“Ungi mukwetu mukashi a mu kakongye keetu baadi munteule shi nayibi makuta aaye. Bangi beena kakongye abaukile wawa mwanda, nkumutapila ku mongo. Kunyima, yawa mukwetu mukashi nkundungula shi bapete bingi bishinkamiisho abileesha shi ntshi mwibe nya. Sunga mbibaadi mutekye lusa, mwishimba dyande nambile nka shi ntshi mulombeene kumufwila lusa pa mwanda wa bibaabidi bintape kwishimba.”​—Linda.

UNO mwanda wa Linda baadi mutapikye kwishimba ngofu pa mwanda wa bikitshino bya mwina kukumiina naye taubakufwidiile namu su? Mwanda wa kukanya, bangi mbakalakashwe ngofu pa mwanda wa mwikeelo wa bangi wibafishe mpa na mu kulwisha biubishi byabo bya mu kikudi. Bino mbikufwile namu su?

Kwi muntu mulombeene “kwitulamuuna ku kifulo ky’Efile Mukulu”?

Twi balombeene kumona shi bi bukopo bukile kufwila mwina kukumiina netu mwitutape kwishimba lusa. Sunga mbyabya, abitungu beena Kidishitu befuleene ku muntu na muntu. (Yowano 13:34, 35) Su mwina kukumiina netu mmwitulwishishe, kutapika kwa kwishimba na kenyongoshi mbilombeene kwitukalakasha bikile.​—Misambo 55:12.

Nyi bwakinyi, Bible ashinkamisha shi, kwi nsaa ilombeene mwina Kidishitu ‘kwidila pa mwanda wa bibamukitshina mukwabo.’ (Beena-Kolose 3:13) Sunga mbyabya, su byetufwila, twi balombeene kwibimona bu lukalakashi lwibukopo bwa kupudisha. Kwi kintu kilombeene kwitukwasha su? Tubande kutaluula mayi akata asatu a mu Bible:

Nshetu e mwiyilu amonaa myanda yooso. Yehowa amonaa myanda yooso ayikitshikaa, mpa na kukutwa kooso kwa kululama kwa tukwete kufumankana nako na makyenga akufwisha. (Beena-Ebreeyi 4:13) Na dingi, Yehowa enyongolaa nsaa y’atukyengye. (Yeeshaya 63:9) T’atadilaa ‘mpombo sunga kinyongwa’ sunga kingi kintu​—sunga ungi mulangwidi aaye—​bwa ‘kwitulamuuna ku kifulo ky’Efile Mukulu.” (Beena-Looma 8:35, 38, 39) Byabya, tatwi balombeene kutadiila muntu sunga kintu kimune kutwela pankatshi peetu na Yehowa.

Kufwila muntu lusa ta nkumutopeka nya. Nsaa y’atufwila baaba betukitshine bubi lusa, tatubepuula, kukwatshisheena sunga kutopeka bikitshino byabo nya. Tentekyesha shi, Yehowa t’akuminaa milwisho, kadi eyishimishaa su kwi kabingilo ka kwibikita. (Misambo 103:12, 13; Abakuke 1:13) Nsaa y’etunyingisha bwa kufwila bangi lusa, Yehowa etutekye bwashi tumwambule. “Taalamaa nsungu bwa looso.”​—Misambo 103:9; Mateo 6:14.

P’atupele kulama nsungu, abitukwasha. Mu mushindo kinyi? Banda kunangusheena pa kino kileshesho akilondo. Botulula ebwe mwiyilu, pangi adipushika bu di bushito bupeela, na boshala mwiditulule mwiyasa. We mulombeene kupusha shi mbibofule bwashi oshale mwidikwate munda mwa nsaa ipeela. Kadi su weditwala munda mwa kipindji kikile bula we kupusha naminyi? We mulombeene kwiditwala munda mwa nsaa inga​—minite ipeela? Nsaa mushima? Su nsaa ikile bungi? Kushii mpaka, mboko yoobe ayikufunu ngofu! Aku namu, bushito bw’ebwe ta mbwalulukye nya. Kadi su botungunuka  na kushala mwidikwate, okyebe kupusha shi adyende na kwela bushito ngofu. Bi mumune na kulamina muntu nsungu. Muyiile kipindji ky’atwisha na nsungu​—sunga kyekala kiipi—​ndjo muyiile namu bukata bw’atwitapa atwe banabeene kwishimba. Nyi bwakinyi Yehowa etutekye bwatudya kukaasha nsungu. Binyibinyi, kupela kwa kulama nsungu nyi mbwa buwa bwetu.​—Myeele 11:17.

P’atupele kulama nsungu, abitukwasha

“Naadi mupushe nka bu Yehowa nabeene kwete akula nami”

Nkinyi kibaadi kikwashe Linda bwashi t’ashalanga na nsungu pa mwanda wa bibabadi bamuteule kwi mulangwidi naye? Munkatshi mwa myanda ibaadi imukwashe, mubaadi kunangushena pa tubingilo twa mu Bible atwakwila pa kufwila bangi lusa. (Misambo 130:3, 4) Kibaadi kitakule Linda menemene nyi nkushinguula kwa shi nsaa y’atufwila bantu lusa, Yehowa namu etufwila lusa. (Beena-Efeeze 4:32–5:2) Pabitale bibaadi bimukume wawa mwanda kwishimba, aleesha bino: “Naadi mupushe nka bu Yehowa nabeene kwete akula nami.”

Kunyima, Linda bapetele mushindo wa kukaasha nsungu. Baadi mufwile mukwetu mukashi lusa, na binobino yawa mukwetu mukashi ndool’aaye mukata. Linda mmutungunukye na kufubila Yehowa. Shinkamisha shi Yehowa akumiina nkukwasha n’obe namu bwa kukita byabya.