Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 CHAPITRE 3

Yehowa asokola mpàngo yaaye

Yehowa asokola mpàngo yaaye

AKISAMBILA UNO SHAPITRE

Yehowa asokola mpàngo yaaye kapeelakapeela, kadi nkapenda kwi baaba abamutshinyi

1, 2. Mushindo kinyi ubaadi Yehowa musokole mpàngo yaaye bwa bantu?

BA NAMBUTWILE bebuwa abetanyinaa bana baabo bwashi bapetekyelwe nsaa yabesamba myanda itale kifuko. Anka abekalaa badimukye pabitale myanda ayitungu kulungula bana. Abebalungula nkapenda myanda yabamono shi bana mbalombeene kwiyipusha kalolo muyiile bipwa byabo.

2 Bi mumune, Yehowa mmusokole mpàngo yaaye kwi bantu kapeelakapeela. Kadi mukite byabya nkapenda pamono shi nsaa ngilombane. Tubande kutaluula mu kikoso mushindo ubaadi Yehowa muleshe bya binyibinyi pabitale Bufumu mu mafuku a kala.

Bwakinyi bibaadi abitungu Bufumu?

3, 4. Yehowa baadi mutshibile bantu bwabadya kulonda eshinda dyabadi balonde? Patuula.

3 Ku mbangilo, Bufumu bwa Mesiya tabubaadi mu mpàngo ya Yehowa nya. Bwakinyi? Mwanda Yehowa tabaadi mutshibile bantu bwabadya kulonda eshinda dyabadi balonde nya; na dingi, baadi mukite bantu na bulungantu bwa kwisangwila. Nyi bwakinyi, baadi mulungule Adame na Eeva mpàngo yaaye bwa bantu, aye nkwamba shi: “Etandeneeyi, ushayi nsenga, nwiyidiile bufumu.” (Kib. 1:28) Yehowa baadi dingi mwibatekye bwa kunemeka miiya yaaye pabitale buwa na bubi. (Kib. 2:16, 17) Adame na Eeva abadya kwikala balame bululame bwabo. Su abadya kukita byabya na bekulu baabo, tatubadya kwikala na lukalo lwa Bufumu abukunkushibwa na Kidishitu bwa kulombasha mpàngo y’Efile Mukulu nya. Ano mafuku, nsenga ibadya kwikala iule na bantu bapwidikye, abalangwila Yehowa.

4 Kutomboka kubatombokyele Satana, Adame na Eeva takubaadi kutume Yehowa bwa kusumbushena mpàngo yaaye ya kuusha nsenga na bantu bapwidikye nya. Anka, Yehowa baadi mushintuule mushindo wa kwiyikumbasha. Mpàngo yaaye tayi bu train e nka n’eshinda dimune dya kulonda bwa kukafika kwende na mukumbeene kupona ku lupese pa mwanda wa bikitshino bya bangi bantu. Su Yehowa baata mpàngo, takwi bukome kampanda bwi pa nsenga sunga mwiyilu bukumbeene kwiyikutshisha kulombana. (Badika Yeeshaya 55:11.) Su  mwanda kampanda watompa kushika eshinda, Yehowa atuusha dingi eshinda. * (Efi. 3:14, 15) Su bamono shi mbilombane, alungulaa bafubi baaye baasha kululama mushindo upya ubasangula bwa kulombasha mpàngo yaaye.

5. Kinyi kibaadi kikite Yehowa pabatukile butomboshi bwa mu Edene?

5 Pa mwanda wa butomboshi bwa mu Edene, Yehowa baatshile kitshibilo kya kukita Bufumu. (Mat. 25:34) Mu mafuku abaadi bantu bu abakutwa lukulupilo, Yehowa babangile kusokola myanda itale kintu kyakyebe kutumika nakyo bwa kulumbuula bantu na kukaasha bubi bufikye ku malaka a Satana ebubi a Bufumu. (Kib. 3:14-19) Sunga mbyabya, Yehowa tabaadi musokole myanda yooso itale Bufumu musango umune nya.

Yehowa babanga kusokola bya binyibinyi pabitale Bufumu

6. Yehowa baadi mulee kinyi, kadi kinyi kyashibaadi muleshe?

6 Mu butemuki bwa kumpala, Yehowa baadi mulee shi kwi ‘kekulu’ akakyebe nkasoosa nyoka. (Badika Kibangilo 3:15.) Sunga mbyabya, tabaadi muleshe kalolo yawa akekala bu kano kekulu sunga kekulu ka nyoka nya. Na dingi, munda mwa bipwa pepi na 2 000, Yehowa tabaadi musokole ino myanda yooso nya. *

7. Bwakinyi Abrahame baadi musangudibwe, na nkinyi akitulongyesha uno mwanda?

7 Kunyima, Yehowa baadi musangule Abrahame bwashi kano kekulu katukile kwadi. Abrahame baadi musangudibwe mwanda baadi “muteemeshe eyi” dyaye. (Kib. 22:18) Uno mwanda awitulongyesha mwanda ukata​—Yehowa asokolaa mpàngo yaaye nkapenda kwi baaba abamutshinyi.​—Badika Misambo 25:14.

8, 9. Myanda kinyi ya muulo ukata itale kekulu ibaadi Yehowa musokwele Abrahame na Yaakobo?

8 Pabaadi mwisambe na kuuku aaye Abrahame ku bukwashi bwa mwikeyilu, Yehowa baadi musokole bwa musango wa kumpala mwanda wa muulo ukata pabitale kekulu: Akekala bu muntu. (Kib. 22:15-17; Ja. 2:23) Kadi mushindo kinyi ulombeene muntu kusoosa nyoka? Nnanyi baadi nyoka? Ingi myanda ibaadi na kya kusokolwa kunyima nyi ayaluula ino nkonko.

9 Yehowa baadi mwate kitshibilo shi kekulu akatuukila kwi Yaakobo mwikulu a Abrahame, muntu baadi muleshe lukumiino lukata mwi Efile Mukulu. (Kib. 28:13-22) Ku bukwashi bwa Yaakobo, Yehowa baadi muleshe shi Yawa abaabadi balee ekala mwikulu a Yuuda, mwana mulume a Yaakobo. Yaakobo baadi mutemukye shi uno mwikulu a Yuuda akyebe kupeta “mukombo,” sunga mutshi aulesha bufumu, na dingi shi aye nyi “abadi na kya kukokyela kwi miilo.” (Kib. 49:1, 10) Ku bukwashi bwa ano mayi, Yehowa baadi muleshe shi Yawa abaabadi balee akyebe kwikala mukunkushi, nfumu.

10, 11. Bwakinyi Yehowa baadi muleshe mpàngo yaaye kwi Daavide na Danyele?

10 Bipwa bilombeene kwikala 650 kunyima kwa mafuku a Yuuda, Yehowa baadi muleshe ingi myanda itale mpàngo yaaye kwi Nfumu Daavide, mwikulu a Yuuda. Yehowa baadi mwambe shi Daavide baadi “muntu a p’eshimba dyaaye.” (1 Sam. 13:14; 17:12; Bik. 13:22) Bu bibaadi Daavide atshinyi  Efile Mukulu, Yehowa baadi mwate kitshibilo kya kukita naaye kilombeno, aye nkumulaa shi umune a ku bekulu baaye ekala nfumu bwa looso.​—2 Sam. 7:8, 12-16.

11 Kunyima kwa bipwa bilombeene kwikala 500, ku bukwashi bwa mutemuki Danyele, Yehowa baadi muleshe kipwa akikamweneka Yawa Musangulwe, sunga Mesiya. (Nda. 9:25) Yehowa baadi amono Danyele bu “muntu mufudiibwe bikata” kwadi. Bwakinyi? Mwanda Danyele baadi anemeka Yehowa ngofu na kumufubila kushii kukooka.​—Nda. 6:16; 9:22, 23.

12. Nkinyi kibaabadi balungule Danyele bwa kukita, na mbwakinyi?

12 Sunga byekala shi Yehowa baadi mutumikye na batemuki bu Danyele bwa kufunda myanda ibungi pabitale Mesiya, kekulu ka mulayilo, nsaa tayibaadi ibande kulombana bwashi bafubi baaye bapete mpushisho ebuwa a akilesha myanda ibaabadi bafunde nya. Bu kileshesho, kunyima kwa kupeta kimonwa akilesha kutudibwa kwa Bufumu bw’Efile Mukulu, Danyele bapushile eyi adimulungula bwa kwela mukanda wa butemuki kitampi mpa na apakalombana nsaa yabadi batshibe kwi Yehowa. Mu aa mafuku abaadi akii kumpala, kiukilo kya binyibinyi kibaadi na kya ‘kutama.’​—Nda. 12:4.

Yehowa baadi mutumikye na bantu baasha kululama bu Danyele bwa kufunda myanda ibungi pabitale Bufumu bwa Mesiya

Yesu alesha mpàngo y’Efile Mukulu

13. (a) Nnanyi baadi kekulu ka mulayilo? (b) Mushindo kinyi ubaadi Yesu mukwashe bwa kupusha butemuki bwi mu mukanda wa Kibangilo 3:15?

13 Yehowa baadi muleshe patooka shi Yesu nyi kekulu ka mulayilo, kekulu ka Daavide akakyebe kumunana bu Nfumu. (Luk. 1:30-33; 3:21, 22) Pabaadi Yesu mubangye mudimo waaye, bibaadi nka bu nguba batunduka bwa kiukilo kya bantu pabitale mpàngo y’Efile Mukulu. (Mat. 4:13-17) Bu kileshesho, Yehowa baadi mupudishe mpaka yooso pabitale “nyoka” abadi batemune mu Kibangilo 3:14, 15, aye nkwitanyina Diabulu bu sha ‘mudimo wa kwipayisha bantu’ na “nshe madimi.” (Yo. 8:44) Mu bifumbulwe bibaadi mupe Yowano, Yesu mmuleshe shi “nyoka a kala kala” “aitaminyibwa bu Diabulu na bu Satana.” * (Badika Kibafumbwilwe 1:1; 12:9, EEM.) Mu byabya bifumbulwe, Yesu muleshe mushindo wakyebe, aye kekulu ka mulayilo, kukumbasha butemuki bwa mu Edene na kusoosa Satana.​—Kibaf. 20:7-10.

14-16. Balongi ba mu siekele a kumpala abaadi bapushe kalolo nsaa yooso akilesha myanda ibaadi Yesu mwibasokolwele su? Patuula.

14 Nka bu byatwikele bamone mu Shapitre 1 a uno mukanda, Yesu mmwakule misango ibungi pabitale Bufumu. Sunga mbyabya, tabaadi mulungule balongi baaye myanda yooso ibaabadi na lukalo lwa kuuka nya. Sunga pabaadi ebalungula ingi myanda, tababaadi abeyipusha musango umune nya. Ingi nsaa abaadi ababanga kushinguula kalolo akilesha bya binyibinyi bibaadi abibalungula Nfumwa’bo nka kunyima kwa bipwa nkama. Tubande kutala bingi bileshesho.

15 Mu kipwa kya 33 B.B., Yesu baadi auku kalolo shi baaba bantu abakyebe nkamunana pamune na Nfumu a Bufumu bw’Efile Mukulu abakebaata pa nsenga na kutuadibwa na muwa mwiyilu bu bipangwa bya mu kikudi. Sunga mbyabya, balongi baaye tababaadi bapushe musango umune akilesha uno mwanda nya. (Nda. 7:18; Yo. 14:2-5) Mu kyakya kipwa  kimune, Yesu balesheshe ku bukwashi bwa nkindji shi Bufumu tabukatudibwa kumpala kwa’ye kukamina mwiyilu nya. (Mat. 25:14, 19; Luk. 19:11, 12) Balongi tababaadi bapushe uno mwanda wa muulo ukata nya, na kunyima pabasangukile Yesu abaadi bamwipushe shi: “Binobino ngi abikumbana nguba okakituula bufumu bwa beena Isaleele su?” Misango ibungi, Yesu bamwene shi tabibaadi abitungu kwibapatulwila ingi myanda mu yaaya nsaa nya. (Bik. 1:6, 7) Yesu balongyeshe dingi shi akukyebe kwikala “ingi mikooko,” ishy’ayikyebe kwikala mu “lombe lupela” abakamunana naaye. (Yo. 10:16; Luk. 12:32) Balongi ba Kidishitu tababaadi bapushe kalolo akilesha byabya bisaka bibidi nya, mpa na pabaadi patudibwe Bufumu bw’Efile Mukulu mu 1914.

16 Yesu baadi mulombeene kwikala na myanda ibungi ya kulungula balongi baaye pabaadi ki pa nsenga, kadi baadi auku shi tababaadi balombeene kwiyipusha aa mafuku. (Yo. 16:12) Kushi mpaka, myanda ibungi itale Bufumu ibaadi isokolwe mu siekele a kumpala. Sunga mbyabya, nsaa tayibaadi ilombane bwashi kuno kuuka kutame nya.

Kiukilo kya binyibinyi akikatama mu “kipungo kya nfudiilo”

17. Nkinyi kyatudya kukita bwa kupusha kalolo bya binyibinyi pabitale Bufumu, na abitungu tupete kinyi dingi?

17 Yehowa baadi mulee Danyele shi mu “kipungo kya nfudiilo,” bantu bebungi “abende apa n’apa, na kiukilo kya binyibinyi” kya mpàngo y’Efile Mukulu akikatama. (Nda. 12:4, NW) Baaba be na lukalo na kino kiukilo be na kya kwitatshisha bwa kwikipeta. Ungi mukanda awamba shi kishima kya kina Ebreeyi kyabadi baluule bu ‘kwenda apa n’apa’ akilesha muntu alongo mukanda kampanda kalolo. Anka, sunga twataluula Bible kalolo ke naminyi, tatwi balombeene kupusha kalolo bya binyibinyi pabitale Bufumu su Yehowa ta mwitukwashe bwa kwibipusha.​—Badika Mateo 13:11.

18. Mushindo kinyi wi baaba abatshinyi Yehowa mbaleshe shi be na lukumiino na kwiyisha?

18 Anka bu bibaadi Yehowa musokole kapeelakapeela bya binyibinyi pabitale Bufumu mu mafuku abaadi kumpala  kwa 1914, kwete kutungunuka na kwibikita mu mafuku a ku nfudiilo. Bu byatukyebe kwibimona mu Shapitre 4 na 5 a uno mukanda, mu bipwa lukama bikile, bafubi b’Efile Mukulu be na kya kushintuula mpushisho abo nsaa na nsaa. Bino abilesha shi Yehowa te nabo su? Nya! Kwete kwibakwasha. Bwakinyi atwamba byabya? Mwanda baaba abatshinyi Yehowa mbaleshe ngikashi ibidi yaadi mufule: lukumiino na kwiyisha. (Eb. 11:6; Ja. 4:6) Bafubi ba Yehowa be na lukumiino shi milayilo yooso i Mwiyi dy’Efile Mukulu ayikyebe kulombana. Abalesha kwiyisha nsaa yabakumiina shi tababaadi bapushe kalolo mushindo aukyebe kulombana ino milayilo. Bino binangu bya kwiyisha abimweneka mu Kitenta kya Mulami kya mu 1/3/1925, kibaadi kyambe shi: “Atuuku shi Mwanana nnaaye apatuulaa myanda, byabya, akyebe kupatulwila bafubi baaye Eyi dyaaye mu mushindo wibuwa na pa nsaa ilombane.”

“Mwanana . . .akyebe kupatulwila bafubi baaye Eyi dyaaye mu mushindo wibuwa na pa nsaa ilombane”

19. Yehowa mwitukwashe bwa kwikala na mpushisho kinyi, na mbwakinyi?

19 Pabaadi patuudibwe Bufumu mu 1914, bafubi b’Efile Mukulu abaadi penda na kiukilo kipeela pabitale mushindo aukalombana matemuki atale Bufumu. (1 Kod. 13:9, 10, 12) Bu byatudi na lukalo lwa’shi milayilo y’Efile Mukulu ilombane bukidi, ingi nsaa tubaadi bapwandjikishe myanda mu mushindo ushi ulombane. Kunyima kwa bipwa bibungi, angi mayi a mu Kitenta kya Mulami atwikalanga besambile mu paragrafe e kunundu ngamwenekye shi ng’eyendo. Wawa mwisambo ubambile shi: “Abimweneka shi, sunga nnaminyi, tatwi balombeene kupusha buno butemuki kalolo mpa na nsaa yabulombana sunga yabukwete kwenda na kulombana.” Binobino, bu byatudi mu kipungo kya ku nfudiilo, matemuki ebungi atale Bufumu ngalombane na akwete kulombana. Bu bi bafubi b’Efile Mukulu be na kwiyisha na abakumiinaa bwashi bebaludikye, Yehowa mwitukwashe bwashi mpushisho etu a mpàngo yaaye ekale ende na kulombana. Kiukilo kya binyibinyi kibaatama!

 Kushintuula kwa mpushisho etu kubatuulu bafubi b’Efile Mukulu mu kutompibwa

20, 21. Mushindo kinyi ubaadi kushintuula kwa mpushisho kutuule beena Kidishitu ba kumpala mu kutompibwa?

20 Nsaa i Yehowa alumbuula mpushisho eetu a bya binyibinyi, eshimba dyetu aditompibwa. Kwiyisha na lukumiino abikyebe kwitutuma bwa kukumiina kushintuula yawa mpushisho su? Beena Kidishitu ba mu siekele a kumpala abaadi batompibwe namu mu wawa mushindo. Bu kileshesho, banda kupwandjikisha shi boodi mwina Kidishitu mwina Yuuda a mu aa mafuku. Boodi onemeka Miiya ya Moyiise ngofu na kwitatula bwa mwilo wenu. Paapa nubapete mikanda yabadi benufundjile kwi Mpoolo mutumibwa ku bukwashi bwa kikudi kiselele. Yaaya mikanda ayamba shi tanwi na kya kulonda Miiya nya na dingi shi Yehowa mupwe kusumbushena mwilo wa Isaleele na kusangula ungi mwilo wa Isaleele a mu kikudi musangishe beena Yuuda na bantu ba bingi bisamba. (Lom. 10:12; 11:17-24; Gal. 6:15, 16; Kol. 2:13, 14) Nkinyi kibodya kukita?

21 Beena Kidishitu baasha kwiyisha abaadi bakumiine mpushisho a Mpoolo, Yehowa baadi mwibelele myabi. (Bik. 13:48) Bangi tababaadi bakumiine nya na abashadile balamate ku mpushisho abo’bo banabeene. (Gal. 5:7-12) Su tababadya kushintuula mmweneno abo a myanda, bano bantu abadya kushimisha lukulupilo lwabo lwa kwikala banfumu pamune na Kidishitu.​—2 Mp. 2:1.

22. Mushindo kinyi opushaa nsaa ayishintuluka mpushisho etu a mpàngo y’Efile Mukulu?

22 Munda mwa bipwa makumi bishaale, Yehowa mmulumbuule mpushisho etu pabitale Bufumu. Bu kileshesho, mwitukwashe bwa kuuka dingi kalolo mafuku aakabuulwa baaba abatwele mu Bufumu na bantu abapele mukandu wa Bufumu bu byababuulaa mikooko na mbushi. Mwitulongyeshe dingi nsaa ayikalombana bungi bwa bantu 144 000, akipatuula nkindji ya Yesu, na nsaa ayatshibwa mwedibwe mwimu a nfudiilo bwa kwenda mwiyilu. * Okitaa naminyi nsaa ayishintuluka mpushisho etu mu myanda i bino? Lukumiino loobe lukwete kunyinga su? Okwete kumona shi bino abilesha shi Yehowa kwete kutungunuka na kulongyesha bantu baasha kwiyisha su? Myanda yatukyebe kulonga mu uno mukanda ayikyebe kunyingisha lukumiino loobe shi, Yehowa kwete kusokola mpàngo yaaye kapeelakapeela kwi baaba abamutshinyi.

^ par. 4 Eshina dy’Efile Mukulu adifiki ku kishima kya mu Ebreeyi akilesha “kufika,” sunga kwikala. Eshina dya Yehowa adilesha shi aye Akumbashaa milayilo yaaye yooso. Tala kashibo akamba shi “Akipatuula eshina dy’Efile Mukulu,” mu Tshapitre .

^ par. 6 Sunga bino bipwa byamweka bu bikile bungi lelo uno, abitungu tutentekyeshe shi bantu abaadi abakitshi bipwa bibungi na muwa; kubaadi nkapenda miuwa ya bantu bananka ibaadi ipeteene mu kipungo kimune kubanga ku Adame mpa na ku Abrahame. Muwa wa Adame ubaadi wipeteene na wa Lameke, nshaaye na Nowa. Muwa wa Lameke ubaadi wipeteene na wa Seme, mwana mulume a Nowa. Wa Seme namu ubaadi ufumankane na wa Abrahame.​—Kib. 5:5, 31; 9:29; 11:10, 11; 25:7.

^ par. 13 Kishima “Satana,” mbekifunde misango 18 mu Bifundwe bya kina Ebreeyi. Kadi, kino kishima “Satana” sunga kafilefile akimweneka misango ikile pa 30 mu Bifundwe bya kina Greke. Byabya mbilombane, mwanda Bifundwe bya kina Ebreeyi tabibaadi abikamba kwisamba pabitale Satana nya, anka bibaadi abikamba kwisamba pabitale Mesiya. Pabafikile Yesu, baadi muleshe Satana kalolo, muyile byabadi bebileshe mu Bifundwe bya bwina Greke.

^ par. 22 Bwa kutaluula kalolo myanda itale ino mpushisho ipya, tala miisambo i mu Kitenta kya Mulami: 15/10/1995, esaki 23-28; 15/1/2008, esaki 20-24; 15/7/2008, esaki 17-21; 15/7/2013, esaki 9-14.