Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

Batemwe ba Yehowa

Sangula ludimi Kisongye

 SHAPITRE 9

“Kidishitu mbukome bw’Efile Mukulu”

“Kidishitu mbukome bw’Efile Mukulu”

1-3. (a) Mwanda kinyi ubaadi utshinyishe balongi ku Mbuu a Ngalileeya, na Yesu baadi mukite kinyi? (b) Bwakinyi Yesu mbamwitanyine bu ‘Kidishitu bukome bw’Efile Mukulu’?

BALONGI abaadi na moo. Pa babadi abasabuka Mbuu a Ngalileeya abamwene kipapi kikata kibabanga kupuka. Kushii mpaka, tababaadi bapwe kumona bingi bipapi kumpala​—na dingi, bebungi ba kwabadi abaadi balobi. * (Mateo 4:18, 19) Kadi kino kibaadi “kipapi kikile,” na kibaadi akibwesha mbundambunda i bukopo pa meema. Bantu abaadi bakite bukopo ngofu bwa kulama bwato, kadi kipapi kibaadi kikile bukopo. Mbundambunda ya meema “ibaadi ayiikupila ku bwato,” mu kipaso kibaadi bwato bubangye kuwula. Sunga mbibaadi kwakwa kutunkatuunka kwa meema, Yesu baadi mulaale kwikolo dya bwato, mukookye kunyima kwa kulongyesha kibumbu kya bantu. Na kutshiina kooso bwa miuwa yabo, balongi nkumubuusha na kwidila shi: “A Nfumwetu, etupâshe, by’atufu’bi!”​—Maako 4:35-38; Mateo 8:23-25EEM.

2 Yesu tabaadi na moo nya. Na lukumiino looso, baadi musaashile lupapi na meema shi: “Umiina!” Anka paapa, kipapi na meema nkukookyela​—lupapi nkuleka, meema nkutaala, na “ako nkutaala.” Moo nkukwata balongi. Abo nkubanga kwiyipushena munkatshi mwabo shi: “A uno nnanyi?” Byabya, baadi mulombeene kwikala muntu a mushindo kinyi, mulombeene kusaashila lupapi na meema anka bu muntu kwete kusashila mwana mukinga?​—Maako 4:39-41; Mateo 8:26, 27.

3 Kadi Yesu tabaadi bu bantu booso nya. Bukome bwa Yehowa bubaadi mwadi na ku bukwashi bwaye bubaadi abufubu mu  mushindo wa kukanya. Mpoolo mutumibwa baadi alondo kileshesho kyaye bu ‘Kidishitu bukome bw’Efile Mukulu.’ (1 Beena-Kodinto 1:24) Bukome bw’Efile Mukulu bubaadi bwileeshe kwi Yesu mu mishindo kinyi? Na mbukitshishi kinyi bwin’abo bukome bwa Yesu mu muuwa wetu?

Bukome bwi nabo mwan’eleka a Efile Mukulu

4, 5. (a) Mbukome na matalwa kinyi bibaadi Yehowa mupe Mwan’aye umune eeleka? (b) Uno Mwana baadi mulombashe mpàngo ya Nshaaye ya kupanga naminyi?

4 Tubande kutaluula bukome bubaadi nabo Yesu kumpala kwa kufika pa nsenga. Yehowa baadi mufube na ‘bukome bwaye bwa looso’ nsaa ibaadi mupangye Mwan’aye umune a eleka atudi bafikye mu kuuka bu Yesu Kidishitu. (Beena-Looma 1:20; Beena-Kolose 1:15) Kunyima, Yehowa nkupa uno Mwana bukome bukata na matalwa bwa kulombasha mpàngo Yaaye itale kupanga kwa bingi bintu. Pabitale Mwana, Bible amba bino: “Kwadi nyi ku bapangile Efile Mukulu bintu byoso: Ta kwi kintu sunga nkimune ku byoso bi kwanka kishi kipangibwe na yawa.”​—Yowano 1:3EEM.

5 Twi balombeene kukutwa kumona bukata bwa mudimo ubaadi nawo. Banda kunangusheena bukome bubaadi abutungu bwa kupanga midiyo ya mikeyilu, eyilu na midiyala ya nyenyenyi i mwanka, mpa na nsenga ishaale bintu bilekeenelekeene bii na muwa. Bwa kulombasha ino myanda, yooso Mwan’eleka baadi mupete bukome bukile bukata mwiyilu​—bukome bwa kikudi kiselele ky’Efile Mukulu. Uno Mwana baadi musangale ngofu p’aye kwikala bu Mufubi, abakwete kufuba naye kwi Yehowa bwa kupanga bintu byooso.​—Myeele 8:22-31.

6. Kunyima kwa kufwa na kusanguka kwaaye Yesu baadi mupebwe bukome na matalwa kinyi?

6 Mwan’eeleka baadi mulombeene kupeta dingi bukome na matalwa su? Kunyima kwa kufwa na kusanguka kwaaye, Yesu bakwile shi: “Matalwa ooso mbeampe mwiyilu na pa nsenga.” (Mateo 28:18) Olo, Yesu baadi mupeebwe katshintshi na matalwa bwa kufuba na bukome mwiyilu na pa nsenga. Bu byadi ‘Mulopwe a milopwe na Nfumu a ba nfumu,’ mbamupe matalwa a “kutuuta mafumu ooso, makata ooso, na makome ooso”​—aamweka na ashy’aamweka—​aapele kukokyela kwi Nshaye. (Bifumbulwe  19:16; 1 Beena-Kodinto 15:24-26) Efile Mukulu baadi ‘mutuule bintu byooso kuushi kwa gwa’ ya Yesu​—bino abilesha shi kukaasha anka penda Yehowa nabeene.​—Beena-Ebreeyi 2:8; 1 Beena-Kodinto 15:27.

7. Bwakinyi twibalombeene kushinkamisha shi Yesu takafubu na bukome bwabadi bamupe kwi Yehowa mu mushindo wibubi?

7 Twi balombeene kutshina shi Yesu baadi mulombeene kufuba bi bubi na matalwa ababamupeele su? Nyaa! Yesu mmufule Nshaye binyibinyi na ta mulombeene kukita kintu su nkimune bwa ku mwinyongosha nyaa. (Yowano 8:29; 14:31) Yesu auku kalolo shi kasha, Yehowa t’afubile bi bubi na bukome bwaaye. Auku nyi shi Yehowa akimbaa mushindo wa “kunyingisha bano batuule lukulupilo lwabo mwadi.” (2 Myanda 16:9) Na dingi, Yesu aleshaa bi kifulo kya Nshaye bwa bantu, byabya twi balombeene kukulupila shi Yesu akyebe kufuba na bukome bwaaye mu mushindo wibuwa. (Yowano 13:1) Yesu baadi mwileeshe mu bibaadi mukite. Tubande kutaluula bukome bubaadi mupete pabaadi pa nsenga na mushindo ubadi afubu nabo.

“Sha bukome mu . . . kwakula”

8. Kunyima kwa kumupongolwela bukome bwa kikudi kiselele, Yesu bapetele bukome bwa kukita kinyi, na mushindo kinyi ubaadi mufube na bukome bwaaye?

8 Eyendo shi, Yesu tabaadi mukite bipaso pakibaadi nsongwalume mu Naazareete nya. Kadi bibaadi byalulukye kunyima kw’aye kubatshibwa mu 29 K.Y.K., pabaadi na bipwa 30. (Luuka 3:21-23) Bible etulungula shi: ‘Efile Mukulu bapongolwele bukome bwa kikudi kiselele pe Yesu a ku Nazareete, ê nkubanga kwenda koso koso afwakitanga bi buwa na kupwisha boso abádi mûshi mwa matalwa a Kafilefile.’ (Bikitshino 10:38EEM) “Afwakitanga bi buwa”​—bino tabilesha shi Yesu baadi afubu na bukome bwaye kalolo su? Kunyima kwa kumupongolwela mwimu, Yesu ‘bekeele mutemuki sha bukome mu bikitshiino na mu kwakula.’​—Luuka 24:19Kilombeeno kipya 2009.

9-11. (a) Malongyesha ebungi a Yesu abaadi emeene pa kinyi, na baadi mufumankane na nkalakasho kinyi? (b) Bwakinyi bantu abaadi abakanya mu mushindo ubaadi Yesu alongyesha?

9 Mushindo kinyi ubaadi Yesu sha bukome mu kwakula? Misusa  ibungi baadi alongyesha patooka​—kubukunkula bwa mashiba a meema, ku myengye, mu misese na mu bisalwe. (Maako 6:53-56; Luuka 5:1-3; 13:26) Su bishima byaaye tabibaadi abikumu bantu abamuteemesha ku mashimba, abadya kwikala abakidi kushi kumuteemesha. Kala takubaadi mikanda nyaa, kadi bibaadi abitungu shi bantu abaadi abamuteemesha balamiine yaaya myanda mu binangu byabo. Na dingi bibaadi abitungu shi malongyesha a Yesu ekale aakumu ku mashimba, aapushika kalolo, na ekale abofule bwa kwiatentekyesha. Kadi uno taubaadi mwanda wi bukopo kwi Yesu. Bu kileshesho, tubande kutaluula Mwisambo waaye wa pa Mwengye.

10 Dingi efuku kumbangilo kwa kipwa kya 31 K.Y.K. ku namashika, kibumbu kya bantu kibaadi kibungye pa mwengye wi peepi na Mbuu a Ngalileeya. Ndambo ya bantu abaadi bafikye ku Yuude na ku Yelusaleeme, abaadi batambukye bilometre peepi 100 na 110. Bangi abaadi bafikye mu bipindji bya nsenga bya ku Tiire na Sidone, mpa na kutunduka. Baasha mikumbo bebungi abaadi bende kwi Yesu bwa kumukuma, na aye nkupaasha booso basha maladi. Nsaa ibaadi munkatshi mwabo tamwi muntu su ngumune akumbu, aye nkubanga kwibalongyesha. (Luuka 6:17-19) Kunyima, nsaa ibapwile kulongyesha, abaadi abakaanya myanda ibabadi bapushe. Bwakinyi?

11 Kunyima kwa bipwa bibungi, muntu baadi muteemeshe wawa mwisambo bafundjile bino: “Bantu babaadi na kukaanya kukata bwa kulambukisha kwaye; mwanda baadi ebalambukisha buu muntu ee na matalwa.” (Mateo 7:28, 29) Abaadi bapushe bii matalwa abaadi Yesu aakula nawo. Baadi akula myanda itale Efile Mukulu, na malongyesha aaye abaadi emeene pa matalwa e nawo Eyi dy’Efile Mukulu. (Yowano 7:16) Myanda ibaadi ayakula Yesu ibaadi ayipushika kalolo, byooso bibaadi ebatekye bibaadi abibatakula bwa kwibilonda, na myanda yooso ibaadi ebalungula tababaadi abeyelesha mpaka. Bishima byaaye bibaadi abikumu ku mashimba a bantu abaadi abamuteemesha. Baadi mwibalongyeshe mushindo wa kupeta muloo, wa kuteka, wa kukimba Bufumu bw’Efile Mukulu, mpa na bwa kukimba bulungantu bwetu bwi  kumpala. (Mateo 5:3–7:27) Mayi aaye abaadi anyingishe mashimba a baaba abaadi na nsala ya mu kikudi na ya bululame. Baaba bantu abaadi bakumiine ‘kwipela’ abo banabeene na kuleka bintu byooso bwa kumulonda. (Mateo 16:24; Luuka 5:10, 11) Bukome bwa mayi a Yesu bwi na mukandu wibuwa wi kashaa!

“Sha bukome mu bikitshiino”

12, 13. Mu mushindo kinyi mubaadi Yesu bu “sha bukome mu bikitshiino,” na mbipaso kinyi bilekeenelekeene bibaadi mukite?

12 Yesu baadi dingi “sha bukome mu bikitshiino.” (Luuka 24:19) Ma Evangile aalesha bipaso 30, byadi mukite​—byooso mu “bukome bwa Yehowa.” * (Luuka 5:17) Bipaso bya Yesu bibaadi bikume mashimba a bantu nkama. Anka penda bipaso bibidi​—kudiisha kwa bantu 5 000, na kunyima bantu 4 000 “kushii kubadika bakashi na baana”​—kibumbu kya bantu kilombeene kwikadika peepi na bantu 20 000!​—Mateo 14:13-21; 15:32-38.

“Abamwene Yesu afwatambukanga pa mema”

13 Yesu baadi mukite bipaso bikata bilekenelekene. Baadi na matalwa kwi ba demo, ebabingi kushii lukalakasho. (Luuka 9:37-43) Baadi na matalwa pa bintu abimweka na meeso, batshile meema ealuula nfinyo. (Yowano 2:1-11) Mwanda ubaadi usangashe balongi baaye nyi nkutambuka pa meema a Mbuu a Ngalileeya ababadi abatunkuusha kwi lupapi. (Yowano 6:18, 19) Baadi mupaashe maladi, bilema, na mikumbo ishii na bwanga mu mushindo wa kukanya. (Maako 3:1-5; Yowano 4:46-54) Baadi mupaashe aa maladi mu mishindo ilekeenelekeene. Bangi baadi mwibapaashe ku bula, na bangi namu Yesu baadi mwibakume aye nabeene bwa kwibapaasha. (Mateo 8:2, 3, 5-13) Bangi abaadi bebapaashe anka musango umune, bangi namu kapeelakapeela.​—Maako 8:22-25; Luuka 8:43, 44.

14. Mu nshalelo kinyi mubaadi Yesu muleshe shi e na bukome bwa kukambila lufu?

14 Ungi mwanda ukata: Yesu e na bukome bwa kukambila lufu. Mmubuushe bafwe misusa yooso isatu, abuusha nsongwakashi a bipwa 12 amutambika baledi baaye, na ungi mwan’eeleka a mukashi  kilele, mpa na ungi mwana mulume mukwabo na bangi baana bakashi babidi. (Luuka 7:11-15; 8:49-56; Yowano 11:38-44) Ta kubaadi nshalelo sunga ngumune baadi mu mwelele bukopo nya. Baadi mubuushe yawa nsongwakashi a bipwa 12 nsaa ipeela kunyima kwaye kufwa. Baadi mubuushe mwan’eeleka a yawa mukashi kilele nsaa ibabadi abende naye ku kalusala bwa nkamushiika anka dyadya efuku dibaadi mufwe. Na aye nkubuusha dingi Lazaare ku lufu kunyima kwaye kukita mafuku ananka mu mashaama.

Kufuba na bukome bwa kukwasha bantu, kadi na budimu na kanemo

15, 16. Nkinyi akileesha shi Yesu baadi apele kufuba na bukome bwaye bwa kwisangasha?

15 We mulombeene kunangushena mushindo ubabidya kwikala bubi su bukome bwa Yesu mbebupe muntu mukutwe kupwidika bwashi akunkushe su? Kadi Yesu tabaadi mukite milwisho. (1 Mpyeele 2:22) Baadi mupele kutompibwa na lukalo lwa kwisangasha aye nabeene, kupeta bintu, na lwabi alukunkusha bantu bakutwe kupwidika bwashi bafube na bukome bwabo bwa kukengyesha bangi.

16 Yesu tabaadi afubu na bukome bwaye bwa kwisangasha aye nabeene nya, tamufube nabo efuku su ndimune bwa kwisangasha aye nabeene. Nsaa ibaadi na nsala, baadi mupele kwaluula mabwe bu bidibwa byadya kudya. (Mateo 4:1-4) Tu bintu tupeela tubaadi nato, tubaadi atuleesha shi tabaadi na lukalo lwa kufuba na bukome bwaye bwa kupeta bintu bibungi bya ku mbidi nya. (Mateo 8:20) Kwi kingi kishinkamiisho akileesha shi, mifubo yaaye ayilesha shi tabaadi akumiina kwisangasha anka aye nameene. Nsaa ibaadi akitshi bipaso, baadi epaana aye nabeene. Nsaa ibaadi apaasha basha mikumbo, bukome bubaadi abumutuuku. Baadi apusha apatuuku bwabwa bukome, sunga pabaadi apaasha mukumbo umune. (Maako 5:25-34) Aku namu, baadi mutadiile kibumbu kya bantu bwashi bamukume, na aye nkwibapaasha booso. (Luuka 6:19) Baadi na kikudi kya kupela kwisangasha aye nabeene.

17. Mushindo kinyi ubaadi Yesu muleeshe shi baadi afubu na bukome bwaye na budimu?

 17 Yesu baadi afubu na bukome bwaye na budimu. Efuku su ndimune tamufube na bukome bwaye bwa kwileesha sunga bwashi bantu bamumone nya. (Mateo 4:5-7) Tabaadi akumiina kukita bipaso bwa kusangasha lukalo lubi lwa Eroode nya. (Luuka 23:8, 9) Pamutwe pa shi bantu bende na kusaamuna bi bukome bwaye, Yesu baadi mwibatoshe bwashi tabalungulanga muntu su ngumune. (Maako 5:43; 7:36) Tabaadi akumiina shi nkumo ayende nayo bantu na kupalakasha itakule bangi mu kwiyipusha bwa kuuka shi nnanyi.​—Mateo 12:15-19.

18-20. (a) Mushindo ubaadi Yesu mufube na bukome bwaye wi na bukitshishi kinyi? (b) Munshindo kinyi oodi mulombeene kupusha pabitale mushindo ubaadi Yesu mupaashe yawa muntu sha-kitwi?

18 Uno muntu sha bukome, Yesu, baadi mwilekeene na baaba banfumu abaadi bafube na matalwa aabo a kumunana bwa kukyengyesha bangi. Yesu baadi apushiisha bantu lusa. Nsaa ibaadi amono bantu abakengye, baadi enyongola ngofu na bibaadi abimutakula bwa kupudisha makyenga aabo. (Mateo 14:14) Baadi etatshisha bwa nkalo yaabo na byabakumiina, na luno lukalo ndutale mpa na mushindo ubaadi afubu na matalwa aaye a bukunkushi. Kileshesho kikata kii mu Maako 7:31-37.

19 Mu yaaya nsaa, bibumbu bya bantu bibaadi bifikye na ba sha maladi bebungi na Yesu kwibapaasha booso. (Mateo 15:29, 30) Kadi Yesu baadi musangule muntu umune na aye nkumuleesha kalolo ke pabwako. Uno muntu baadi mpudi-matwi baadi na mushindo wa kwakula. Pangi Yesu baadi mupushe kenyongoshi ke pa bwako. Na kalolo kooso, Yesu baadi mukakye yawa muntu ku lupese​—nkukatuka naye munkatshi mwa kibumbu kya bantu—​na kwenda naye pa bwaye. Anka paapa, Yesu baadi mukite bitundwilo bwa kuleesha yawa muntu shi e na matalwa a kwibikita. “Bamwelele minwe mu mbatwi, nkusompa mata, aye nkumukuma ku ludimi.” * (Maako 7:33) Dingi, Yesu nkutala mwiyilu na aye  nkuteka. Bino bibakitshine bibaadi anka bu alungula yawa muntu shi: ‘Bino byandi mulombeene nkukitshina abituukila ku bukome bw’Efile Mukulu.’ Ku nfudiilo, Yesu nkwamba shi: “Shikuka.” (Maako 7:34) Anka paapa, matwi a muntu abashikukile, na baadi na mushindo wa kwakula kalolo.

20 Kunangusheena mushindo ubaadi Yesu afubu na bukome bubabadi bamupe kwi Efile Mukulu bwa kupaasha mikumbo, na bibaadi muleeshe kwiyisha bwa pabitale nkalo yaaye, akukumu ku mashimba bikashaa! Bino ta bitushinkamiisha bwa kushinguula shi Yehowa baadi mutuule Bufumu bwa Meesiya mu maasa mwa Mukukunkushi sha lusa su?

Butemuki bwa myanda ayifiki kumpala

21, 22. (a) Mbipaso kinyi bibaadi Yesu mukite abileesha shi akalombasha yaaya myanda? (b) Bu bi Yesu baadi na matalwa pa bukome bwina’bo bintu bipangibwe, nkinyi kyatudi balombeene kutengyela mu Bufumu bwaye?

21 Myanda ya bukome ibaadi Yesu mulombashe pabaadi na muuwa pano pa nsenga ayitompesha bantu myabi ayikyebe kufwisha bufumu bwaye mu ndumubulwilo mupya abadi balee kwi Efile Mukulu. Mu ndumbulwilo mupya a Efile Mukulu, Yesu akyebe kukita bingi bipaso​—kadi bwa bantu booso! Tubande kutaluula ingi myanda yakukanya ayikyebe kukitshika ku mpala.

22 Yesu akalumbuula meema kalolo, nsenga na lupapi byabadi balwishe kwi bantu. Tentekyesha shi baadi muleeshe shi e na matalwa pa bintu bipangibwe nsaa ibaadi muumiishe kipapi. Binyibinyi, kunyima, mu Bufumu bwa Kidishitu, bantu tabekadika na lukalo lwa kutshina bipapi bikata, kutshinkatshinka kwa nsenga, kutanyika kwa myengye sunga ingi myanda i byabya ayipaa bantu nya. Bu bi Yesu nyi Mufubi Mukata, ababadi bafube naye kwi Yehowa bwa kupanga nsenga na bintu byooso bii na muuwa bi mwanka, baadi muukye nsenga yooso ishima ta kwi kintu su nkimune kifwame ku meeso kwaye. Auku mushindo wa kufuba na bintu bi mwanka kalolo. Mu bufumu bwaye, nsenga yooso ishima ayikyebe kwaluluka Mpaladiiso.​—Luuka 23:43.

23. Bu byadi Nfumu, mushindo kinyi aukyebe Yesu nkalombasha nkalo ya bantu?

23 Kadi pabitale nkalo ya bantu? Yesu baadi na mushindo wa kudiisha bantu binunu, nsaa yatuusha anka penda ndambo ya  bidibwa, bino abitunyingisha shi bufumu bwaye abuketufungusha ku bupika bwa nsala yooso. Byabya, bidibwa bibungi byabadi baabile kalolo abikupudisha nsala bwa losoo. (Misambo 72:16) Kupudisha kwaye kwa maladi na bilema, akwitushinkamiisha shi muntu sha maladi, mpofu, mpudi-matwi, muntu mulemane booso abakapashiibwa​—bwa looso. (Yeeshaya 33:24; 35:5, 6) Mushindo waye wa kubuusha bantu ku bafwe awitushinkamiisha shi akafubu na bukome bwaye bwa bu Nfumu a mwiyilu bwa kubuusha midiyala ya bafwe mwanda ausangasha Nshaaye bwa kutentekyesha.​—Yowano 5:28, 29.

24. Bu byatukwete kunangusheena pa bukome bwa Yesu, twi balombeene kulamiina kinyi, na mbwakinyi?

24 Nsaa yatukwete kunangushena pa bukome bwa Yesu, tulamiine shi yawa Mwana kwete kwambula Nshaaye mu byooso. (Yowano 14:9) Mushindo ufube Yesu na bukome bwaye akwitupa mmweneno ebuwa a mushindo aufubaa Yehowa na bukome bwaye. Bu Kileshesho, banda kunangusheena mushindo ubaadi Yesu mupashe ungi muntu baadi na maladi a nsudi. Pabamupushiishe lusa, Yesu baadi mumukume na aye nkumulungula shi: “Naakumiina.” (Maako 1:40-42) Ku bukwashi bwa bino, abimweneka shi Yehowa ndjo mwambe shi, ‘tala mushindo wanfubaa na bukome bwande!’ Twe mulombeene kuteka namu Efile Mukulu eetu mukile bukata na kumutumbula pabitale mushindo wadi mufube na bukome bwaye mu uno mushindo aulesha kifulo su?

^ par. 1 Bipapi bya wawa mushindo abikitshikaa mu Mbuu a Ngalileeya. Mwanda meema a mbuu e muushi mwa byeese (ngalombeene kwikala muushi mwa bula bwa metre 200) lupapi lwi na kaalo kukila bipindji bya nsenga bifunyishe yawa mbuu, ndjo abifwisha byabya bipapi bi bukopo. Kipapi kii bukopo akipuku mwibanda dya Yoordano akikatukila ku Mwengye wa Hermone wi lupese lwa kutunduka. Paapa, meema ngalombeene kutaala bwa kapindji, na musuusa umune kipapi kibuko akifiki mu kwibwesha dingi meema.

^ par. 12 Na dingi, ingi nsaa ma Evangile aesambilaa mu kikoso bipaso bibungi bya Yesu anka bu kipaso kimune. Bu kileshesho, ungi mususa “beena kibundji” abafikile kwadi, na aye nkupaasha basha mikumbo “beebungi”.​—Maako 1:32-34.

^ par. 19 Kusompa mata abaadi abekukumiina kwi beena Yuuda booso na bashii beena Yuuda, na kufuba na mata bwa kupaasha bantu mbekuleeshe mu bifundwe bya beena Yuuda babetanyina bu Rabins. Yesu baadi musompe mata bisumanga anka penda bwa kuleesha yawa muntu shi ino ibaadi nsaa yaaye ya kupashiibwa. Sunga mbyabya, Yesu tabaadi mufube na mata aaye bu bwanga bwa kupasha bantu nya.