshibilo bibubi. Ingi misango tabaabadi na lwishinko nya. Dingi abaadi ingi misuusa abekutwena bwa kuuka baadi na muulo. Kadi abaadi bantu bebuwa abaadi bafule Yehowa. Abaadi na kya kwikala kitako kya kakongye ka beena Kidishitu kunyima kwa lwendo lwa Yesu.

“Neenwitaanyina bu bakuuku, mwanda kyandji mupushe kwi Nshami nee mwinwiukishe kyanka.”—Yowano 15:15