Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A EKUMI NA KITEMA

Baadi mwibakalwile, alombasha nkalo yabo na kwibalama

Baadi mwibakalwile, alombasha nkalo yabo na kwibalama

1, 2. (a) Yoosefe na kifuko kyaye abaadi kumpala kwa nshaleelo kinyi? (b) Mmukandu kinyi wibubi ubaadi Yoosefe na kya kulungula Madiya?

YOOSEFE batentekyele dingi ebofu pa mpunda. Banda kumumona mu binangu bibatalanga pa kafito musoko wa Beteleeme na bibaadi akunkusha yawa nyema bwa kubanga lwendo. Baadi anangusheena bwa lwendo lula lubaadi alumutengyela. Bwa kwenda ku Ejiipitu! Kibaadi kibundji kyenyi kwabadi ki na ludimi lwenyi na bipikwa byabashabauku​—babaadya kwiubidisheena na kuno kushintuluka kooso naminyi?

2 Tabibaadi bibofule bwa kulungula mukashi’aye a kifulo Madiya mukandu wibubi nya, kadi Yoosefe banyingile eshimba bwa kumulungula. Bamulungwile bwa kilootwa kibaabadi bamulungule kwi mwikeyilu mukandu aufiki kwi Efile Mukulu’shi: Nfumu Eroode akyebe kwipaa mwana abaadi mutande! Bibaadi abitungu’shi bakatukye musango umune mu musoko wa Beteleeme. (Badika Mateo 2:13, 14.) Uno mwanda ubaadi utape Madiya kwishimba. Baadi eyipusha’shi: bwakinyi be kukumiina kwipaa mwana shii musoole mwanda? Booso tababaadi abebipusha kalolo nya. Anka babaadi bakulupile mwi Yehowa, abo nkulumbuula lwendo bwa kwenda ku Ejiipitu.

3. Leesha bibaadi lwendo lwa Yoosefe na kifuko kyaye pa kukatuka mu Beteleeme. (Tala na kifwatulo.)

3 Bufuku mu mufito, Yoosefe, Madiya, na Yesu babatuukile mu musoko nsaa ibaadi beena Beteleeme balaale kushii kuuka mpàngo ibaadi yate Nfumu Eroode. Pababanga kutooka bufuku, Yoosefe babanga kwiyipusha kwa kwenda. Bu bibaadi nseeshi a mabaaya, baadya kupaasha kifuko kyaye naminyi kwi Eroode na Satana? Baadya kupaasha kifuko kyaye su? Baadya kuyididiila na kulombasha mudimo ubaabadi bamupe kwi Yehowa Efile Mukulu wa kudiisha na kukusha yawa mwana naminyi? Yoosefe baadi kumpala kwa mwanda ukata. Patukwete kutaluula bibaadi mulombashe kalolo buno bushito, atumono bwakinyi ba nshe-bana na ooso a kwatudi lelo uno​—abitungu ambule lukumiino lwa Yoosefe.

Yoosefe baadi mukalwile kifuko kyaye

4, 5. (a) Nshalelo a Yoosefe baadi mushintulukye naminyi? (b) Nkinyi kibaadi mwikeyilu mulungule Yoosefe bwa kumunyingisha?

4 Kumpala kwa myeshi ibungi, mu kibundji kyaye kya butandwa  mu Nazarete, Yoosefe bamwene nshalelo bashintuluka kunyima kwa’ye kutwela mu kibambo kya bulunda na mwana a Heli. Yoosefe auku’shi Madiya baadi nsongwakashi mufule Yehowa na alondo miiya yaaye. Kunyima bapushishe’shi Madiya e n’eyimi! Aye nkukimba bya kutshiba ebambo dyabo mu bufyefye bwa kumukalwila ku masaku. * Mwikeyilu besambile na Yoosefe mu kilotwa, amupatulwila’shi Madiya mmupete eyimi ku bukome bwa kikudi kiselele kya Yehowa. Mwikeyilu amulungula dingi’shi mwana aakatanda “apaasha mwilo waye ku milwisho yaawo.” Baadi mushinkamiishe Yoosefe’shi: “Totshiinanga kwata Madiya bu mukashi oobe.”​—Mat. 1:18-21.

5 Bu bibaadi Yoosefe muntu mululame na sha kukookyela, bakitshiine nka bibaabadi bamulungule. Baadi mwate buno bushito bukata bwa kukusha na kukalwila mwana shii aaye, kadi baadi na muulo ukata ku meeso kw’Efile Mukulu. Kunyima, bwa kukookyela ku mwiya, Yoosefe na mukashi’aye e n’eyimi babayiile ku Beteleeme mu kwifundjisha. Nyi kubaadi kukatandjikilwe mwana.

6-8. (a) Mmwanda kinyi ubaadi ukite’shi nshaleelo a Yoosefe na kifuko kyaye ashintulukye dingi? (b) Atwiuku naminyi’shi Satana nyi batumine “lwenyeenye”? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.)

6 Yoosefe tabaadi mutadiile kifuko kyaye bwakidya kwalukiila ku Naazarete nya. Pa mutwe pa byabya, babaadi bashale ku Beteleeme kwi penda bilometre bifikye ku 10 na ku Yeelusaleme. Sunga bibaabadi balanda, anka Yoosefe bakitshiine mwaye mooso bwa kukalwila Madiya na Yesu ku byooso. Munda mwa mafuku apeela abo nkupeta kashibo ka kushaala. Kunyima kwa Yesu baapu kukula ndambo​—pangi aye baapu kukila kipwa, nshaleelo aabo baadi mushintulukye dingi.

7 Kisaka kya bantu baasha binangu kibafikile dya Kutunduka nguba kula ku Babilone. Babaadi abalondo “lwenyeenye” alwibakunkusha ku nshibo ya Yoosefe na Madiya kubaabadi abakimbi bwa nkamona mwana baadi na kya kwikala nfumu a beena Yuuda. Baaba bantu babaadi na kaneemo.

8 Bya bauka byanka sunga kukutwa kwibiuka, baasha binangu babaadi batuule muwa wa Yesu mu masaku. “Lwenyeeye” lubaadi lubande kwibakunkusha ku Yeelusaleme kushii ku Beteleeme. * Kwanka, abalungwile Nfumu mubi Eroode’shi abafikile mu kukimba mwana baadi na kya kwikala nfumu a beena Yuuda. Mukandu wabo ubaadi unyiishe kufiitshisha Nfumu Eroode munda.

9-11. (a) Mmushindo kinyi ubaadi Yehowa mufubishe bukome butabukile bwa Eroode na bwa Satana? (b) Lwendo lwa ku Ejiipitu ndwilekeene na myanda ya madimi ibaadi ifunde bantu naminyi?

9 Biiya byooso, kubaadi bukome bwi kunundu kwa bukome bwa Herode na bwa Satana. Mu mushindo kinyi? Pabafikile baa sha binangu  ku nshibo na kumona Yesu na nyinaaye, babamupeele bintu kushii’bo kuteka kintu. Bibaadi bikemeshe Yoosefe na Madiya ngofu pa kumona babebapa bya buntu “byamo bya oolo, na musengo wa kabanda, na naanga a malaashi”​—bintu bya muulo ukata! Baasha binangu bababangile kwaluka bwa nkalungula Nfumu Eroode mbalo ibaabadi basangane mwana. Anka, Yehowa baadi mwele mboko mu uno mwanda. Baadi mulungule baasha binangu mu kilootwa bwabadya kwalukiila dingi eshinda.​—Badika Mateo 2:1-12.

10 Kunyima kwa baasha binangu kwenda, Yehowa batumine mwikeyilu bwa kulungula Yoosefe’shi: “Ebwe ata mwana na nyina, osuukye mu Ejiipitu. Shaala mwanka nyaa na apapooko myanda, mwanda Eroode akakimbuula mwana bwa kumushimisha.” (Mat. 2:13) Nka bu bibatwibimono kumbangilo kwa uno shapitre, Yoosefe baadi mutumikile. Baadi mutuule kukalwila mwana pa mbalo ya kumpala, aye nkwata kifuko kyaye bwa kwenda mu Ejiipitu. Bino bintu bya muulo wibukopo bibaadi bimupe baasha binangu bibaadi bikwashe Yoosefe bwa kulombasha nkalo ya beena kifuko kyaaye mwishinda.

Yoosefe mwipaane bwa kukita kyooso akitungibwa bwa kukalwila mwan’aye

11 Kunyima kwa mafuku bantu babaadi bafunde myanda ya madimi’shi mu lwendo lwabo lwa ku Ejiipitu, Yesu aye kii mukinga baadi mweleshe eshinda bwipi, asuukisha ba ntomboshi, na kunyekamisha ntabi ya mitshi bwa’shi nyinaaye akuule bikuba. * Aku namu, lwendo lwabo lubaadi bula, lwi bukopo na mu eshinda dyabashii abauku.

Yoosefe baadi mulekye nshaleelo ebuwa bwa kukalwila kifuko kyaaye

12. Ba nambutwile abakusha bana mu uno ndumbulwilo ebubi be kulongyela kinyi ku kileshesho kya Yoosefe?

12 Ba nambutwile be kulonga myanda ibungi kwi Yoosefe. Baadi mukumiine kuleka mudimo waye na nshaleelo aaye ebuwa bwa kukalwila kifuko kyaaye ki mu masaku. Eyendo, Yoosefe baadi amono kifuko kyaye bu kya buntu akikatukila kwi Yehowa. Lelo uno ba nambutwile bakwete kukusha bana baabo mu ndumbulwilo ebubi, ndumbulwilo muwule na bukome bwibubi bulombeene kudimba sunga kulwisha ba nsongwa. Mbikile buwa su ba nambutwile abambula kileshesho kya Yoosefe pa kukita kyoso akitungu bwa kukalwila bana baabo ku myanda ibubi!

Yosefe baadi alombasha nkalo ya kifuko kyaye

13, 14. Bwakinyi Yoosefe na Madiya babalukiile ku Nazarete bwa kukusha mwan’abo?

13 Abimwenenka’shi kifuko kya Yoosefe takibaadi kikite mafuku  e bungi mu Ejiipitu mwanda mwikeyilu bamulungwile munda mwa mafuku apeela’shi Eroode baafu. Yoosefe baadi mwalukye na kifuko kyaye mu kibalo kyabo kya butandwa. Babaadi bapwe kutemuka kumpala kwa mafuku’shi Yehowa baadi na kya kwitamina Mwan’aye “dya mu Ejiipitu.” (Mat. 2:15) Yoosefe baadi mukwashe bwa kulombasha buno butemuki, kadi, nkunyi kubaadya kushaala na kifuko kyaye?

14 Yoosefe baadi na budimu. Baadi mutshiine Arkelause mpyanyi a Eroode baadi ebubi na ntombushi. Ku buludiki bw’Efile Mukulu Yoosefe bayiile na kifuko kyaye dya kunundu, kula na Yeelusaleme mwi ba ntomboshi, bwa kwalukiila ku kibundji kyabo kya butandwa ku Nazarete a mu Galilee. Kwakwa Yoosefe na Madiya babaadi na mushindo wa kukusha mwan’abo kalolo.​—Badika Mateo 2:19-23.

15, 16. Yoosefe baadi na mufubo kinyi, na mbintu kinyi bibaadi afubu nabyo?

15 Babaadi na nshaleelo mupeelepeele​—kadi shii mubofule nya. Mu Bible abayitanyina Yoosefe bu nseeshi a mabaaya, kishima akileesha midimo ibungi ya mabaaya, bu kushinda mitshi, kwiyitwala, na kwiyisee, bwa kufuba nayo mu kwibaka kwa mashibo, maato, bilalo bipela, matempu, bipombo, bikumbo na bingi bintu bya kudima nabyo. (Mat. 13:55) Ubaadi mudimo aukookyesha mbidi. Mu mafuku a kala nseeshi a mabaaya baadi atumikila mu bwipi mwa kibelo kya nshibo yaaye sunga ku kibasa kyaaye kya mabaaya ki peepi na nshimbo yaaye.

16 Yoosefe baadi afubu na biina mudimo bibungi byabadi bamulekyele kwi nshaye. Pangi baadi mufube na byamo byabetanyinaa bu équerre, mooshi wa kipimo, lupemba lwa kwela mifunda, kabengyele, sii, nsesu, kitootwa, kitootwa kya mutshi, mutonkolo ubaadi afubu nao bwa kutubula myasa, bwanga bwilekeenelekeene bwa kulamika nabo mabaaya, na misumaadi sunga ibaadi na muulo wibukopo.

17, 18. (a) Yesu baadi mulongyele myanda kinyi kwi Yoosefe? (b) Bwakinyi bibaadi abitungu’shi Yoosefe afube ngofu?

17 Banda kupwandikisha Yesu ki mwana mukinga kwete kubandjila nshaye baadi amukusha nsaa yakwete kufuba. Yesu abekyeela Yoosefe byooso byakitshi, kushii mpaka kwete kubandjila byadi maboko na mapampa mbitame, byafubu na bukalamwino na kapatupatu kooso. Yoosefe babangile kuleesha mwan’aye bya kufuba imo midimo ipeelepeele bu kuseenesha mabaaya na kikoba kya mushipa kyuume. Baadi mulongyeshe dingi Yesu kwilekeena kwa mabaaya  abaadi afubu nao bu mutshi wa sycomore, mufula, sunga mutshi wa mpafu.

Yoosefe balongyeshe mwan’aye mudimo wa kusee mabaaya

18 Yesu balongyele dingi’shi aa maboko apampamane aashindaa mitshi, kwiyitshiba bipindji, na kwiyibaala mabaaya abaadi dingi na kalolo nsaa ibaabadi abamubembelesha na kumunyingisha, aye, nyinaaye na bangi bakwabo. Eyendo, kifuko kya Yoosefe na Madiya kibaadi akyende na kutama, mwanda babatandjile bangi bana basamombo kunyima kwa Yesu. (Mat. 13:55, 56) Bwa kwibadiisha na kwibapasukila bibaadi abitungu’shi Yoosefe afube ngofu.

Yoosefe baadi auku’shi kupasukila kifuko kyaaye mu myanda ya mu kikudi nyi mwanda wi na muulo ukata

19. Yoosefe baadi alombasha nkalo ya mu kikudi ya kifuko kyaye naminyi?

19 Anka, Yoosefe baadi auku’shi kupasukila kifuko kyaaye mu myanda ya mu kikudi nyi mwanda wi na muulo ukata. Ngi bwakinyi baadi akisha nsaa ibungi mu kulongyesha bana baaye pabitale Yehowa Efile Mukulu na miiya yaaye. Aye na Madiya babaadi abende nabo ku kitumbwilo, mbalo ibaabadi ababadika na kupushisha Miiya n’eyi di bukopo. Pangi kunyima Yesu baadi na nkonko ibungi ya kwipusha, na Yoosefe baadi etatshisha ngofu bwa kupudisha nyoota ya mu kikudi ya mwan’aye. Yoosefe baadi ende dingi na kifuko kyaaye ku misangeelo itale lulangwilo ku Yeelusaleme. Bwa kwenda mu kusankila pasaka, ku kipwa kyooso Yoosefe baadi pangi ende lwendo lwa bilometre 120 munda mwa mbingo ibidi, bwa nkakita wawa musangeelo, akupu alukiile kwaye.

Ku kipwa kyooso Yoosefe baadi ende na kifuko kyaaye mu kulangwila ku ntempelo a mu Yeelusaleme

20. Ba nfumu ba bifuko mbalombeene kulonda kileshesho kya Yoosefe naminyi?

20 Ba nfumu ba bifuko beena Kidishitu lelo uno bakwete kulonda kileeshesho kyaye. Abetatshisha ngofu bwa kutuula kulongyesha kwa bana baabo myanda ya mu kikudi kumpala kwa ingi myanda, mpa na kwa bintu bya ku mbidi. Abakitshi bukopo bwabo booso bwa kukita lulangwilo lwa mu kifuko na kwenda na bana baabo bakulu na bakinga mu bisangilo bya beena Kidishitu. Nka bu Yoosefe, abauku’shi kulongyesha bana baabo myanda itale Yehowa nyi mwanda wi na muulo.

Babaadi “bakalakashwe bikata mu binangu”

21. Mafuku a Pasaka abaadi naminyi bwa kifuko kya Yoosefe, na nsaa kinyi ibaukile Yoosefe na Madiya’shi Yesu tamweneka?

21 Pabaadi Yesu mulombashe bipwa 12, Yoosefe bayiile na kifuko kyaaye ku Yeelusaleme bu pa kyubishi. Abaadi mafuku a Pasaka, mafuku a musangeelo, na bingi bifuko bibayiile naabo pamune mwishinda na muloo ooso wa kumona mitshi ifuufule mu mafuku a kashipo shipo. Nsaa yabende na kwifubwila peepi na myengye ya peepi  na kibundji kya Yeelusaleme, bebungi bababangile kwimba misambo yabauku kalolo. (Mis. 120-134) Mu kibundji mmuule na bisaka bisaka bya bantu beenyi. Kunyima, bifuko bibabangile kwalukiila ku mashibo aabo na bintu byaabo. Pangi Yoosefe na Madiya, babaadi na myanda ibungi ya kukita, abapwandikisha’shi Yesu babadiila na bangi beena kifuko. Kunyima kwa’bo kutambuka efuku dishima, nyi pabaabadi baukye mwanda wa kukaanya​—Yesu tamweneka!​—Luka 2:41-44.

22, 23. Pabaadi Yesu tamweneka Madiya na Yoosefe abakitshine kinyi, na Madiya bakwile kinyi kunyima kwa kumumona?

22 Bababangile kwalukiila na binangu bibatupikye ku Yeelusaleme mu kukimba Yesu mbalo yooso yaadi. Banda kunangusheena bibaabadi bapangayikye nsaa ibabasangeene mu kibundji bantu beenyi booso babaapu kwalukiila, abo nkubanga kukimba mu miseese,  na kwela misaase bwa kwitanyina mwan’abo. Yesu baadi mulombeene kwikala mbalo kinyi? Mu efuku dya kasatu dya kukimba, Yoosefe babangile kwitopeka bu’ye bakutwa kulombasha mudimo ukata ubaadi umupe Yehowa. Kunyima, abayiile ku ntempelo. Abatwelele munda bamupeta mmushale munkatshi mwa bantu bebungi balongye na balambukishi ba Miiya! Banda kunangusheena muloo ubapushishe Yoosefe na Madiya pa kumumona!​—Luka 2:45, 46.

23 Yesu kwete kuteemesha bantu balongye na kwibeela nkonko. Babaadi abakaanya kipaso kibaadi Yesu aye mwana mukinga ebapusha na kwibaluula. Madiya na Yoosefe abaadi bakeme. Bible aleesha’shi Yoosefe baadi muumiine. Anka mayi abakwile Madiya aaleesha bibabadi bapushe booso bwabo: “Mwan’ande, bwetukitshi byabya bwakinyi? Nshobe n’ami, atukukimbanga n’eshimba kwiyilu ngofu.”​—Luka 2:47, 48.

24. Bible aleesha’shi kwikala nambutwile ta nkubofule naminyi?

 24 Uno mwanda wa mu Bible auleesha abipushaa ba nambutwile. Mbalombeene kukalakashwa​—sunga mwana ekala mupwidikye! Kukusha bana mu uno ndumbulwilo mulwile nkulombeene kwikala lukalakashi lwi bukopo, anka ba nambutwile mbalombeene kunyingishiibwa pa kusangana’shi Bible esambila nkalakashi yabakwete kupeta.

25, 26. Yesu balulwile baledi baaye naminyi, na Yoosefe bapushiishe naminyi bwa bishima bya mwan’aye?

25 Yesu baadi mushaale mu ntempelo mwanda mwanka baadi epusha peepi na Nshaye e mwiyilu Yehowa, na kulonga myanda yaaye. Yesu balulwile baledi baaye patooka’shi: “Anunkimbanga bwakinyi? Tanwikalanga baukye’shi ne na kya kwikala kwa Nshaami?”​—Luka 2:49.

26 Kushii mpaka Yoosefe baadi anangusheena pa ano mayi misango ibungi. Pangi baadi mwiasangeele. Anka baadi mwitatshishe na binangu byooso bwa kulongyesha uno mwana abaadi akusha bwa’shi ekale na lulamato kwi Yehowa. Kubanga pabaadi kii ka nsongwalume, Yesu baadi mushinguule abikalaa “nshe-mwana” ebuwa kukidila ku kipwano kyabo na Yoosefe.

27. Obe nshe-bana, mbushito kinyi boodi nabo, na bwakinyi we mulombeene kutentekyesha kileshesho kya Yoosefe?

27 Su we nshe-bana e na kifulo na ebakalwila kalolo, we bya kukwasha bana boobe bwabadya kumona Yehowa bu nshaabo e mwiyilu na kulonga bya kuuka’shi mmwibafule na kwete kwibakalwila. Su we na bana ba mukashi sunga ba mulume oobe, sunga’shi okwete kukusha bana bashii boobe, tentekyesha kileshesho kya Yoosefe na ebamone booso bu be na muulo. Ebakwashe booso bwabadya kwifubwila peepi na Nshabo e mwiyilu, Yehowa Efile Mukulu.​Badika  Beena-Efeso 6:4.

Yoosefe baadi mwibalame kalolo

28, 29. (a) Mayi e mu Luka 2:51, 52 aetulongyesha kinyi pabitale Yoosefe? (b) Yoosefe bakwashishe mwan’aye bwa kukula mu kinangu naminyi?

28 Mu Bible ta mwi myanda ya Yoosefe ibungi nya, anka twi balombeene kutaluula myanda yaaye kalolo. Pabitale baledi baaye Bible  aleesha’shi Yesu “baadi mwibakookyele.” Akula dingi’shi: “Yesu baadi akulu mu kinangu na ku kishiisa, na mulongamine Efile Mukulu na bantu.” (Badika Luka 2:51, 52.) Ano mayi aaleesha kinyi pabitale Yoosefe? Aaleesha myanda ibungi. Aetulongyesha’shi Yoosefe batungunukile na kukunkusha ba mu nshibo yaaye, na mwana aaye baadi mupwidikye baadi aneemeka na kukookyela matalwa a nshaaye.

29 Aetulongyesha dingi’shi Yesu batungunukile na kukula mu kinangu. Yoosefe baadi mukwashe Yesu bwa kukula mu kinangu. Mu aa mafuku, kubaadi mikanda ya myeele ibaabadi abaneemeka kwi beena Yuuda. Twi balombeene kwiyipeta mpa na lelo uno. Ayakula’shi nka penda bantu bakata na ba mpeta nyi balombeene kwikala na kinangu. Ibaadi ayakula dingi’shi bantu abafubaa midimo ya masa bu ba nseeshi ba mabaaya, ba kidime na ba nsendwe “ta be na ngobesha su ngya kutshiba mwanda na kululama sunga ya kupatuula nkindji.” Anka Yesu balesheshe’shi ino myele ngya madimi. Pabaadi ka nsongwalume, misusa ibungi baadi ateemesha Yoosefe, aye baadi nseeshi a mabaaya, amulongyesha kalolo pabitale kibuwa na kibubi ku meeso kwa Yehowa! Kushii mpaka baadi mumulongyeshe byanka misango ibungi.

30. Yoosefe mmulekyele ba nfumu ba bifuko kileshesho kinyi?

30 Twi bya kumona bingi bishinkamisho abileesha bibaadi Yoosefe mukwashe Yesu mu kukula kwaye. Bu bibaadi amulama kalolo, Yesu bakudile muntu e bukome na mbidi ibuwa. Na dingi, Yoosefe balongyeeshe mwan’aye bwa kuuka mudimo ubaadi akitshi kalolo. Yesu tabaadi aukibwa penda bu mwana a nseeshi a mabaaya kadi babaadi abamuuku dingi bu “nsèeshi a mabaaya.” (Maako 6:3) Bino abileesha’shi Yesu baadi mulongyeshibwe kalolo. Ba nfumu ba bifuko lelo uno bakwete kwambula Yoosefe, pa kukwasha bana babo bwa’shi bekale bibuwa na kwibalongyesha mudimo wa kufuba.

31. (a) Nkinyi kyatuuku pabitale mafuku abafwile Yoosefe? (Tala kashibo.) (b) Yoosefe mmwitulekyele kileshesho kinyi?

31 Patufiki mu kipungo kibaadi Yesu mubatshishibwe mu bipwa bifikye ku 30, atumono’shi mu Bible tambesambile dingi mwanda wa Yoosefe nya. Kwi bishinkamiisho abileesha’shi Madiya baadi mukashi kilele pabaadi Yesu mubangye mudimo waye. (Tala kashibo akamba’shi: “Yosefe bafwile kipungo kinyi?”) Yoosefe mmulekye kileshesho kibuwa kya nambutwile baadi akalwila kifuko kyaye, alombasha nkalo yaabo na kwibalama kalolo mpa na ku nfudiilo. Abitungu nshe bana, nfumu a kifuko na mwina Kidishitu ooso ambule kileshesho kya lukumiino lwa Yoosefe.

^ par. 4 Mu aa mafuku, bantu bebungi babaadi abaata ebambo nka bu eyibakishi.

^ par. 8 Luno “lwenyeenye” talubaadi lwa binyibinyi na alukatukila kwi Efile Mukulu nya. Abimweneka patooka’shi Satana nyi bafubiishe lwenyeenye bwa’shi bayipee Yesu.

^ par. 11 Bible aleesha’shi Yesu baadi mukite “kilengyeleshi kya kwibedi,” kunyima kwa’ye kubatshishibwa.​—Yowano 2:1-11.