Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 22

Bufumu abufwisha akikyeb’eshimba dy’Efile Mukulu pa nsenga

Bufumu abufwisha akikyeb’eshimba dy’Efile Mukulu pa nsenga

AKISAMBILA UNO SHAPITRE

Bufumu abulombasha milayilo yooso y’Efile Mukulu bwa bantu na nsenga

1, 2. (a) Bwakinyi mbilombeene kwitwikeela bukopo bwa kumona Mpaladiiso bu mwanda wa binyibinyi lelo? (b) Nkinyi kilombeene kwitukwasha bwa kunyingisha lukumiino lwetu mu milayilo y’Efile Mukulu?

MUKWETU mulume sha kululama afiki ku bisangilo mukookye kunyima kwa kukalakashwa ngofu na mudimo wa dyadya efuku. Abaamukyengesha kwi mukata aaye a mudimo e na myanda i bukopo, mmukalakashwe pabitale mushindo wa kupudisha nkalo ya kifuko kyaaye, na dikyenga dya mukumbo ukwete kukyengesha mukashi aaye. Nsaa ayibanga mizike ya loono lwa mbangilo, eele miuwa bwa kwiyikisha, e na muloo wa kwikala ku Nshibo ya Bufumu na bakwabo balume na bakashi. Loono ndutale lukulupilo lwa muwa mu Mpaladiiso, na mayi aalo aamutekye bwashi amone lwalwa lukulupilo, emone bu mushaale mwanka. Ekalaa mufule luno loono, na nsaa ya kwete kwiluyimba pamune na kifuko kyaaye, lukulupilo lwa mafuku e kumpala alunyingisha eshimba dyaye.

2 Kasha tobopushishe byabya su? Bebungi ba kwatudi t’abebipushishe. Anka, muwa mu uno ndumbulwilo a kala ngulombeene kukita bwashi tukutwe kumona kufika kwa Mpaladiiso bu mwanda wa binyibinyi. Bino nyi ‘mbipungo bi bukopo,” ta bi bu mpaladiiso nya. (2 Tim. 3:1) Nkinyi kilombeene kwitukwasha bwa kumona lukulupilo lwetu bu mwanda wa binyibinyi? Mushindo kinyi watuuku binyibinyi shi kubashaala mafuku apeela bwashi Bufumu bw’Efile Mukulu bukunkushe bantu booso? Tubande kutaluula matemuki apeela a Yehowa abaabadi bamone kulombana kwao kwi mwilo waaye wa kala. Akupu atukyebe kutalula mushindo wi aa matemuki na angi e mumune akwete kwenda na kulombana lelo uno. Ku nfudiilo, na lukumiino lwetu lunyingye, atukyebe kutuula binangu ku akipatuula aa matemuki pabitale mafuku e kumpala kwetu.

Mushindo ubaadi Yehowa mulombashe milayilo yaaye mu mafuku a kala

3. Mulayilo kinyi ubaadi unyingishe beena Yuuda abaadi mu bupika mu Babilone?

3 Banda kunangwila bibaadi muwa wa beena Yuuda abaadi mu bupika mu Babilone kala mu siekele a kasamombo ebedi dya Yesu Kidishitu (K.B.B.) Bebungi abaadi bakudile mu bwabwa bupika, nka bu bibaadi baledi baabo, na nshalelo baadi bukopo. Beena Babilone abaadi abebasengye mwanda wa lukumiino lwabo kwi Yehowa. (Mis. 137:1-3) Munda mwa bipwa  makumi, beena Yuuda baasha kululama abaadi bashaale balamate ku luno lukulupilo lumune: Yehowa baadi mulee kubunga mwilo bwashi walukiile kwabo. Yehowa bambile shi kwakwa abakekala biya. Baadi mpa na mupwandikishe nsenga ya Yuuda yaluulwe na lupango lwa Edene—mpaladiiso! (Badika Yeeshaya 51:3.) Yaaya milayilo ibaadi kwanka bwa kunyingisha bantu b’Efile Mukulu, pabitale mpaka ibaadi mu mashimba aabo. Mu mushindo kinyi? Banda kutala ano angi matemuki.

4. Mushindo kinyi ubaadi Yehowa mushinkamiishe beena Yuuda pabitale kulamibwa mu kibundji kyabo?

4 Kulamibwa. Baaba abalukiila mu bupika, tababaadi balombeene kwalukiila mu mpaladiiso a binyibinyi, kadi abaadi abalukiila kwiumbo di kula dibaabadi balwishe takudi bipwa 70, eumbo dibaabadi bamone penda kwi bantu bapeela ba kwabadi. Mu aa mafuku a kala ntambwe ibaadi mu maumbo, miseu, ngye, na ingi nyema ya bukyelo. Mulume nfumu a kifuko baadi mulombeene kwiyipusha shi, ‘mushindo kinyi wandi mulombeene kukalwila mukashi ande na bana? Kadi pabitale mikooko na bingi bimunwanga​—mushindo kinyi wandi mulombeene kwibikalwila?’ Kwikalakasha mu uno mushindo nkulombane. Banda kunangwila ku mulayilo w’Efile Mukulu wi mu Yeeshaya 11:6-9 na mushindo waubaadi ulombeene kwibanyingisha. (Badika.) Mu byabya bishima bya kifulo, Yehowa baadi anyingisha baaba abaadi mu bupika shi, abo na bimunwanga byabo abalamibwa. Ntambwe akakusula lubishi bwa kulesha shi, ta mulombeene kudya beena Yuuda na bimunwanga. Bantu baasha lukumiino tababaadi balombeene kutshiina kintu ki bukyelo su nkimune nya. Yehowa baadi mulee shi mwilo waaye aukyebe kulamibwa mu nsenga ya Yuuda ilumbuulwe, mu kisuku mpa na mu mitamba.​—Es. 34:25.

5. Matemuki kinyi abaadi akwashe baaba babaadi balukiile mu bupika bwabadya kukulupila shi, Yehowa akyebe kwibapa byooso byabadi nabyo lukalo?

5 Bidibwa. Lungi lukalakasho lubaadi lulombeene kwibwa. Lwa kwiyipusha shi, ‘nekala na mushindo wa kudiisha kifuko kyande kwetu mu nsenga ipya? Atukashaala kunyi? Akwikala mudimo, abikala buwa kukila kwikala ku bupika bwa bano ba nfumu betu su?’ Ku bukwashi bwa matemuki aafiki ku bukome bwa kikudi kiselele, Yehowa bakwile dingi pabitale ino myanda. Yehowa balayile shi: Bantu baaye baasha kukookyela abakyebe kupeta mpeshi, nsenga ayikyebe kutuusha “bya-kudya bibungi” mikate. (Yesh. 30:23) Pabitale mbalo ya kushala na mudimo wa kukita, Yehowa balayile mwilo waaye bino: “Abeebaka mashibo, beemushaale abakunu mvinyo naa abadi bikuba byaayo. Taabeebaka dimo nshibo bwa’shi bangi beemushaale nya; taabakunu dimo bwa’shi bangi badye.” (Yesh. 65:21, 22) Eyendo, mu mishindo ibungi nshaleelo baadi mulombeene kwikala buwa kukila bupika bubaabadi mu Babilone a ba mpangano. Kadi twi kwamba naminyi pabitale myanda yaabo ikata ya kumpala—ibaadi ibayiishe mu bupika?

6. Myanda kinyi ibaadi ikyengyeshe bafubi b’Efile Mukulu munda mwa mafuku e bungi, na bwakinyi Yehowa baadi mwibashinkamishe shi abalukiila mu bupika?

6 Kipwano n’Efile Mukulu. Kala kumpala kwa kwenda mu bupika, mwilo w’Efile Mukulu ubaadi ukumbe mu kikudi. Ku bukwashi bwa mutemuki Yeeshaya, Yehowa balungwile mwilo waaye shi: “Mitwe yooso ayikumbu, mashimba ooso ngafudiile.” (Yesh. 1:5) Abaadi bu ba mpofu na tumaama mu kikudi,  mwanda abaadi batungunukye na kupela kuteemesha elango dya Yehowa na kupuuta meso aabo ku etaata dibaadi ebapa. (Yesh. 6:10; Yel. 5:21; Es. 12:2) Su wawa mwanda umune ubaadi ulombeene kwambukila bano abalukiila mu bupika, mbulami kinyi bubaabadya kupeta? Tababadya kukutwa kukuminyibwa na Yehowa su? Mulayilo wa Yehowa ubaadi awibanyingisha shi: “Mu dyaady’efuku, nshikwe [bashy’abapushaa] aipusha abibadiibwa mu mukanda dingi mpofu aituuku mu mufito, meeso aabo amone.” (Yesh. 29:18) Eyendo, Yehowa akyebe kubuka bantu baaye abenyongola mu kikudi. Nsaa yooso ibaabadi balombeene kukookyela na kushintuula nshaleelo aabo, baadi mulombeene kwibapa malango akwibakunkusha n’etaata mu muwa wabo.

7. Mushindo kinyi ubaadi ulombane milayilo y’Efile Mukulu kwi baaba babaadi balukiile mu bupika, na bwakinyi atwakula shi kulombana kwayo kubaadi kwibanyingishe mu lukumiino?

7 Yehowa baadi mulombashe wawa mulayilo waaye su? Myanda ibaadi ikitshikye ayaluula ku luno lukonko. Beena Yuuda abalukiile mu nsenga yaabo na mwabi wa kupeta bulami, bidibwa bibungi, na kipwano kibuwa n’Efile Mukulu. Kileshesho, Yehowa baadi mwibakalwile kwi miilo ibaadi ikungishene nabo ibaadi bungi na bukome kwibakila. Nyema ya bukyelo tayibaadi ipee bimunwanga bya beena Yuuda nya. Eyendo, baaba beena Yuuda abamwene penda ndambo ya kulombana kwa matemuki a mpaladiiso abaabadi bafunde kwi bantu bu Yeeshaya, Yeelemiya, na Esekyele​—anka kulombana kubaabadi bamone kwi mwilo w’Efile Mukulu kubaadi kwa muloo ndjo kintu kibaabadi nakyo lukalo mu aa mafuku. Nsaa y’atunangwila ku byabadi bakite kwi Yehowa bwa mwilo waaye kala, lukumiino lwetu alutama na kunyinga. Su penda ndambo ya kumpala ya kulombana kwa butemuki ibaadi ya muloo, kadi kulombana kukata akukekala naminyi? Banda kutala byabadi betukitshine kwi Yehowa lelo uno.

Mushindo ubangye Yehowa kulombasha milayilo yaaye ano mafuku etu

8. Bafubi b’Efile Mukulu bakwete kusangeela “eumbo” dya mushindo kinyi lelo”?

8 Lelo uno bafubi ba Yehowa ta be bu mwilo kampanda, sunga shi ta mbashaale mwiumbo dimune nya. Anka, beena Kidishitu bedibwe mwimu mbakite mwilo umune wa mu kikudi, “Isaleele eEfile Mukulu.” (Ga. 6:16) Bakwabo “ingi mikooko” ayitwele nabo mu “eumbo,” dya mu kikudi mwabakwete kulangwila Yehowa Efile Mukulu mu buumune. Lwalwa lulangwilo ndjo nshalelo aabo. (Yo. 10:16; Yesh. 66:8) Yehowa mwitupe “eumbo” dya mushindo kinyi? Mpaladiiso a mu kikudi. Mwanka milayilo y’Efile Mukulu pabitale nshalelo a mu Edene ikwete kumweneka mu kulombana kukata kwa mu kikudi. Banda kutala bingi bileshesho.

9, 10. (a) Mushindo kinyi ukwete kulombana butemuki bwa Yeeshaya 11:6-9 lelo? (b) Mbishinkamisho kinyi bya kufukama byatupete mwi bafubi b’Efile Mukulu?

9 Kulamibwa. Mu butemuki bwi mu Yeeshaya 11:6-9, atusangana myanda ibuwa ayilesha kipwano na butaale​—pankatshi pa nyema ya bukyelo na pankatshi pa bantu na nyema yaabo. Kino kileshesho akilesha kulombana kwa mu kikudi lelo uno su? Oolo! Mu verse 9, atulongo akilesha’shi, byabya bipangwa t’abikakitshi kintu ki bubi sunga kulwisha bintu shi:  “Mwand’eumbo adiikala dyuule na kuuka kwa Yehowa, abyuulaa meema a mbuu.” “Kuuka kwa Yehowa” nkushintuule mwikelo wa nyema su? Nya, nyi mbantu baalulukye pamwanda wa kuuka Efile Mukulu sha kwiyilu kula na kulonga bya kulonda mashinda aaye a kufukama. Nyi bwakinyi lelo uno mu mpaladiiso a mu kikudi, twi balombeene kumona kulombana kukata kwa bwabwa butemuki. Mu bukunkushi bwa Bufumu, balongi ba Kidishitu bakwete kulonga bya kukaasha ngikashi yaabo i bubi bu ya nyema na kwikala mu kufukama na mu kipwano na bakwabo ba mu kikudi balume na bakashi.

10 Kileshesho, mu uno mukanda twikeele bataluule myanda itale kupela kutwelakana mu myanda ya pano kwa beena Kidishitu​—myanda yooso y’atukwete kupusha mu Bifundwe na makyenga abadi bamone kwi mwilo w’Efile Mukulu mwanda wa kupela kutwelakana mu myanda ya pano. Tabikwete kumweneka kalolo shi, mu uno ndumbulwilo e na etombo, mwi “mwilo” wa bantu bebuwa abapele, sunga bya lufu kutwelakana mu myanda yooso ya buntomboshi su? Uno mwanda aushinkamisha shi bantu ba Mesiya Nfumu be mu kufukama kubaabadi baakule kwi Yeeshaya! Yesu baadi mutemukye shi balongi baaye abakebatundwila ku kifulo kyabadi nakyo munkatshi mwabo. (Yo. 13:34, 35) Mu kakongye, na lwishinko looso Kidishitu kwete kutumika na “mpika a kishima na mupatulukye” bwa kulongyesha beena Kidishitu ba binyibinyi booso bwabadya kwikala baasha kufukama, kifulo, na kalolo.​—Mat. 24:45-47.

11, 12. Mu nsenga ishima mwi nsala ya mushindo kinyi, Yehowa kwete kutuusha bidiibwa bibungi bwa bafubi baaye mu mushindo kinyi?

 11 Bidibwa. Uno ndumbulwilo kwete kukyenga na nsala ya mu kikudi. Bible baadi mwambe shi: “‘Ngaa abaafiki, mafuku,’ mmutemuko wa Nfumu Yehowa Efile Mukulu ande, apalakasha kipupa kya nsala mwiumbo; ishii nsala ya mukate, sunga nyoota ya meema, anka ino ya kupusha eyi dya Yehowa.’” (Am. 8:11) Beena Bufumu bw’Efile Mukulu bakwete kukyenga na nsala su? Yehowa baadi mutemukye kuno kwilekena akwikala pankatshi pa mwilo waaye na beshikwanyi baaye shi: “Bafubi bande abakadi, ank’anwe anufu nsala; bafubi bande abakatomo,ank’anwe anufu nyoota; bafubi bande abakeekala na muloo, ank’anwe anupete buufu. (Yesh. 65:13) We mupwe kumona kulombana kwa ano mayi su?

12 Bidibwa bya mu kikudi bikwete kwitupongolokyela nka bu mwela ukata awalala. Mikanda yetu ayipatuula Bible​—mpa na mayi akobole na ma video, bisangilo byetu na bikongeno, na myanda yabadi beele mu site etu a Internet​—byooso bi nka bu mwela wa bidibwa bya mu kikudi ukwete kwalala mu uno ndumbulwilo kwete kufwa nsala ya mu kikudi. (Es. 47:1-12; Yow. 3:18) Twe na muloo wa kumona kulombana kwa mulayilo wa bidibwa bibungi mu nshalelo oobe su? Okwete kukita moobe mooso bwa kudishibwa ku mesa a Yehowa nsaa yooso su?

Tukongye twetu atwitukwasha bwa kudishibwa mu kikudi, kulamibwa, na kwikala na kipwano kibuwa n’Efile Mukulu

13. Mushindo kinyi oodi mumone kulombana kwa mulayilo wa Yehowa pabitale kubuuluka kwa meso a ba mpofu na pabitale kupusha bwa baaba bashy’abapushaa?

13 Kipwano n’Efile Mukulu. Lelo uno kwikala bu muntu sh’apushaa sunga bu mpofu a mu kikudi kwi masaku. (2 Kod. 4:4) Anka, Kidishitu kwete kupaasha bilema na mikumbo mu nsenga ishima. Tobomwene muntu sh’apushaa kwashikuka matwi na mpofu kwa buula meso su? Su we mumone bantu kwabafiki mu kupeta kiukilo kya bya binyibinyi by’Eyi dy’Efile Mukulu, abalekye madimi a bipwilo abaadi ebeekashe bu ba mpofu na bu bantu bashy’abapusha bya binyibinyi, paapa we mupwe kumona kulombana kwa buno butemuki bwa shi: “Mu dyady’efuku nshikwe [bantu bash’abapushaa] aipusha abibadiibwa mu mukanda, dingi mpofu aituuku mu mufito meso aabo amone.” (Yesh. 29:18) Mu nsenga ishima, bantu binunu nkama ku kipwa kyooso bakwete kubukibwa mu kikudi mu wawa mushindo. Muntu ooso akatuka mu Babilone Mukata na kufika kwatudi mu mpaladiiso a mu kikudi kwete kumona binyibinyi shi milayilo ya Yehowa ikwete kulombana!

14. Twi balombeene kunangwila ku bishinkamiisho kinyi bwa kunyingisha lukumiino lwetu?

14 Shapitre ooso a uno mukanda e na myanda ayishinkamisha shi, Kidishitu mutwale balongi baaye mu mpaladiiso a binyibinyi a mu kikudi mu ano mafuku a ku nfudiilo. Tutungunukyeyi na kunangwila ku mishindo ibungi yatukwete kupeta myabi mu yawa mpaladiiso lelo uno. Su tubakitshi byabya lukumiino lwetu mu milayilo ya Yehowa bwa mafuku e kumpala alutungunuka na kutama.

“Bufumu boobe bufikye”

15. Bwakinyi twi na kya kushinkamisha shi nsenga ayikyebe kwaluluka Mpaladiiso?

15 Kubanga kala mpàngo ya Yehowa ayikalaa ya kutuula mpaladiiso pa nsenga ishima. Batudile Adame na Eeva mu lupango lwa mpaladiiso, na bebapeele mwiya wa kuwusha nsenga na bana baaye na bwa kulama bipangwa byaaye byooso. (Kib. 1:28) Anka, Adame na Eeva abalondele Satana mu buntomboshi  bwaye abo nkutwesha bana baabo booso mu kukutwa kwa kupwidika, mulwisho, na lufu. Kadi, mpàngo y’Efile Mukulu tangishintulukye nya. Eyi dyaaye nka su dibatuuku, t’adikutwa kulombana. (Badika Yeeshaya 55:10, 11.) Twi balombeene kushinkamisha shi, bana ba Adame na Eve abakyebe kuwusha nsenga na kwiyikunkusha, na kulama bipangwa bya Yehowa mu nsenga ishima yalulwe mpaladiiso. Mu aa mafuku, matemuki abaabadi batemukile beena Yuuda abaadi mu bupika pabitale nshaleelo a mu mpaladiiso aakyebe kulombana ngofu! Banda kutala bino bileshesho.

16. Mushindo kinyi ukwete kulesha Bible butaale bwatukyebe kwikala nabo mu mpaladiiso?

16 Kulamibwa. Mayi ebuwa e mu Yeeshaya 11:6-9 aakyebe kulombana ngofu mu mishindo yooso. Balume, bakashi, na baana abekala balamibwe na mu kwiyikeela sunga benda mbalo kinyi mu nsenga. Takwi kipangwa su nkimune, muntu sunga nyema mulombeene kufwisha masaku. Banda kunangwila nsaa y’okyebe kumona nsenga ishima bu mbalo yoobe, yoodi mulombeene kuyowa mu myela, mu mashiba a mema, na mu mbuu; okamina ku myenge; na kutambuka mu kisuku kushii lukalakasho. Na nsaa ayiidi bufuku, totshinyi kintu. Mayi e mu Esekyele 34:25 aakyebe kulombana, bilombeene kukwasha mwilo w’Efile Mukulu bwa ‘kushaala ku matwi talala mu kabaaka, sunga kulala mu bitambatamba.’

17. Bwakinyi twi balombeene kushinkamisha shi, Yehowa akyebe kulombasha nkalo yeetu yooso nsaa ayikamunana Bufumu pa nsenga ishima?

17 Bidibwa. Banda kunangwila nsaa ishy’ayikala bintu bu mu bulanda, kukutwa kwa byakudya bibungi, nsala, sunga ndumbulwilo ya kukwasha bantu. Bidibwa bya mu kikudi bibungi byabakwete kupeta kwi bantu b’Efile Mukulu lelo uno abilesha kalolo shi Mesiya Nfumu kwete kudiisha bantu baaye mu mishindo yooso. Pabaadi Yesu pa nsenga, balesheshe mu myanda ipeela shi mukumbeene kulombasha ino milayilo, mwanda badishishe binunu bya bantu be na nsala na penda mikate ipeela na mushipa. (Mat. 14:17, 18; 15:34-36; Mak. 8:19, 20) Apekala Bufumu bw’Efile Mukulu abukunkusha mu nsenga ishima, buno butemuki abukyebe kulombana: “Eenupa mpeshi bwa kukusha bintu byaanwikala bamiine mu nsenga; nsenga ayiinupa bya-kudya bibungi, dingi bilongame. Dyaady’efuku, bisaka byenu bya nyema abikadiila mu bidiilo byangabale.”​—Yesh. 30:23.

18, 19. (a) Butemuki bwi mu mukanda wa Yeeshaya 65:20-22 abupushiisha kinyi koodi? (b) Mu mushindo kinyi aukeekala mafuku eetu “bii bungi bwa mafuku a mutshi”?

18 Lelo uno bantu bebungi ta mbalombeene kupwandikisha kwikala na nshibo ibuwa sunga kwikala na mudimo wibuwa na, wa kwibapa makuta ebungi. Mu uno ndumbulwilo, bebungi abapusha shi bakwete kutumika ngofu kushi kupeta ekuta dibungi dilombeene kwibakwasha na kukwasha bifuko byabo, mwanda ba mpeta na baasha lwabi bakwete kwata byooso. Banda kupwandikisha abikala myanda apakalombana buno butemuki mu nsenga ishima: “Abeebaka mashibo beemushaale, abakunu mvinyo naa abadi bikuba byaayo. Taabebaka dimo nshibo bwa’shi bangi bemushaale nya; tabakunu dimo bwa’shi bangi badye, mwanda bi bungi bwa mafuku a mutshi abikala bungi bwa mafuku a bantu bande; basangulwe bande abekala balombeene kudya bituukye ku masa aabo.”​—Yesh. 65:20-22.

 19 Kwamba kwa shi mafuku etu aekala “bi bungi bwa mafuku a mutshi” akulesha kinyi? Su bwemana mu kishina kya mutshi ukata, opushaa moo nsaa yomono byaudi bula kukila bintu bi pepi nao—pangi ubaapu kupwa mafuku akile a bankambwa boobe? Mbilombeene nkumwenekyela shi su oshaala mukutwe kupwidika, wawa mutshi ngulombeene kupwa mafuku akile oobe, anka kutala bi bula bwao, binangu bya kwikala mu kufukama abiikala bu mpwandikisho ya bisumanga koodi. Mmwanda wa muloo pa kumona shi, Yehowa etushinkamisha shi mu Mpaladiiso afiki, mafuku etu aekala ebungi na a kufukama! (Mis. 37:11, 29) Kwi mafuku aekala mutshi ubaapu mafuku ebungi kwatudi nka bu lubishi, aumene na byaupono atwe nka byatudi kwanka byabya!

20. Mushindo kinyi aukyebe nkasangala beena Bufumu na mbidi ipwidikye?

20 Mbidi ipwidikye. Lelo uno mikumbo na lufu ikwete kukwata muntu ooso. Twi kwamba shi, atwe booso atukumbaa​—twi na mukumbo ushy’aupu wabetamina bu mulwisho. Mulambu wa nkuulo wa Kidishitu ndjo awitupaasha. (Lom. 3:23; 6:23) Mu bipwa kinunu bya kumunana, Yesu na bantu abakamunana naaye abakakwasha bantu bwabadya kupeta bukwashi bwa wawa mulambu, mu kapelakapela abapudisha myanda yooso yabadi bafwishile bantu baasha kululama kwi mulwisho. Buno butemuki bwa Yeeshaya abukyebe kulombana ngofu shi: “Mwimushaale sunga umune tamba dimo’shi: ‘Nee na mukumbo.’ Bashaale mwiumbo abalekyelwa kito kyaabo.” (Yesh. 33:24) Banda kunangushena nsaa ishy’ayikala dingi mpofu, muntu shy’apushaa, sunga sha kilema. (Badika Yeeshaya 35:5, 6.) Takwi mukumbo su ngumune aukyebe kukambila Yesu—byawikala wa ku mbidi, mu binangu, sunga mwishimba. Beena Bufumu basha bulamate abekala na mbidi ipwidikye!

21. Nkinyi akikyebe kufwila lufu, na bwakinyi omono shi uno mulayilo aunyingisha?

21 Twi kwamba naminyi pabitale mikumbo ikwate bantu booso mpa na lufu kintu kituukye ku mulwisho kyatushii balombeene kusuuka? Uno ndjo “mwishikwanyi [etu] a nfudiilo,” mwishikwanyi umune abashii balombeene kukambila kwi muntu su ngumune mukutwe kupwidika. (1 Kod. 15:26) Kadi lufu mwishikwanyi mulombeene kukambila Yehowa su? Pusha bibakwile Yeeshaya: “Ashimisha lufu bwa looso. Nfumu Efile Mukulu akumuna mpolo ibaadi ku meso a bantu booso.” (Yesh. 25:8) We mulombeene kupwandikisha bu’be amono aa mafuku su? Takwikala dingi mashama, sunga mpolo ya kinyongwa! Mu kwilekena na byabya—akwikala mpolo ya muloo nsaa ayilombasha Yehowa mulayilo waye wibuwa wa kubuusha bafwe! (Badika Yeeshaya 26:19.) Ku nfudiilo, kinyongwa kibungi kyabadi bafwishe kwi lufu akipu.

22. Kinyi akikyebe kukitshika nsaa ayikapudisha Bufumu bwa Mesiya kulombasha kikyebe ky’eshimba dy’Efile Mukulu pano pa nsenga?

22 Ku nfudiilo kwa Bipwa kinunu, Bufumu abukyebe kupudisha kufwisha akikyebe eshimba dy’Efile Mukulu pa nsenga, na Kidishitu akyebe kwalusha bufumu kwi Nshaaye. (1 Kod. 15:25-28) Ku nfudiilo bantu bapwe kupwidika, abakyebe kukila ku kitompwanga kya nfudiilo kya Satana nsaa yabakamutuusha mu lupongo. Akupu, Kidishitu akyebe kufinga yawa nyoka e  bubi na bantu baaye booso. (Kib. 3:15; Kibaf. 20:3, 7-10) Kadi bantu booso bafule Yehowa na kululama kooso abakyebe kwikala na lukulupilo lukata. Takwi bishima su mbimune abikyebe kukwasha ngofu kukila bino abisanganyibwa mu Bible. Nyi mulayilo wa’shi baasha kululama abakyebe kutambula “bulungantu na ntumbo bya bana b’Efile Mukulu.”​—Lom. 8:21.

Bufumu abukyebe kulombasha milayilo yooso y’Efile Mukulu bwa bantu na nsenga

23, 24. (a) Bwakinyi kulombana kwa milayilo y’Efile Mukulu nyi mmwanda wa binyibinyi? (b) Nkitshibilo kinyi kyodi nakyo?

23 Yaaya milayilo tangimene penda pa lukulupilo lwa bisumanga, abikumina muntu, sunga bu bilotwa. Kulombana kwa milayilo ya Yehowa nkwa binyibinyi! Bwakinyi? Tentekyesha bishima bya Yesu byatwikeele balongye ku mbangilo kwa uno mukanda. Baadi mulongyeshe balongi baaye bwashi batekye shi: “Bufumu bobe bufikye, kyooso kyokyebe kikitshikye pa nsenga, mumune na mwiyilu.” (Mat. 6:9, 10) Bufumu bw’Efile Mukulu ta nkintu akituukila ku mpwandikisho ya muntu nya. Mbwa binyibinyi! Bukwete kumunana mwiyilu. Munda mwa bipwa lukama binobino, mbulombashe milayilo ya Yehowa mu mushindo watudi balombeene kwibimona mu kakongye ka beena Kidishitu. Twi balombeene kushinkamisha shi, milayilo yooso ya Yehowa ayikyebe kulombana nsaa ayifiki Bufumu bw’Efile Mukulu bwa kubikala pa nsenga ishima!

24 Atuuku shi Bufumu bw’Efile Mukulu abufiki. Atuuku shi milayilo yooso ya Yehowa ayikyebe kulombana. Bwakinyi? Mwanda BUFUMU BW’EFILE MUKULU BUKWETE KUMUNANA! Lukonko alutungu shi muntu ooso eyele nduno: ‘Bufumu bukwete kunkunkusha su?’ Binobino, tukiteyi mwetu mooso bwa kwikala beena bwabwa Bufumu baasha kululama, bwashi tupete miloo ya bukunkushi bwaye bupwidikye, bululame bwa losoo!