Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 KIPINDJI 9

Kipwilo kya binyibinyi akikukwasha bwa looso!

Kipwilo kya binyibinyi akikukwasha bwa looso!

1. Nkinyi kilombene kukitshika su ‘twefubwila peepi n’Efile Mukulu’?

YEHOWA mmufule bafubi baye. Su ofubila Yehowa akwelela myabi kubanga binobino mpa na mu mafuku aafiki. Bible amba shi: “Efubwileyi kwi Efile Mukulu, byaabya aye naamu akefubwila peepi neenu.”—Shake 4:8.

2. Mbikunyi byatudya kwifubwila peepi n’Efile Mukulu, na bino mbitale nteko yetu naminyi?

2 Bwa kwifubwila peepi n’Efile Mukulu abitungu kulonga na kutumikila Eyi dyaye. Nsaa yomutekye muyile byakumiina, Yehowa atemesha nteko yobe na nkwaluula. Yowano mutumibwa mwina Kidishitu bafundile shi: “Talaayi lukulupilo lwatudi nalwo kumpala kwaye [Efile]: su twamuteka kintu muyiile kukumiina kwaye, aye eetuteemesha. Patudi, baukye’shi eetuteemesha sunga twamuteka kinyi naa kinyi, byaabya atuwuku’shi twi bapwe kupeta kyatudi bamutekye.”—1 Yowano 5:14, 15.

3-7. Mbikunyi byatudi balombene kupeta binangu bya Yehowa, na mbikunyi byabidi kilombene kwitukwasha?

3 Dingi, nsaa ywefubwila peepi n’Efile Mukulu, akupa binangu bwa kupudisha myanda ya mu nshalelo. Bible amba shi: “Su umune a kwanudi mmukutwe binangu, eebitekye kwi Efile Mukulu.”—Shake 1:5.

4 Binangu abifiki kwi Efile Mukulu bi nkukwasha naminyi? Abikukwasha bwa kutundula myanda ishayisankisha Yehowa. We kulonga dingi bwakinyi yaya myanda i bubi na kyodya kukita bwa kupela kwiyikita. Kyakya kyukilo akikukalwila ku nkalakashi i bungi ayikwata bantu bebungi. Bu kileshesho, kukookyela malango a Efile Mukulu pabitale myanda i butete, akukwasha bwa kukalwila bafubi b’Efile Mukulu ku mayimi, mikumbo ayituukila mu kutambuka lusandji, na malunda ashi na muloo sunga kwipaa kwa bulunda.

5 Binangu abifiki kwi Efile Mukulu bi nkukitshina dingi kinyi? Bi nkukwasha mu nshalelo oobe. Bi nkukwasha bwa kwata bitshibilo bibuwa mu ingi myanda, bu kuuka bya kufubisha makuta oobe. Bi nkukwasha bwa kwikala na bipatshila bibuwa na kupela kulonda myanda ishi na muulo.

6 Binangu abifiki kwi Efile Mukulu bi nkukwasha dingi bwa kwikala mu kipwano kibuwa na bangi. We kwikala na nshalelo a muloo mu kifuko. We kwikala mu kipwano kikile buwa na bangi, na abekala abakunemeka kwi bantu, mpa na baaba bashi ba Temwe.

7 Dingi, kwikala na binangu abifiki kwi Efile Mukulu, akukukwasha bwa kulumbuula mmweneno oobe a nshalelo. Abikakukwasha bwa kumona bya kukila na nkalashi ya mu nshalelo. Dingi wekala na nkatshinkatshi pabitale mmweneno e buwa bwa mafuku e kumpala. Mmweneno e buwa namu akukwakwasha bwa kwikala na binangu bi buwa na mbidi bukome.—Nkindji 14:30; Yeeshaya 48:17.

8. Su ofubila Efile Mukulu, nkinyi kyoshokatshinyi?

8 Su ofubila Efile Mukulu a binyibinyi, twekala opusha moo bu abipushaa bantu bashabamulangwila. Mwanda ouku shi bafwe ta be na muwa nya, twekala otshinyi bafwe nya. Bu byodi na lukulupilo mu milayilo y’Efile Mukulu pabitale bafwe, t’otshinyi  lufu nya. Na bu byouku shi Efile Mukulu nshabukome boso, t’otshinyi ba ndoshi nya.—Yowano 8:32.

Balulame abakapyana nsenga

9-11. Mba nnanyi abaketwele mu mpaladiso, na mba nanyi bashabakemutwele?

9 Su wefubwila peepi n’Efile Mukulu, t’okatshinyi myanda ya mu mafuku aafiki nya. Nka bu byatubamono, Bible baadi mutemukye myanda i bungi yatukwete kumona lelo uno. Yehowa etulungula shi yaya myanda ngya kapindji kapeela; Binobino’bi, Bufumu bw’Efile Mukulu abwikasha ino nsenga bu mpaladiso.—Luka 21:10, 11, 31; 23:43.

10 Nka baaba abefubwila peepi na Yehowa na abamufubila, nyi abakatwele mu Mpaladiso. Bible aamba shi: “Kapindji n’aka, taakwikala mubi dimo; otaluule mbalo ibaadi tweyimono kintu. Beeyishe naamu, abapyaana nsenga, abasangeela mu butaale bw’eyendo.”—Misambo 37:10, 11.

11 Baaba ababindula kukookyela ku miiya ilulame y’Efile Mukulu, abakafu looso. (2 Beena-Tesalonika 1:8, 9) Ta bakekala kwanka dingi nya. Abakabutudibwa pamune na Satana na ba demo baaye bwa looso. (Kibafumbwilwe 20:10, 14) Kadi baaba abalongo myanda ya Yehowa na ku mufubila abakasangala ngofu mu Mpaladiso pa nsenga.

Mafuku e buwa e kumpala!

12. Bible aakula kinyi pabitale mafuku e kumpala?

12 Yehowa e na myanda ibuwa i bungi yadi mulamine baaba bamufule! Banda kutala byaakula mu Eyi dyaye pabitale nshalelo akekala mu Mpaladiso pa nsenga:

  • Bidibwa bi bungi: “Akukekala bidibwa bibungi pa nsenga; mpa na ku nsongw’a myengye.”—Misambo 72:16, NWT.

  • Mashibo e buwa: “Abeebaka mashibo be mushaale.”—Yeeshaya 65:21.

  • Mudimo wi buwa: “Abo bandji musangule abakasepêla na byabadi bapete mu mifubo yâbo. T’abakafubu mifubo yabashabakamwena kintu.”—Yeeshaya 65:22, 23.

  • Kushi mikumbo: “Mwimushaale [mwiumbo] sunga umune tamba dimo’shi: ‘nee na mukumbo.’”—Yeeshaya 33:24.

  • Kushi kulemana: “Ba mpofu abakamono, basha kitwi [ba nshikwe] abakapusha. Bâba abasumpikita namu abakatumbuka mwiilu’nka bu nyema ya nkôshi [ngulungu]. Tumâma namu atukatanya nsadi.”—Yeeshaya 35:5, 6, EEM.

  • Kushi kwidila, mukumbo, lufu: “[Efile Mukulu] akumuna mpolo yooso ku meeso aabo. Lufu taalwikala kwanka dimo.Takwikala dimo sunga maalo sunga kwidila, sunga mukumbo, mwanda byaa pano bya kala bibaashimina.”—Kibafumbwilwe 21:4.

  • Kushi ngoshi: “[Efile Mukulu] ayimika ngoshi nyaa na kufudiile nsenga.”—Misambo 46:10.

  • Muwa wa ikalayika: “Balulame abapete eumbo [nsenga], abeemushaala looso.”—Misambo 37:29.

13. Mpenda nanyi mulombene kwikasha ino nsenga mpaladiiso, na mbwa kinyi?

13 Bantu ta mbalombene kufwisha ino myanda nya, kadi Yehowa e na bukome bwa kukita kyoso kyakumiina kukita. Takwi kintu kilombene kumukutshishwa kukita kyakyebe. Bible amba shi: “Mwanda takwi kintu kya kukambila Efile Mukulu.”—Luka 1:37.

14. We kutwela mwishinda dya muwa wa looso naminyi?

14 Ku bukwashi bwa ba Temwe baaye, Yehowa kwete kupa bantu ba mbalo yoso mushindo wa ‘kutwelela ku kiibi kiibungye’ na kutambukila mwishinda aditwala ku muwa wa looso. Ikala munkatshi mwa bantu be na muloo abakumiina luno lwitamino. Twela mu kipwilo kya binyibinyi na opete myabi ya Yehowa bwa looso!—Mateo 7:13, 14.