Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbangilo a kipindji kya 12

Mbangilo a kipindji kya 12

Yesu baadi mulongyeshe bantu pabitale Bufumu bwa mwiyilu. Baadi mwibalongyeshe dingi bya kuteka bwa shi eshina dy’Efile Mukulu ditumbishibwe, Bufumu bwaye bufikye na shi akikyeb’Efile Mukulu kikitshikye pa nsenga. Su we nambutwile, pushisha mwana oobe akitupatuula luno luteko. Yesu tabaadi mutadiile bwa shi Satana alwishe lulamato lwaye nya. Yesu baadi musangule balondji baaye, akupu abo nkufika kitako kya beena Bufumu. Leesha bibaadi katshintshi ka Yesu bwa lulangwilo lw’eyendo. Bu bibaadi akumiina kukwasha bangi, Yesu baadi mupaashe baasha mikumbo, adiisha basha nsala, mpaa na kusangusha bantu ku lufu. Bakitshiine bino byoso bwa kuleesha abikakitshi Bufumu pabitale bantu.

MU KINO KIPINDJI

Yesu baafiki Mesiya

Pabambile shi Yesu mMwan’amukooko a Efile Mukulu, Yowano baadi akyebe kwakula kinyi?

Dyabulu atompo Yesu

Dyabulu batompele Yesu misuusa isatu. Mbitompwanga kinyi bisatu bibapetele Yesu? Yesu bamwalulwile naminyi?

Yesu atoosha ntempelo

Bwakinyi Yesu batushile nyema paasha na kufudidika ma mesa a bashintudi ba makuta?

Mwana mukashi ku mushima wa meemal

Mwana mukashi a mu Samariya baadi mukaanye pabaadi Yesu mwisambe naaye. Bwakinyi? Mmwanda kinyi wabamulungwile kwi Yesu washibaadi mubande kulungula ungi muntu?

Yesu alungula mukandu wa Bufumu

Yesu etanyina bangi ba ku balondji baaye bwabadya kufika ‘balobi ba bantu’. Baadi mulongyeshe bangi balondji baaye 70 kunyima, bwa kulungula mukandu wibuwa.

Yesu akitshi bilengyeleshi bibungi

Mbalo yooso ibaadi ayende Yesu, bantu basha mikumbo abaadi abafiki bwa shi ebakwashe na kwibapaasha. Sunga bakuma penda ku lwembe lwa kilamba kyaye abaadi abapashibwa. Baadi mpa na mubuushe kangi ka nsongwakashi ku luf.

Yesu asangula batumiibwa ekumi na babidi

Bebasangwile bwakinyi? Otentekyesha mashina aabo su?

Mwisambo wa pa Mwengye

Yesu alongyesha kibumbu kya bantu malongyesha e na muulo.

Yesu alongyesha balondji baaye bya kuteka

Mbintu bya mushindo kinyi bibaadi Yesu mulungule balondji baaye bwa ‘kutungunuka na kuteka’?

Yesu adiisha binunu bya bantu

Kino kilengyeleshi akitulesha kinyi pabitale Yesu na Yehowa?

Yesu atambuka kunundu kwa meema

We kubanda kunangushena bibakitshine batumiibwa p’ababadi bamone kino kilengyeleshi su?

Yesu apaasha muntu mwifuku dya Sabato

Bwakinyi bantu booso tababaadi abasangala na bibaadi abikitshi Yesu?

Yesu asangusha Lazaare

Yesu pabamwene Madiya kwete kudila, n’aye namu babangile kudila. Kadi mu kapindji kapeela, kinongwa kyabo kibalulukile mu muloo.