BOKUULU kikuba kibuwa ku mutshi. Bopusha bi eshiko dyakyo di buwa kumpala kwa kwikyela mu bingi bi mu kiseele. Takudi nsaa ibungi kasha obangile kufuba, kadi opusha buwa na welumbuula bwa kukita mudimo wibungi. Nyinoobe e ku mutshi wi pepi, kwete kufuba na muloo na bangi beena kifuko na bakuuku bakwete kukwasha ku mudimo wa kuumbula. Amweneka ki na bukome p’otentekyesha bu biboodi omumono mafuku oboodi okii mukinga mu bipwa bishaale. Binobino opusha bubi nsaa y’omumono bibaapu kukula mu uno ndumbulwilo kwete kwenda ku nfudiilo. Omono mushindo wakwete kukyenga na maladi, w’ebwesha mboko yaaye nsaa itaadi pepi na kufwa, na odidi ku mashama aaye. Akupu, binobino taadi na muwa dingi pamune na bangi bantu!

Atushinguula shi, aa mafuku aakyebe kufika. Atwiuku byanka mwanda milayilo y’Efile Mukulu ayikalaa ya binyibinyi. Mu kino kipindji, atukyebe kutaluula mushindo aukyebe kulombana ingi milayilo ya Bufumu mu mafuku e kumpala, ayikafisha ku ngoshi ya Armagedone. Atukyebe dingi kutaluula ingi myanda ibuwa ya milayilo ya Bufumu ayikalombana kunyima. Atwikala na muloo ukata wa kumona nsaa ayikala Bufumu bw’Efile Mukulu abumunu nsenga ishima, na kukita bintu byooso bipya!