Nkindji 8:4, 7

MU KIKOSO: Akula bi mu binangu byobe kalolo na otakule bantu mu kukita kintu kampanda pa kushintuulanga bukata bw’eyi, na bukome bwadyo, na lubilo lwa ngakwilo oobe.

BYA KUKITA:

  • Shintuula bukata bw’eyi. Tamisha eyi dyobe bwa kushimika kasele pa myanda ikata na kutakula bantu mu kukita kintu kampanda. Okite byabya nsaa yobadika Kifundwe akyakwila kiimu. Isha eyi dyobe bwa kupa bantu malaka a nkulonda, bwa kulesha moo sunga kenyongoshi.

  • Shintuula bukome bw’eyi dyobe. Su abikitshikaa mu ludimi lwenu, okaamishe eyi dyobe bwa kulesha muloo sunga kulesha bukata sunga bula bwa kintu. Isha eyi dyobe bwa kulesha kenyongoshi na nkalakashi.

  • Shintuula lubilo lwa ngakwilo oobe. Akula lubilolubilo bwa kulesha muloo. Akula bipelabipela nsaa yoteemuna myanda i na muulo.