Mukooko ukwete awende mu kushimina. Nsaa yaukwete kukusula lubishi lwana, ukwete kwitola kula na ingi mikooko. Binobino, t’aumono dingi ikwabo sunga nfumu’awo nya. Nguba baapu kutwela. Ubatwele mwibanda adikindakana nyema ya bukyelo, na tawi bya kupanda. Ku nfudiilo, ubapusha eyi dyawudi ubiile kupusha​—dya mulami aao, kwete kufika lubilo kwaudi, beusemuna, beupuutu mu lwembe lwa kilamba kyaye, na bende nao ku nshibo.

YEHOWA mmwipwandjikishe misusa i bungi na yawa mulami a mikooko. Mwiyi dyaye, etushinkamiisha shi: ‘Naafiki mu kukimba’mi nabeene mikooko yande bwa kwiyibamba.’​—Ezekyele 34:11, 12.

“Lombe lwande lwandjîsha”

Mbanyi bekale mikooko ya Yehowa? Mu kikoso twi kwamba shi, mikooko ya Yehowa nyi mbantu bamufule na abamulangwila. Bible akula shi: “Fikai, tubandame na kulangwila Yehowa. Tubandame, ê Mupangi etu. Mwanda ê nyi Efil’etu, atwe namu twi mwilo wê, twi bu lombe lwa mikôko lw’akunkusha.” (Misambo 95:6, 7, EEM) Anka bu lombe lwa mikooko alulondo mulami aalo, balangwidi ba Yehowa be na lukalo lukata lwa kulonda Mulami aabo. Abo beenyi mbapwidikye su? Nya. Ingi nsaa, bafubi b’Efile Mukulu mbafikye mu kwikala bu ‘mikooko ipalakane,’ “mikooko ishimine,” na “mikôko ilube eshinda.” (Ezekyele 34:12; Mateo 15:24; 1 Mpyeele 2:25, EEM) Sunga mbyabya,  su muntu balubu eshinda, Yehowa t’amulekyeela bu shii mulombeene kwalukiila nya.

Okwete kupusha shi Yehowa kii nka Mulami oobe su? Mmushindo kinyi wikale Yehowa bu Mulami ebuwa lelo uno? Taluula ino myanda isatu ayilondo bwa kwibiwuka:

Etudiishaa mu kikudi. Yehowa akula shi: ‘Ôlo nakeyidîsha mu bimwaa bi buwa, mpôpo yâyo aikekala mu myengye ya mwiumbo dya Isalêle. Mwamwa aikadi mu bimwa byâyo bi buwa.’ (Ezekyele 34:14, EEM) Mususa su ngumune, Yehowa takutshilwe kwitupa bidibwa bya mu kikudi abitufukamisha mashimba pa nsaa ilombane nya. We mulombeene namu kutentekyesha mwisambo uboodi mubadikye, muteemeshe mu bisangilo, sunga video kampanda baadi mwaluule ku luteko loobe su? Bino ta mbikushinkamiishe namu shi Yehowa kwete nkupasukila su?

Etukalwilaa na etukwashaa. Yehowa alaa bino shi: “Nyema mushimine, naamukimbi; naamwalusha, ekala na mukoolo utshokokye, naamwanya mooshi wa kilamba; àkùmbu, naamunyingisha.” (Ezekyele 34:16) Yehowa anyingishaa baaba babofule sunga baneemenwe na twinyongoshi. Anyinaa mikooko yaye, bwa kwiyikwasha bwashi ipande su ayikalanga itapikye​—pangi ku bukwashi bwa beena Kidishitu neetu. Na akimbaa baaba bapambukye na bakwete kukalakashwa na binangu bi bubi.

Akumiinaa kwata bushito bwetu. Yehowa amba shi: “Nakimbi nyema yande mu ma mbalo oso mwa ibapalakenêne . . . nyiipâshe. Nakakimbi nyema ese mushimine.” (Ezekyele 34:12, 16, EEM) Bwa Yehowa, mukooko ushimine ta ngushimine bwa looso nya. Auku nsaa ayishimina mukooko, eukimbi na asangala nsaa y’eupete. (Mateo 18:12-14) Akupu, ayitanyina bafubi baye ba binyibinyi shi: “Lombe lwande lwandjîsha.” (Ezekyele 34:31, EEM) We munkatshi mwa lwalwa lombe.

Bwa Yehowa, mukooko ushimine ta ngushimine bwa looso nya. Asangala nsaa y’apete wawa mukooko

“Kituula mafuku eetu a binobino bu byabibaadi kala”

Bwakinyi Yehowa kwete nkukimba na nkuteka bwashi walukiile kwadi? Mwanda akumiina shi n’oobe namu wekale na muloo. Kwete kulaa shi: “Nakebanokyêsha mpeshi pa kipindji kyê akebafwishîsha myabi.” (Ezekyele 34:26, EEM) Uno mulayilo ta ngwa madimi nya. We mupwe kwimwena myanda ayishinkamisha byabya.

Banda kutentekyesha myabi yoodi mupete p’obe kuuka Yehowa. Bu kileshesho, mmushindo kinyi uboodi mupushe bwa musango wa kumpala nsaa yibolongyele bya binyibinyi pabitale eshina dya Yehowa na mpàngo yaaye bwa bantu? Otentekyesha muloo uboodi mupete pa kwibunga pamune na beena Kidishitu noobe ku bikongeno byetu su? Nsaa iboodi mulambukishe muntu baadi musangeele bya binyibinyi, twe mwalukiile namu ku nshibo na muloo kwishimba su?

We mulombeene kupetuula dingi yaaya miloo. Bafubi b’Efile Mukulu ba kala abaadi bamutekye shi: “Etwalushe kodi Yehowa, atwe namu atukealusha bînyibînyi. Etwalwishe namu mûwa watubàdi nao kwibedi!” (Kwidila 5:21, EEM) Yehowa baadi mwaluule lwalwa luteko, na bafubi baaye nkwalukiila kwadi bwa kupeta dingi muloo wabo. (Neemi 8:17) Yehowa akyebe kukita byabya boobe.

Anka, kwalukiila kwi Yehowa ta mmwanda ubofule nya. Banda kutala ingi nkalakasho ilombeene kufumankana nayo muntu akyebe kwalukiila kwi Yehowa, na kipaso kya kwiyikambila.