Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 KIPINDJI 3

Mba nnanyi be na mbidi ya mu kikudi?

Mba nnanyi be na mbidi ya mu kikudi?

1. Mbikunyi byabadi bapwandjikishe bipwilo bya ba nkambwa na mwengye?

MU AFRIKE mbapwandikishe nkumiino ya bipwilo bya bankambwa na mwengye. Efile Mukulu e ku nundu, aye sha bukome butabukye. Ku mpese kwi tufilefile, sungwa bikudi, bikwete kufubila Efile Mukulu. Kwi dingi ba nkambwa abatentekyesha bifuko byabo bishaale pa nsenga, na abetatshisha ngofu bwabyo. Kuushi ngi kwi tu bikudi tupela: masende, lubuko, na bu ndoshi.

2. Ngakwilo kinyi e naye bena Afrike alesha shi, bipwilo bya ba nkambwa bi na bukitshishi ku bingi bipwilo?

2 Ino nkumiino ya bipwilo bya ba nkambwa ibaadi na bukitshishi bukata kwi bingi bipwilo bya mu Afrike. Bena Afrike abekalaa na ngakwilo umune amba shi: “Kwikala mulamate ku bwina (Kidishitu sunga ku bu Mizilma) takwi bya kwitukutshishwa kulangwila b’efile ba ba mashetu nya.”

3. Nkunyi kwatudya kulongyela bya binyibinyi pabitale baaba be na mbidi ya mu kikudi?

3 Mmu myanda kinyi mwikale nkumiino ya bipwilo bya bankambwa bya mu Afrike bu ya binyibinyi? Bible etulesha bya binyibinyi pabitale baaba be na mbidi ya mu kikudi.

Yehowa, nyi Efile Mukulu a binyibinyi

4. Bisaka bikata bya bipwilo bya mu Afrike abikumiinaa kinyi?

4 Bisaka bisatu bikata bya bipwilo bya mu Afrike, abikumiinaa shi Efile Mukulu e kwanka na e ku nundu kwa byoso. Bible amwitanyina bu “Efile a b’efile na Mfumu a ba mfumu, Efile mukata, sha bukome naa a kutshina.” (Miya Ikituulwe 10:17) Mpa na ba mizilma abakuminaa shi kwi Efile umune e kunundu kwa byoso. Ungi Mulongyeshi Geoffrey Parrinder akula pabitale bipwilo bya ba nkambwa bya mu Afrike shi: “Bena Afrike bebungi abakuminaa mwi Efile e kunundu kwa byoso, nshaye na tungi tufilefile na bantu, mupangi a bintu byoso.”

5. Mmashina kinyi abayitanyinaa Efile Mukulu?

5 Sungwa kwekala ino nkumiino ipalakane pabitale Efile, bantu be bungi tabeuku shi Efile Mukulu nnanyi nya. Etabula dya kumpala dya kukita bwa kwiuka muntu, nkwiuka eshina dyaye. Pabitale eshina dy’Efile Mukulu, kwi kabulakanyi kakata mu bipwilo bilekene. Mu bipwilo bya bwina Kidishitu, abamwitanyinaa boso nka bu Efile, mwasu aupatuula shi: “Sha bukome.” Ba mizilma namu shi, nyi Allah. Mu bipwilo bya ba nkambwa, abamwitaminaa eshina adilesha shi: E kunundu kwa byooso, adishintulukaa mupunda ludimi. Mu mukanda waye wa Concepts de Dieu en Afrique (angl.), John S. Mbiti mmufunde myasu na mashina a Efile Mukulu elekene akile pa 500. Bu kileshesho, mwidimi dya bena Nigeria dya Yoruba, abamwitanyinaa bu Olodumare; bena Kikuyu mu Kenya abamwitanyinaa bu Ngai; na bangi ba Zulu mu Afrique du Sud, abamwitanyinaa bu Unkulunkulu.

6, 7. Eshina dy’Efile Mukulu nnanyi na mbikunyi byatudi bediukye?

 6 Efile Mukulu akula kinyi pabitale eshina dyaye? Pabaadi Efile Mukulu musangule Moyiise bwa kutusha bena Isaleele mu Ejiipitu, Moyise bamwipwishe shi: “Nende kwi bana ba Isaleele, nebalungule shi: ‘Efile a ba mashenu bantumu kwanudi.’ Su bangipusha shi: ‘Nnanyi, eshina dyaye?’ Nkinyi kyanebalungula?”—Efilu 3:13.

7 Efile bamwalulwile shi: “Wakula bino na baana ba Isaleele: ‘Yehowa Efile, a ba masheenu . . . bantumu kwanudi.’ Dyadya ngi eshina dyande bwa looso, byabya ngi byabeedidi kwandi kipungo na kipungo.” (Efilu 3:15) Dino eshina dy’Efile Mukulu di mu Bible misusa ikile pa 7 000, sunga mbyabadi bedipyanyikishe na myasu bu “Efile” sunga “Nfumu,” mu angi ma Bible.

8. Yehowa e naminyi, na nkinyi akitungu shi tukite su atukyebe shi etukumiine?

8 Yehowa e naminyi? Nyi nkikudi, aye nsha bukome boso, nsha ntumbo. Nyi mukile bukata shi a kupwandikisha na ungi muntu sunga kintu. (Miiya Ikituulwe 6:4; Yeeshaya 44:6) Yehowa balungwile Moyiise shi: “Nnami Yehowa Efile Mukulu oobe, Efile Mukulu sha mukao.” Abilesha shi, bwatudya kukuminyibwa naye, abitungu tumulangwile nka’ye. Takumiina shi tulangwile kingi kintu sunga ungi muntu nya.—Efilu 20:3-5.

Yesu Kidishitu nyi Nfumu a Bufumu bw’Efile Mukulu

9. Bwakinyi atwamba shi Yesu te mumune na Yehowa?

9 Lelo uno bantu tabauku kalolo shi Yesu nnanyi. Mu bipwilo bya bwina Kidishitu, abamba shi Yesu ngumune a ku bantu basatu ba mu “busatu bwi selele.” Kadi Bible talongyeshaa shi Efile Mukulu mbantu basatu bekale bu muntu umune nya. Na talongyeshaa shi Yesu e mumune na Yehowa nya. Yesu nabene bakwile shi: “Yaaya mmunkile ku bukata.”—Yowano 14:28.

10. Yesu baadi kunyi kumpala kwa kufika pa nsenga?

10 Bible alongyesha shi, kumpala kwa shi Yesu afikye pa nsenga bu muntu, baadi mwiyilu bu kipangwa kya mu kikudi. Yehowa bapangile bipangwa bya mu kikudi nka bu bibaadi mupangye ba Adame na Eeva. Kipangwa kya kumpala kya mu kikudi kibaadi Yehowa mupangye nyi Yesu.—Yowano 17:5; Beena-Kolose 1:15.

11. Yesu baadi mutandjikwe bu muntu naminyi?

11 Takudi bipwa bifikye ku 2 000, Yehowa baadi mwele muwa wa kino kipangwa kya mu kikudi mwifu dya mukashi kamame, Maadiya. Mwikeyilu Gabriyele nkumulungula shi: “Okayimita mwifu diobe, n’okatanda mwana-mulume, n’okayitanyina eshina diaye’shi, Yesu. Na akeekala na bufumu; . . . , na takukeekala nfudiilo ku bufumu bwaye nya.”—Luka 1:31, 33 Kilombeeno kipya 2014. *

12. Yesu bafikile pa nsenga bwa kabingilo kinyi?

12 Byabya, Yesu batandjikilwe, aye nkukula bu muntu, na aye nkulongyesha bantu pabitale kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu na mpàngo yaye. Balungwile Guvernere a bena Looma shi: “Ami ne mutandwe bwa biobino, na mbwa biobino bwandji mufikye pano pa nsenga, bwa’shi ndeeshe bukamonyi ku eyendo.” (Yowano 18:37, Kilombeeno kipya 2014) Su twataluula malongyesha a Yesu, twi kulonga bya binyibinyi pabitale kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu na mpàngo yaye. Twi kulonga bya kukuminyibwa n’Efile Mukulu.

13. Nkabingilo kinyi ka kabidi kabaadi Yesu mufwile pano pa nsenga?

13 Kabingilo ka kabidi kabafwishishe Yesu pa nsenga, mbwa kutusha muwa waye bu nkuulo bwa bantu boso. (Mateo 20:28) Bakitshine bino bwa kwitupososha ku mulwisho  watudi bapyane kwi nkambwa etu Adama. Bino nyi abitupa mushindo wa kupeta muwa wa loso. Yowano mutumibwa bafundile shi: “Mwanda Efile Mukulu mmufule baa pano bikile, mu kipaso kyaadi mupaane mwan’aye eeleka, bwa’shi muntu ooso amukumiina tashiminanga, anka aikale na muuwa wa iikalaika.”—Yowano 3:16.

14. (a) Nkinyi kibaadi kikitshikile Yesu kunyima kwa lufu lwaye pa nsenga? (b) Binobino Yesu e bu nanyi mwiyilu?

14 Kunyima kwa lufu lwaye, Yesu basangukile bwa kwenda mwiyilu, mwadi dingi na muwa bu kipangwa kya mu kikudi ki na bukome. (Bikitshino 2:32, 33) Kunyima, Yehowa bamupele “matalwa na ntumbo na bufumu. Byabya, bantu ba bisamba byoso na ba mîlo yoso, mpa na ba ndjimi yoso ababangile kumulangwila.” (Ndanyele 7:13, 14) Yesu mbamwikashe bu Nfumu sha bukome; aye nyi Nfumu a mbulamatadi a mwiyilu a Yehowa. Mu kapindji kapela’mu akyebe kulesha bukome bwaye pa nsenga ishima.

Ba mwikeyilu mbafubi b’Efile Mukulu

15. Mafuku kinyi na nkunyi kubabadi bapangye ba mwikeyilu?

15 Tanka penda Yehowa na Yesu nyi be na mbidi ya mu kikudi nya. Yehowa bapangile ba mwikeyilu, bingi bipangwa bya mu kikudi. Gabriele, yawa bakwile na Maadiya nyi ngumune a ku baaba ba mwikeyilu. Ba mwikeyilu tababaadi pa nsenga nya. Abaadi bebapangye mwiyilu kala, kumpala kwa shi bapangye bantu pa nsenga. (Yoobo 38:4-7) Ba mwikeyilu be midiyo na midiyo.—Ndanyele 7:10.

Ba mwikeyilu basha lulamato abapelaa bebalangwila

16. Bwakinyi tabitungu shi bantu balangwile ba mwikeyilu?

16 Ba mwikeyilu basha lulamato tabakumiinaa shi twibalangwile nya. Pabaadi Yowano mutumibwa mutompe kulangwila ba mwikeyilu misusa ibidi ishima, abapelele, bamulungula shi: “Tokumanga kukita biabia, . . . langwila Efile Mukulu.”—Kibafumbwilwe 19:10; 22:8, 9, Kilombeeno kipya 2014..

17. Nkinyi akilesha shi ba mwikeyilu be na ngobesha ya kukalwila bafubi b’Efile Mukulu, na bwakinyi abitunyingisha?

17 Ba mwikeyilu tabakyabamwekyela bafubi b’Efile Mukulu pa nsenga bu bibabadi bakite, pababadi batuushe batumibwa ba Yesu mu lukano nya. (Bikitshino 5:18, 19) Kushi mpaka, su twalangwila Yehowa muyile abyamba Eyi dyaye Bible, tushinkamishe shi, ba mwikeyilu basha bukome b’Efile Mukulu, abetukalwila. Bible amba shi: “Mwikeyilu wa Yehowa ngwifuunyishe booso abamutshinyi, bwa kwibakalwila.” (Misambo 34:7; 91:11) Bwakinyi bino abitunyingisha? Mwanda kwi bikudi bibi abikumiina kwitukyengyesha!

Satana, Mwishikwanyi a Efile Mukulu

18. (a) Bwakinyi mwikeyilu umune baadi mutombokyele Efile Mukulu? (b) Mmashina kinyi ababadi bape mwikeyilu baadi mutombokye?

18 Ta mba mwikeyilu boso b’Efile Mukulu abashele na lulamato kwadi nya. Bangi abaadi bamutombokyele. Abo kwiyikasha beshikwanyi b’Efile Mukulu na ba bantu pa nsenga. Bibakitshikile naminyi? Ba mwikeyilu boso babaabadi bapangye kwi Yehowa abadi  balulame na be buwa. Kadi, umune a ku bipangwa bipwidikye bya mu kikudi, badilanga shi bantu bamulangwile, aye nkutamisha byabya binangu bi bubi. Kyakya kipangwa abekipele eshina bu Satana, adipatuula “Mwishikwanyi [a Efile Mukulu].” Abamwitanyina dingi bu Diabulu, eshina adipatuula shi ‘adimbilaa bantu myanda,’ kubanga nka pababangile kudimbiila Yehowa.

19. Mbwakinyi na mbikunyi bibaadi Satana mukyengyeshe Yoobo?

19 Satana kwete kusukuma bantu bwa badya kulamata kwadi mu kutombokyela Efile Mukulu. Banda kutala bibadi mukite Yoobo mufubi Efile Mukulu sha lulamato. Yoobo badi mpeta mukata. Baadi na mikooko 7 000, tumelo 3 000, ngombe ilume na ikashi 1 000, na mpunda ikile pa 500. Badi nyi na bana ekumi na bafubi bebungi. Kumpala Satana kwipayila Yoobo nyema yaye na bafubi baye. Akupu Satana nkutuma “kipapi kikata” bwa kubuula nshibo ya Yoobo na kumwipayila bana baye booso. Kunyima, Satana nkwela Yoobo mukumbo wi bukopo wa ‘byulwa kubanga ku ngwâ na ku mutwe.’—Yoobo 1:3-19; 2:7, EEM.

20. (a) Mbikunyi bibaabadi bafute Yoobo bwa lulamato lwaye? (b) Sunga shi Satana tabaadi moobeshe Yoobo, mmukite kinyi na bantu be bungi?

20 Sungwa shi Yoobo baadi mupete bitompwanga bi bukopo, bashele nka na lulamato kwi Efile Mukulu. Anka, Yehowa bamupaashishe na ‘amupa bintu bikile byabya bibádi nabyo kwibedi misûsa ibidi.’ (Yoobo 42:10, EEM) Satana ta mobeshe kushimisha lulamato lwa Yoobo nya, kadi mmobeshe kudimba bantu bebungi bwa badya kutuna Efile Mukulu. Bible aakula shi: “Nsenga yoso yishima ngishaale muushi a matalwa a ntoomboshi.”—1 Yowano 5:19.

21. (a) Satana balesheshe lukalo lwaye lwa shi bantu bamulangwile naminyi? (b) Bwakinyi Yesu bapelele kulangwila Satana?

21 Satana akyebe shi tumulangwile. Bino bibamwekyele patoka pabaadi mutompe Yesu takudi bipwa pepi 2 000. Bible aakula shi: “Kafilefile baîle’nyi nê [Yesu] ku ngulu mukile bula, amulêsha mafumu oso apano pa nsenga byaadi na ntumbo, amulungula shi: ‘Nakakupa byabya byoso, su onkunamina na kundangwila.’” Yesu nkumutuuna pa kumulungula shi: “Katuka, Satana! Mwanda mbafunde’shi: ‘Yehowa Efile Mukulu oobe ngi a-kulangwila, dingi nnaaye buupenka oodya kufubila.’” (Mateo 4:8-10) Yesu baadi auku miiya ya Yehowa kalolo, na ta mukite kibadilanga Satana shi akite nya.

Ba demo nyi mbikudi bibi

22. Ba demo mbakite bantu kinyi?

22 Bangi ba mwikeyilu abadi balonde Satana p’abo kutombokyela Efile Mukulu. Baaba ba mwikeyilu ba demo, nyi mbeshikwanyi ba bantu be pa nsenga. Be na lukiso na dingi mbantomboshi. Kala abaadi abayikasha bantu bu tumaama na bu ba mpofu. (Mateo 9:32, 33; 12:22) Abakumbiishe bangi mikumbo na kwibapausha mombe. (Mateo 17:15, 18; Maako 5:2-5) Abaadi abakyengyesha mpa na bana bakinga.—Luka 9:42.

23. (a) Bikudi bibi abikyebe shi bantu bakite kinyi? (b) Satana na ba demo baye bakwete kudimba bantu bwashi bakite kinyi?

23 Anka bu Satana, byabya bikudi bibi, abikumiina shi bebilangwile. Pamutwe pa kupela shi bantu tabebalangwilanga na kukumiina shi abitungu kulangwila penda Yehowa—bakwete kukita mwabo moso nka bwa shi bantu bebalangwile. Pa mwanda wa kudimba bantu na kwibatshinyisha, Satana na ba demo, bakwete kwibatakula mu kwibalangwila. Anka, bantu bebungi tabauku shi bakwete kulangwila Satana na ba demo baye nya. Bantu bebungi be kutapika ku mashimba pa kuuka shi, kipwilo kyabo kikwete kutumbisha Satana. Bible etudimusha shi: “Bintu biabalambula kwi beena maumbo, abebitapilaa bikudi bibi t’Efile Mukulu nya.”—1 Beena-Kodinda 10:20, Kilombeeno kipya 2014.

24. Mmayele kinyi akwete Satana kufubisha bwa kudimba bantu?

24 Kipaso kimune kyabakwete kudimba bantu kwi Satana na ba demo baye bwashi bebalangwile, mpa kupalakasha madimi pabitale bafwe. Tubande kutala abilongyesha Bible pabitale uno mwanda.

^ par. 11 Mu Koran (ebuku dya ba mizilma) mbaleshe kutandikwa kwa Yesu mu kilengyeleshe mu mukanda wa Surah shapitre 19 (Maadiya). Awamba shi: “Twi bamutumine [Maadiya] kikudi kyetu; kyafika kwadi bu muntu mupwidikye. P’aye kwikimona bakwile shi: ‘Sha lusa nkalwile namu! Su otshinaa Mwanana, ndekye namu, katuka wende.’ Yawa namu nkumwalula shi: ‘Ne mukyendji wa Mwanan’oobe, nafiki mu nkakupa mwana a kishila.’ [Maadiya] nkumwalula shi: ‘Mbikunyi bya nkatanda mwana ami kii kamame shaukile balume?’ Yawa nkumwalula shi: ‘Ngi abikyebe Mwanan’oobe. Takwi kintu kibukopo kwadi nya. Mwanana akula shi: “Atukamwikasha bu kitundwilo kwi bantu, na bu mwabi aufiki kwatudi. Bino ndjo byatubakula.”’”