Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 CHAPITRE A KUMPALA

“Sunga byaadi mufwe, kikwete’nka kwakula”

“Sunga byaadi mufwe, kikwete’nka kwakula”

1. Nkinyi kibaadi akikutshishwa kifuko kya Adame na Eeva bwa kutwela mu lupango lwa Edene, na Abele baadi akumiina kinyi?

ABELE kwete kulama mikooko yaaye ikwete kudya kimene mu butaale pa mwengye. Pangi kwete kutala ku bula mbalo ikwete kutuuka nsembwe. Auku kalolo’shi, yaaya mbalo i lupete lwi na ndjimi ya kaalo lukwete kwifunya kushii kwimana, lushikye ku kitwelelo kya ku lupango lwa Edene. Baledi baaye abaadi mwanka mu kipungo kampanda, kadi binobino sunga nabo sunga mbana babo ta mbalombeene dingi kwimutwela nya. Banda kunangusheena kapapi ka kyolwa kakwete kupuka kakwete kupapula nyene yaaye, aye kwete kunangusheena kwi Mupangi aaye. Lupongo lwi pankatshi pa bantu n’Efile Mukulu alufiidibwa dingi efuku su? Ndjo akikumiina Abele.

2-4. Mbikunyi bikwete Abele kwakula neetu lelo uno?

2 Abele kwete kwakula noobe lelo uno. Okwete kupusha eyi dyaye su? We kwamba’shi bi bukopo mwanda yawa mwana a kabidi a Adame tabafwile kala. Takwi kintu sunga nkimune kishaale kya ku mbidi yaaye nya, taadi lufufi takudi bipwa peepi na 6000. Pabitale bafwe, Bible etulongyesha’shi: “Taabawuku kintu su nkimune.” (Mul. 9:5, 10) Na dingi, mu Bible tatwi balombeene kwimubadika kantu sunga nkamune kabaadi Abele mwakule. Byabya mbikunyi byadi mulombeene kwisamba netu?

3 Ku bukwashi bwa kikudi kiselele, Mpoolo mutumibwa bakwile bino pabitale Abele: “Sunga byaadi mufwe, kikwete’nka kwakula.” (Badika Beena-Ebelu 11:4.) Abele aakula ku bukwashi bwa kinyi? Ku bukwashi bwa lukumiino. Abele nyi muntu a kumpala baadi muleeshe dino eyikashi dibuwa. Lukumiino lwaye lubaadi bukopo bukile ndwikashe kileshesho kyaye na muwa, na twi balombeene kumwambula lelo uno. Su atulongo pabitale lukumiino lwaye na kukimba bya kwilwambula, binka bu’twe bakwete kuteemesha Abele nsaa yakwete kwisamba neetu.

4 Kadi Bible t’akula myanda i bungi pabitale Abele nya. Byabya nkinyi kyatudi balombeene kulongyela kwadi na ku lukumiino lwaye? Tubandeyi kutaluula.

 Baadi mukule mu kipungo kya “kibangilo kia nsenga”

5. Bwakinyi Yesu baadi mwakule pabitale Abele’shi baadi na muuwa mu mafuku a “ku kibangilo kia nsenga”? (Tala dingi mayi e kuushi kw’esaki.)

5 Abele baadi mutandjikwe mafuku apeela kunyima kwa’bo kupanga bantu ba kumpala. Yesu baadi mwakule kunyima pabitale Abele’shi, baadi na muuwa mu mafuku a “ku kibangilo kia nsenga.” (Badika Luka 11:50, 51, Kilombeeno kipya 2014.) Baadi akwila bwa bantu abaadi abatungu kufungushwa ku milwisho. Sunga mbibaadi Abele bu muntu a kananka, abimweka’shi baadi muntu a kumpala abaabadi bamone kwi Efile Mukulu bu mutu a kukuula. * Bwa kwakula kwa kalolo, Abele ta mmukule munkatshi mwa bantu be buwa nya.

6. Abele baadi na baledi ba mushindo kinyi?

6 Bu bibaadi’shi bantu bakii ku mbangilo, kapapi ka kinyongwa kabaadi pe bantu booso. Baledi ba Abele, Adame na Eeva bakibaadi buwa bwa mpala, na baule ndâ na bukome. Kadi abakitshine kilema kikata, na abaadi abekiuku. Kumpala abaadi bapwidikye na mushindo wa kupeta muwa wa ikalayika. Kunyima babaadi batombokyele Yehowa Efile Mukulu na kubingibwa mu Mpaladiiso. P’abo kutuula nkalo yabo kumpala kwa bintu byooso, mpa na kumpala kwa twikulu twabo​—abaadi bashimishe kupwidika na muwa wa ikalayika.​—Kib. 2:15–3:24.

7, 8. Eeva bakwile kinyi pabaadi mutande Kayine, na pangi mu binangu byaye baadi apwandjikisha kinyi?

7 Adame na Eeva abaadi bamone’shi nshalelo a pasha pa lupango e bukopo bukile. Nsaa ibaabatandjile mwan’abo a kumpala, abamudikile bu Kayina, sunga bu “kintu kituushibwe,” ndjo Eeva kwamba’shi:  “Napete mwana mulume ku bukwashi bwa Yehowa.” Byabya bishima byaye abileesha’shi pangi baadi mutentekyeshe mulayilo wa Yehowa ubaadi mulee mu lupango lwa Edene, awamba’shi ungi mukashi akatanda ‘kekulu,’ akakabutula dingi efuku yawa mubi baadi mulubishe Adame na Eeva. (Kib. 3:15; 4:1) Eeva baadi apwandjikisha’shi, nnaye abadi besambile mu bwabwa butemuki? Baadi akumiina’shi Kayine nyi ‘kekulu’ kabadi balee su?

8 Su mbyabya, kwete kwidimba ngofu. Su Adame na Eeva abaadi batweshe byabya binangu mu mutwe wa Kayine pabaadi akulu, abaadi bakaamishe kwitatula kwaye ngofu. Kunyima Eeva batandjile mwana a kabidi, kadi tabaadi mwakule byabya bishima bya kumukampula nya. Abaadi bamuudikye bu Abele, abikyebe pangi kwamba’shi: “Lupapi,” sunga “bisumanga.” (Kib. 4:2) Mpa mwanda wa’shi tabaadi na lukulupilo mwi Abele bu byabadi nalo mwi Kayine? Ta twi balombeene kwibipwandjikisha nka bisumanga nya.

9. Mbikunyi bilombeene banambutwile lelo uno kupetela elango pa kileshesho kya baledi beetu ba kumpala?

9 Lelo uno, ba nambutwile mbalombeene kupetela elango dikata pa bano baledi ba kumpala. Mu ngakwilo na mu bikitshino byenu, nukwete kutwesha kwitatula, malaka, na lwabi mu mashimba a bana beenu su? Su anwibalongyesha byabadya kufula Yehowa Efile Mukulu na kukimba bya kwikala naye mu bukuuku? Mwanda wa kukanya, baledi ba kumpala abaadi bakutwe koobesha bushito bwabo. Sunga mbyabya, kubaadi lukupilo bwa bana babo.

Nkinyi kibakwashishe Abele bwa kwikala na lukumiino mwi Efile Mukulu?

10, 11. Kayine na Abele abaadi abakitshi midimo kinyi, na eyikashi kinyi dibaadi Abele nadyo?

10 Bu bibaadi baaba bana babidi abakulu pamune, Adame baadi mwibalambukishe midimo i na muulo bwa kukwasha kifuko kyabo. Kayina nkufika kidime; Abele nkwikala mulami a mikooko.

11 Kadi Abele baadi mukite kingi kintu ki na muulo. Mu kwenda kwa bipwa, aye nkwikala na lukumiino​—eyikashi di na muulo dibaabadi bafunde kunyima kwi Mpoolo. Banda kunangusheena! Abele tabaadi na muntu sunga ngumune abaadi mulombeene kwambula. Byabya, mmushindo kinyi ubaadi mupete lukumiino mwi Efile Mukulu? Tutaluleyi myanda isatu ibaadi imeene lukumiino lwaye.

12, 13. Mushindo kinyi wi kubandjila bipangwa bya Yehowa kubaadi kukwashe Abele bwa kunyinga mu lukumiino?

12 Bipangwa bya Yehowa. Nkya binyi’shi Yehowa baadi mwele nsenga mulwa, nkwiyimenesha meeba na milobo abifwisha kudima bukopo. Aku namu, nsenga ibaadi ayituusha bya kudya bibungi bwa’shi kifuko kya Abele kikale na muuwa. Na, takubaadi malwa su ngamune akwate nyema, sunga ntoonyi na mishipa; myengye, bishiba bya meema, myela, na tulunga; sunga mayilu, makumbi, nguba, mweshi, na nyenyenyi nya. Abele kooso kwasa eyiso, amono bishinkamiisho bya kifulo, binangu, na kalolo kakata ka Yehowa Efile Mukulu, yawa baadi  mupangye bintu byooso. (Badika Beena-Looma 1:20.) Kushii mpaka, kunangusheena pa byabya bintu kubaadi kunyingishe lukumiino lwa Abele.

Abele bamwene mu bipangwa bwakinyi abitungu ekale na lukumiino mwi Mupangi sha kifulo

13 Mu binyibinyi Abele bakimbile nsaa ya kunangusheena pabitale myanda ya mu kikudi. Banda kumupwandjikisha nsaa yakwete kulama mikooko. Nshaleelo a bu mulami a mikoolo atekye bwa’shi muntu atambukye ngofu lwa ngwa. Ende na mikooko yaaye ku myengye ikata na ipeela, asabukanga mabanda na kwenda nayo ku bukunkula bwa myela​—afwakimbanga kisuku kyana kibuwa, na bitonko bya meema bibuwa, mbalo ibuwa ya kwikiisha. Ku bipangwa byooso by’Efile Mukulu, mikooko ayimweka bu ayitungaa kukalwila ngofu, i nka bu yabadi bapangye na lukalo lwa’shi, muntu eyikunkushe na kwiyikalwila. Abele bamwene’shi e na lukalo lwa bukunkushi, kukalwilwa, na bukwashi bwa muntu sha binangu na bukome bukile bantu booso su? Kushii mpaka, aleesha byabya binangu mu nteko yaaye, ngi bwakinyi lukumiino lwaye lubaadi lunyiishe kutama.

14, 15. Mmilayilo kinyi ya Yehowa ibaadi ikwashe Abele bwa kunangusheena?

14 Milayilo ya Yehowa. Abimweka’shi Adame na Eeva abaadi bapatulwile bana baabo bwakinyi abaadi bebabingye mu lupango lwa Edene. Nyi bwakinyi, Abele baadi na myanda ibungi ya’shi anangusheena.

15 Yehowa baadi mwakule’shi nsenga ayikediibwa mulwa. Abele baadi mumone kalolo apamene meeba na milobo ayilombasha bwabwa butemuki. Yehowa baadi mwakule dingi’shi Eeva akapete mitanyo p’ayimita na pa kutanda. Nsaa ibaabadi batande bena baaye, Abele bamwene dingi kalolo kulombana kwa, buno butemuki. Yehowa baadi mutemukye’shi Eeva akekala na lukalo lukishekishe lwa’shi mulume aaye amufule na kumukalwila, na’shi Adame namu akamumunu. Abele baadi mwimwene bibaadi abikitshika pankatshi na nyin’aaye na nshaye. Mu mwanda ooso wawa, Abele baadi amono eyi dya Yehowa dibalombananga binyibinyi. Nyi bwakinyi, Abele baadi na tubingilo twi bungi twa kukumiina mu mulayilo utale ‘kekulu,’ akakalumbuula dingi efuku myanda ibubi ibaadi ibangye mu Edene.​—Kib. 3:15-19.

16, 17. Nkinyi kibaadi Abele mulongyele ku kileshesho kya ba kerubime ba Yehowa?

16 Bafubi ba Yehowa. Takubaadi muntu sunga ngumune baadi bya’shi Abele alonda kileshesho kyaye nya, kadi takubaadi nka penda bantu ku bipangwa bii na binangu pano pa nsenga nya. Pa babadi babingye  Adame na Eeva mu lupango lwa Edene, Yehowa baadi mwate mpàngo ya’shi abo sunga twikulu twabo t’abakumanga kwimutwela dingi. Bwa kulama ku kitwelelo, Yehowa nkutuula ba kerubime (mikeyilu ya mulongo ukamine) na lupete lwi na ndjimi ya kaalo lubaadi alwifunyu.​—Badika Kibangilo 3:24.

17 Banda kunangusheena pabaadi Abele kwete kumona ba kerubime pabaadi kii nsongwalume. Bu bibaabadi na mbidi ya bu bantu, Abele baadi amono bibaabadi na bukome bwi bungi. Na lwalwa “lupete,” lukwete kutemba na kwifunya nsaa yooso, lubaadi alumupa dingi moo. Bu bibaadi Abele kwete kwenda na kukula, baadi mumone dingi efuku’shi baaba ba kerubime abamwene’shi mudimo ubabadi bebape kwi Yehowa ubebatondo na abo nkukatuka mbalo ibabadi bebatuule su? Nya. Bufuku na kanya, kipwa na kipwa, bipwa makumi, byabya bipangwa bi na binangu na bukome bibaadi nka pa mudimo ubaabadi bebatuule. Nka paapa Abele nkumona’shi Yehowa Efile Mukulu e na bafubi balulame na ba kishima. Mu bano ba kerubime, Abele baadi mulombeene kumona bi lulamato na kukookyela kwa Yehowa byashii mumone mu kifuko kyabo. Kushii mpaka, kino kileshesho kya ba mikeeyilu kibaadi kinyingishe lukumiino lwaye.

Mu muwa waye ooso, Abele baadi amono’shi ba kerubime mbafubi ba Yehowa ba lulamato na kukookyela

18. Mbintu kinyi bilombeene kwitukwasha bwa kunyingisha lukumiino lwetu lelo uno?

18 Kunangusheena pa bipangwa, milayilo y’Efile Mukulu, na bileshesho bya bafubi Baaye ba mikeyilu, kubaadi kukwashe Abele bwa kunyisha kunyingisha lukumiino lwaye. Kileshesho kyaye akitulongyesha myanda ibungi lelo uno, ta mbyobyo su? Bikishekishe ba nsongwa mbalombeene kunyingishibwa p’abo kuuka’shi mbalombeene kwikala na lukumiino lwi bukopo mwi Yehowa Efile Mukulu, sunga kwekala’shi mu kifuko kyabo ta mwi muntu sunga ngumune e na kileshesho kibuwa. Buwa bwa bipangwa, Bible na bileshesho bi buwa bya lukumiino bitwifunyishe abitupa bishinkamiisho bya binyibinyi bya kunyingisha lukumiino lwetu lelo uno.

 Bwakinyi mulambu wa Abele ubaadi buwa?

19. Mu kwenda kwa mafuku mmwanda kinyi ukata wa binyibinyi ubaadi Abele mupushe kalolo?

19 Bu bibaadi lukumiino lwa Abele mwi Yehowa lukwete kwenda na kutama, bakimbile bya kupeta mushindo wa kuleesha lukumiino lwaye mu bikitshino. Kadi, nkinyi kilombeene muntu kupa Mupangi a bintu byooso? Bwa kwakula kalolo, Efile Mukulu te na lukalo na kintu sunga bukwashi abutuukila kwi bantu nya. Mu kwenda kwa mafuku, Abele nkupusha kalolo uno mwanda ukata wa binyibinyi: Su n’eshimba dibuwa, alambula Nshaye a mwiyilu nka penda kyakya kibuwa kyadi nakyo, Nshaye a mwiyilu sha kifuko asangala ngofu.

bele batuushile mulambu waye na lukumiino looso Kayine namu tabaadi mukite byabya nya

20, 21. Kayine na Abele abaadi balambule Yehowa kinyi, na baadi mwibaluule naminyi?

20 Abele elumbuula bwa nkalambula nyema ya mu lombe lwaye. Aye nkusangula yaaya ibuwa, ya kumpala, na byabya byamono bu bisudi bi buwa. Anka yaaya nsaa imune, Kayine namu bakimbile bya kupeta myabi na kukuminyibwa n’Efile Mukulu, aye nkulumbuula na kulambula biumbulwanga. Kadi binangu byaye ta bibaadi bu bya Abele nya. Kwilekeena kubaadi kumwekye patooka nsaa ibaadi bano bana babidi batuushe milambu yabo.

21 Bana booso babidi ba Adame abaadi balombeene kufuba na kilambwilo na kaalo bwa kushiika milambu yabo, pangi ba kerubime abaadi abebamono, abaadi abaleesha mpala y’Efile Mukulu pano pa nsenga mu kyakya kipungo. Yehowa nkwaluula! Atubadika bino: “Yehowa batambwile Abele na mulambu wê na kusepeela.” (Kib. 4:4EEM) Mu Bible ta mbaleeshe bibaadi Yehowa mukite bwa kusepeela nya.

22, 23. Bwakinyi Yehowa baadi musepeele na mulambu wa Abele?

22 Bwakinyi Yehowa baadi mukumiine mulambu wa Abele? Mulambu ndjo ubaadi musangeele su? Nkya, binyi’shi Abele balambwile Efile Mukulu bintu abiyooka na kusukumuna mase e na muulo bwa muwa. Abele baadi ashinguula muulo awikala nao wawa mulambu su? Bipwa nkama kunyima, Efile Mukulu bafubile na mulambu wa mwana a mukooko shii na kalema bwa kuleesha mulambu wa Mwan’aaye upwidikye, ‘Mwana a mukooko a Efile Mukulu,’ sha mase ashii na mwanda aasukumunyibwa. (Yo. 1:29; Efi. 12:5-7)

23 Ky’atuuku binyibinyi nkino: Abele batuushishe byabya bibuwa byadi nabyo. Yehowa ta musepeele bwa mulambu nya kadi mbwa muntu nabeene. Kifulo kyaye bwa Yehowa na lukumiino lwibukopo lubaadi nalo, ndjo bibaadi bitakule Abele bwa kukita kintu kampanda.

24. (a) Bwakinyi mulambu wa Kayine taubaadi na mwanda? (b) Kayine mmwifanene na bantu be bungi lelo uno naminyi?

24 Baadi mwilekeene bikata na Kayine. Yehowa ‘tabaadi musepeele na Kayine na wê mulambu ooo.’ (Kib. 4:5EEM) Ta nkwamba’shi  mulambu wa Kayine ao unabeene ubaadi bubi nya; Mwiya w’Efile Mukulu ubaadi utuushe matalwa kumongo a kulambula byumbulwanga. (Lv. 6:14, 15) Kadi Bible akula pabitale Kayine’shi: “Mifubo yaaye yibaadi yibi.” (Badika 1 Yowano 3:12.) Nka bu bantu be bungi lelo uno, Kayina baadi anangusheena’shi kii na muulo nka penda kuleesha’shi we mulamate kwi Efile Mukulu. Myanda ibaadi mukite ibaadi ileeshe kukutwa kwaye kwa lukumiino lwa binyibinyi sunga kifulo bwa Yehowa.

25, 26. Yehowa baadi mudimushe Kayine naminyi, kadi Kayine bakitshine kinyi?

25 Pabaadi Kayine mumone’shi Yehowa ta musepeele na mulambu waye, bakuminyine kulongyela namu ku kileshesho kya Abele su? Nya. Bawudile ndâ na nsungu bwa mwin’aye. Yehowa baadi mumone kibaadi mwishimba dya Kayine na lwishinko looso batompele kumwelesha binangu. Aye nkudimusha Kayine’shi akafudiila mu kukita mulwisho ukata, na Yehowa nkumupa lukulupilo lwa ‘kumutambula’ su badya nka penda kwaluula mashinda aaye.​—Kib. 4:6, 7EEM.

26 Kayine baadi mupele kuteemesha bibamudimwishe Yehowa. Aye nkwitamina mwin’aye baadi mumufule ngofu bwa’mshi bende mu kwifunya mwifuba. Pabaabakafikile kwakwa, Kayina bakupiile Abele aye nkumwipaa. (Kib. 4:8) Mu ungi ngakwilo twi kwamba’shi, Abele ndjo muntu a kumpala baadi mupete kubingwabingwa pa mwanda w’Efile Mukulu, mpa na kwipayibwa. Bafwile, kadi mwisambo waye ta ngushimine mukanwa nya.

27. (a) Bwakinyi twi balombeene kushinkamisha’shi Abele akasanguka? (b) Nkinyi akishinkamisha’shi atukemonena na Abele dingi efuku?

27 Mu ngakwilo a mu kifwanyi, mase a Abele abaadi eele musase kwi Yehowa Efile Mukulu bwa kumoobwela, sunga kukimba kululama. Yehowa baadi mutshibe kiimu, aye nkunyooka Kayine bu bibaadi mwipayisheene. (Kib. 4:9-12) Kikile muulo nyi nkino: Lukumiino lwa Abele alwitulongyesha myanda ibungi bukile lelo uno. Abele baadi mukite pangi bipwa lukama. Bibaadi bipwa bipeela bwa muntu aa mafuku, kadi abisangasha Efile Mukulu. Bafwile na kushinkamisha’shi abaadi bamufule na kumukumiina kwi Nshaye a mwiyilu, Yehowa. (Eb. 11:4) Tushinkamisheyi’shi Yehowa mmulame mu binangu byaye bishii na nfudiilo, nsaa ya ky’atengyela bwa kumubuusha ku bafwe mu mpaladiiso pa nsenga. (Yo. 5:28, 29) Okyebe nkemonena naye su? Nwi kwimoneena anka su we mwate kitshibilo kya kumuteemesha kwakula na kwambula lukumiino lwaye lukata.

^ par. 5 Kishima “ku kibangilo kia nsenga” nkitale binangu bya kumiina mbyo, kwitandeena. Bino mbitale mwana a kumpala ababadi batande kwibedi. Bwakinyi Yesu baadi mwakule pabitale Abele’shi baadi na muuwa mu mafuku a “ku kibangilo kia nsenga” pamutwe pa kwakwila Kaayine baadi mwana a kumpala? Bitshibilo na bikitshino bya Kaayine bibaadi bikamine mpa na mu kutombokyela Yehowa Efile Mukulu. Anka bu baledi baaye, Kaayine te mu mulongo wa bantu abasanguka na abakakuudibwa nya.