Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Mbangilo a kipindji kya 10

Mbangilo a kipindji kya 10

Yehowa nyi Nfumu a byoso. Baadi na bufumu na ekala nabo bwa looso. Bu kileshesho, bapashishe Yeelemiya mu bwina bwa matekye. Bapashishe Shadrake, Meshake na Abede-Nego mu bwina bwa kaalo na Ndanyele mu bwina bwa ntambwe. Yehowa baadi mukalwile Eshitele bwadya kupasha mwilo waye. Ta katadiila bubi bwabudya kuyididila looso nya. Butemuki bwa nkishi mukata, na bwa mutshi ukata abwitushinkamisha shi Bufumu bwa Yehowa abukatusha binobino bubi booso na kumunana pa nsenga.

MU KINO KIPINDJI

Yehowa batumu Yeelemiya bwadya kulungula mukandu

Bibambile nsongwalume Yeelemiya bibaadi bifitshishe bakulu munda.

Abaabutula Yeelusaleme

Yehowa baadi musumbushene bantu ba mu Yuuda mwanda abaadi batungunukye na kulangwila b’efile ba madimi.

Ba nsongwalume bananka abaadi bakookyele Yehowa

Ba nsongwalume ba mu Yuuda abaadi na kitshibilo kya kushala na lulamato kwi Yehowa sunga byekala shi abaadi mwibalasa dya nfumu mu Babilone.

Bufumu abuyisha ikalayika

Ndanyele apatulwila Nabukodonosore akilesha kilootwa kyaye kyakukanya.

Tababaadi bakuname nya

Shadrake, Meshake na Abede-Nego abaadi batuule muuwa wabo mu masaku pa kupela kukunamina nkishi a oòlo a nfumu.

Bufumu bwi bu mutshi ukata

Kilootwa kya Nabukodonozore kibabadidile kwakula myanda yaaye aikamutukila mu mafuku e kumpala.

Eyasa adifundu ku mudimba

Nsaa kinyi ibaatukile binfundwe ku mudimba, na bibaadi abipatuula kinyi?

Ndanyele mu bwiina bwa ntambwe

Ikala otekye Yehowa efuku dyoso nka bu Ndanyele!

Eshitele bapaasha mwilo waye

Sunga byekala shi baadi mwenyi, aye muntu baadi mwana nshiye bafikile mu kwikala bu ndalamumba.

Eesela baadi mulongyeshe Mwiya w’Efile Mukulu

Kunyima kwa beena Isaleele kutemesha Eesela, abaadi bakite mulayilo wipabwao kwi Efile Mukulu.

Midimba ya Yeelusaleme

Neemiya baukile shi beshikwanyi naaye abaata mpàngo ya kumulwisha. Bwakinyi tabaadi na moo?