Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE A EKUMI NA A KABIDI

Abaadi bamunyingishe kwi Efile Mukulu aaye

Abaadi bamunyingishe kwi Efile Mukulu aaye

1, 2. Nkinyi kibaadi kikitshikye mwifuku dikata dya mu muwa wa Eliya?

ELIYA asuuku lubilo mu mpeshi aku namu mufito ubanyiisha kwila. Kii na lwendo lula kumpala kwadya nkafika ku Izreele, na dingi taadi muntu mukulu. Sunga mbyabya, asuuku lubilo kushii kukooka, mwanda “eyaasa dya Yehowa” dibaadi paadi. Kasha tapetele bukome bwa uno mushindo nya. Nyi bwakinyi baadi lubilo kukila mpunda ibaadi aikaka etempu dibaadi dishaale Nfumu Akabe!​—Badika 1 Banfumu 18:46.

2 Binobino batwele mu katobole ke kumpala kwaye bwa kwenda. Banda kupwandjikisha byakwete kusuuka mu mpeshi e bukopo kwete kupodyapodya bwa makopola a mpeshi aamukupila ku meeso, kwete kunangusheena bwa myanda yooso ibakitshika dyadya efuku. Kushii mpaka, kubaadi kutshokola kukata bwa Yehowa Efile Mukulu a Eliya, na bwa lulangwilo lwa binyibinyi. Eliya tabaadi mulombeene kumona dingi Mwengye wa Karmele nya mwanda baapu kwenda kula nao na kwiyilu kubaadi kupwe kufiita nka bwî; ku wawa mwengye ndjo kubaadi Yehowa mufube na Eliya bwa kukita kilengyeleeshi bwa kutshokola lulangwilo lwa Baale. Nkama ya batemuki ba Baale ibaadi imwenekye patooka’shi abaadi ba namadimi, nyi bwakinyi abaadi baipayibwe. Paapa, Eliya nkuteka Yehowa bwa nfudiilo a eshipo dibaadi dikyengyeshe bantu munda mwa bipwa bisatu na kipindji. Mpeshi nkunoka!​—1 Bf. 18:18-45.

3, 4. (a) Bwakinyi nsaa ibaadi Eliya ende ku Izreele baadi na lukulupilo lukata? (b) Nkonko kinyi y’atukyebe kutaluula?

3 Pabaadi Eliya ende lwendo lwa bilometre 30 bwa nkafika ku Izreele, pangi baadi akulupila’shi myanda ayishintuluka ngofu. Abimweneka’shi baadi akulupila’shi myanda ayilumbuluka. Akabe baadi na kya kwaluluka! Kunyima kwa’ye kumona ino myanda ibaadi ikitshikye, baadi na kya kupela lulangwilo lwa Baale; kutosha mukashi aaye Yeesabele na kwimika kubingabinga bafubi ba Yehowa.

“Eliya . . . nkusuuka lubilo kumpala kwa Akabe mpa na ku Izreele”

4 Nsaa ayimweneka myanda bu ayitambuka kalolo, atwikalaa na lukulupilo. Twi balombeene kunangusheena’shi nshaleelo eetu kwete kwenda na kulongama, pangi mpa na kumona’shi makyenga eetu abaapu kushaala kunyima. Ta twi balombeene kukema su Eliya baadi munangusheene mu uno mushindo, mwanda “baadi muntu anka bu’twe.” (Shak. 5:17) Bwa kwakula kalolo, myanda ya Eliya ta ngipwe nya.  Mu nsaa ipeela, babangile kutshiina, aye nkwinyongola, nkukumiina mpa na’shi afwe. Nkinyi kibaadi kikitshikye, na mushindo kinyi ubaadi Yehowa mukwashe mutemuki aaye bwadya kupetuula lukumiino lwaye n’eshimba dinyingye? Tubandeyi kwibitaluula.

Mwanda wa kimpulukamba ubakitshikile

5. Kunyima kwa yaaya myanda ibaadi ikitshikye ku Mwengye wa Karmele, Akabe baadi mulongye bwa kuneemeka Yehowa su? Na atwibiuku naminyi?

5 Nsaa ibakafikile kwibalasa mu Izreele, Akabe baadi mukite kantu sunga nkamune akaleesha’shi belanga? Atubadika bino: “Akabe besambile na Yeesabele pa byooso bibaadi bikite Eliya, na pabitale booso babaadi mwipee na mwele, batemuki booso.” (1 Bf. 19:1) Botundula’shi nsaa ikwete Akabe kulonda byooso bibakitshika munda mwa dyadya efuku, t’ateemuna Efile a Eliya, Yehowa nya. Uno muntu a ku mbidi, Akabe amono bino bipaso byooso bibakitshika dyadya efuku nka penda mu mweneno a bantu​—nka penda byabya “bibaadi bikite Eliya.” Binyibinyi, tabaadi mulongye bwa kuneemeka Yehowa Efile Mukulu nya. A mukashi aaye mufule koobola ngo bakitshine naminyi?

6. Mmukandu kinyi ubaadi Yeesable mutumine Eliya, na aukyebe kupatuula kinyi?

6 Yeesabele baadi mufiite munda nka bu akyebe kupauka mombe! Na yaaya nsaa, aye nkutumina Eliya mukyendji’shi: “B’efile baanyookye, su malooba mu uno nguba, ntshi mushimishe muwa oobe bu byoodi mushimishe wa batemuki!” (1 Bf. 19:2) Kubaadi kumufunyina kukile bukopo. Na dingi, Yeesabele baadi na mutshipe’shi aye nabeene afu su ta mwipashe Eliya dyadya efuku bwa koobola mase a batemuki ba Baale. Banda kunangusheena ababuusha Eliya mu nshibo yaaye ilombane ya mu Izreele nka penda bwa kumulungula wawa mukandu aumupa moo. Baadi mupushe naminyi?

Baadi mubofule na kutshiina

7. Kufuna kwa Yeesabele kubaadi na bukitshishi kinyi kwi Eliya, na bakitshiine kinyi?

7 Su Eliya kwete kukulupila’shi lulangwilo lwa Baale lubafudiila, lukulupilo lwaye ndwa bisumanga. Yeesabele tabaadi mwalulukye nya. Mmupwe kwipayisha bangi batemuki be bungi, na bwa binobino, abimweneka’shi Eliya ndjo abakyebe kutshiba midibu. Kuno kufuna kwa Yeesabele kwi na bukitshishi kinyi kwi Eliya? Bible etulungula’shi: “Eliya bakwetwe na mô.” Eliya babangile kunangusheena pabitale mushindo w’etombo aukyebe Yeesabele kumwipayisha? Su baadi mutungunukye na kunangusheena pa wawa mwanda, bino abileesha’shi eshimba dibaadi dimubofule. Sunga mbyabya, ‘basûkile bwa kupâsha mûwa wê.​—1 Bf. 18:4; 19:3EEM.

Su atukumiina kulama eshimba dyeetu dinyingye, t’abitungu tunangusheene ngofu pa masaku aetutengyela nya

8. (a) Mwanda wa Mpyeele ubaadi wifwaneene na wa Eliya naminyi? (b) Twi balombeene kulongyela kinyi pabitale Mpyeele na Eliya?

8 Ta nka penda Eliya nyi muntu sha lukumiino baadi mukwatshibwe na moo nya. Kunyima kwa mafuku ebungi, Mpyeele mutumiibwa  baadi namu na wawa mwanda. Bu kileshesho, pabaadi Yesu mulungule Mpyeele bwa’shi ende dya Kwadi afw’atambukanga pa meema, Mpyeele babangile ‘kutala bukopo bwa lupunga.’ Nka paapa moo ubamukwatshile na aye nkubanga kwiyina. (Badika Mateo 14:30.) Kileshesho kya Eliya na Mpyeele akitupa elango dikata. Su atukumiina kulama eshimba dyeetu dinyingye, t’abitungu tunangusheene ngofu pa masaku aetutengyela nya. Abitungu tushaale bepaane pa Nsulo ya lukulupilo na bukome bwetu.

“Tábinkilanga!”

9. Leesha bibaadi lwendo lwa Eliya na bibaadi apusha.

9 Pa mwanda wa moo, Eliya nkusuuka mpa na kwiumbo dya Beer-Sheba, mu bilometre 150 pepi na kuushi lupese lwa kupona nguba kwa Yuuda. Aye nkuleka mufubi aaye kwakwa na nkwenda bupenka mu kabaaka. Bible aleesha’shi bayiile “mund’efuku dishima,” byabya twi balombeene kumupwandjikisha kwete kwenda namashika bwee, kushii kutwala kadiibwa sunga nkamune. Bu bibaadi enyongola na kupusha moo, baadi mwitatshishe bwa kwenda mu kabaaka ke bubi bukile, mubaadi kaanya ke bukopo. Nsaa i kaanya kakwete kunyiisha kumushiika, mbidi yamubofulanga, nguba namu kwete kwenda mu kupona. Bu bibaadi mukookye ngofu, bashaleele muushi mwa mutshi wa ngenete. Uno mutshi ubaadi nka bupenka mu kabaaka; ao ndjo ubaadi aukwasha bantu bwa kwikisha.​—1 Bf. 19:4.

10, 11. (a) Eliya batekyele Yehowa kinyi mu luteko lwaye? (b) Ku bukwashi bwa maverse, leesha bibapushishe bangi bafubi ba Yehowa nsaa ibababofwile mu kikudi.

10 Eliya baadi mwele luteko na kwinyongola kooso. Aye nkuteka lufu. Amba’shi: “Ntshii na muulo ukile wa ba nshaami.” Baadi ashinkamisha’shi ba nshaaye mbapwe kwaluluka lufuufi mu mashaama, bashii balombeene kukitshiina muntu kintu sunga nkimune. (Mul. 9:10) Eliya baadi emono bu shii na muulo. Ta mbilombeene kwitukemesha p’aye kwidila’shi: “Tábinkilanga!” Bwakinyi nta nfwile?

11 Mbilombeene kwitukalakasha p’atwe kupusha’shi mufubi a Efile Mukulu babofwile mu kikudi? Nya. Mu Bible balume na bakashi be bungi basha lukumiino mbebaleeshe’shi abaadi benyongole ngofu abo nkuteka lufu. Munkatshi mwabo twi kuteemuna Rebeka, Yaakobo, Moyiise, na Yoobo.​—Kib. 25:22; 37:35; Mb. 11:13-15; Yob. 14:13.

12. Su wenyongola pabitale mwanda kampanda, mushindo kinyi oodi mulombeene kulonda kileshesho kya Eliya?

12 Lelo uno, twi mu “bipungo bi bukopo,” byabya ta mbilombeene kwitukaanyisha su bantu be bungi, mpa na bafubi basha lukumiino b’Efile Mukulu, ababofulaa kwishimba ingi nsaa. (2 Tim. 3:1) Su  opetekyelwa na yawa nshaleelo e bukopo, londa kileshesho kya Eliya mu uno mwanda: Sumbwila Efile Mukulu nkalakashi yoobe yooso. Mwanda, Yehowa nyi “Efile Mukulu sha kusambana mu byooso.” (Badika 2 Beena-Kodinda 1:3, 4.) Baadi musambe namu Eliya su?

Yehowa baadi mukwatshisheene mutemuki aaye

13, 14. (a) Ku bukwashi bwa mwikeyilu, Yehowa balesheshe’shi mmufule mutemuki Aaye mukalakashwe naminyi? (b) Bwakinyi kuuka kwa’shi Yehowa auku myanda yeetu yooso, mpa na patudi bafudiile akwitukankamika?

13 Omono’shi Yehowa baadi mupushe naminyi nsaa ibaadi atala aye e mwiyilu, amono mutemuki aaye a kifulo mmulale muushi mwa mutshi mu kabaka atekye bwa’shi aukye kufwa? Tatwi balombeene kupwandjikisha lwaluulo nya. Nsaa ibaadi Eliya mulaale mu tulo twibukopo, Yehowa batumine mwikeyilu. Mwikeyilu nkubuusha Eliya na kalolo kooso pa kumukuma na kumulungula’shi: “Buuka, odye!” Eliya babuukile adya, mwanda mwikeyilu baadi mumutuudile kadiibwa kalombane, meema na mukate ukii kibobo. Eliya batumbwile mwikeyilu su? Bible akula nka penda’shi mutemuki baadi mudye, atoma akupu alukiila mu tulo. Bino abileesha’shi baadi mukookye bikile ndjo kibaadi mukutwe kya kwakula? Sunga mbyabya, mwikeyilu bamubushishe dya kabidi, pangi pa matombole. Uno musuusa dingi, balungwile Eliya’shi: “Buuka, odye!” Na aye nkumukumbeesha bino bishima bii na muulo ukata: “Bisumanga eshinda adikwelela bula.”​—1 Bf. 19:5-7.

14 Ku bukwashi bwa kapatupatu kabamupeele Efile Mukulu, mwikeyilu baadi auku mbalo ibaadi ayende Eliya. Baadi mushinguule dingi’shi eshinda di bula bukile bushii bya’shi Eliya oobesha nka penda ku bukome bwaye. Abitunyingisha pa kuuka’shi atufubila Efile Mukulu auku nkalo yeetu na patudi bafudiile kwitukila mpa n’atwe banabeene! (Badika Misambo 103:13, 14.) Kino kidiibwa kibakwashishe Eliya naminyi?

15, 16. (a) Kidiibwa kibaadi Yehowa mutuushe kibadi kikwashe Eliya bwa kukita kinyi? (b) Bwakinyi twi balombeene kusangeela mushindo wi Yehowa kwete kudiisha bafubi baaye lelo uno?

15 Atubadika bino: “Eliya babuukile, badiile, atoma; apu kupeta bukome na kino kidiibwa, batambukile munda a mafuku makumi ananka a kaanya na bufuku nyaa na ku mwengye w’Efile Mukulu [a binyibinyi], ku Horebe.” (1 Bf. 19:8) Anka bu Moyiise bipwa nkama isamombo kumpala kwa Eliya na Yesu bipwa kinunu kunyima kwaye, Eliya baadi mwishidikye munda mwa mafuku 40. (Efi. 34:28; Luk. 4:1, 2) Kidiibwa kibaadi mudye takibaadi kipudishe myanda yaaye yooso nya, kadi bamudishishe mu kipaso. Banda kunangusheena uno muntu mununu kwete kukimba pa kutambukila mu kabaaka munda mwa mafuku, mbingo, mpa na peepi na mweshi na kipindji!

16 Lelo uno, Yehowa t’adiisha bafubi baye ku mbidi mu kilengyeleshi nya, kadi kwi bidibwa bya muulo ukata bya mu ungi mushindo. Adiisha bafubi baaye mu kikudi. (Mat. 4:4) Kulonga myanda itale Efile Mukulu i Mwiyi dyaye na i mu mikanda ayisambila pabitale Bible akwitudiisha mu kikudi. Kudya kwa bino bidiibwa bya mu kikudi  takupudisha myanda yeetu yooso nya, anka abitukwasha bwa kunyingiila ingi myanda ilombeene kwitwikeela bukopo. Abitufisha ku “muuwa wa looso.”​—Yowano 17:3.

17. Eliya bayiile kunyi, na bwakinyi yaaya mbalo ibaadi na kineemo kikita?

17 Eliya batambukile bilometre peepi na bilometre 320, na bibakafikile ku Mwengye wa Horebe. Ibaadi mbalo ya kineemo, mwanda kala ku bukwashi bwa mwikeyilu Yehowa Efile Mukulu baadi mumwenekyele Moyiise mu ebuula aditeembe kaalo na nka mu yaaya mbalo imune, ndjo ibaadi Yehowa mukite kilombeeno kya Miiya na Isaleele. Eliya bapete binobino mbalo ya kufwamina mu lubwebwe.

Yehowa anyingisha na kukankamika mutemuki aaye

18, 19. (a) Mwikeyilu a Yehowa bayipwishe Eliya lukonko kinyi, a Eliya namu bamwalulwile naminyi? (b) Ntubingilo kinyi tusatu tubaadi tubofushe Eliya ngofu?

18 “Eyi” dya Yehowa dibaadi mwikeyilu mwakule ku Horebe​—dibaadi diipushe nka penda luno lukonko: “Bwakinyi we pano, Eliya?” Luno lukonko abaadi belwele na kalolo kooso, mwanda bamwene’shi abamutekye bwa kuleesha myanda ayimukalakasha. Na aye nkwibileesha patooka! Bambile’shi: “Nee na [mukao ukata] bwa Yehowa, Efile Mukulu sha-makome: bana ba Isaleele babalekye kilombeeno kyoobe, bababumbula bilambwilo byoobe, babayipaa na batemuki boobe ku mwele: nashaala’mi bupenka, anka abakyebe’nyi kungaata muuwa.” (1 Bf. 19:9, 10) Bishima bya Eliya abileesha tubingilo tusatu tubamubofusha mu kikudi.

19 Kabingilo ka kumpala, baadi amono’shi mudimo waye ubaadi wa bisumanga. Sunga mbibaadi afubila Yehowa “na mukao ukata,” munda mwa bipwa bibungi, mmutuule eshina diselele dya Yehowa na lulangwilo lwaye kumpala kwa bintu byooso, Eliya baadi mumone’shi nshaleelo baadi anyiisha kulwila. Mwilo ubaadi ukutwe lukumiino na ubaadi n’etombo, mpa na lulangwilo lwa madimi lubaadi alunyiisha kupalakana mwiumbo. Kabingilo ka kabidi, Eliya baadi bupenka. Aleesha’shi “nashaala’mi bupenka,” anka bu akyebe kuleesha’shi mu wawa mwilo, baadi muntu a nfudiilo basheele afubila Yehowa. Kabingilo ka kasatu, Eliya baadi na moo. Batemuki naye abaadi bapwe kwibayipaa, na baadi ashinkamisha’shi uno musango aye ndjo e mu mulongo wa kwipayibwa. Ta bibaadi bibofule bwa Eliya bwa kuleesha patooka byabya bibaadi apusha nya, kadi baadi mupele’shi kwitatula sunga buufu bimushikiile bwa kulungula Efile Mukulu byabya bibaadi apusha. P’aaye kufungula eshimba dyaye kwi Efile Mukulu aaye mu luteko, baadi mulekyele bantu booso basha lukumiino kileshesho kibuwa.​—Mis. 62:8.

20, 21. (a) Leesha myanda ibaadi Eliya mwimwene ku kibelo kya lubwebwe ku Mwengye wa Horebe. (b) Mmushindo ubaadi Yehowa muleeshe bukome bwaye ubaadi ulongyeshe Eliya kinyi?

20 Yehowa bakitshine kinyi bwa kubatshika eshimba dya Eliya? Mwikeyilu nkulungula Eliya bwa kwimana pa kibelo kya lubwebwe.  Aye nkukookyela kushii kuuka akikyebe kukitshika. Kipapi kikata nkupuka ngofu! Abimweneka’shi kibaadi na tuleo twi bukopo, myengye nkwela mitanta, na mbwebwe nkutanyika. Banda kunangusheena Eliya kwete kukimba bya kufwamisha mpala, afwamisha mpala mu kilamba kii bushito nsaa i kipapi na lufuufi bikwete kumwikupila. Akupu bibaadi abitungu’shi etatshishe ngofu bwa’shi tala apona, mwanda nsenga ibabangile kutshinkatshinka​—kubakitshikile kutshinkatshinka kwa nsenga mu kyakya kipindji kyadi! Ky’abanga’nka kwikisha, kaalo kakata kabatuuku, aye nkwalukiila lubilo mu lubwebwe bwa kufwama ku luuwa lwa kaalo lwi bukopo.​—1 Bf. 19:11, 12.

Yehowa baadi mufube na makome aaye ooso bwa kunyingisha na kukankamika Eliya

21 Bible aleesha’shi, Yehowa tabaadi mu bino bintu byooso bisatu bya bukome bibaadi bikitshikye nya. Eliya bashinkamiishe’shi Yehowa ta efile a malenganyi e mu bipangwa bu bibaadi Baale, sha bantu baaye abaadi abedimbi na kunangusheena’shi “atambushaa makumbi” sunga’shi aye nyi anokyeshaa mpeshi. Yehowa mmwikale binyibinyi Nsulo ya makome ooso e mu bintu byaadi mupangye, kadi mmwikale dingi bukata kukila bintu byooso byadi mupangye. Sunga mmayilu ta ngalombeene kumulombana! (1 Bf. 8:27) Bino byooso bibaadi bikwashe Eliya naminyi? Tentekyesha bi moo ubaadi nao. Bu bibaadi na Yehowa Efile Mukulu sha bukome booso ku lupese lwaye, Aye Efile Mukulu e na bino bintu byooso bya bukome, Eliya tabaadi na kya kutshina Akabe sunga Yesabele nya!​—Badika Misambo 118:6.

22. (a) Mmushindo kinyi ubaadi “eyi dipeela, ditaale” dishinkamiishe Eliya’shi tabaadi mukutwe kineemo? (b) Dino “eyi dipeela, ditaale” dibaadi dilombeene kwikala dya’nyi? (Tala mayi e kuushi kw’esaki.)

22 Pabashimine kaalo, kubaadi kutaale nka talalaa na Eliya nkupusha “eyi dipeela, ditaale.” Aditekye Eliya bwadya kwakula dingi kii mwishimba dyaye, aye nkwakula, na dingi bakwile myanda yooso ibaadi ayimukalakasha nka byayibaadi. * Pangi bino binshima bibaadi bimukwashe dingi ngofu. Kushii mpaka, dino “eyi dipeela, ditaale” dibapushishe Eliya uno musango, dibaadi dimukankamikye ngofu. Yehowa nkushinkamiisha Eliya’shi baadi na kineemo kikata anka bu umune a ku bafubi baaye. Mu mushindo kinyi? Efile Mukulu nkumuleesha mpàngo ibaadi mwate bwa kushimisha lulangwilo lwa Baale mu Isaleele. Abimweneka patooka’shi, byooso bibakitshiine Eliya tabibaadi bya bisumanga nya, mwanda  mpàngo yaaye ibaadi ya kufudiisha lulangwilo lwa Baale. Eliya namu baadi na kya kukita mu mpàngo ya Yehowa, mwanda Yehowa bamwalwishe bwa nkafuba na ingi mishindo kampanda.​—1 Bf. 19:12-17.

23. Nsaa ibaadi Eliya mwimone bu’ye e bupenka, Yehowa bamulungwile myanda ibidi kinyi?

23 Kadi twi kwamba kinyi pabitale bibaadi Eliya eepusha bu’ye bashaala bupenka? Yehowa baadi mukite bintu bibidi pa bitale wawa mwanda. Kya kumpala, balungwile Eliya bwa kwela Elisha mwimu bu mutemuki baadi mulombeene kumupyana. Uno nsongwalume baadi na kya kufuba pamune na Eliya na kwikala bu mukwashi aaye munda mwa bipwa bibungi. Uno mwanda ubaadi umunyingishe ngofu! Kya kabidi, Yehowa bamulungwile mukandu wibuwa’shi: “Nalekye mu Isaleele bantu binunu musamboobidi; nyi mbano bashii bakuname kumpala kwa Baale, na booso bashii [bamufifye ku milomo].” (1 Bf. 19:18) Eliya tabaadi bupenka nya. Bino mbilombeene kumunyingisha pa kupusha byabya binunu bya bantu basha lukumiino bapele kulangwila Baale. Bibaadi abitungu’shi Eliya atungunukye na mudimo waye wa lukumiino, bwa kwibalekyela kileshesho kya lulamato kwi Yehowa mu kyakya kipungo kyooso kya mufito. Bishima bibaabamulungwile kwi mukyendji wa Yehowa bibaadi bikume Eliya kwishimba ngofu, mwanda bapushishe “eyi dipeela, ditaale” dy’Efile Mukulu aaye.

Bible e nka bu “eyi dipeela, ditaale” su atumutadiila bwa’shi etuludikye

24, 25. (a) Mbikunyi byatudi balombeene kuteemesha “eyi dipeela, ditaale” dya Yehowa lelo uno? (b) Bwakinyi twi balombeene kushinkamisha’shi Eliya baadi mukumiine bibaadi Yehowa mumunyingishe?

24 Anka bu Eliya, twi balombeene kukema ngofu pabitale bukome bwi mu bipangwa, na nkya binyi. Bipangwa abileesha patooka bi bukome bwa Mupangi. (Lom. 1:20) Yehowa ki’atungunuka na kutumika na bukome bwaye bwa kukwasha bafubi baaye basha lukumiino. (2 Mya. 16:9) Kadi, Efile Mukulu etulungula myanda ikile bungi ku bukwashi bw’ Eyii dyaye, Bible. (Badika Yeeshaya 30:21.) Mu ungi ngakwilo, Bible e nka bu “eyi dipeela, ditaale” su atumutadiila bw’ashi etuludikye. Mwanka, Yehowa etuludika, etunyingisha, na kwitushinkamiisha bi kifulo kyaye.

25 Eliya baadi mukumiine bwa’shi Yehowa amukankamikye ku Mwengye wa Horebe? Oolo! Mafuku apeela kunyima, baadi mubanguule midimo na katshintshi kooso wa bu mutemuki sh’eshimba dinyingye na sha lukumiino kwete kulwa bwa kufudiisha bubi booso bwa lulangwilo lwa madimi. Su atwe namu twalamiina mayi ayookyelwe a Efile Mukulu, “katshintshi na kusambiibwa abituukila mu Bifundwe,” atwikala na mushindo wa kwambula lukumiino lwa Eliya.​Lom. 15:4.

^ par. 22 Dino “eyi dipeela, ditaale” dibaadi dilombeene kwikala dya yawa mwikeyilu ababadi batume bwa kutwala “eyi dya Yehowa” abadi baleeshe mu 1 Banfumu 19:9 (EEM). Mu verse a 15, abetamina uno mwikeyilu bu “Yehowa.” Bino mbilombeene kwitutentekyesha mwikeyilu baadi Yehowa mufube naye bwa kukunkusha Isaleele mu kabaaka na abaabadi balungule kwi Efile Mukulu’shi: ‘Eshina dyande di munda mwaye.’ (Efi. 23:21) Tatwi bebishinkamishe nya, kadi atushinguula’shi, kumpala kwa Yesu kufika pano pa nsenga baadi “Eyi,” baadi atwala mayi a Yehowa bwa kulungula bafubi baaye.​—Yo. 1:1.