Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A EKUMI NA A KANANKA

Balongyele bya kufwila bantu lusa

Balongyele bya kufwila bantu lusa

1. Lwendo lwa Yoona lubaadi naminyi na bapushishe naminyi bwa mbalo ibaadi ende?

YOONA baadi na nsaa ibungi ya kunangushena. Baadi na kya kukita bilometre 800 lwa ngwa, munda mwa mweshi ushima sunga kukila paapa. Baadi na kya kusangula eshinda ku ano mashinda abidi abaadi kwanka, kubaadi dya mutshibo dishibaadi na masaku na kubaadi dimo dibula. Bibamutunganga’shi akidile mbwipi mwa kabaaka kakata ka beena Siiri, asabukye myela ikata bu Efrate, na kukimba mbalo ya kulala kwabeene mu bibundji na mu mpata ya beena Siiri, mu Mesopotami na mu Aasiriya. Bu bibaadi mafuku aende na kukila baadi ende na kwifubwila peepi na Niniive, babangile kwela binangu bya kwende na moo nkumukwata.

2. Mmushindo kinyi ubaadi Yehowa mulongyeshe Yoona bwa kukumiina mudimo ubamupele?

2 Yoona baadi mushinkamishe’shi: Ta mulombeene kusuuka na kuleka mudimo wabaadi bamupe nya. Batompele kusuuka kumpala. Anka bu byatumwene mu shapitre mushaale, Yehowa bapukiishe kipapi kikata mu kalunga ka meema na bapashiishe Yoona ku bukwashi bwa mushipa bwa kumulongyesha na lwishinko looso. Kunyima kwa mafuku asatu, mushipa ubaalashile Yoona ku kyese, baadi na muwa. Yoona babangile kutshiina Yehowa na kumukokyela.​—Yoona, shap. 1 na 2.

3. Eyikashi kinyi dibaadi Yehowa muleshe Yoona, na byabya abibweesha lukonko kinyi?

3 Nsaa ibaadi Yehowa mutume Yoona mususa wa kabidi bwa kwenda ku Niniive, Yoona bakuminyiine na bayiile mutadiile kutunduka nguba. (Badika Yoona 3:1-3.)  Kadi, baadi mutadile’shi dinyoka dya Yehowa dimushintuule su? Kileshesho, Yehowa bamufwidiile lusa, amupaasha mu meema, apela kumunyoka bwa buntomboshi bwaye, na kumupa wawa mudimo dingi. Kunyima kwa byabya byooso, Yoona balongyele bya kufwila bantu lusa su? Kufwila bantu lusa nyi mwanda wi bukopo kwi bantu bakutwe kupwidika. Tubandeyi kutala kyatudi balombene kulongyela ku nkalakashi ibaadi Yoona mupete.

Abelangile ku mukandu wa kiimu mu mushindo wa kukaanya

4, 5. Bwakinyi Yehowa baadi amono Niniive bu “lupata lukata”? na, byabya abitulongyesha kinyi pabitale Yehowa?

4 Yoona tabaadi amono Niniive bu bibaadi Yehowa amumono nya. Mukanda wa Yoona 3:3 awamba’shi: “Niniive baadi lupata lukabe [bukata] ku meeso a Yehowa.” Mukanda wa Yoona aulesha misusa isatu mayi a Yehowa aamba’shi ‘Niniive baadi lupata lukabe bukata.’ (Yoona 1:2; 3:2; 4:11) Bwakinyi luno  lupata lubaadi lukata, sunga lwi na muulo ku meso kwa Yehowa?

5 Niniive baadi lupata lwa kala, lumune lwa ku bibundji bya kumpala bibayibakile Nemerode kunyima kwa Mpeshi a kabutu. Lubaadi lukata, abimweka’shi lubaadi na ingi misoko ibungi, ibaadi ilweleshe bula bya’shi muntu atambuka munda mwa mafuku asatu bwa kwilupudisha. (Kib. 10:11; Yoona 3:3) Niniive baadi na ntempelo ikata, bimano bibukopo na angi mashibo akata. Kadi byabya byooso tabibaadi na muulo ku meso kwa Yehowa Efile Mukulu nya. Kibaadi na muulo kwadi nyi mbantu. Mu Niniive mubaadi bantu bebungi mu aa mafuku. Sunga mbibaabadi bantu bebubi, Yehowa baadi ebapasukila. Mmufule muntu ooso, akumiina’shi muntu ooso elangye kwishimba na kulonga bya kukita myanda ibuwa.

Yoona bamwene’shi Niniive eumbo diuule na buntomboshi

6. (a) Bwakinyi Yoona baadi atshinyi kwenda ku Niniive (Tala mayi e kuushi kw’esaki.) (b) Yoona mmwitulekyele kileshesho kinyi pabitale mudimo wa bulungudi?

6 Nsaa ibaadi Yoona mufikye ku Niniive, baadi na kya kupusha moo mwanda mubaadi bantu bakile pa 120 000. * Baadi mutambukye efuku dishima mu Niniive bwa kukimba mbalo ibuwa bwa kubanga kulambukisha mukandu wibuwa ubadi nao. Mbikunyi bibaadi mulambukishe baaba bantu? Balongyele ludimi lwa beena Aasiriya su? Sunga’shi Yehowa baadi mumupe ngobesha ya kwakula lwalwa ludimi mu kilengyeleshi? Tatuuku nya. Abimweka’shi Yoona baadi mwakule mu ludimi lwa butandwa lwa kiina Ebelu na kwata muntu bwa kupatulwila beena Niniive. Anka, mukandu waye taubaadi na myanda ibungi nya, ubaadi aumweka bu ushausankisha bantu. Ubaadi awamba’shi: “Kubashala mafuku makumi ananka babutule Niniive.” (Yoona 3:4) Bakwile n’eshimba dinyingye misusa ibungi. Pa kukita byabya baleesheshe eshimba dinyingye na lukumiino, ngikashi ayitungu’shi beena Kidishitu bekadikye nayo lelo uno.

Mukandu wa Yoona taubaadi na myanda ibungi nya, ubaadi aumweka bu ushausankisha bantu

7, 8. (a) Beena Niniive abaadi bakite naminyi ku mukandu wa Yoona? (b) Nfumu a mu Niniive namu bakitshiine kinyi pa kupusha mukandu wa Yoona?

7 Beena Niniive bebungi abafikile mu kupusha mukandu wa Yoona. Kushii mpaka, baadi apwandjikisha’shi bantu abafiitshi  munda bamukite bibubi. Kadi, kubaadi kukitshikye mwanda wa kukaanya. Bantu abaadi bamuteemeshe! Mu kapindji kapeela, kibundji kyooso kibabangile kwakula pabitale wawa mukandu wa Yoona wa kiimu. (Badika Yoona 3:5.) Bantu booso: ba mpeta na balanda, bakata na bapeela, bakulu na bakinga abaadi belangye ku mashimba. Abaadi beshidikye. Mu kapindji kapeela, abalungwiile nfumu’shi bantu bakwete kwilanga ku mashimba.

Bibaadi abitungu’shi Yoona ekadikye na lukumiino n’eshimba dinyingye bwa kulambukisha mu Niniive

8 Nfumu namu baadi mwilangye pabapushishe mukandu wa Yoona. Pa mwanda wa kutshiina Efile Mukulu, bebweele mu lupuna-nsulu lwaye, nkufuula nkandjo aaye a bufumu, afwala mufuko, aye “nkushala mu buto.” Nfumu na bakata ba mwiumbo abaatshile kitshibilo kya kukamika bantu na nyema’shi tabadyanga kantu sunga kutoma. Batumine eyi’shi booso bafwale ma mpaya mpa na nyema. * Nfumu baadi mushinguule na kwiyisha kooso’shi mwilo ngukite milwisho. Bu bibaadi mukulupile’shi Efile Mukulu ebafwila lusa pa kumona kwilanga kwabo kwa ku mashimba, nfumu bakwile’shi: “Pangi Efile Mukulu aluula kinangu kyaye apooshe nsungu yaaye, byabya tatushimina nya.”​—Yoona 3:6-9.

9. Mpaka kinyi ayeleshaa bangi pabitale kwilanga kwa beena Niniive, kadi bwakinyi atwamba’shi baaba bantu be mu kilubilo?

9 Bangi bantu mbalombene kwelesha mpaka pa bitale mushindo ubaadi beena Niniive belangye ku mashimba bukidibukidi. Sunga mbyabya, bafundji ba Bible abalesha’shi kala, byabya bibaadi abikitshika ngofu mwiumbo, mwanda bantu abaadi na kipikwa kya kukumiina myanda ya malenganyi. Na dingi, atuuku’shi baaba bantu abele mpaka ku wawa mwanda be mu kilubilo, mwanda Yesu Kidishitu nabeene bakwile pabitale kwilanga kwa beena Niniive. (Badika Mateo 12:41.) Yesu baukanga kibaadi akwila, mwanda baadi mumone ino myanda kwayikitshika pabaadi mwiyilu. (Yowano 8:57, 58) Mu binyibinyi, tatwi balombene kwamba’shi bibukopo bwa bantu kwilanga ku mashimba​—sunga twebamona bu bantu bebubi ngofu. Yehowa nabene nyi auku bi mwishimba dya muntu.

 Kwilekeena kwi pankatshi pa lusa lw’Efile Mukulu na bantu be na mashimba ebukopo

10, 11. (a) Nkinyi kibaadi Yehowa mukite pabaadi beena Niniive belangye ku mashimba? (b) Bwakinyi twi balombeene kwakula’shi Yehowa tabaadi mu kilubilo?

10 Nkinyi kibakitshiine Yehowa pabaadi beena Niniive belangye ku mashimba? Kunyima, Yoona bafundile’shi: “Efile Mukulu bamwene bibabakitshiine; pabaabadi balulukye, baleka eshinda dyaabo dibubi. Balulwile kitshibilo kyaaye kya kwibafwambusha. Tammwibikite’ye.”​—Yoona 3:10.

11 Bino abilesha’shi Yehowa bamwene’shi baadi mu kilubilo p’aye kwata kitshibilo kya kuyimusha beena Niniive su? Nya. Bible alesha’shi kiimu kya Yehowa nkipwidikye. (Badika Miiya Ikituulwe 32:4.) Nsungu ya kululama ya Yehowa kwi beena Niniive ibaadi itshimbe. Bamweene kushintuluka kwa uno mwilo na aye nkumona’shi kiimu kibaadi mwibatshibile takibakumbeenanga nya. Bino bibaadi bipe Efile Mukulu mushindo wa kulesha lusa.

12, 13. (a) Mbikunyi bibaadi Yehowa muleeshe’shi: afwilaa bantu lusa, kwibapushiisha na kwiuka bya kukila na myanda? (b) Yoona batemukile myanda ya madimi su?

12 Yehowa t’Efile Mukulu sh’eshimba di bukopo, shabasukaa nya, bu bi malongyesha a bakata ba bipwilo aatakula bantu mu kunangusheena byabya. Mu kwilekena na byabya, e na kalolo, abandaa kutala bi mwanda na nsha lusa. Nsaa yata kitshibilo kya kunyooka bantu bebubi, abandaa kutuma bafubi baaye be pano pa nsenga bwa kwibadimusha, mwanda akumiina’shi bantu bebubi bakite kibaadi beena Niniive bakite​—kwilanga na kuleka mashinda ebubi. (Es. 33:11) Yehowa balungwile mutemuki aaye Yeelemiya’shi: “Kapindji n’aka ne kukana bwa kushuula, nkuponesha na kutuuta kisamba sunga bulopwe kampanda. Anka, su beena kino kisamba belumbuula ku bubi bubaadi bungatshishe kyakya kitshibilo, ami namu natadiila bwabwa bubi bunelelanga kinangu kya kwibakitshiina.”​—Ye. 18:7, 8.

Efile Mukulu e na lukalo lwa’shi bantu belangye na bashintulukye nka bu bibakitshiine beena Niniive

13 Mukandu wa Yoona ubaadi wa madimi su? Nya; mwanda ubaadi udimushe mwilo pabitale kibakyebanga kukitshika su bantu tambelangye ku mashimba. Kwakwa kudimusha kubaadi kwimeene pa bikitshiino bibubi bya beena Niniive bibaabadi bashintuule. Su beena Niniive abadya kwalusheena wawa mwikelo wabo, Efile Mukulu badya kwibabutula. Ndjo kibaadi kikitshikye kunyima.​—Sef. 2:13-15.

14. Yoona bakitshiine naminyi nsaa ibaadi Yehowa mufwile beena Niniive lusa?

14 Yoona bakitshiine naminyi pabaadi kabutu ka Niniive kakutwe kufika nsaa ibaadi ekatengyela? Mukanda wa Yoona 4:1  awamba’shi: “Wawa mwanda ubenyongweshe Yoona bikata na kumukwatshisha nsungu.” Baadi mpa na mukite luteko alupushika nka bu’shi kwete kutopeka sha bukome booso. Aye nkwamba’shi bibadya kwikala buwa apela kwenda ku Niniive. Amba’shi naukanga’shi Yehowa tabutula beena Niniive nya, aye nkupeta kabingilo ka kwakula’shi, nyi kinaadi musuukile bukidibukidi ku Tarsise. Na kunyima aye nkuteka lufu, amba’shi bwande’mi mbikile buwa kufwa pe kwikala na muwa.​—Badika Yoona 4:2, 3.

15. (a) Nkinyi kibaadi kifiitshishe Yoona muunda na kumwinyongosha? (b) Yehowa bakitshiine naminyi pabaadi Yoona mwinyongole?

15 Nkinyi kibaadi akikalakasha Yoona? Tatuuku kibaadi mu binangu byaye nya, kadi atuuku’shi baadi mulungule bantu booso ba mu Niniive mukandu wa kiimu. Abaadi bakumiine mukandu waye. Kadi kiimu tankifikye nya. Pangi baadi atshinyi’shi tala bamumona bu muntu a bisumanga sunga bu mutemuki a madimi. Sunga mbyabya, kwilanga kwa beena Niniive sunga lusa lwa Yehowa tambimusankishe nya. Abimweneka’shi baadi mwinyongole ngofu, epuusha lusa na atshinyi tala nkumo yaye yalwiila. Binyibinyi, Efile Mukulu baadi mumone kibuwa ki mwi mutemuki aye Yoona. Pamutwe pa kunyoka Yoona, Yehowa baadi mumwipushe luno lukonko: “Pobokwata nsungu’pa, we na kabingilo su”? (Yoona 4:4EEM) Yoona baadi mwaluule Yehowa su? Bible ta mwibileshe.

16. (a) Mmu myanda kinyi mwikale bantu abatopeka Yehowa? Na, kileshesho kya Yoona akitulongyesha kinyi?

16 Twi kutopeka Yoona, kadi abitungu tushingule’shi mbibofule bwa bantu bakutwe kupwidika kutopeka Efile Mukulu. Bangi abakulaa’shi Yehowa badya kwikala mwimikye myanda ibubi na kwipaa mususa umune baaba bakwete kukita myanda ibubi sunga kubutula uno ndumbulwilo. Kileshesho kya Yoona akitulongyesha’shi su atutopekaa Yehowa, abitungu tulumbuule mweneno eetu, mwanda mweneno aye​—e nka buwa.

Yehowa baadi mulongyeshe Yoona bya kwikala na lusa

17, 18. (a) Yoona bakitshiine kinyi pabakatukile ku Niniive? (b) Bilengyeleshi bibakitshiine Yehowa bibaadi na bukitshishi kinyi kwi Yoona?

17 Yoona bakatukile ku Niniive mubofule kwishimba, enda ku myengye ya kutunduka nguba, kadi kushi kwalukiila mwiumbo dyabo. Aye nkwibaka ka kitanda nkushala atengyela​—bwa kumona akikitshikila Niniive. Pangi baadi akulupila kumona kabutu ka Niniive. Mbikunyi bibaadi Yehowa mumulongyeshe bya kwikala na lusa?

18 Bufuku, Yehowa nkumenesha mulundo wa ngenete, nsaa ibabuukile Yoona eumona. Ubaadi na masaki akata na wi na mutala ukile wa ka kitanda kabeebakile, “Yoona basangêle bikata.” Pangi  baadi mumone kumena kwa wawa mulundo wa ngenete mu kilengyeleshi, bu myabi ya Yehowa. Aku namu Yehowa, tabaadi penda na lukalo lwa kumutushisha mutala na kwimika nsugu yaye nya; baadi na lukalo lwa kukuma eshimba dyaye. Yehowa baadi mukite bingi bilengyeleshi, atuma kipapi kikata kyayipaa mulundo, kunyima atuma’nyi “kipapi kya kutunduka nguba” kyatusha kanya kebukopo Yoona ‘apungila’ pabibamutondele, batekyele Yehowa lufu.​—Yoona 4:6-8.

19, 20. Mbikunyi bibaadi Yehowa munangusheene na Yoona pabitale wawa mulundo?

19 Yehowa baadi mwipushe dingi Yoona su baadi na kabingilo ka kukwata nsungu, nsaa ibafwiile wawa mulundo. Pamutwe pa kwilanga, Yoona bakwile’shi: ‘Ne na kabingilo, p’ami kukwata ino nsungu mpâ na kuteka lufu.’ Yehowa baadi mumweleshe binangu bwa ku mulongyesha kalolo.​—Yoona 4:9.

Efile Mukulu baadi mufubishe mutshi bwa kulongyesha Yoona bya kwikala na lusa

20 Efikle Mukulu baadi munangusheene na Yoona, amulungula’shi bwenyongola bwa lufu lwa uno mutshi umenene penda bufuku, oshii mukune sunga kukusha. Efile Mukulu bamulungwile’shi: ‘Aami mbikunyi binadya kukutwa kwinyongola bikishekishe  su nadya kwipa kyakya kibalo kikata kya Niniive? Mwanda mwi bantu bakile 120000 bashabashinguula bibuwa na bibubi. Dingi, mwi nyema ikile bungi.’​—Yoona 4:10, 11EEM. *

21. (a) Yehowa baadi mufubishe kileshesho kinyi bwa kulongyesha Yoona? (b) Uno mwanda wa Yoona awitukwasha naminyi?

21 Okwete kupusha bwakinyi Yehowa batuushishe kino kileshesho? Yoona tamukune mutshi sunga kwiukusha nya. Kadi Yehowa ndjo baadi nsulo ya muwa wa beena Niniive na baadi ebapwila nkalo yaabo, nka bu byakwete kupwila bingi bipangwa byooso bya pa nsenga. Bwakinyi Yoona baadi mwate mutshi na muulo kukila myuwa ya bantu 120 000, kusangisha na nyema? Mpa mwanda wa’shi baadi akimbi penda buwa bwaye su? Baadi mupushiishe mutshi lusa mwanda ubaadi aumukwasha. Bakwatshiile Niniive nsungu mwanda wa kukimba penda buwa bwaye, kulama nkumo yaaye na bwa’shi bantu bamone’shi baadi mwakule bya binyibinyi. Kileshesho kya Yoona akitukwasha bwatudya kwitaluula kalolo. Ooso a kwatudi ekalaa nka na binangu bya kukimba penda buwa bwaye. Abitungu twikale na lutumbu kwi Yehowa mwanda kwete kwitulongyesha na lwishinko looso bya kwikala na lusa na kukimba buwa bwa bangi​—bu byadi.

22. (a) Yoona baadi mwate dino dilongyesha dya Yehowa na muulo su? (b) Bino abitulongyesha kinyi?

22 Yoona baadi mwate uno mwanda na muulo su? Verse a nfudiilo a mukanda wa Yoona mmufudiile na lukonko lw’abamwipusha kwi Yehowa​—lushi na lwaluulo. Bangi bantu abamba’shi Yoona tabaadi mutuushe lwaluulo. Kadi lwaluulo lwi kwanka. Mukanda unabene ngwikadikye bu lwaluulo. Bishinkamiisho abilesha’shi Yoona ndjo baadi mufunde wawa mukanda. Banda kunangushena Yoona, kwete kufunda wawa mukanda nsaa ibalukiila kwabo. Twi kumona dingi mu binangu Yoona taadi muntu mununu, sha binangu na mwiyishe, kwete kupuka mutwe nsaa yakwete kutundula bilubilo byaye, bu ntomboshi bwaye na kukutwa kwa kulesha lutumbu mwanda wa mutwe waye bukopo. Abimweka patoka’shi, Yehowa baadi mupe Yoona dilongyesha dikata dya binangu. Balongyele bya kufwila bantu lusa. Twi kufwila namu bantu lusa su?​—Badika Mateo 5:7.

^ par. 6 Abimweneka’shi Samadiya epata dya Bufumu bwa bisamba ekumi bya Isaleele, dibaadi na bantu pafikye ku 20 000 sunga 30 000 mu mafuku a Yoona​—baadi mulombeene kutwela misusa ikile pa inanka mu kibundji kya Niniive. Mu aa mafuku abimweka’shi Niniive ndjo baadi kibundji kikile bukata pa nsenga ishima.

^ par. 8 Bino mbilombene kupushika bu bipya, kadi tabibakitshikile dingi mu mafuku a kala. Herodote mufundji a myanda ya kala a mu Greke aleesha’shi, pabafwile mukata a basalayi ba beena-Perse abaabadi bafule ngofu, abaadi bakite bipikwa byabo bya maalo pamune na nyema.

^ par. 20 Pabakwiile Yehowa’shi bano bantu t’abauku bibuwa na bibubi abileesha kukutwa kwabo kwa kuuka miiya y’Efile Mukulu.