Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 DILONGYESHA 63

Eyasa adifundu ku mudimba

Eyasa adifundu ku mudimba

Mwenda mafuku, Belshasare bafikile nfumu a Babilone. Dingi efuku bufuku, baadi mwitanyishe bantu ba kineemo bebungi ba mwiumboo ku madyo. Aye nkulungula bafubi baaye bwa kutuusha makopo a oòlo abaadi Nabukodonosore mwate mu ntempelo a Yehowa. Belshasare na beenyi baaye abaadi batomene mu aa makopo na kutumbisha b’efile baabo. Eyasa dya muntu dibaatukile musango umune, adyo nkubanga kufunda bishima bishabipushika ku mudimba wa nshibo ya kudiila.

Belshasare bakwatshikilwe na moo. Aye nkwitanyisha ba-sha malenganyi baaye, na kwibalaa shi: ‘Su muntu apatuula bino bishima, namutuulu bu muntu mukata a kasatu mu Babilone.’ Abo nkupima, kadi takubaadi su ngumune baadi mobeshe kupatuula byabya bishima nya. Akupu ndalamumba batwele akula shi: ‘Kwi muntu e n’eshina bu Ndanyele baadi apatulwila Nabukodonosore myanda. Mulombeene nkupatulwila bino bishima.’

Ndanyele nkutwela mwi nfumu. Belshasare nkumulungula shi: ‘Su obadika bino bishima na kwibipatuula nankupa kipoo kya oòlo na nkutuula bu muntu mukata a kasatu mu Babilone.’ Ndanyele bambile shi: ‘Ntshi na lukalo na bya buntu byobe nya, anka nakulungula akipushiisha bino bishima. Nshoobe Nabukodonosore baadi na kwitatula, kadi Yehowa baadi mumwishe. Weuku myanda yooso ibaadi imufikile, anka bookutwa kuneemeka Yehowa pa kutomena maalwa mu makopo a oòlo a mu ntempelo Aaye. Nyi bwakinyi Efile Mukulu bafundu bino bishima shi: Mene, Mene, Tekel na Parsin. Abipatuula shi beena Mediya na beena Perse abakatshokola Babilone na t’okekala dingi nfumu nya.’

Bibaadi abimweneka nka bu kushii muntu e kutshokola Babilone. Kibundji kibaadi kikalwilwe na midimba iibula na mwela ukata. Kadi munkatshi’abufuku, beena Mediya na beena Perse abaadi bakwate Babilone. Siiruse Nfumu a beena Perse baadi mulalule mwela bwa shi  basalayi bakile kushii lukalakashi bwa kufika ku biibi bya kibundji. Pababadi bafikye kwakwa, abapetele biibi bishitule! Basalayi nkutwela, abo nkukwata kibundji, nkwipaa mpaa na nfumu. Akupu Siiruse nkubanga kumunana bu nfumu a mu Babilone.

Mu kipwa kimune, Siiruse baadi mwakule shi: ‘Yehowa bandungula bwa kwibakuula ntempelo aaye mu Yeelusaleme. Ooso a ku bafubi baaye akumiina kukwaasha e bulungantu.’ Nka bu bibalayile Yehowa, beena Yuuda bebungi babaadi balukiile ku mashibo aabo kunyima kwa bipwa 70 na Yeelusaleme kubutudiibwa. Siiruse nkwalusha makopo a oòlo na a kyamo kyebakanyi na bintu bibaadi Nabukodonosore mwate mu ntempelo. We mulombeene kumona bibaadi Yehowa mufube na Siiruse bwa kukwasha mwilo Waye su?

“Bapono, bapono Babilone mukata, bafiki kifwamino kya bikudi bibi.”—Kibafumbwilwe 18:2