Kino kipindji akibanga kwisambila myanda ya mu Kilombeene kipya. Yesu baadi mutandjikwe mu kifuko ki na kwiyisha kibaadi mu ka musoko kapeela. Baafubile na nshaye, baadi asèe mabaya. Yesu baadi penda muntu umune baadya kupaasha bantu. Yehowa baadi mumusangule bu Nfumu a Bufumu bwa mwiyilu. Su we nambutwile, kwasha mwana oobe bwadya kukaanyisha bibaadi Yehowa musangule kalolo kifuko na mbalo ibaadya kukudila Yesu. Muleeshe bibaadi Yehowa mukalwile Yesu kubanga pabaadi apakimbi kumwipaa Eroode na bishii bilombeene kintu kwimika mpàngo ya Yehowa. Longa pabitale bibaadi Yehowa mupe Yowano mudimo wa kulunbuula eshinda bwa Yesu. Shimika kasele pa bibaadi Yesu muleeshe shi, sunga ku bukinga baadi mufule binangu bya Yehowa.