Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A MWANDA

Baadi mushaale munyingye sunga mbibaadi myanda ilwile

Baadi mushaale munyingye sunga mbibaadi myanda ilwile

1. Bwakinyi mu kibundji kyooso kya Silo bakwete kwela tukuwa?

SAMWELE baadi mupushe kenyongoshi kakata pabaadi ku Silo. Twi kwamba’shi mwilo ooso ubaadi mu maalo. Tukuwa twa bakashi na bana tubebwele ku mashibo ebungi p’abo kupusha’shi ba mashabo, balume, bana, bakwabo balume t’abaluka dingi ku mashibo. Atuuku nkapenda’shi, Isaleele baadi mushimishe basalaayi 30 000 ku looshi lubabebatshokwele kwi beena Filistina, aku namu mu mafuku apeela kumpala, babaadi bashimishe dingi balume 4000 ku ingi ngoshi.​—1 Sam. 4:1, 2, 10.

2, 3. Mmalwa kinyi ebukopo abaadi elondeene na abaadi ashimishe ntumbo mu Silo?

2 Uno ngumune wa ku misusa ibaabadi batshokolwe. Bana babidi ba Tshiite-mwakwidi mukata e panundu Eliya abaadi batuukye na musheete wa kipwano ku Silo. Wawa musheete wibuwa bukile abeutulaa mu mbalo ikishekishe kishila ya tabernakele​—ntempelo a epema​—uno musheete ubaadi auleesha kwikala kw’Efile Mukulu mu yaaya mbalo. Ndjo mwilo nkwenda na Musheete ku ngoshi, bapwandjikishanga’shi awibafwishila mwabi bwa’shi bamone bya kutshokola. Kadi beena Filistina nkunyenga Musheete, nkwipaa Hofeni na Pinase.​—1 Sam. 4:3-11.

3 Abaadi abanemeka ngofu tabernakele a ku Silo pa mwanda wa Musheete ubaadi mwanka munda mwa bipwa nkama. Binobino abeunyengye. P’aye kupusha byabya, Eliya bu bitabaadi na bipwa 98, baponene kangadingadi pa mbalo ibaadi mushaale aye nkufwa. Mukashi-a-mwan’aye, taadi binobino mukashi kilele nkufwa pa kutanda nka dyadya efuku dimune. Kumpala kwa kutuula eshimba bakwile bino: “Ntumbo ya Yehowa ibakatuka mu Isaleele.” Silo t’ekadika dingi bibaadi kumpala nya.​—1 Sam. 4:12-22.

4. Nkinyi ky’atukyebe kutaluula mu uno shapitre?

4 Samwele baadi mulombeene kukita naminyi pabitale ino myanda yooso ayimukalakasha? Ayikala nka na lukumiino lwi bukopo bwa kukwasha bantu abaashimisha kukalwilwa na ntumbo ya Yehowa? Atwe booso lelo uno twi balombeene kufumankana na nkalakashi ayitompo lukumiino lwetu. Byabya, tubandeyi kutaluula kyatudi balombeene kulongyela kwi Samwele.

 ‘Balombeeshe kululama’

5, 6. Samwele baadi akitshi kinyi mu kipungo kya bino bipwa 20, na mu byabya bipwa baadi mufube mudimo naminyi?

5 Mwisambo wa mu Bible ubakatuka kwi Samwele na ubemeena binobino pa Musheete, awituleesha bibaadi bikyengye beena Filistina mwanda abaadi bewate, na bibaabadi bakite bukopo bwa kwiwalusha. Bwa’shi bateemune dingi Samwele, nkunyima kwa bipwa 20. (1 Sam. 7:2) Baadi akitshi kinyi munda mwa byabya bipwa byooso? Bible etupatulwila.

Samwele akwata mwilo waye bwaudya kumona bya kukila na malwa abebakwata mpa na kubofula kwishimba

6 Bible aleesha’shi kumpala kwa’shi kino kipungo kibangye, “bishima bya Samwele bibafikanga kwi beena Isaleele [booso].” (1 Sam. 4:1) Bible aleesha dingi’shi kunyima kwa kyakya kipungo, Samwele baadi na kiubishi kya kwendanga na kwifunya mu bibundji bisatu bya mu Isaleele misusa isatu ku kipwa kyooso, bwa kupudisha bilumbu na kutupakana. Kunyima baadi alukiila kwaye ku nshibo ku Rama. (1 Sam. 7:15-17) Binyibinyi, Samwele baadi mutungunukye nka na kufuba, na mu bipwa 20 bibakidile, baadi na bibungi bya kukita.

Bible t’akula kibaadi Samwele mukite munda mwa bipwa 20, kadi twi balombeene kushinkamisha’shi baadi mushaale afubu ngofu ku mufubo wa Yehowa

7, 8. (a) Samwele baadi mulungule mwilo mayi kinyi kunyima kwa bipwa makumi abidi bya mufubo wi bukopo? (b) Bantu abakitshine naminyi ku bibaadi Samwele mwibashinkamiishe?

7 Kutambuka kwa lusandji kwa bana ba Eliya na bubi bubabadi abakitshi, bibaadi bibofushe lukumiino lwa mwilo. Mwanda wa byabya, bebungi ba kwabadi ababangile kulangwila ma nkishi. Kunyima kwa bipwa makumi abidi bya kukita mudimo wibukopo, Samwele balungwile mwilo ano mayi: “Su anukyebe kwialusha kwi Yehowa n’eshimba dyenu dyooso, kashaayi b’efile ba beenyi na baa-Astarete munkatshi mwenu; tumaayi mashimba eenu kwi Yehowa, mufubileeyi penda’ye, byabya enupoososha [ku maasa a] beena Filistina.”​—1 Sam. 7:3.

8 “Maasa a beena Filistina” abaadi akambile mwilo. Pabaabadi batshokole basalayi ba beena Isaleele, beena Filistina abamwene’shi abamwesha mwilo w’Efile Mukulu mpombo kushii’bo kwibakita kintu. Kadi Samwele nkushinkamiisha mwilo’shi, myanda ayaluluka anka su balukiila kwi Yehowa. Abakuminyine su? Samwele basangeele ngofu, p’abo kukaasha ma nkishi aabo na “abo nkubanga kufubila penda Yehowa.” Samwele nkubunga mwilo ku Mispa, kibundji kibaadi mu ma ngulu dya kunundu kwa Yeelusaleme. Mwilo ubebungile, wesamba, na kwilanga ku milwisho yawo ibungi ya kulangwila kwa mankishi.​—Badika 1 Samwele 7:4-6.

Beena Filistina abaadi bamone nsaa ibaadi beena Isaleele bebungye bu nsaa ilombane bwa nkalwa nabo

9. Nsaa kinyi ibamwene Beena Filistina bu ilombane bwa kulwa na beena Isalele, na mwilo w’Efile Mukulu ubaadi ukite naminyi ku aa masaku?

9 Byabya, beena Filistina babapushishe nkumo ya kwakwa  kwibunga na abamwene’shi yaaya ndjo nsaa ilombane bwabadya nkalwa nabo. Abo nkutuma basalayi baabo ku Mispa bwa nkasoosa baaba balangwidi ba Yehowa. Beena Isaleele abapushishe yaaya nkumo ya masaku aafiki mu kwibakwata. Na moo ooso, abo nkulungula Samwele bwa’shi ebatekyele. Bakitshine byabya, nkulambula mpa na mulambu. Nka mu yaaya nsaa y’abakitshi myanda ya kishila, basalayi ba beena Filistina abaadi abakamina ku Mispa. Nka paapa Yehowa balulwile luteko lwa Samwele, aye nkuleesha bi nsungu yaaye. Aye ‘nkuponesha nkamanyi munkatshi mwa beena Filistina.’​—1 Sam. 7:7-10.

10, 11. (a) Bwakinyi nkamanyi baadi Yehowa muponeeshe beena Filistina baadi bu kintu kyenyi? (b) Bwakinyi ngoshi ya mu Mispa ibaadi y’aluule ngofu mweneno a mwilo w’Efile Mukulu?

10 Twi balombeene kunangusheena’shi bano beena Filistina abaadi nka bu bana bakinga abapaakana na kutshiina bwa nkafwama kunyima kwa ba nyin’abo nsaa ibaabadi bapushe tubadibadi? Nya, mbekale basalayi basha mashimba anyingye, bilobo bikata. Uno nkamanyi mmulombeene kwikala mwilekeene na ingi yooso. Nkinyi akibatshinyisha? Nka penda byabya abikupila yawa “nkamanyi”? Yawa nkamanyi atuukila mwiyilu dishii difinde? Su ashiki bantu be pa tu myengye mu matwi? Sunga mbyabya, beena Isaleele be mu kaungakanyi kakata. Mu kaaka kafutakanyi, abakutshilwe kwenda mu kulwa ndjo ababanga kwibalonda. Bana balume beena Isaleele nkutuuka mu bisaka bikata mu Mispa, nkwibatshokola, na kwibingeena nabo mu bilometre bibungi mpa na kuushi dya kupona nguba kwa Yeelusaleme.​—1 Sam. 7:11.

11 Yaaya ngoshi ibaadi y’aluule ngofu mweneno a mwilo w’Efile Mukulu. Beena Filistina abaadi nka abasuuku beena Isaleele mu mafuku ooso abaadi Samwele bu Nsushi. Mwilo w’Efile Mukulu ubaadi ubanguule kukunkusha bibundji bibaabadi bebanyengye.​—1 Sam. 7:13, 14.

12. Nsaa y’abakula’shi Samwele “balombasha kululama” abileesha kinyi na nyikashi kinyi ibaadi imukwashe bwa kulombasha mudimo waye kalolo?

12 Kunyima kwa bipwa nkama, Mpoolo mutumibwa baadi muteemune Samwele mu mulongo wa ba nsushi na batemuki basha lukumiino abaadi ‘balombashe kululama.’ (Eb. 11:32, 33) Samwele baadi mukwashe bwa kwalushuula kyakya kibuwa ku meeso a Efile Mukulu. Baadi moobeshe mwanda baadi mukulupile na lwishinko looso mwi Yehowa, na lukumiino looso, batungunukile na mufubo waye sunga mbibaadi myanda ilwile. Baadi muleeshe dingi lutumbu. Kunyima kw’abo kutshokola ku ngoshi ya mu Mispa, Samwele bashimikile ebwe bwa kutentekyesha mushindo ubaadi Yehowa mukwashe mwilo waye.​—1 Sam. 7:12.

13. (a) Nyikashi kinyi yatudi nayo lukalo su atukumiina kwambula Samwele? (b) Omono’shi nsaa kinyi ibuwa bwa kwikala na yaaya nyikashi bu ibaadi nayo Samwele?

 13 Okumiina n’oobe namu ‘kulombasha kululama’ su? Su mbyabya, ambula lwishinko, kwiyisha na lutumbu lwa Samwele. (Badika 1 Mpyeele 5:6.) Nanyi a kwatudi shii na lukalo lwa yaaya nyikashi? Samwele baadi mupete ino ngikashi na kwiyifubisha pabaadi kii mukinga, bwa’shi amone bya kunyingiila mu nkalakashi mu mafuku e kumpala.

“Bana boobe t’abalondo etabula dyoobe”

14, 15. (a) Mbikunyi bibaabadi balwishishe Samwele aye baapu “kununupa”? (b) Samwele baadi nshe-bana e mumune na Eliya su? Patuula.

14 Ungi mususa atubadika’shi, Samwele, “taadi mununu.” Mu kyakya kipungo, Samwele baadi na ba nsongwalume babidi bapwe kukula, Yowele na Abiya, aye nkwibapa bushito bwa kumukwasha ku mudimo wa kusambisha bilumbu. Mwanda wa malwa, bana baye baadi mukulupile nkubanga kukita myanda ibubi. Aku namu Samwele baadi muntu e buwa, mululame, bana baaye nkufubisha matalwa aabo bwa kwisangasha abo banabeene, abakutwa kutshiba biimu na kululama na bakumiinanga kutshibibwa milomo.​—1 Sam. 8:1-3.

15 Dingi efuku, bakulu ba mu Isaleele nkufika mukwidila kumpala kwa mutemuki taadi mununu; abo nkwamba’shi: “Bana boobe  namu t’abalondo etabula dyoobe.” (1 Sam. 8:4, 5) Samwele baadi auku uno mwanda? Bible ta mmwiwakule nya. Mu kwilekeena na Eliya, Samwele tabaadi akutwa kulombasha mudimo waye wa bu nshe-bana nya. Yehowa baadi musashile Eliya na nkumunyooka pa mwanda wa kukutwa kwa kutopeka bubi bwa bana baaye, ebatumbishanga kukila mpa n’Efile Mukulu. (1 Sam. 2:27-29) Yehowa ta mupete kyakya kilema mwi Samwele sunga mu tuntu tupeela nya.

Mbikunyi bibaadi Samwele mupudishe lukalakashi lwa bibaadi bana baaye bamulwishishe?

16. Baledi basha bana bantomboshi abapushaa naminyi, na mbikunyi bilombeene kileshesho kya Samwele kunyingisha na kuludika baledi?

16 Bible t’aleesha su Samwele baadi mukwatshikye na buufu, mukalakashwe na kenyongoshi, sunga kubofula kwishimba pabapushishe bikitshiino bibubi bya bana baaye. Ba nambutwile bebungi mbalombeene kupusha bibaadi Samwele mulombeene kupusha. Mu kino kipungo kyetu ki myanda itwelakane, kutombokyela dinyooka mpa na matalwa a baledi mbipalakane mu nsenga ishima. (Badika 2 Timote 3:1-5.) Banambutwile be na lukalakashi lwa wawa mushindo, kileshesho kya Samwele akibanyingisha na kwibaludika. Tabaadi mutadiile bwa’shi mwikeelo wa bana baaye waluule mwikeelo waye sunga nkapeelapeela. Toyilwankananga’shi, su bishima na dinyoka t’abikumu dingi mashimba apape, kileshesho kya baledi akishaala bu mulongyeshi e bukopo. Na, baledi be nka dingi na mushindo wa kutumbisha Nshabo, Yehowa Efile Mukulu​—anka bu bibakitshine Samwele.

“Etutûdile nfumu”

17. Bakulu ba mu Isaleele abatekyele Samwele bwa’shi ebakitshine kinyi, na Samwele namu bakitshine naminyi?

17 Bana ba Samwele tababaadi baukye masaku abaadi alombeene kufwisha malaka na kudila kwabo kwa kwisangasha nya. Bakulu ba mu Isaleele babalungwile Samwele dingi’shi: “Binobino etutûdile nfumu a kwitukunkusha bu bi ingi mîlo yoso.” Samwele bapwandikishe’shi mwilo ubamupele bu mukunkushi su? Aku namu, kwete kusambisha wawa mwilo mwishina dya Yehowa takudi pibwa makumi. Binobino, t’abakumiina dingi’shi mutemuki bu’ye ebasambishe nya kadi abitungu kwikale nfumu a kwibasambisha. Miilo ibaadi ibefunyishe ibaadi na ba nfumu, na beena Isaleele abakumiina kupeta namu aabo nfumu! Samwele bakitshine naminyi? Bible aleesha bino: “Samwele bamwene luteko lwâbo . . . bu lwi bubi.”​—1 Sam. 8:5, 6.

18. Mbikunyi bibaadi Yehowa munyingishe Samwele na kuleeshe bi bukata bwa milwisho ya beena Isaleele?

18 Talanga bibaadi Yehowa mwaluule nsaa ibaadi Samwele mutuule wawa mwanda mu luteko: “Kumîna byoso by’abâkula kwi bena Isalêle. Mwanda, ta nnobe âbápele, nnami nabêne abashabakyebe nekala bu Nfumu âbo.” Bino bishima bibaadi binyingishe Samwele ngofu, sunga mbyabidi’shi beena Isaleele abakaa Efile Mukulu Sha-bukome booso ngofu! Yehowa atekye mutemuki aaye bwa kudimusha beena Isaleele bwa masaku a kwisangwila kwabo bwa’shi kwikale muntu ebakunkusha. Samwele nkukookyela, abo nkunyisha kumulungula’shi: “Ooo, twi’nka na lukalo lwa nfumu.” Bu bibaadi nka mukookyele Efile  Mukulu, Samwele bayiile na aye nkwela nfumu abaabadi basangule kwi Yehowa mwimu.​—1 Sam. 8:7-19EEM.

19, 20. (a) Mu mishindo kinyi mubaadi Samwele mukookyele bukunkushi bwa Yehowa bwa kwela Saule mwimu bu nfumu a Isaleele? (b) Mbikunyi bibaadi Samwele mutungunukye na kukwasha mwilo wa Yehowa?

19 Mbikunyi bibaadi Samwele mukookyele Efile Mukulu? Baadi mukookyele na kyutu su? Baadi mutadiile uno mwanda bwa’shi ulwishe eshimba dyaye na kutadiila bwa’shi bubi bumene mishi mwanka su? Bantu be bungi abaadi balombeene kukita nka bino kadi Samwele tamwibikite nya. Beelele Saule mwimu na ashinkamisha’shi Yehowa nabeene ndjo bamusangula. Bakamiine Saule kiipa, abileesha kukuukila na kukookyela nfumu mupya. Na aye nkulungula mwilo’shi: “Nubamono basangula Yehowa’nyi? Tee na lukasa-naaye mu mwilo ushima.”​—1 Sam. 10:1, 24.

20 Samwele tabaadi mwimeene pa bilema bya muntu ababasangula kwi Yehowa nya, kadi pa bibuwa byaye. Anka bu’ye Saule baadi mwipaane bwa kushaala mulamate kwi Efile Mukulu pamutwe pa kukuminyibwa na bantu ba mapala abidi. (1 Sam. 12:1-4) Baadi mufube dingi na lulamato looso mu mudimo waye, apanga mwilo w’Efile Mukulu elango pabitale masaku a mu kikudi ababadi bapete na kwibanyingisha bwabadya kushaala na lukumiino mwi Yehowa. Elango dyaye dibaadi dibakume ngofu ku mashimba, na mwilo nkubanga kusendeela Samwele bwadya kwibatekyela. Mutemuki bebapeele luno lwaluulo lwi buwa bukile: “Mbilombeene kwikala kibeshi na bu mulwisho kumpala kwa Yehowa pa kuleka kwinwakwila. Nenulambukisha eshinda dibuwa dilulame.”​—1 Sam. 12:21-24.

Anka bu Samwele, tatukumanga kutadiila mukao sunga kyutu bwa’shi bimene mishi mu mashimba eetu

21. Mbikunyi bilombeene nkukwasha kileshesho kya Samwele su dingi efuku baapa ungi muntu matalwa sunga mashito kampanda?

21 Tobokalakeeshwe nsaa ibaabadi bape ungi muntu matalwa sunga mashito kampanda su? Kileshesho kya Samwele akituntentekyesha kalolo’shi ta twi balombeene kutadiila mukao sunga kyutu kyamena mishi mwishimba dyetu. (Badika Nkindji 14:30.) Efile Mukulu afutaa bantu mu mishindo ibungi, afutu muntu ooso amufubila n’eshimba dimune.

“Okadidi Saule na ku nguba kinyi?”

22. Nkinyi akileesha’shi Samwele baadi na kabingilo ka kumona myanda ibuwa i mwi Saule?

22 Samwele baadi na kabingilo ka kumona myanda ibuwa i mwi Saule; mwanda baadi muntu ebuwa. Baadi kipambe a bulume, sh’eshimba dinyingye na sha binangu, auku kya kukita nsaa ayimufwila mwanda. (1 Sam. 10:22, 23, 27) Kukaasha byabya, baadi na kimo kintu  kikile buwa​—bulungantu bwa kwisangwila, matalwa a kwisangwila by’akyebe kwikala mu muwa waye na kwiatshila bitshibilo. (Miy. 30:19) Baadi mufubishe kyakya kya buntu kalolo su?

23. Eyikashi kinyi di buwa bubaadi Saule mushimishe, na mbikunyi bibaadi muleeshe’shi kwitatula kwaye kubaadi akunyiisha kutama?

23 Mwanda wa kukaanya, su muntu bapete bufumu, kintu kya kumpala ky’ashimisha nkwiyisha. Saule babangile kwitatula nka musango umune. Aye nkusangula bwa kutombokyela miiya ya Yehowa ibaadi Samwele mumulungule. Dingi efuku, aye nkukutwa lwishinko na nkulambula mulambu ubaadi autungu’shi Samwele alambule. Samwele bamusashiile ngofu na aye nkutemuka’shi bufumu t’abushaala dingi mu kifuko kya Saule nya. Pamutwe pa kukumiina elango, Saule banyishishe kukita myanda y’etombo ikile bukata.​—1 Sam. 13:8, 9, 13, 14.

24. (a) Mmushindo kinyi ubaadi Saule mupele kukookyela Yehowa mu ngoshi ibaadi mulwe na beena Amaleke? (b) Saule bakitshine naminyi nsaa ibaabadi bamuludikye? (c) Kitshibilo kya Yehowa kibaadi naminyi?

24 Ku bukwashi bwa Samwele, Yehowa balungwile Saule bwadya nkalwa na beena Amaleke. Mu mayi a Yehowa mubaadi mpa na mwiya wa kwipaa nfumu aabo ebubi, Agage. Kadi, Saule bapelele kwipaa Agage, na kutuula ku lupese bintu byooso bibuwa bibaabadi bakwate bibaadi abitungu’shi babutule. Pabafikile Samwele bwa kumuludika, Saule nkuleesha bibaadi mwalulukye. Pamutwe pa kwiyisha na kukumiina’shi bamuludikye, babangile kwipaasha, na kukimba bya kwibingisha, babepuulanga byabya bibakitshine na kupudika mwilo kilumbu. Nsaa y’atompo kubepuula na kupela kukookyela dinyooka p’aye kuleesha’shi bingi bintu by’abekalanga banyengye mbebilame bwa kulambula Yehowa, Samwele batemwine bino bishima bishii bya kwilwankana: “[Tala!] Kukookyela kwi buuwa kukila mulambu.” N’eshimba dinyingye, Samwele basashiile Saule na kumulungula bi kiimu kya Yehowa’shi: abakamunyengye bufumu na abakebupa ungi muntu​—muntu e buwa. *​—1 Sam. 15:1-33.

25, 26. (a) Bwakinyi Samwele kwete kudila Saule, na Yehowa baadi mulumbuule mmweneno a mutemuki Aaye na kalolo kooso naminyi? (b) Elango kinyi dibaadi Samwele mupete nsaa ibayiile kwa Yeese?

25 Samwele baadi mwinyongole ngofu pa mwanda wa bubi bwa  Saule. Aye nkukisha bufuku bushima na kwela misaase kwi Yehowa pabitale uno mwanda. Babaangile mpa na kudila maalo a Saule. Samwele baadi mwimwene bibaadi Saule mwalulukye​—aye nkushimisha nyikashi ibuwa na atapa Yehowa mongo. Samwele bapelele kwimonena dingi na Saule. Kunyima, Yehowa balumbulwile mweneno a Samwele na kalolo kooso bino: “Okadidi Saule na ku nguba kinyi? Kutala ami nabeene nemumusumbusheene dingi takii mulopwe [nfumu] a Isaleele. Uusha mwimu mu lusengwa loobe, wende. Nakutumu kwa Yeese mwina Beeteleeme mwanda namono munkatshi mwa bana baaye balume [nfumu] antungu.”​—1 Sam. 15:34, 35; 16:1.

26 Kulombana kwa mpàngo ya Yehowa ta nkutale kukutwa kwa kululama kwa muntu mukutwe kupwidika nya. Su muntu batomboka, Yehowa akimbi ungi muntu bwa’shi akite kikyebe ky’eshimba Dyaye. Ndjo Samwele nkulekyesha kudila Saule. Ku bukunkushi bwa Yehowa, Samwele bayiile kwa Yeese ku Beeteleeme, kwakwa nkubaadi mukamone mulongo wa bana balume ba bipambe ba Yeese. Kubanga ku a kumpala, Yehowa nkutentekyesha Samwele bwashi t’atalanga bukata sunga bula bwabo. (Badika 1 Samwele 16:7.) Ku nfudiilo, Samwele bamwene mukinga ku booso, na yawa ndjo abaabadi basangule kwi Yehowa​—Daavide!

Samwele bamwene’shi takwi mwanda su ngumune ulombeene kulwila mu mushindo ushii bya’shi Yehowa eupudisha sunga kwiushintuula bwa’shi wikale bu mwabi

27. (a) Nkinyi kibaadi kikwashe Samwele bwa kunyisha kunyinga mu lukumiino? (b) Opusha naminyi pabitale kilesheesho kyabadi betulekyele kwi Samwele?

27 Mu bipwa byaye bya nfudiilo, Samwele nkumona dingi kalolo bwakinyi Yehowa baadi mwate kitshibilo kya’shi Daavide apyane Saule. Saule baadi na kyutu aye nkusumbula lukumiino. Kadi Daavide balesheshe nyikashi i buwa bukile​—eshimba kunyinga, kululama, lukumiino, na lulamato. Bu bibaadi Samwele ende na kufudiila, lukumiino lwaye lubaadi alunyisha kunyinga. Aye nkumona’shi takwi mwanda su ngumune ulombeene kulwila mu mushindo ushii bya’shi Yehowa eupudisha sunga kwiushintuula bwa’shi wikale bu mwabi. Ku nfudiilo a byooso, Samwele bafwile, na balekyele nkumo ibuwa ya bu muntu e pa bwaye pabitale lukumiino lubaadi muleeshe munda a bipwa bikile pa lukama. Nyi bwakinyi tatwi balombeene kukema bwakinyi beena Isaleele booso abaadi badile p’abo kushimisha yawa muntu sha lukumiino! Lelo uno, mbikile buwa bafubi ba Yehowa beyipusha bino: ‘Ne mulombeene namu kwambula lukumiino lwa Samwele?’

^ par. 24 Samwele aye nabeene ndjo baadi mwipee Agage. Bya bikala yawa nfumu mubi sunga kifuko kyaye takubaadi muntu sunga ngumune a kupaasha. Abimweka’shi, kunyima kwa bipwa nkama, mu twikulu twa Agage mubaadi “Hamane mwina Agage,” baadi mutompe kushimisha mwilo ooso w’Efile Mukulu.​—Eshitele 8:3; tala Shapitre a 15 na a 16 ya uno mukanda.