1-3. (a) Bwakinyi Eshitele baadi apusha moo wa kwenda kwi mulum’aye? (b) Nkonko kinyi yatukataluula pabitale Eshitele?

ESHITELE baadi etatshisha bwa kukaasha moo nsaa ibafikile kwibalasa dya nfumu ku Suse. Tabibaadi bibofule nya. Nshibo ibaadi ibakibwe na mbumbo i mushindo aukwatshisha bantu moo. Abaadi beyibakye peepi na myengye ya Sagrose, i na nsongo iputwe na neje, ibaadi kunundu kwa mwela wa Koaspes ubaadi na meema ebuwa. Yaaya mbumbo ibaadi ibakwe na matafwadi e na malangi elekeene, na bifwatulo bya ngombe i na mbaba, bya bantu abaasa mikyetwe, bya ntambwe na misungo mabwe i bula mpa na bya na ma nkishi akata. Abaadi bakite byabya byooso bwa kulesha bantu booso bi bukome bwa yawa muntu baadi Eshitele ende mu kumona baadi eamba bu “nfumu mukata.” Aye ndjo baadi mulume a Eshitele.

2 Mulume aaye baadi naminyi? Kesersese tabaadi mulume mulombeene kwiyibakishena na Eshitele nsongwakashi sha lulamato a beena Yuuda nya. * Ta baadi su mpepi na kwambula kileshesho kya Abrahame, muntu baadi mukumiine na kwiyisha bibamulungwile Yehowa bwa kutemesha Saara mukashi aaye. (Kib. 21:12) Nfumu baadi auku myanda ipeela sunga kukutwa kwiuka kintu su nkimune pa bitale Yehowa Efile Mukulu a Eshitele na Miiya yaye. Kesersese baadi auku miiya ya beena Perse, mu yaaya miiya mubaadi mwiya ubaadi aukandika Eshitele bwa kukita kyakya kibaadi akyebe kukita. Kukita kinyi? Oolo, mwiya ubaadi awamba’shi muntu eese akutwela mwibalasa dya nfumu kwabashii bamwitaamine ayipayibwa. Eshitele tababaadi bamwitaamine kwi nfumu nya, sunga mbyabya bayile nka kwenda. Pabaafikile mu lupango lwa munda mw’ebalasa, mwitadisheene na lupuna-nsulu lwa nfumu, baadi pangi anangushena’shi lufu lwaye lubalombana.​—Badika Eshitele 4:11; 5:1.

3 Bwakinyi baadi mutuule muwa waye mu masaku? Na lukumiino lwa uno mwana mukashi alwitulongyesha kinyi? Tubande  kutala mushindo ubaadi Eshitele mupete uno mwasu ukata, nkufika bu ndalamumba mu Perse.

Bibaadi nshalelo a Eshitele

4. Bwakinyi Eshitele bayile mu kushaala kwa Mardoshe mukwabo a mu kifuko?

4 Eshitele baadi mwana a nshiye. Tatuuku myanda ibungi pabitale baledi baaye abaadi bamuudikye eshina bu Andasa, eshina dya mu kina Ebelu adipatuula’shi “myrte,” ebuula dya mutshi wi na bilongo. Pabafwile baledi ba Eshitele, Mardoshe, mukwabo na Eshitele sh’eshimba dibuwa bamupushiishe lusa aye nkumwata bwa nkashaala naaye kwaye. Mardoshe baadi mukwabo mu kifuko, tabaadi mununu. Bayile na Eshitele kwaye na ku mupasukila nka bu mwan’aye a kutanda.​—Eshitele 2:5-7, 15.

Mardoshe baadi na kabingilo ka kwikala na nfyeedi bwa Eshitele

5, 6. (a) Mmushindo kinyi ubaadi Mardoshe mukushe Eshitele? (b) Nshalelo aabo baadi naminyi mu Suse?

5 Mardoshe na Eshitele abaadi beena Yuuda, abebakwatshile benda nabo mu bupika mwipata dya beena Perse. Abimweka’shi abaadi abebasabuula pa mwanda wa lulangwilo lwabo na kwitatshisha kwabo bwa kutumikila miiya ya Moyiise. Kadi, Eshitele baadi mulamate Mardoshe bu bibaadi amulongyesha pabitale Yehowa, Efile Mukulu sha lusa baadi mupashe mwilo waye misusa ibungi mu mafuku akala​—na kyebikitshi dingi. (Lv. 26:44, 45) Kifulo kyabo kibaadi kitame.

6 Abimweneka’shi Mardoshe baadi afubu ku kiibi kya nshibo ya nfumu ku Suse. Baadi ashala nsaa yooso na bangi bafubi ba nfumu. (Eshitele 2:19, 21; 3:3) T’atwiuku bibaadi Eshitele ende na kukula nya, kadi twikwamba’shi baadi apasukila mukwabo Mardoshe na nshibo yaabo ibaadi mu musee wa balanda wi eshiya dya mwela ubaadi nshibo ya nfumu. Pangi baadi ende mu kisalwe kya mu Suse, mubaadi ba nsunga abaudisha bintu byabo bya muulo. Ta baadi auku’shi akekala na bintu bya muulo dingi efuku sunga kwiuka abikekala nshalelo aaye.

‘Baadi buwa bwa mpala’

7. Bwakinyi abaadi bakatushe Vasti bu ndalamumba? Na nkinyi kibaadi kikitshikye?

7 Dingi efuku, tuleo tubaadi tupalakane mwiumbo dya Suse pabitale kafutakanyi  kabaadi mu nshibo ya nfumu. Kubaadi musangeelo ukata, Kesersese baadi mubungye bantu bakata ba mu bufumu bwaye bwabadya kudya na kutoma. Nfumu baadi mwate kitshibilo kya kwitamisha ndalamumba Vasti baadi asanka na bangi bakashi ku lwabo lupese. Kadi Vasti apela kufika. Bu bibaadi nfumu muyishibwe milongo, bafiitshile munda aye nkwipusha bantu abamupeyaa malango, dinyooka dyadi mulombeene kupa Vasti. Dinyooka kinyi dibamupele? Bakatwishe Vasti bu ndalamumba. Bafubi ba nfumu ababangile kukimba mwiumbo dishima bangi ba nsongwakashi bashaukile balume; bwa’shi nfumu asangule ungi ndalamumba mupya.​—Eshitele 1:1–2:4.

8. (a) Bwakinyi Mardoshe baadi ekalakasha pabaadi Eshitele? (b) Leesha byatudi balombeene kutumikila akyakula Bible pabitale buwa bwa mpala? (Tala dingi Nkindji 31:30.)

8 Pangi Mardoshe baadi atala Eshitele nsaa y’ende na kukula na ele nfyeedi kadi baadi ekalakasha bwa bibaadi Eshitele buwa bwa mpala. Mukanda wa Eshitele 2:7 awamba’shi: “Baadi na mbidi ayimekameka dingi baadi mulongame.” Bible e na nkatshinkatshi pabitale buwa bwa mpala​—kwikala na buwa bwa mpala kwibuwa, kadi abitungu’shi muntu e nabo ekale dingi na binangu na kwiyisha. Bisumanga, mbulombene kumwikasha bu muntu a bisumanga, sha kwitatula, na ingi ngikashi ishi na muulo. (Badika Nkindji 11:22.) Ta nabyo su? Bwa Eshitele, buwa bwaye bubaadi bumukwashe su bubamupele kwitatula? Atukebyuku.

9. (a) Bafubi ba nfumu abakitshine kinyi nsaa ibabamwene Eshitele na bwakinyi bibaadi bukopo bwa’shi Mardoshe na Eshitele belekene? (b) Bwakinyi Mardoshe baadi mutadiile bwa’shi muntu shalangwilaa Efile Mukulu ebakile Eshitele? (Tala dingi kashibo.)

9 Bafubi ba nfumu abamwene Eshitele. Abaadi bamukatushe kwi Mardoshe bamutwesha munkatshi mwa ba nsongwakashi, benda naye ku nshibo ya nfumu. (Eshitele 2:8) Kwilekena kwabo na Mardoshe kubaadi mwanda wibukopo, mwanda Eshitele baadi nka bu mwana’ye a kutanda. Abimweka’shi Mardoshe tabaadi mukumiine’shi Eshitele eyibakishene na muntu shii mwina kukumiina, sunga ekala nfumu, kadi tabaadi na kya kukita nya. * Kumpala kwa kukatuka, Eshitele baadi muteemeshe kalolo malango abamupele Mardoshe, kumpala kwa kwenda kwa nfumu. Pabaabadi abende naye baadi eyipusha nkonko ibungi. Nshalelo ande akekala naminyi?

‘Booso abamonanga Eshitele abaadi abamukaanyisha’

10, 11. (a) Bantu abaadi na Eshitele abaadi balombeene kulwisha mwikelo waye naminyi? (b) Mbikunyi bibaadi Mardoshe ekalakasha bwa Eshitele?

10 Nshalelo a Eshitele baadi mushintulukye. Baadi munkasthi  mwa “bansongwakashi bebungi” babaabadi baate mu mpese yooso ya Perse. Bipikwa byabo, ndimi yabo na mikeelo yaabo bibaadi bilekeene ngofu na bya Eshitele. Abaadi bape Hegai mufubi a nfumu baaba ba nsongwakashi bwa kwibalama, na kwibapa bintu byabadya kwipenta na kwishinga mwimu wa mapembwe munda mwa kipwa kishima. (Eshitele 2:8, 12) Yawa nshalelo baadi na baaba ba nsongwakashi baadi ebatakula bwa kwitatula mwanda wa buwa bwabo mpa na kwipikeena. Nyi bibaadi namu Eshitele su?

11 Takwi ungi muntu pa nsenga baadya kwikalakasha bwa Eshitele bu Mardoshe. Bible alesha’shi efuku dyooso, Mardoshe baadi ende ku nshibo ya bakashi bwa kuuka bi Eshitele. (Eshitele 2:11) Mardoshe baadi na muloo nsaa yooso yabamulungula pangi kwi mufubi a ku nshibo ya nfumu’shi Eshitele ebibuwa. Bwakinyi?

12, 13. (a) Bantu abaadi na Eshitele abaadi abamumono naminyi? (b) Bwakinyi Mardoshe baadi na muloo pabaadi Eshitele mupele kulungula bantu’shi mmwina Yuuda?

 12 Hegai baadi musankile Eshitele bikata. Nyi bwakinyi bakitshinyine Eshitele myanda na kalolo kooso. Bamupeele bafubi bakashi musambo na mbalo ibuwa mu nshibo ya bakashi. Bible akula’shi “Booso babamonanga Eshitele babaadi abamukanyisha.” (Eshitele 2:9, 15) Nka penda buwa bwa mpala ya Eshitele nyi bubaadi abukanyisha bantu? Ooo, kubaadi ingi myanda.

Eshitele baadi auku’shi kwiyisha na binangu nyi bi na muulo kukila buwa bwa mpala

13 Bu kileshesho, atubadika bino: “Eshitele ta befumbwile bu mwina Yuuda, sunga mbu a mu kifuko kimune na Mardoshe, mwanda Mardoshe bamutoshêshe.” (Eshitele 2:10) Mardoshe baadi mmupeleshe bwa’shi takulanga’shi mwina Yuuda, mwanda baadi auku bibaadi beena Perse na mushikwa bwa beena Yuuda.  Mardoshe baadi na muloo, sunga mbibaadi Eshitele kula naye, mwanda baadi mulame mayi abamulungwile.

14. Ba nsongwa lelo uno mbalombeene kwambula kileshesho kya Eshitele naminyi?

14 Ba nsongwa lelo uno mbalombeene kwikala na binangu bwa kusankisha bebatande sunga baaba bakwete kwibakusha. Abitungu bekale abakitshi myanda ibuwa sunga nsaa yabashii pamune na bebatande​—sunga nsaa yabadi na bantu abakitaa myanda ibutete na ya bu ntomboshi​—mbalombeene kukambila myanda ibubi na kukita myanda ibuwa. Paabo kukita byabya bibakitshine Eshitele, abasankisha eshimba dya Nshabo e mwiyilu.​—Badika Nkindji 27:11.

15, 16. (a) Eshitele baadi musankishe eshimba dya nfumu naminyi? (b) Bwakinyi bibaadi bukopo bwa Eshitele kushintuula nshalelo aye?

15 Pa balombeene nsaa bwa’shi Eshitele ende kwa nfumu, abamulungwile bwadya kwata kyooso kyadi nakyo lukalo, pangi bwa’shi epente bwadya kutuuka buwa. Na kwiyisha kooso, Eshitele ta baadi mutekye kingi kintu kukasha byabya bibamulungwile Hegai. (Eshitele 2:15) Baadi auku’shi buwa bwa mpala ta bwi na muulo bwa kusankisha eshimba dya nfumu, kibaadi na muulo nkwikala mwiyishe. Eyikashi dishibaadi nadyo bantu bebungi ba mu nshibo ya nfumu. Eshitele bakitshine bibuwa su?

16 Bible akula’shi: ‘Nfumu namu batomene Eshitele kifulo kikile kya bakashi booso, n’aye bapetele buwa na kalolo kaaye kukila nsongwakashi yooso. Paapa batentekyele kifulu kya bu ndalamumba pa mutwe waye, aye nkumutuula bu ndalamumba pa mbalo ya Vasti.’ (Eshitele 2:17) Kushii mpaka, bibaadi bukopo bwa uno nsogwakashi mwina Yuuda kwiubidishena na yawa nshalelo​—baadi ndalamumba mupya, mukashi a nfumu mukata mu nsenga ishima aa mafuku. Uno mwasu ukata ubaadi umwikashe na kwitatula su? Nya.

17. (a) Mmu myanda kinyi mubaadi Eshitele mukokyele Mardoshe? (b) Bwakinyi kileshesho kya Eshitele ki na muulo kwatudi lelo uno?

17 Eshitele baadi nka mukokyele nshaye Mardoshe. Tabaadi mulungule bantu’shi mmwina Yuuda. Dingi, pabaadi Mardoshe mupushe lukuku lubaabadi badiile nfumu Kesersese bwa kumwipa, Eshitele baadi mukumiine kukadimusha nfumu, mpàngo ya baaba bantu ibakutshilwe kulombana. (Eshitele 2:20-23) Baadi nka na lukumiino mwi Efile Mukulu pa kwikala na kwiyisha, na kukookyela. Abitungu twambule Eshitele, mwanda bantu bebungi lelo uno ta be na kukookyela na mbantomboshi. Kadi bantu basha lukumiino abataa kukokyela na muulo nka bu Eshitele.

 Lukumiino lwa Eshitele lubaadi mu kutompibwa

18. (a) Bwakinyi Mardoshe bapelele kukunamina Hamane? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.) (b) Lelo uno bakwetu bakwete kwambula kileshesho kya Mardoshe naminyi?

18 Abaadi bakaamishe Hamane mwasu mu bufumu bwa Kesersese. Nfumu baadi mumutule bu tshite, amwikasha bu muntu aaye a kumpala a kumupa malango. Aye ndjo baadi mulondele nfumu. Nfumu belele mpa na mwiya’shi, abitungu muntu ooso afumankana naye amukunamine. (Eshitele 3:1-4) Uno mwiya ubaadi bu lukalakashi kwi Mardoshe. Baadi akokyela nfumu kadi kushii kukutwa kanemo bw’Efile Mukulu. Hamane baadi mwina Hagage. Byabya abilesha’shi baadi mwikulu a Hagage, nfumu a beena Amaleke ababayipayile kwi mutemuki Samwele. (1 Sam. 15:33) Beena Amaleke abaadi bantu bebubi, beshikwanyi na Yehowa na ba Isaleele. Uno mwilo ubaadi utshibilwe kiimu kya kwipayiibwa kwi Efile Mukulu. * (Miy. 25:19) Mbikunyi bibaadi bilombeene mwina Yuuda kukunamina mwina amaleke? Mardoshe bapelele kukunamina Hamane. Lelo uno, bakwetu basha lukumiino bakwete kutuula myuwa yaabo mu masaku pa kulonda dino eyi: ‘Abitungu kukookyela Efile Mukulu, pe kukookyela bantu.’​—Bik. 5:29.

19. Hamane baaadi na lukalo lwa kukita kinyi, na nkinyi kibaadi mukite bwa’shi nfumu akumiine?

19 Hamane baadi na nsungu. Kadi tabaadi mupete mushindo wa kwipa Mardoshe nya. Baadi akimbi kwipa mwilo wa Mardoshe ooso. Hamane bakalungwile nfumu myanda ibubi pabitale beena Yuuda. Kushii kutemuna eshina dyabo, baadi mulungule nfumu’shi tabe na muulo, na’shi “kwi ungi mwilo wi byao bingi, upalakane mu bisamba bya bantu boobe booso.” Bakwile dingi bibubi bukile’shi tabakwete kukokyela miiya ya nfumu; mbatomboshi. Aye nkulaa nfumu bwa kumupa makuta ebungi su akumiina kwela kyala pa mukanda wi na mwiya wa kubutula beena Yuuda booso. * Kesersese bapeele Hamane kakano ka kwela nako kitampi bwa’shi ele kitampi pa mikanda yooso yatuusha.​—Eshitele 3:5-10.

20, 21. (a) Mukandu wa Hamane ubaadi na bukitshishi kinyi kwi beena Yuuda ba mu Perse na kwi Mardoshe? (b) Mardoshe batekyele Eshitele bwa’shi akite kinyi?

20 Mu kapindji kapela, abaadi batume bantu abatambukila ku  mpunda ku mpese yooso y’eumbo, bwa kulungula bantu booso pabitale kabutu ka beena Yuuda. Banda kunangushe bibaadi bipushe beena Yuuda pabaadi wawa mukandu ufikye ku Yeelusaleme. Kubabaadi abebakuula bimano bya kibundji kwi beena Yuuda abakatukile mu bupika ku Babilone. Abimweneka’shi pabaadi Mardoshe mupushe wawa mukandu, baadi mukalakashwe bwa beena Yuuda, kifuko kyaye na ba kuuku baye abaadi mu Suse. Bu bibaadi mwinyongole, basanwine bilamba byaye, afwala mufuko, etuuta buto ku mutwe na kubanga kudila mu kibundji. Sunga mbyabya, Hamane baadi atomo na nfumu, na tabaadi ekalakasha bwa twinyongoshi tooso tubaadi mufwishile beena Yuuda be mu Suse na ba kuuku baabo.​—Badika Eshitele 3:12–4:1.

21 Mardoshe baadi auku’shi abitungu akite mwanda kampanda. Mwanda kinyi? Abalungwile Eshitele pabitale kinyongwa kya Mardoshe, Eshitele amutumina bilamba kadi Mardoshe apela kwibifwala sunga kusambibwa. Pangi beyipwishe bwakinyi Yehowa Efile Mukulu aaye baadi mutadiile bwa’shi nfumu shibaadi mulangwidi aaye ayibakile Eshitele. Binobino abimweka’shi lwaluulo lubamweneka. Mardoshe batumine mukandu kwi Eshitele, amuteka bwa kusendeela nfumu bwadya kwakwila “mwilo waye.”​—Eshitele 4:4-8.

22. Bwakinyi Eshitele baadi na moo wa kwenda kwi nfumu? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.)

 22 Eshitele baadi mukalakashwe ngofu pabapushishe wawa mukandu. Lukumiino lwaye lubaadi mu kutompibwa. Bibalulwile Mardoshe abileesha’shi baadi apusha moo. Baadi mumutentekyeshe mwiya wa nfumu. Wa’shi su wenda kwi nfumu kwashii mukwitanyine, ofu. Anka su nfumu ba kolwela elanga dya bufumu, opanda. Bu bibaadi mumone kibafikiile Vasti pabapelele kwenda kwi nfumu, Eshitele tabaadi akulupila’shi nfumu e kumufwila lusa nya. Eshitele balungwile Mardoshe’shi tandi mafuku 30 kushii nfumu ku ngitamina! Pamwanda wa byabya, Eshitele baadi eyipusha su nfumu kii mumutome kifulo na su mmulombeene kumufwila lusa. *​—Eshitele 4:9-11.

23. (a) Nkinyi kibakwile Mardoshe bwa kunyingisha lukumiino lwa Eshitele? (b) Bwakinyi twi kwambula Mardoshe?

23 Mardoshe balulwile Eshitele n’eshimba dimune bwa kunyingisha lukumiino lwaye. Baadi mumushinkamiishe’shi su bapele kwenda kwi nfumu, beena Yuuda abapashibwa mu ungi mushindo. Kadi badya kukulupila kupanda naminyi su myanda ibadya kulwila? Nyi pabaadi Mardoshe muleshe lukumiino lwibukopo mwi Yehowa, aye shibadya kutadiila’shi babutule mwilo waye, na kukutwa kulombasha milayilo yaaye. (Yos. 23:14) Paapa, Mardoshe nkwipusha Eshitele’shi: “A nnanyi eûku su mpa mwanda wi bino wodi mwikêle bu ndalamumba?” (Eshitele 4:12-14) Mardoshe nyi nkileshesho kibuwa kyatudya kulonda. Baadi mukulupile ngofu mwi Yehowa Efile Mukulu. N’atwe namu su?​—Nki. 3:5, 6.

 Lukumiino lwa Eshitele lubaadi bukopo kukila moo wa lufu

24. Mmushindo kinyi ubaadi Eshitele muleeshe lukumiino n’eshimba dinyingye?

24 Bwa Eshitele, nsaa ibalombeene bwa kwata kitshibilo. Balungwile Mardoshe bwadya kubunga beena Yuuda booso bwa’shi bashile bya kudya munda mwa mafuku asatu, aye nkufudiisha mayi aye na bino bishima abilesha lukumiino na eshimba dinyingye: “su nkufwa nakafu.” (Eshitele 4:15-17EEM) Abimweka’shi baadi mutekye ngofu mu aa mafuku asatu kukila byatekaa mafuku ooso. Pabalombeene nsaa ya kwenda kwi mulume aye, bafwele bilamba byaye bibuwa bya bu ndalamumba, nkukita kyooso akitungu kukita bwa kusankisha nfumu, aye nkwenda.

Eshitele baadi mutuule muwa waye mu masaku bwa kukalwila mwilo w’Efile Mukulu

25. Leesha bibaadi myanda ikitshikye pabayiile Eshitele kwi mulume aaye.

25 Anka bu byabadi baleshe ku mbangilo kwa uno shapitre, Eshitele bayiile kwibalasa dya nfumu. Twi kupwandjikisha mu binangu moo ubaadi nao na nteko ibaadi eele munda-munda. Batwelele mwibalasa, mwitalene na lupuna nsulu lwa Kesersese. Pangi baadi atala bi mpala ya Kesersese bwa kumona su mmufiite munda sunga’shi e na muloo. Su bibaadi abitungu’shi atengyele, Eshitele badya kumona bu abiyisha ngofu. Kadi mulume aaye bamumwene. Kushi mpaka baadi mukaanye, akatusha nsungu na amuwolwela mukombo.​—Eshitele 5:1, 2.

26. Bwakinyi abitungu beena Kidishitu ba binyibinyi bekale na mashimba anyingye bu dya Eshitele?

26 Nfumu baadi mukumiine kuteemesha Eshitele. Eshitele baadi mulamate kwi Efile Mukulu aaye na nkutuula muwa waye mu masaku bwa kukalwila mwilo wabo. Mmulekyele bafubi booso b’Efile Mukulu kileshesho kibuwa kya lukumiino. Lelo uno beena Kidishitu ba binyibinyi bakwete kulonda byabya bileshesho. Yesu bakwile’shi balongi baaye abakebatundwila ku kifulo akibatakula bwa kwipana bwa bangi. (Badika Yowano 13:34, 35.) Bwa kulesha kifulo ki byabya, abitungu kwikala n’eshimba dinyingye bu dya Eshitele. Sunga bibaadi Eshitele mwakwile mwilo w’Efile Mukulu dyadya efuku, mudimo waye ubaadi nka ku mbangilo. Mbikunyi bibaadi Eshitele mukuminyishe nfumu’shi Hamane muntu amupa malango aadi mukumiine ngofu nyi baadi nsulo a yaaya myanda yooso? Nkinyi kibaadi mulombeene kukita bwa kupasha mwilo wabo? Atwibimono mu shapitre alondo.

^ par. 2 Bantu bebungi abakulaa’shi Assuérus ndjo Kesersese I, baadi nfumu mu Perse mu kipwa kya 496 K.B.B.

^ par. 9 Tala kashibo kafunde’shi: “Nkonko pabitale Eshitele,” mu Shapitre a 16.

^ par. 18 Abimweneka’shi Hamane baadi umune a ku beena Amaleke a nfudiilo basheele. Mwanda “tushâle twa ku meno” twa kwabadi abaadi bayipaibwe mu kipungo kya nfumu Ezekyase.​—1 Mya. 4:43.

^ par. 19 Hamane baadi mutuushe talenta 10000, sunga dolare midiyo nkama mu ano eetu mafuku. Su Assuérus nyi baadi Kesersese I, makuta abaadi Hamane mulee kutuusha abaadi na kya kumusankisha, mwanda baadi na lukalo lwa makuta ebungi bwa kutungunuka na ngoshi ibaadi alu na beena Grese.

^ par. 22 Kesersese I baadi aukibwa bw’etombo na bukyelo bwaye. Herodote mufundji a myanda ya kala, mmuleshe bileshesho bya myanda ibakitshine Kesersese pa ngoshi ibaadi alu na beena Grese. Nfumu baadi mutume bantu bwabadya kwibaka kitala bwa kusabuka meema a Hellespont. Lupapi pa lubalwishishe kitala, Kesersese batumine bantu bwabadya kwipaa bantu abaadi bebakye kitala, kukupila meema nfimbo, na kubadika eyi di bukopo mayi a kukaa meema. Ungi muntu sha makuta bafikile kwi nfumu amusendela bwa’shi mwan’aye nsongwalume tatwelanga busalayi, Kesersese batumine bantu bwabadya kutshiba yawa nsongwalume bipindji bibidi bwa kudimusha bangi bantu.