1, 2. (a) Leesha bibaadi lwendo lwa Luuta na Naomi na twinyongoshi tubabaadi nato. (b) Lwendo lwa Naomi lubaadi lwilekene na lwa Luuta ku kinyi?

LUUTA kwete kwenda na Naomi mwishinda adikidila mu mabanda a Moabe. Binobino baaba bana bakashi be nka bubidi bwabo mu byabya bibandabanda. Banda kunangusheena Luuta atala mwishesha waye auleesha’shi nguba balembe, akupu atala nyina’aye mweno na eeyipusha su nsaa ibalombana yabadya kukimba mbalo ya kulaala. Baadi mufule Naomi ngofu na etatshisha bwa kumukalwila.

2 Bano bakashi babidi be na kiyongwa kikile. Naomi taadi mukashi kilele takudi bipwa bi bungi, na mafuku ashaale, shimiishe bana baye balume babidi, Kilyone na Malone. Luuta namu’nyi e na kyaye kinyongwa. Malone ndjo ekalanga mulume aaye. Aye na Naomi abende mbalo imune, ku Beteleema mu Isaleele. Aku namu twipatshila twabo ntwilekeene. Naomi kwete kwalukiila kwabo. Kadi Luuta t’auku kwende nya, balekye kifuko kyaye, eumbo dyabo, bipikwa bya kwabo na b’efile baaye.​—Badika Luuta 1:3-6.

3. Nkinyi akitukwasha bwa kwambula lukumiilo lwa Luuta?

3 Nkinyi kibatakwile yawa nsongwakashi bwa kushintuula nshalelo aaye mu kyakya kipaso? Baadi mupete bukome bwa kubanguula nshalelo aaye mupya na kukalwila Naomi naminyi? Lwaluulo lwa ino nkonko alwitukwasha bwa kwambula lukumiino lwa Luuta mwina Moabe. (Tala dingi kashibo ke na mutwe wa mwanda awamba’shi: “ Mukanda upeela kadi wi na muulo ukata.”) Kya kumpala, tubandeyi kutaluula mushindo utaudi bano bana bakashi babidi mwishinda dila dya ku Beteleema.

Lufu lubaabuula kifuko

4, 5. (a) Bwakinyi kifuko kya Naomi kibaadi kifilukye kyenda ku Moabe? (b) Nkalakashi kinyi ibaadi Naomi mupete ku Moabe?

4 Luuta mmukudile mu Moabe, kaumbo kapeela ke kutunduka nguba kwa Kalunga kafwe. Nyi kipindji kya nsenga ki na mabanda akata, mwi kabaaka, mwi na mpongo ikata. ‘Nsenga ya Moabe’ ibaadi mbalo i bufukye bukile, ibuwa kudima sunga nsaa ibaadi  nsala mu Isaleele. Mpa mwanda wa byabya pabaadi Luuta mwimoneene na Malone na kifuko kyaye.​—Lut. 1:1.

5 Nsala ibaadi mu Isaleele ndjo ibaadi itakule mulume a Naomi, Elimeleke bwa’shi afilukye mu Isaleele na mukashi na bana baabo babidi bwa nkashaala ku Moabe. Kufiluka kubaadi kulombeene kufwishishisha beena kifuko nkalakashi, mwanda beena Isaleele abaadi abakumiina kulangwila nsaa yooso ku mbalo ya kishila ibaabadi bebasangwile kwi Yehowa. (Miy. 16:16, 17) Naomi nkoobesha kulama lukumiino lwaye lunyingye. Sunga mbyabya, baadi nka na kinyongwa kikata mwanda wa lufu lwa mulume aaye.​—Lut. 1:2, 3.

6, 7. (a) Bwakinyi Naomi baadi mukalakashwe pabaadi bana baaye balume bebakile bakashi beena Moabe? (b) Bwakinyi mushindo ubaadi Naomi mushaale na bakashi ba bana baaye awitukanyisha?

6 Abimweka’shi, bibaadi bikalakashe Naomi ngofu nsaa ibaadi bana baye balume bebakile bakashi beena Moabe. (Lut. 1:4) Baadi auku’shi nshabo-kulu Abrahame baadi mwitatshishe ngofu bwa kukimbila mwan’aye Isaake mukashi, a mu kifuko kyabo, baadi alangwila Yehowa. (Kib. 24:3, 4) Kunyima, Mwiya wa Moyiise ubaadi audimusha beena Isaleele bwa’shi tabatadilanga bana babo balume na bakashi bwa’shi beyibakisheene na bantu ba ingi miilo, kupela kwa’shi tala mwilo wa Yehowa watwelakana mu lulangwilo lwa ma nkishi.​—Miy. 7:3, 4.

7 Aku namu, Malone na Kilyone abayibakiile bakashi beena Moabe. Su uno mwanda ubaadi ukalakashe Naomi bikata, baadi mwitatshishe ngofu bwa kukitshiina Luuta na Opa bakashi ba bana baaye myanda na kalolo kooso na kifulo. Pangi baadi akulupila’shi dingi efuku abo namu abakalangwila Yehowa nka bu’ye. Sunga mbyabya, booso babidi Luuta na Opa, abaadi bafule Naomi. Kyakya kipwano kibuwa kibebakwashishe nsaa ibaadi lukalakashi lwibafikile. Bano bansongwakashi booso abaadi bashaale bakashi kilele kumpala kwa kutanda.​—Lut. 1:5.

8. Nkinyi kibaadi kikakye Luuta kwi Yehowa?

8 Lulangwilo lubaadi nalo Luuta kumpala lubaadi lumulumbuule ku yaya nkalakashi su? Nya. Beena Moabe abaadi abalangwila b’efile be bungi, winyi baadi mukata ku booso baadi Kemoshe. (Mb. 21:29) Abimweka’shi mu aa mafuku, mu lulangwilo lwa beena Moabe mubaadi etombo na bukitekite, abaadi abashiiki mpa na bana mu kaalo. Myanda ibalongyele Luuta kwi Malone sunga kwi Naomi pabitale kifulo na kalolo ka Yehowa Efile a Isaleele, bibamukanyishe ngofu. Yehowa akunkushaa na kifulo kushii kutshinyisha bantu. (Badika Miiya Ikituulwe 6:5.) Kunyima kwa lufu lwa mulume aaye, Luuta baadi mwifubwile peepi na Naomi na kumuteemesha kalolo nsaa ibaadi amulungula bwa Yehowa Efile Sha-bukome booso, pabitale myanda yaye ya kukaanya na bibaadi mukitshine mwilo waye myanda na lusa na kifulo.

Luuta baadi mwifubwile peepi na Naomi mu kipungo kya twinyongoshi na kya lufu

9-11. (a) Naomi, Luuta na Opa abatshile kitshibilo kinyi? (b) Nkalakashi ibaadi ifwile Naomi, Luuta na Opa ayitulongyesha kinyi?

 9 Naomi namu baadi akumiina kupusha nkumo ya kwabo. Dingi efuku, aye nkupusha, pangi kwi ba nsunga ba-nkila-mashinda’shi nsala ibaapu mu Isaleele. Yehowa baadi mupasukile mwilo waye. Binobino Beteleema balwishe dingi eshina dyaye adipatuula’shi: “Nshibo ya mikate.” Naomi nkwata mpàngo ya kwalukiila kwabo.​—Lut. 1:6.

10 Luuta na Opa abakitshine naminyi? (Lut. 1:7) Abaadi banyishe kwifubwila peepi na Naomi mwanda wa balume baabo abaadi bapwe kufwa. Abimweka’shi lukumiino lunyingye lubaadi nalo Naomi mwi Yehowa na kalolo kaaye bibaadi bitakule Luuta bwadya kwikala naye mu kipwano kibukopo. Baaba bakashi kilele basatu abatwelele mwishinda bwa kwenda ku Yuuda.

11 Mwanda wa Luuta awitutentekyesha’shi nkalakashi na kufwiisha kwa bantu batudi bafule akufwilaa bantu booso bebuwa mpa na bebubi. (Mul. 9:2, 11) Awituleesha dingi’shi nsaa y’atushimisha muntu atudi bafule ngofu, bi buwa tukimbe kwa kupetela bukwashi bikishekishe kwi baaba bafwamine mwi Yehowa, Efile abaabadi abalangwila kwi Naomi.​—Mye. 17:17.

Kifulo ki na lulamato kya Luuta

12, 13. Bwakinyi Naomi baadi akumiina’shi Luuta na Opa balukiile kwabo? Na baaba bansongwakashi babidi abambile naminyi kumpala?

12 Nsaa ikwete kwenda bano bakashi kilele basatu kuula na Moabe, ungi mwanda ubabangile kukalakasha Naomi. Baadi anangusheena pabitale bano ba nsongwakashi babidi bwa kifulo kyabadi nakyo bwaye na kyabaadi nakyo bwa bana baaye. Atshiinyi kwibatenteka bungi bushito. Su bano bana bakashi babidi abafiluka kwabo bwa kufika naye ku Beteleeme, akebakitshina kinyi?

13 Nfudiilo a byooso, Naomi bebalungwile’shi: ‘Alukai, nukashâle kwi banyinenu. Yehowa akenukitshîne kalolo bu byanubakitshîne kwi bantu abapu kufwa na kwandji namu.’ Baadi muleeshe dingi lukulupilo’shi Yehowa akebelela myabi bwashi bapete bangi balume na ungi nshalelo. Bible akula’shi: ‘Bebakamiine biipa, ank’abo abatubwile mikunda ya kudila.’ Mbibofule kupusha bwakinyi Luuta na Opa abaadi balamate kwi uno mukashi sh’eshimba  dya kalolo. Booso babidi abatungunukile na kupela’shi: “Ooo, atwende’nka n’obe kwenu.”​—Lut. 1:8-10EEM.

14, 15. (a) Opa baadi mwalukiile ku kinyi? (b) Mbikunyi bibaadi Naomi mutompe kwalusha Luuta?

14 Naomi baadi nka apele. Aye nkwibapatulwila patooka’shi t’akebakwasha mu Isaleele, mwanda takii dingi na mulume a kumubamba sunga bana balume badya kwibapa bwashi bebayibakile, sunga bintu bya kwibapa. Ebaleesha’shi kukutwa kwa kwibapwila nkalo yaabo, akumwinyongosha ngofu. Opa nkupusha kibaadi akikyebe kwakula Naomi. Baadi na kifuko, nyin’aye na nshibo bibaadi abimutengyela mu Moabe. Bibaadi abimweka patoka’shi bwaye’ye bibuwa kushaala mu Moabe. Na kinyongwa kwishimba, bakwatshile Naomi kiipa, amufifya ku milomo, amuladika na alukiila.​—Lut. 1:11-14.

15 Twi kwamba naminyi bwa Luuta? Bishima bya Naomi bibaadi bitale nyi Luuta, kadi bakitshine kinyi? Atubadika dingi’shi: “Luuta bamulameete.” Pangi Naomi baadi mutungunukye na lwendo nsaa ibamwene’shi Luuta kwete kumulonda ku nyima. Bamulungwile’shi: “Tala! Mukwa-noobe baalukila kwi mwilo waye na kwi b’efile baaye. Aluka olonde mukwa-noobe.” (Lut. 1:15) Bishima bya Naomi bii na muulo ukata kwi muntu ebibala. Opa balukiile ta nka penda kwi mwilo waye nya, kadi kwi “b’efile baaye.” Baadi na muloo wa kushala mulangwidi a Kemoshe na a bangi b’efile ba madimi. Nyi bibakitshine namu Luuta su?

16-18. (a) Mbikunyi bibaadi Luuta muleeshe Kifulo ki na lulamato? (b) Kifulo ki na lulamato kya Luuta nkilombeene kwitulongyesha kinyi? (Tala dingi bifwatulo bya bano bana bakashi babidi.)

16 Nsaa ibaadi Luuta ende na Naomi mwishinda, baadi auku mwishimba dyaye bwa kitshibilo kibaadi mwate. Baadi mufule  Naomi mpa​—n’Efile abaadi afubila. Ndjo Luuta nkwamba’shi: ‘Tankyebe onfînyika’shi nkusumbushêne, sunga nkulamunuka. Kooso kokende nakende nôbe, na kooso kokalala nakalala namu. Mwilo oobe awikala mwilo wande, n’Efile oobe Efile ande. Kofwila nafwila, dingi nekushikiibwa. Yehowa ankitshiine byabya na bikile’nyi paapa su ta ndufu alwitwabuula.’​—Lut. 1:16, 17.

“Mwilo oobe awikala mwilo wande, n’Efile oobe Efile ande”

17 Bishima bibakwile Luuta bi buwa bukile sunga takudi bipwa bikile pa 3000 kunyima kwa lufu lwaye, bantu ta mbebilwankane nya. Baadi muleeshe kifulo ki na lulamato, eyikashi dibuwa bukile. Dyadya eyikashi dibaadi dimutakule bwa kulonda Naomi kooso kubaadi ende. Nka penda lufu ndjo lubaadi lulombeene kwibabuula. Mwilo wa Naomi ubaadi na kya kwikala mwilo waye, mwanda, Luuta, baadi mwate kitshibilo kya kuleka bintu byooso bibaadi auku mu Moabe​—mpa na b’efile ba mu Moabe. Mu kwilekeena na Opa, Luuta bakwile n’eshimba dimune’shi akumiina penda Yehowa Efile a Naomi, bwa’shi ekale namu Efile aaye. *

18 Abaadi abende nka bubidi bwabo, mwishinda dila adyende ku Beteleema. Bangi bantu mbamone’shi abaadi batambukye munda a lubingo lushima. Binyibinyi, ooso a kwabadi bamwene’shi kutambuka kwa pamune kubaadi akwibanyingisha ku kenyongoshi kaabo.

19. Mbikunyi byatudi balombeene kwambula Kifulo ki na lulamato kya Luuta mu kifuko, mu bukuuku, na mu kakongye?

19 Lelo uno bantu bebungi bakwete kufumankana na twinyongoshi. Twi mu “bipungo bi bukopo,” abitufwishisha nkalakashi na makyenga a mishindo yooso. (2 Tim. 3:1) Mbikile buwa kwikala na nyikashi bu ya Luuta. Kifulo ki na lulamato​—kyakya kifulo akitutakula bwa kulamata kwi muntu atudi bafule na kupela kumulamunuka. Kyakya kifulo akitukwasha bwa kukita myanda ibuwa mu uno ndumbulwilo e na twinyongoshi. Twi nakyo lukalo mu dibaka, mu kifuko, mu bukuuku, mpa na mu kakongye ka beena Kidishitu. (Badika 1 Yowano 4:7, 8, 20.) Su twakimba bya kwikala na dino eyikashi, atwambula kileshesho kya Luuta.

Luuta na Naomi mu Beteleeme

20-22. (a) Kushala kwa ku Moabe kubafwishishe nshalelo a Naomi naminyi? (b) Naomi baadi na mweneno kinyi ebubi pabitale makyenga aaye? (Tala dingi Shake 1:13.)

20 Kuleesha kwa Kifulo ki na lulamato mu ngakwilo nkwilekeene na kwikileesha mu bikitshiino. Luuta baadi na mushindo wa kuleesha  kifulo kyaye kya lulamato ta nka penda kwi Naomi nya kadi, na kwi Yehowa abasangwile bu Efile Mukulu aaye.

21 Bano bana bakashi abakafile ku Beteleeme, kibundji ki mu bilometre 10 dya kupona nguba kwa Yeelusaleme. Abimweka’shi Naomi na kifuko kyaye, abaadi baukibwe kalolo mu kyakya kibundji, bantu booso abaadi abakula bwa kwalukila kwa Naomi. Bana bakashi abaadi abamutala na kwakula’shi: “Naomi’u?” Abimweka’shi, muyile mafuku abaapwile ku Moabe, baadi mushintulukye ngofu; mpala yaaye na bibaadi, bibaleeshanga bibaadi mupete nkalakashi ya twinyongoshi.​—Lut. 1:19.

22 Naomi balungwile baledi baaye na bekungishanyi naye ba kala, bibaadi bilwile nshalelo aye. Baadi mpa na mukumiine’shi eshina dyaye adipatuula bu “sha mwabi,” bedyaluule bu Mara abipatuula bu “buulo.” Naomi mukashi nobe! Nka bu Yoobo, baadi anangusheena’shi Yehowa ndjo baadi amumwesha ano malwa.​—Lut. 1:20, 21; Yob. 2:10; 13:24-26.

23. Luuta babangile kunangusheena bwa mwanda kinyi, na abaadi balumbuule kinyi bwa balanda mu Miiya wa Moyiishe? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.)

23 Bano bana bakashi babidi pabaadi bashaale ku Beteleeme, Luuta babangile kunangusheena byadi mulombeene kwikwasha na kukwasha Naomi. Bapushishe’shi Mwiya ubaadi Yehowa mupe mwilo waye mu Isaleele ubaadi awakwila bwa kukwasha balanda. Uno Mwiya ubaadi awibapa matalwa a kwenda mu kupumbuula mu kipungo kya kumbula, kusangula byabya byabaadi abalekye kwi baaba abaumbula, na kusangula byooso bipone ku bukunkula bw’efuba. *​—Lv. 19:9, 10; Miy. 24:19-21.

24, 25. Luuta bakitshine kinyi pabatwelele mwifuba dya Boaze, na mudimo wa kupumbuula ubaadi naminyi?

24 Kibaadi kipungo kya kuumbula, anka bu bi mweshi wa Kananka muyiile kalandriye ka ano eetu mafuku. Luuta bayiile ku mafuba mukutala su kwi muntu mulombeene kumukwasha bwa’shi apumbuule. Bapetele mwabi wa kwenda mwifuba dya ungi muntu  abetamina bu Boaze muntu mpeta, mukwabo na Elimeleke baadi mulume a Naomi. Sunga mbibaadi Mwiya aumupa matalwa a kupumbuula, Luuta ta baadi mwikitshine nya, batekyele matalwa kwi nsongwalume baadi akunkusha midimo ya kumbuula bwa’shi apumbuule. Yawa songwalume bakumiinyine na Luuta babangile kupumbuula.​—Lut. 1:22–2:3, 7.

25 Banda kunangusheena bibaadi Luuta alondo baaba abaadi abaumbula. Nsaa ibaadi baaba bantu abende na kutshiba orje na mpete yabo ya mabwe, Luuta baadi abandama bwa kusangula byabya byabaadi abaponesha sunga byabaadi abalekye, baadi ebilongo, kwibyanya na kwenda mukwibituula pa mbalo imune bwa’shi ebifingye. Ubaadi mudimo awata nsaa, aukokyesha mbidi na ubaadi awele bukopo nsaa ibaadi nguba ende na kukaamina. Sunga mbyabya, Luuta baadi nk’afubu. Baadi ayimana’nka penda bwa kwikumuna matuputa ku mpala sunga bwa kudya kantu mu “kashibo,” ke bu kakitanda kabaadi bebakye bwa’shi bantu abadimi bekiishe mwanka.

Luuta baadi afubu ngofu mudimo ushadiile bwadya kwikwasha na kukwasha Naomi

26, 27. Boaze baadi muntu a mushindo kinyi, na mbikunyi bibaadi mulame Luuta?

26 Pangi Luuta baadi amono’shi ta kwi muntu baadi amono byooso bibaadi akitshi nya. Kadi, Boaze baadi mmumone na epusha yawa nsongwalume baadi akunkusha midimo bwa kuuka’shi nnanyi. Boaze baadi muntu sha lukumiino lukata bayimwine bafubi baye’shi: “Yehowa ekale neenu”​—abimweka’shi bangi bafubi baye abaadi abafubu kanya bangi namu abaadi benyi. Abo namu abamwimwine nka na bishima bimumune. Boaze baadi muntu mukulu mufule Yehowa na baadi etasthisha bwa Luuta nka bu abitatshishaa nambutwile bwa bana baye.​—Lut. 2:4-7.

27 Boaze baadi mwitanyine Luuta bu “mwan’ande,” na bamulungwile  bwa’shi atungunukye na kufikanga mu mafuba aaye bwa’shi apumbuule na kushaala peepi na ba nsongwakashi ba mu nshibo yaaye tala beena mudimo bamukalakasha. Baadi etatshisha bwa’shi Luuta takutwanga bidibwa bya mu midi. (Badika Luuta 2:8, 9, 14.) Kadi baadi nka akimbi bwa kumukankamika na kumukaanyisha. Mu mushindo kinyi?

28, 29. (a) Luuta baadi na nkumo kinyi? (b) Anka bu Luuta, mushindo kinyi oodi mulombeene kufwamina mwi Yehowa?

28 Pabaadi Luuta mwipushe Boaze bwakinyi baadi amukitshina myanda na kalolo aye muntu mwenyi, Boaze bamwalulwile’shi, ne mupushe byooso byodi mukitshine nyinoobe mweno. Abimweka’shi Naomi baadi mukaanyishe Luuta munkatshi mwa bangi bakashi ba mu Beteleema, na Boaze namu nkupusha nkumo yaye. Baadi mushinguule’shi Luuta babangile kulangwila Yehowa, mwanda bakwile’shi: ‘Yehowa akufute byooso byoodi mukite, dingi efuto dyoobe dikale dikumbane, adifiki kwi Yehowa Efile Mukulu a Isaleele, mukulame bwa kufika mu kukimba kifwamino mu mbaba yaye.’​—Lut. 2:12.

29 Bino bishima bibaadi binyingishe Luuta ngofu! Baadi musangule bwa kufwamina mu mbaba ya Yehowa Efile Mukulu, anka bu kana ka nsoolo ke mu mbaba ya nyinako bwa’shi amukalwile. Luuta batumbwile Boaze p’aaye kumunyingisha. Akupu batungunukile na kufuba mpa na ku kyoolwa.​—Lut. 2:13, 17.

30, 31. Nkinyi kyatudi balombeene kulongyela ku kileshesho kya Luuta pabitale bibaadi afubu, bibaadi na lutumbu na kifulo ki na lulamato?

30 Luuta nkileshesho kibuwa kya lukumiino bwa baaba booso be na lukalakashi mu kino kipungo kya bulanda. Sunga mbibaadi mukashi kilele, tabaadi atengyela’shi bangi bantu bamukwashe, kadi baadi na lutumbu kwi ooso baadi amukwasha. Tabaadi mupushe buufu bwa kufuba ngofu wawa mudimo ushaadile bwa kupudisha nkalo ya Naomi. Baadi mutumikile malango akata abaabadi bamupe bwa kufuba kushi masaku, na baloole be buwa. Kunyima kwa byooso, tabaadi mukutwe kushinguula yawa baadi kifwamino kyaye kya binyibinyi​—Nshaye amukalwilaa Yehowa Efile Mukulu.

31 Su twaleesha kifulo ki na lulamato bu Luuta na kulonda kileshesho kyaye kya kwiyisha, kufuba ngofu, na kwikala na lutumbu, atukamono’shi lukumiino lwetu namu alukwasha bangi. Mushindo kinyi ubaadi Yehowa mukwashe Luuta na Naomi? Nyi by’atukyebe kutaluula mu shapitre alondo.

^ par. 17 Abimweneka patoka’shi Luuta tabaadi muteemune penda mwasu “Efile,” bu bibaadi bilombeene kukita bantu ba angi maumbo nya, baadi muteemune mpa n’eshina dy’Efile Mukulu dya bu Yehowa. Ungi mukanda (The Interpreter’s Bible) awakula bino: “Mufundji ashinkamisha’shi uno mukashi a dingi eumbo nyi mulangwidi a Efile Mukulu a binyibinyi.”

^ par. 23 Uno mwiya ubaadi buwa byabya, ubaadi wilekeene na byooso bibaadi Luuta auku mu Moabe. Mu aa mafuku, mu maumbo ooso efunyishe beena Isaleele abaadi abakyengyesha bakashi kilele. Atubadika mu ungi mukanda bino: “Kunyima kwa lufu lwa mulume aaye, mukashi kilele baadi apetela bukwashi kwi bana baaye balume; su te nabo, baadi mulombeene kwipana bu mpika, kushaala bu ndumba, sunga kufwa.”