Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A KABIDI

Baadi “atambuka n’Efile Mukulu a binyibinyi”

Baadi “atambuka n’Efile Mukulu a binyibinyi”

1, 2. Mmudimo kinyi ubaadi Nowa na mukashi aaye abakitshi, na ngimo nkalakashi kinyi ibaabadi bafumankane nayo?

NOWA bayimana kwete kwiola mwanda wa mbidi busungu. Banda kumumona mu kinangu mmushaale ku kipindji kya mutshi ukata kwete kwikisha. Abandjilanga bukata bwa bwato. Eshiko di bukopo dya nnanga dikwete kukamina; tuleo twa bitootwa atupushika. Paapa paadi mushaale, kwete kutala bana baaye abafubu ngofu mudimo wa bwato. Takudi bipwa makumi, kwete kumona mukashi aaye, bana baaye balume, na bakashi baabo abafubu naye ngofu bwa kwibaka bwabwa bwato, mifubo yabo ibaapu kwenda kumpala, kadi kukii ungi mudimo ukata wa kukita!

2 Bantu bebefunyishe abebamono nka bu basha mombe. Bu bi mudimo bwato ukwete kwenda na kukaamina abo namu abanyisha kwibasepa pa mwanda wa’shi kwi meema aakyebe kubwikila nsenga yooso. Kuula kwa mema mu nsenga ishima kwabadi batemukye kwi Nowa abamono’nka bu mwanda ushii ulombeene kukitshika! Mbikunyi bilombeene muntu kulwisha nshalelo aaye na a kifuko kyaye nka bino bisumanga? Kadi Yehowa, Efile Mukulu a Nowa amono namu wawa mwanda mu ungi mushindo.

3. Mmushindo kinyi ubaadi Nowa mutambukye n’Efile Mukulu?

3 Eyi dy’Efile Mukulu adyakula bino: ‘Nowa baadi atambuka n’Efile Mukulu a binyibinyi.’ (Badika Kibangilo 6:9, EEM.) Byabya bibaadi abilesha kinyi? Tabibileesha’shi Efile Mukulu baadi atambuka mu nsenga, sunga’shi Nowa bayiile mwiyilu nya. Anka, Nowa baadi mukookyele Efile Mukulu aaye ku ka mwanda kooso na baadi mu mufule ngofu mu mushindo ubaadi nka bu’shi aye na Yehowa babaadi abatambuka pamune bu bakuuku. Kunyima kwa bipwa binunu, Bible baadi mwambe bino pabitale Nowa: “Ku lukumiino [lwaye] . . . bapishiishe ba pano.” (Eb. 11:7) Mmushindo kinyi ubaadi Nowa mupiishe ba pano ku lukumiino lwaye? Lukumiino lwaye alwitulongyesha kinyi lelo uno?

Muntu mululame e munkatshi mwa bantu babi

4, 5. Mu mafuku a Nowa mushindo kinyi ubaadi myanda ikile kulwila?

4 Nowa baadi mukudile munkatshi mwa bantu babaadi abende na kulwila. Myanda ibaadi ilwile mu mafuku a nkambw’aaye Enoke, ungi  muntu sha kululama baadi mutambukye n’Efile Mukulu. Enoke baadi mutemukye’shi akwikala efuku dya kiimu adikafikila bantu ba pano bashii balamate Efile Mukulu. Binobino, mu mafuku a Nowa, buntomboshi bubaadi bukilekile. Kadi, ku meso kwa Yehowa, nsenga ibaadi ilwile, mwanda ibaadi iwule na buntomboshi. (Kib. 5:22; 6:11; Yu. 14, 15) Nkinyi kibaadi kifwishe myanda mu kulwila ngofu?

5 Kushintuluka kukata kubaadi kutwele mwi ba miikeyilu. Umune a kwabadi baadi mupwe kutombokyela Yehowa, aye nkufika bu Satana Diabulu adimbiila Efile Mukulu alwisha binangu bya Adame na Eeva bwa’shi bakite mulwisho. Mu mafuku a Nowa, bangi ba mwikeyilu babaadi batombokyele Yehowa. Babalekyele mbalo yaabo mwiyilu, bafika pa nsenga abo nkufwala mbidi ya bu bantu, nkwata bakashi babaabadi abamono bu be buwa ku meso kwabo. Baaba ba miikeyilu baasha kwitatula babaadi batweshe binangu bibubi mwi bantu.​—Kib. 6:1, 2; Yu. 6, 7.

6. Ba Nefilime babaadi na bukitshishi kinyi munkatshi mwa bantu, na nkitshibilo kinyi kibaabadi baate kwi Yehowa?

6 Dingi, ba miikeyilu be na mbidi ya bantu pabaabadi bepeteene na baaba bakashi abatandjile bana ba bipambe. Bible ebetamina bu ba Nefilime, kupatuula nkwamba’shi: “Abapambusha bangi”​—sunga’shi baaba abaponeshaa bangi. Ba Nefilime, babaadi na mitwe ibukopo, babaadi balwishe myanda ngofu pa nsenga. Pa mwanda wa byabya, Mupangi bamwene’shi, “bubi bwa bantu bubaadi abwend’abufiimanga pa nsenga ngub’ooso mashimba aabo abaadi anemeene nka ku milwisho.” Yehowa baatshile kitshibilo kya kubutula baaba bantu babi kunyima kwa bipwa 120.​—Badika Kibangilo 6:3-5.

7. Nowa na mukashi aaye babaadi na lukalakashi kinyi pabitale kukalwila bana baabo ku bukitshishi bwibubi bubaadi mu aa mafuku?

7 Banda kupwandjikisha bibaabidi bukopo kukusha bana munkatshi  mwa bantu be byabya! Anka, Nowa baadi mukushe bana baaye. Baadi mwibakile mukashi ebuwa. Nowa pabakumbeeshe bipwa 500, mukashi aaye bamutandjiile bana basatu​—Seme, Kame, na Yafete. * Baledi booso babidi babaadi na kya kukalwila bana baabo ku bukitshishi bwibubi bubaadi munkatshi mwabo. Byabya bana bakinga babaadi balombeene kusangala na ba Nefilime. Bibaadi bukopo bwa’shi Nowa na mukashi aaye bashikiile bana baabo bwa’shi tabapushanga myanda ya byabya bipambe, kadi babaadi bebalongyeshe myanda ibuwa ya bya binyibinyi bya kwi Yehowa Efile Mukulu, aye mushikwe bubi booso. Babaadi na kya kukwasha bana baabo bwa’shi baukye’shi Yehowa kwete kwinyongola pamono bu ntomboshi buwule pa nsenga.​—Kib. 6:6.

Nowa na mukashi aaye abaadi na kya kukalwila bana baabo ku bukitshishi bwibubi

8. Mmushindo kinyi ulombeene baledi be na binangu bibuwa kwambula kileshesho kya Nowa na mukashi aaye?

8 Lelo uno baledi mbalombeene kwituula pa mbalo ya Nowa na mukashi aaye. Uno dumbulwilo atudi mmuwule na lukiso mpa na buntomboshi. Mu bibundji mmuwule na bansongwa be na mitwe ibukopo bekale bantomboshi. Mpa na maasha abalesha bana bwa kukisha kapapi e nka na myanda y’etombo. Baledi be na binangu bibuwa abakitaa mwabo mooso bwa kukambila bwabwa bukitshishi nsaa y’abalongyesha bana baabo pabitale Efile Mukulu Yehowa sha kufukama, aye akafudiisha buntomboshi. (Mis. 11:5; 37:10, 11) Kwi mushindo wa kulongyesha bana bwa kukita myanda ibuwa sunga bekala munkatshi mwa bantu bebubi! Nowa na mukashi aaye babaadi boobeshe. Bana baabo babaadi bakule bu bantu bebuwa, abo nkwibakila bakashi babaadi abakumiina kutuula Yehowa Efile Mukulu a binyibinyi pa mbalo ya kumpala mu muwa waabo.

“Kita bwato”

9, 10. (a) Eyi kinyi dya Yehowa dibaadi dishintuule nshaleelo a Nowa? (b) Yehowa baadi mulungule Nowa kinyi pabitale abikala bwato na bwakinyi abitungu kwibukita?

9 Dingi efuku, nshaleelo a Nowa bashintulukile bwa looso. Yehowa besambile na mufubi aaye a kifulo aye nkumulungula bi mpàngo Yaaye ya kubutula bantu ba kyakya kipungo. Efile Mukulu baadi mutumine Nowa eyi’shi: “Kita bwato bwa mabaaya e na nnanga.”​—Kib. 6:14.

10 Buno bwato tabubaadi bu mashuwa a mema bu abipwandjikisha bangi bantu nya. Tabubaadi n’ekolo, musango sunga nkaapi nya. Bubaadi penda bu musheeto ukata. Yehowa baadi mupe Nowa bukata na bula bwa bwato, na ingi myanda itale byabubadya kwikala, bamulungwile dingi’shi, ebushingye nnanga munda na paasha. Aye nkupatulwila Nowa’shi: “Nakafisha kyeshi kya mema pano pa nsenga . . . Kintu kyooso ki na muwa pa nsenga akikafu.” Byabya, Yehowa baadi mukite kilombeeno sunga kipwano na Nowa’shi: “Twela mu bwato  obe na bana boobe, mukashi oobe, na bakashi ba bana boobe.” Nowa baadi dingi na kya kutwesha efuko dyooso dya nyema (nyema ya bipaso byooso). Nkapenda baaba babaadi mu bwato nyi babadya kupanda ku Mpeshi a kabutu baadi na kya kufika!​—Kib. 6:17-20.

Nowa na kifuko kyaye abafubu pamune bwa kulombasha mpàngo y’Efile Mukulu

11, 12. Nowa baadi kumpala kwa mudimo wibukata bwi naminyi, na bakitshiine kinyi bwa kulombasha wanka?

11 Nowa baadi kumpala kwa mudimo ukata. Bwato bubaadi bukile bukata bula bwabo bubaadi bwa metre 133, bukata bwa metre 22 mwiyilu bubaadi bula bwa metre 13. Bubaadi bula bukile bwa maato akata a mitshi e ano mafuku etu. Nowa baadi mutompe kupela wawa mudimo, kwidila bwa nkalakashi, sunga kushintuula bibaabadi bamuleshe bwa kubofusha mudimo su? Bible aluula’shi: “Kyakya ngi kibaakitshine Nowa aye nkukita’nka byabya bibamufundjiile Efile Mukulu.”​—Kib. 6:22.

12 Mudimo ubaadi ukite bipwa makumi, pangi bipwa 40 sunga 50. Bibaadi abitungu kutshiba mitshi, kutwala bipindji byayo kwiyisoosola bwa’shi ikale mitandalo. Bwato bubaadi bulombeene kwikala na bisasa bisatu, na tudimbo twibungi, na kibelo mu lupese mpa na madidishi ebwifunyishe pepi na musaka. Bubaadi na nsongo ipeela ilombeene kukwasha bwa’shi mema ekale aalaala.​—Kib. 6:14-16.

13. Mmudimo kinyi wa Nowa ubaadi na lukalakashi kukila kusee kwa bwato, na bantu abakitshine naminyi?

13 Bipwa bikwete kwenda, kusee kwa bwato kukwete kwenda kumpala, Nowa kwete kupusha muloo ukile pabitale kifuko kyaye! Kwi ungi mudimo ulombeene kwikala na lukalakashi lwi bukopo kukila kusee kwa bwato. Bible etulungula’shi Nowa baadi “mulungudi a kululama.” (Badika 2 Mpyeele 2:5, Kilombeeno kipya 2014.) Adimusha bantu na katshintshi kooso pabitale kabutu akakyebe kwibafwila binobino. Baaba bantu abakitshine naminyi nsaa y’abapusha wawa mukandu awibalungula Nowa? Yesu Kidishitu baadi mutentekyeshe kyakya kipungo, akula’shi baaba bantu “t’ababaady’ababasuka kintu.” Akula dingi’shi abaadi bepaane mu myanda ya mu nshaleelo​—kudya, kutoma, na kwiyibakisheena​—abo nkupela kuteemesha Nowa. (Mat. 24:37-39) Kushii mpaka, bantu be bungi abaadi bamusabuule na kifuko kyaye; bangi abebafunyina na kwibatombokyela. Pangi bangi abaadi abasengye mudimo wa kusee bwato.

Sunga mbibaadi Yehowa eelela Nowa myabi, bantu abaadi abamusabuula na abapele kumuteemesha

14. Bifuko bya beena Kidishitu mbilombeene kulongyela kinyi lelo uno ku kileshesho kya Nowa na kifuko kyaye?

14 Nowa na kifuko kyaye ta mbebofushe nya. Sunga mbyabadi mu ndumbulwilo, abebamono kwi bantu bebefunyishe bu bashii na kineemo, balootakane, sunga bu be na mombe. Bifuko bya beena Kidishitu lelo uno mbilombeene kulongyela myanda ibungi pabitale lukumiino lwa Nowa na kifuko kyaye. Sunga mbyabya, twi mu mafuku abetamina kwi Bible bu “mafuku a ku nfudiilo” a ndumbulwilo a myanda ya pano. (2 Tim. 3:1) Yesu bakwile’shi ano mafuku eetu aekala nka bibaadi mafuku abaadi Nowa asee bwato. Su bantu abapele kwituteemesha, abetusabuula, sunga kwitubingabinga, tutentekyesheyi Nowa. Tatwi ba kumpala ba kufumankana na yaaya nkalakashi nya.

 “Twela mu bwato”

15. Nkalakashi kinyi ibafumankeene nayo Nowa patabaadi peepi na bipwa 600?

15 Munda mwa bipwa makumi, lwibako lwa bwato lubaapu. Bu bibaadi Nowa peepi na bipwa 600, mmupwe kushimisha bantu baadi mufule ngofu. Nshaye Lameke bafwile. * Bipwa bitano kunyima, Metushela nshaye na Lameke, na nshaye-kulu na Nowa, bafwile na bipwa 969—ndjo muntu baadi mupwe bipwa bikile bungi abadi bafunde mu Bible. (Kib. 5:27) Metushela na Lameke booso bwabo abamwene muntu a kumpala, Adame.

16, 17. (a) Nowa bapetele eyi kinyi pabalombeeshe bipwa 600? (b) Banda kuleesha bi kimonwa kishii bya kwilwankana kibaadi kimone Nowa na kifuko kyaye.

16 Pabalombeeshe bipwa 600, Nowa bapetele eyi dipya adifiki kwi Yehowa: “Twela mu bwato obe na nshibo yoobe ishima.” Mu yaaya nsaa imune Efile Mukulu balungwile Nowa bwa kutwesha nyema ya mishindo yooso mu bwato​—ku nyema ishii butete musambobidi, ilombane bwa mulambu na yaaya ingi ibidi ilume, ibidi ikashi.​—Kib. 7:1-3.

17 Nyi nkimonwa kishii bya kwilwankana. Ikwete kufika milongomilongo ku mpese yooso binunu na binunu​—yatumbukanga, kupalala,  kwikaka, kusoboka, kwialaasha. Yooso ngilekeene ngofu ku bukata na bula, mushindo wabadi beyipangye na mwikeelo wayo. Ta twi balombeene kunangusheena mulume noobe Nowa kwete kupulakana bwa kukwata yaaya nyema yooso sunga bwa kwiyifukamisha nsaa y’ayitwele mu mbalo ipeela i mu bwato nya. Bible aleesha bino: ‘Ayo nkutwela mu bwato na Nowa.’​—Kib. 7:9.

18, 19. (a) Mbikunyi byatudi balombeene kunangusheena na baaba abeelesha mpaka pabitale mwanda wa Nowa? (b) Mbikunyi by’atumono bi binangu bya Yehowa pabitale mushindo ubaadi mupashe nyema?

18 Bangi basha mpaka mbalombeene kwiyipusha’shi: ‘Yaaya myanda ibaadi ikitshikye naminyi?’ Tubande kunangusheena: Su Yehowa mmupangi a nsenga n’eyilu, mmulombeene kwikala na matalwa a kupoosha nyema yadi mupangye na kwiyipopelesha? Banda kutentekyesha’shi Efile Mukulu nyi baadi mupangye nyema. Kunyima baadi mutshibe dingi Kalunga kamonga aye nkutuusha eshinda. Na dingi baadi mwimikye nguba. Bwakinyi twi balombeene kwelesha mpaka pabitale mwanda wa Nowa? Binyibinyi mmulombeene na bebikitshine!

19 Binyibinyi, Efile Mukulu baadi mulombeene kupaasha nyema mu ungi mushindo. Kadi, baadi musangule na binangu byooso mushindo wa’shi etutentekyeshe mudimo ubaadi mupe bantu kubanga ku kibangilo wa kukalwila bintu byooso abitala pano pa nsenga. (Kib. 1:28) Ba nambutwile be bungi bakwete kufuba lelo uno na mwanda wa Nowa bwa kulongyesha bana baabo’shi Yehowa ataa nyema na bantu baadi mupangye na muulo.

20. Nkinyi kibakitshine Nowa na kifuko kyaye munda mwa lubingo lwa nfudiilo kumpala kwa’shi Mpeshi anokye?

20 Yehowa balungwile Nowa’shi kubashaala lubingo lumune  bwa’shi Mpeshi anokye. Lubaadi lubingo lwi bukopo bwa kifuko kya Nowa. Banda kunangusheena mufubo wa kutwesha nyema yooso mu bwato mpa na bidibwa bya nyema na byabo’bo banabeene, na kutwesha bintu bya muntu ooso. Mukashi a Nowa na bakash’a mwana baye pangi babaadi bepaane ngofu mu kulumbuula ma mbalo abadya kushaala mu bwato.

21, 22. (a) Bwakinyi mwikeelo ubaadi nao bantu kwi Nowa t’awitukemesha? (b) Kusaabuula kwa Nowa na kifuko kyaye kubaadi kupwe nsaa kinyi?

21 Bantu bebefunyishe abakitshi naminyi? “Tababaady’ababasuka kintu”​—aku namu Yehowa abenesha kwitatshisha kwa Nowa. Baaba bantu bakwete kumona nyema ikwete kufika mpese yooso yatwelanga mu bwato. Kadi tatwi balombeene kukema pabitale bino by’abatombokyela Nowa. Lelo uno, bantu bebungi t’abatee matwi ku bishinkamiisho bikata byatukwete kumona mu ano mafuku a ku nfudiilo a uno ndumbulwilo a myanda nya. Anka bu bibaadi Mpyeele mutumibwa mwakule’shi basha kasaabu abakafiki na kasaabu kaabo, basaabulanga baaba booso abalondo kudimusha kw’Efile Mukulu. (Badika 2 Mpyeele 3:3-6.) Anka byabya nyi bibabadi basaabuule Nowa na kifuko kyaaye.

22 Nsaa kinyi ibapwile kasaabu? Bifundwe abituuleesha’shi nka pabaadi Nowa na kifuko kyaye na nyema batwele mu bwato, “Yehowa nkumukangila kiibi.” Su kwi basha kasaabu paapa, kyakya kintu kibakitshine Efile Mukulu kibaadi kibaumiishe. Su ta mbyabya, mpeshi ebafungisha ku meeno! Aye nkunoka, nkunoka, nkunoka dingi, nkuwusha nsenga yooso ishima, anka bibaadi Yehowa mwambe.​—Kib. 7:16-21.

23. (a) Mbikunyi by’atuuku’shi, Yehowa tabaadi musangale bwa lufu lwa bantu ku Mpeshi a kabutu? (b) Bwakinyi abitungu twambule lukumiino lwa Nowa lelo uno?

23 Yehowa baadi musangeele lufu lwa baaba bantu booso babi su? Nya! (Esek. 33:11) Baadi mwibalekyele mpa na nsaa ibungi bwa’shi baluule mashimba aabo, bwa kukita kyakya kibuwa. Babaadi balombeene kwibikita su? Nshaleelo a Nowa baadi mwaluule ku lwalwa lukonko. P’aaye kutambuka na Yehowa, akookyelanga Efile aaye mu myanda yooso, Nowa baadi muleeshe’shi bibaadi bya’shi muntu apanda. Mu yawa mpushisho, lukumiino lwaye lubaadi lupiishishe nsenga yooso ya mu mafuku aaye; alo nkuleesha patooka bi etombo dya bantu ba mu kipungo kyaye. Lukumiino lwaye lubamupashiishe na kifuko kyaye. Su wambula lukumiino lwa Nowa, wepaasha obe nabeene na booso boodi mufule. Anka bu Nowa, we kutambuka na Yehowa Efile Mukulu nka bu kuuku oobe. Na bu kuuku bwenu abwikala bwa looso!

^ par. 7 Mu aa mafuku bantu babaadi abapu bipwa bibungi kukila ano mafuku etu. Babaadi abakitshi bipwa bibungi mwanda, babaadi pepi na kupwidika kwa Adame na Eeva kadi kubaabadi bashimishe.

^ par. 15 Lameke baudikile mwan’aye bu Nowa​—abikyebe kupatuula pangi bu “kwikisha” sunga bu “kunyingisha”​—na abaadi batemukye’shi Nowa baadi mulombeene kulombasha akipatuula eshina dyaye p’aaye kukunkusha bantu ku diikisha dibaadi dilombeene kwibapaasha ku dikyenga dya kudima nsenga ibaadi yediibwe mulwa. (Kib. 5:28, 29) Lameke baadi mufwe kumpala kwa’shi buno butemuki bulombane. Nyin’aaye na Nowa na bakwabo, abaadi bafwe ku Mpeshi a kabutu.