Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 DILONGYESHA 58

Abaabutula Yeelusaleme

Abaabutula Yeelusaleme

Mwilo wa Yuuda ubaadi ukatukye Yehowa misango ibungi bwa kulangwila b’efile ba madimi. Munda mwa bipwa bibungi, Yehowa baadi apimi kwi bakwasha. Baadi ebatumina batemuki bebungi bwa kwibadimusha, tababaadi abebapushiisha nya. Abaadi ababepuula batemuki. Yehowa baadi mwimikye lulangwilo lwabo lwa ma nkishi naminyi?

Nabukodonosore nfumu a Babylone baadi atshokola bisamba kimune ku kimune. Musango wa kumpala ubaadi mutshokole Yeelusaleme, baadi mukwate Nfumu Yoyakine, ba nfumu ba miilo, basalayi na ba-sha binangu enda nabo mu Babilone. Baatshile na bupeta booso bubaadi mu tempelo a Yehowa. Akupu Nabukodonosore batudile Sedekyase bu nfumu a Yuuda.

Ku mbangilo, Sedekyase baadi akookyela Nabukodonosore. Kadi miilo ibaadi mu bwipi bwaye na batemuki ba madimi nkudimusha Sedekyase bwa kutombokyela Babilone. Kadi Yeelemiya nkumudimusha shi: ‘Su otomboka, akwikala kwipayisheena, nsala na bipupa mu Yuuda.’

Kunyima kwa kubikala munda mwa bipwa mwanda, Sedekyase baadi mutombokyele Babilone. Aye nkuteka basalayi ba mu Ejiipitu bwa kumukwasha. Nabukodonosore batumine basalayi baaye bwabadya kukwata Yeelusaleme, abo nkushaala mu bwipi bwa kibundji. Yeelemiya nkulungula Sedekyase shi: ‘Pusha bibaakula Yehowa, su okeelambula kwi beena Babilone, obe na kibundji anukapanda. Kadi su okutwa kukita byabya, beena Babilone abakyebe kushiika Yeelusaleme na kwinutwala bu beena lukano.’ Sedekyase nkwakula shi: ‘Nta neelambula nya!’

 Kunyima kwa kipwa na kipindji, basalayi ba beena Babilone abaadi babumbule midimba ya Yeelusaleme abo nkushiika kibundji kaalo. Abashiikile dingi ntempelo, abo nkwipaa bantu bebungi na kutwala binunu mu lukano.

Sedekyase nkusuuka mu Yeelusaleme, kadi beena Babilone nkumulonda. Abo nkumukwatshila pa bwipi na Yeeriko, nkumutwala kwi Nabukodonosore. Nfumu a Babilone nkutuula Sedekyase bwadya kumona kwabepaa bana baaye. Akupu Nabukodonosore nkutunya Sedekyase meeso, amwela mu lukano mubaadi mufwile kunyima kwa mafuku. Kadi Yehowa baadi mulee beena Yuuda shi: ‘Kunyima kwa bipwa 70, Nakenwalusha kwenu mu Yeelusaleme.’

Nkinyi kibaadi na kya kufikila ba nsongwalume babaabadi bakwate mu lukano mu Babilone? Abaadya kushala na lulamato kwi Yehowa su?

“Yehowa Efile Mukulu sha bukome booso, kutshiba koobe kwa bîmu nkwa binyibinyi na nkululame.”—Kibafumbwilwe 16:7, EEM