Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE 19

Mudimo wa kwibaka autumbisha Yehowa

Mudimo wa kwibaka autumbisha Yehowa

AKISAMBILA UNO SHAPITRE

Mudimo wa kwibaka mu nsenga ishima aukwasha myanda ya Bufumu

1, 2. (a) Bafubi ba Yehowa abasangelaa kukita kinyi? (b) Yehowa ateyaa kintu kinyi na muulo?

KUBANGA kala, bafubi ba Yehowa ba sha kululama abasangeelaa mudimo wa kwibaka mwanda autumbisha eshina dya Yehowa. Bu kileshesho, beena Isaleele babaadi basangeele kukwatshishena mudimo wa kwibaka tabernakele na abaadi na disanka bwa kutusha bintu byabo bwa kumwibaka.​—Efi. 35:30-35; 36:1, 4-7.

2 Yehowa tamonaa nka penda bintu byatutusha bwa kwibaka nya, bu kwamba shi byabya bintu nyi abimutumbisha pa mbalo ya kumpala, sunga bu kintu kyateyaa na muulo ukata nya. (Mat. 23:16, 17) Kintu akyataa Yehowa na muulo kilombeene kumutumbisha kukila bingi bintu byooso, nyi ndulangwilo alumulangwila bafubi baaye mpa na kwipaana kwabo na kisumi mu mudimo. (Efi. 35:21; Mak. 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Uno nyi mwanda wi na muulo. Bwakinyi? Mwanda mudimo wa kwibaka ngulombeene kubanga na kwimana. Bu kileshesho, tabernakele na ntempelo tabikii kwanka dingi nya. Byooso bibaabadi abakitshi mbilombene kushimina, kadi Yehowa ta mulombeene kuluba kalolo na mudimo ubaadi bafubi baaye basha kululama bakite bwa kukwatshishena lwibako.​—Badika 1 Beena-Kodinda 15:58; Beena-Ebelu 6:10.

3. Mu uno shapitre atukyebe kutaluula mwanda kinyi?

3 Bafubi ba Yehowa ba ano mafuku abepanaa dingi mu mudimo wa kwibaka mashibo a lulangwilo. Na twibakite bintu bya kukaanya ku bukunkushi bwa Nfumwetu Yesu Kidishitu! Eyendo, Yehowa kwete kwitwelela myabi mu kwitatshisha kwetu. (Mis. 127:1) Mu uno shapitre, atukyebe kutaluula ingi ya ku midimo yabadi bakite na mushindo wayidi itumbishe Yehowa. Atukyebe kupusha dingi abyamba bangi babaadi bakite uno mudimo.

Kwibaka Mashibo a Bufumu

4. (a) Bwakinyi twi na lukalo na angi ma mbalo a lulangwilo? (b) Bwakinyi mbalumbuule ma biro a filiale elekene? (Tala kashibo akamba shi: “ Kwibaka mashibo a filiale​—muyiile lukalo lwi kwanka.”)

4 Nka bu byatumwene mu Shapitre 16, Yehowa akumiina bwashi twikale atwibungu bwa kulangwila. (Eb. 10:25) Bisangilo byetu tabinyingishaa penda lukumiino lwetu nya, anka abifiimisha muloo wetu ku mudimo wa bulungudi. Bu bikwete kwenda mafuku a ku nfudiilo, Yehowa kwete kutungunuka na kuyiisha mudimo kumpala. Pa mwanda wa byabya, bantu binunu  nkama bakwete kutwela mu ndumbulwilo aaye ku kipwa kyooso. (Yesh. 60:22) Pa mwanda wa kibumbu kikata kya beena Bufumu bakwete kufika, lukalo lwa kwibaka mashibo akutushila mikanda ayipatuula Bible lwi kwanka. Twi na dingi lukalo lukata lwa kwibaka mashibo ebungi a lulangwilo.

5. Bwakinyi eshina, Nshibo ya Bufumu ndilombane? (Tala dingi kashibo akamba shi: “ Kipwilo kipya ky’etaata.”)

5 Ku mbangilo kwa myanda ya mwilo wa Yehowa, Balongi ba Bible ababangile kumona shi be na lukalo lwa kwikala na yabo mbalo ya bisangilo. Abimweneka shi amune a ku mashibo a kumpala a lulangwilo abaabadi beebakye mu 1890 abaadi mu Virginie a Kupona mu États-Unis. Kubanga mu 1930, bafubi ba Yehowa mbebakye na kulumbuula mashibo ebungi kadi aa mashibo a lulangwilo ta mbeape dingi eshina nya. Mu 1935, mukwetu Rutherford bayiile mu Hawaii, mubaabadi abebaka nshibo pamune na biro bipya bya filiale. Pabaabadi bamwipushe eshina aditungu kupa yaaya nshibo, Rutherford balulwile shi: “T’anupwandikisha shi twi bakumebeene kwiyitamina bu ‘Nshibo ya Bufumu,’ bu byabidi shi kyatukwete kukita, nkulungula mukandu wibuwa wa Bufumu?” (Mat. 24:14) Dino eshina  dibuwa, binobino t’adipebwa penda ino nshibo nya kadi abedipa mashibo ooso a bisangilo a tukongye twa Batemwe ba Yehowa mu nsenga ishima.

6, 7. Mashibo a Bufumu abakwete kwibaka bukidibukidi akwete kutuusha bipeta kinyi?

6 Kubanga mu 1970, lukalo lwa Mashibo a Bufumu lukwete kutama ngofu. Pa mwanda wa byabya, bakwetu ba mu États-Unis babaadi bakimbe mushindo wa kwibaka upeelepeele na wibuwa wabadi balombeene kwibaka mu mafuku apeela. Kubanga mu 1983, mbebakye Mashibo a Bufumu e byabya 200 mu État-Unis na mu Canada. Bwa kulombasha mudimo kalolo, bakwetu babaadi babangye kukita ma komite bwa kwibaka. Wawa mushindo wa kukita mudimo ubaadi utambukye kalolo mu 1986, kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi katule yaaya mpàngo bwa mudimo, na kubanga mu 1987, kubaadi ma komite a kwibaka 60 mu État-Unis. * Kubanga mu 1992, babaadi batuule dingi ma komite a kwibaka mu Argentine, mu Australie, mu France, mu Allemagne, mu Japon, mu Mexique, mu Afrique du Sud na mu Espagne. Tulamine shi, bakwetu bepaane ngofu mu mudimo wa kwibaka Mashibo a Bufumu na a Bikongeno be na lukalo lwa bukwashi bwetu mwanda mudimo wabakwete kukita mmudimo wiselele.

7 Ano Mashibo a Bufumu abakwete kwibaka bukidibukidi akwete kutuusha bu kamonyi kwi bantu be mu ma mbalo abadi be ebakye. Bu kileshesho, ungi jurnale a mu Espagne baadi na mutwe wa mwanda awamba shi: “Lukumiino lulombeene kutentulusha myenge.” Pabitale mudimo wa kwibaka Nshibo ya Bufumu mu kibundji kya Martos, yawa jurnale alesha shi: “Mbilombeene kwikala naminyi mu uno ndumbulwilo e bantu  abakimbi penda buwa bwabo, bantu ba mu ma provinse elekeenelekeene [a mu Espagne] abepaana bwa kufika mu Martos penda bwa kwibaka lubilo na kalolo, mu kipaso kibuwa na kilumbuulwe kalolo?” Wawa mwisambo ubaadi waluule ku luno lukonko pa kufunda bishima bya umune a ku Batemwe abaadi bepaane ku uno mudimo shi: “Mbilombeene kukitshika mwanda twi mwilo ulongyeshibwe na Yehowa.”

Kwibaka mu maumbo ashii na bupeta bwibungi

8. Mu 1999, Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi kakumiine programe kinyi, na mbwakinyi?

8 Bu byatukwete kwenda ku fundiilo kwa siekele a 20, bantu bakwete kufiima mu dumbulwilo a Yehowa mu maumbo e bakwetu bashi na bupeta bwibungi. Tukongye twi na lukalo lwa kwitwibakila ma mbalo a kukitshina bisangilo. Kadi mu bingi bibundji, mbalombeene kwibayisha milongo na kwibasepa mwanda Nshibo yaabo ya Bufumu ngishadile pabeyipwandjikisha na mashibo a bingi bipwilo. Byabya, kubanga mu 1999, Kasaka ka Bakunkushi-Bakulu kabaadi kakumiine programe a kwibaka bukidibukidi Mashibo a Bufumu mu maumbo e na bupeta bupeela. Makuta aafiki mu maumbo e na bupeta bwibungi aakwasha bwa “kulombashena” na angi maumbo. (Badika 2 Beena-Kodinda 8:13-15.) Na, bakwetu balume na bakashi ba mu angi maumbo bakwete kwenda mu nkakwasha ku mudimo.

9. Mudimo kinyi ubaadi aumweneka bu wi bukopo, kadi nkinyi kyatudi balombashe?

9 Ku mbangilo, mudimo ubaadi aumweneka bu wi bukopo. Rapore ya mu 2001 ibaadi ileshe shi kwi lukalo lwa Mashibo a Bufumu akile pa 18 300 mu maumbo 88 e na bupeta bupeela. Ku bukwashi bwa kikudi ky’Efile Mukulu na bwa Nfumwetu Yesu Kidishitu, takwi kintu kikumbeene kwitwikeela bukopo  nya. (Mat. 19:26) Munda mwa bipwa pepi 15, kubanga mu 1999 na mu 2013, bafubi b’Efile Mukulu mbebakye Mashibo a Bufumu 26 849. * Yehowa kwete kutungunuka na kwela mwabi ku mudimo wa bulungudi, mu mushindo ukitshikye shi mu 2013, akwikalanga lukalo lwa Mashibo a Bufumu 6500 mu aa maumbo na binobino kwi lukalo lwa mashibo nkama ku kipwa kyooso.

Kwibaka kwa Mashibo a Bufumu mu maumbo e na bupeta bupeela kwi na yako nkalakasho

10-12. Mushindo kinyi wi kwibaka kwa Mashibo a Bufumu akutumbisha eshina dya Yehowa?

10 Mushindo kinyi wi lwibako lwa ano Mashibo a Bufumu apya ndutumbishe eshina dya Yehowa? Rapore ya mu filiale a mu Zimbabwe ibaadi ileshe shi: “Mweshi umune kunyima kwa kwibaka Nshibo ya Bufumu, bungi bwa bantu abatwele mu bisangilo mbufiime misusa ibidi.” Mu maumbo ebungi, bibaadi bimwenekye shi bantu abaadi abapele kwibunga netu mpa na nsaa ibaabebaka mbalo ibuwa ya lulangwilo. Byabya, mususa umune abo abaapu kwibaka, Nshibo ya Bufumu ayiwuulu na akumweneka mpa na lukalo lwa kwibaka ingi. Kadi ta mpenda abimweneka nshibo ndjo abikaka bantu kwi Yehowa nya. Kifulo kya binyibinyi kya beena Kidishitu akimwenekyela kwi baaba abebaka akishintuula mweneno a bantu pabitale mushindo wabamonaa ndumbulwilo aaye. Tubande kutala bileshesho bipeela.

11 Indonésie. Ungi muntu baadi atala pabaabadi abebaka Nshibo ya Bufumu bamwene shi bano booso abafubu mbantu bepaane abo banabeene, bambile shi: “Anwe tanwi bi bangi bantu! Namono mushindo wi ooso a kwanudi ekalanga mwipaane ku mudimo na muloo, sunga t’abenufutu. Namono shi ta kwi kingi kipwilo ki bu kino kyenu nya!”

12 Ukraine. Ungi mwana mukashi baadi akidi efuku dyooso mbalo ibaabadi abebaka Nshibo ya Bufumu baadi mumone shi bantu babaadi abafubu Mbatemwe ba Yehowa na shi kibaabadi abebaka nyi Nshibo ya Bufumu. Akula shi: “Naadi mupushe abaakula pabitale Batemwe ba Yehowa kwi mwina ande baadi mufikye bu Temwe. Panamono uno mudimo wa kwibaka, naata n’ami naamu dingi kitshibilo kya kukumiina kufika mu kino kifuko kya mu kikudi. Mwanka, nkwete kumona abeleshena kifulo.” Uno mwana mukashi baadi mukumiine kulonga kwa Bible na baadi mubatshishibwe mu 2010.

13, 14. (a) Nkinyi kyodi mulombeene kulonga ku kileshesho kya bibaadi bikite ungi mulume na mukashi aaye kunyima kwa kutala bibaadi abyende mudimo wa kwibaka Nshibo ya Bufumu? (b) Nkinyi kyoodi mulombeene kukita bwashi mbalo yenu ya lulangwilo itumbishe eshina dya Yehowa?

13 Argentine. Ungi mulume na mukash’aaye abaadi befubwile peepi na mukwetu baadi akunkusha mbalo ibaabadi abebaka Nshibo ya Bufumu. Mulume bambile shi: “Atwinumonanga nsaa yanwibakanga Nshibo ya Bufumu, na . . . tubaata kitshibilo kya kulonga pabitale Efile Mukulu a ino mbalo.” Baadi mwipushe dingi shi: “Nkinyi kyatudi balombeene kukita bwa kutwela mu ino mbalo?” Uno mulume na mukash’aaye abaadi bakumiine bwabadya kulonga Bible, kadi baateka kintu kimune shi, anka su abalongo na beena kifuko booso. Mukwetu baadi mukumiine na muloo ooso bibaabatekyele.

14 Pangi twe mupete mwabi wa kukwasha ku mudimo wa kwibaka Nshibo ya Bufumu yanukwete kukitshina bisangilo, anka we na kya kukita moobe mooso bwa kukwasha bwashi  mbalo yenu ya lulangwilo itumbishe Yehowa. Bu kileshesho, we mulombeene kwitamina na muloo ooso bantu b’olongaa nabo Bible, bwalukiila mu kutala, na bangi bantu bwashi bafikye mu kutwela noobe mu Nshibo ya Bufumu. We na dingi mushindo wa kukwasha bwashi mbalo ya lulangwilo ikale selele na ilamibwe kalolo. Su olama ndambo y’ekuta, we mulombeene kwikala na mushindo wa kutuusha bya buntu bilombeene kukwasha bwa kubamba Nshibo yenu ya Bufumu sunga kutuusha bukwashi bwashi bebakye angi mashibo a lulangwilo mu angi maumbo. (Badika 1 Beena-Kodinda 16:2.) Ino midimo yooso ayikwasha bwa kutumbisha eshina dya Yehowa.

Bafubi bakwete ‘kwipaana’ abo banabeene

15-17. (a) Mba nanyi abepanaa ngofu mu mudimo wa kwibaka? (b) Mayi a bakwetu balume na bakashi beyibakishene babaadi abafubu mu midimo ya kwibaka ya mu nsenga ishima aakulongyesha kinyi?

15 Midimo ibungi ya kwibaka Mashibo a Bufumu, Mashibo a Bikongeno na ma biro a filiale ikwete kwenda kumpala bakwete kwiyikita kwi bakwetu balume na bakashi. Sunga byekala byabya, bakwete kwibakwasha kwi bakwetu balume na bakashi abafiki mu angi maumbo balongye mudimo wa kwibaka kalolo. Bangi ba ku baaba bakwetu bepaane abalumbuula nshalelo aabo na bintu byabo bwabadya kufuba munda mwa mbingo mu mudimo wa nsenga ishima. Bangi namu mbepaane abo banabeene bwabadya kufuba munda mwa bipwa bi bungi, abashituula mishindo ya kufuba ilekeenelekeene.

Timo na Lina Lappalainen (Tala kikoso 16)

16 Mudimo wa kwibaka mu nsenga ishima wi na nkalakasho, kadi awikalaa na miloo ibungi. Bu kileshesho, Timo na Lina babaadi batumikye mudimo wa kwibaka Mashibo a Bufumu, Mashibo a Bikongeno na ma biro a filiale mu Asie, mu Europe na mu Amérique du Sud. Timo akula shi: “Naadi mushintuule mudimo munda mwa bipwa bibidi kukila bibwa 30 bikile.” Lina abaabadi bebakile kwi Timo takudi bipwa 25 akula shi: “Nafubu na Timo mu bibundji 10 bilekeenelekeene. Naadi mwikitshishe  ngofu na kwata nsaa ibungi bwa kuwubiila bidibwa bipya, nshalelo mupya, ludimi lupya, na kulungula mukandu wibuwa mu mbalo ipya na kupeta ba kuuku bapya.” * Kwakwa kwitatshisha kubaadi na muulo su? Lina akula shi: “Nkalakasho ibaadi yalulukye myabi ikata kwatudi.” Tubaadi bamone kifulo na kalolo ka bwina Kidishitu na tubaadi bapushe shi kifulo kya Yehowa kibaadi neetu. Tubaadi bamone dingi kulombana kwa mulayilo ubaadi Yesu mupe balongi baaye bu byabidi bifundibwe mu mukanda wa Maako 10:29, 30. Tubaadi bapete nsaa ibungi ya kukisha na bakwetu balume na bakashi na bangi be bu ba nyineetu. Timo akula shi: “Mbitupe muloo wa kutumika na binangu byetu mu mishindo yooso bwa kutamisha bintu bya Nfumu.”

17 Darren na Sarah babaadi bafube midimo ya kwibaka mu Afrique, mu Asie, mu Europe, mu Amérique du Sud, mu amérique central na mu Pacifique a Kuushi, babaadi bapushe shi bibaabadi abapete bibaadi bikile bibaabadi abatusha. Sunga byekala shi babaadi bapete nkalakasho, Darren akula shi: “Bibaadi disanka dikata dya kufuba na bakwetu abafiki mu bipindji bilekeene bya nsenga. Naadi mumone shi kifulo kyatukwete kulesha bwa Yehowa ki nka bu mooshi wifunyishe nsenga ishima ukwete kwitubunga na bakwetu booso be mu nsenga ishima.” Sarah akula shi: “Ne mulongye bintu bibungi kwi bakwetu balume na bakashi ba mu tubila na ndimi ilekeene! Kumona mushindo wabakwete kwipaana bwa kufubila Yehowa kubaadi kunsukume bwa kutungunuka na kufubila Yehowa na disanka.”

18. Mushindo kinyi ukwete kulombana mayi a butemuki e mu mukanda wa Misambo 110:1-3?

18 Nfumu Daavide baadi mutemukye shi, sunga beena Bufumu bw’Efile Mukulu bakwete kupeta nkalakasho, abakyebe ‘kwipaana’ abo banabeene’ bwabadya kukwasha midimo ya Bufumu. (Badika Misambo 110:1-3, EEM.) Booso bakwete kukwatshishena mudimo wa Bufumu bakwete kulesha shi abepaana bwa kulombasha mayi a bwabwa butemuki. (1 Kod. 3:9) Bungi bwa ma biro a filiale, nkama na nkama na Mashibo a Bikongeno, na Mashibo a Bufumu binunu makumi e mu nsenga ishima abulesha binyibinyi shi, Bufumu bw’Efile Mukulu mbw’eyendo na bukwete kumunana. Twi na kinemo kikata kya kukwasha Nfumu Yesu Kidishitu mu mudimo ukwete kupa Yehowa kinemo kimulombeene!

^ par. 6 Mu 2013, bantu bepaane abo banabeene kukila 230 000 abaadi bebakumine bwashi batumikye ma komite 132 a kwibaka mu État-Unis. Ku kipwa kyooso, komite baadi akunkusha mudimo mu dyadya eumbo baadi atala kwibaka kwa Mashibo a Bufumu apya peepi na 75 na kukwasha mu kulumbuula sunga kwibakuula dingi mashibo pepi na 900.

^ par. 9 Mu buno bungi tamwi Mashibo a Bufumu ebungi abadi bebakye mu maumbo ashii mu programe a kwibaka.

^ par. 16 Bafubi abakatukila mu angi maumbo na bakwetu bepaane abo banabeene abakishaa nsaa ibungi mu kufuba mbalo yabakwete kukitshina mudimo, kadi, abakwatshishinaa dingi mudimo wa kulungula mukandu wibuwa mu kakongye mu dya mposo na mu dya lubingo sunga ku kyolwa.