Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A EKUMI NA IBIDI

We Kwikala Kuuku’efile Mukulu Naminyi?

We Kwikala Kuuku’efile Mukulu Naminyi?

1, 2. Mbananyi abaadi bakuuku b’Efile Mukulu?

NNANYI okyebe ekale kuuku oobe? Nka yawa oodi mukumiine. Anudi bepusheene naye, ya wa okanyisha bwa ngikashi yaye ibuwa.

2 Yehowa Efile Mukulu asangulaa bantu bwa kwikala ba kuuku baye. Kileshesho, Abalahama baadi kuuku a Yehowa. (Yeeshaya 41:8; Shake 2:23) Dingi, Yehowa baadi mufule Ndafidi. Aye nkwakula’shi Ndafidi baadi mmuntu ‘asangasha eshimba dyaye.’ (Bikitshino 13:22) Na mutemuki Ndanyele baadi muntu “mufudibwe bikata” kwi Yehowa.​—Ndanyele 9:23.

3. Bwakinyi Abrahame, Daavide, na Ndanyele abaadi ba kuuku ba Yehowa?

3 Abrahame, Daavide na Ndanyele babafikile ba kuuku ba Yehowa naminyi? Yehowa balungwile Abrahame shi: “We mutemeshe eyi dyande.” (Kibangilo 22:18) Yehowa adiyaa bukuuku na bantu abamukookyela na kwiyisha kooso. Mpa na mwilo ushima ngukumbeene kudya bukuuku naye. Yehowa balungwile mwilo wa Isaleele shi: “Kôkyelayi eyi dyande, byabya ami nakekal’Efile Mukulu enu, anwe anukekala mwilo wande.” (Yeelemiya 7:23, EEM) N’obe namu, su okumiina kwikala kuuku a Yehowa, abitungu omukookyele.

YEHOWA ALAMAA BA KUUKU BAYE

4, 5. Yehowa alamaa ba kuuku baye naminyi?

4 Bible amba’shi Yehowa akimbaa kipaso kya “kunyingisha bano batuule lukulupilo lwabo mwadi.” (2 Myanda  16:9) Mu Misambo 32:8 (EEM), Yehowa alaa ba kuuku baye bino: “Naakakulambukisha, nkuleshe eshinda dya kutambukila, nakakupa elango, dingi meso ande aakekala podi.”

5 Kwi mushikwanyi mukata akyebe kutshiba bukuuku bwetu n’Efile Mukulu. Anka Yehowa akumiina kwitukalwila. (Badika Misambo 55:22.) Bu byatudi ba kuuku ba Yehowa, tukwete kumufubila n’eshimba dyetu dyooso. Twi balamate kwadi sunga twekala mu nkalakashi. Na twi bamukulupile nka bu mufundji a Misambo, bafundjile pabitale Yehowa shi: “Byadi ku [mboko] yande ilume, ntshii kuponeshwa.”(Misambo 16:8; 63:8) Satana akimbi bya kutshiba bukuuku bwetu n’Efile Mukulu naminyi?

MPAKA YA SATANA

6. Satana baadi amba naminyi pabitale bantu?

6 Mu shapitre a 11, atwikalanga balongye’shi, Satana baadi mwele mpaka na Yehowa, alesha’shi Yehowa e na madimi, na shii ta mmululame kumwanda ta mmutadiile Adama na Eeva bwashi basangule abo banabeene kibuwa na kibubi. Mukanda wa Yoobo awitulongyesha dingi shi, Satana afundaa bantu abakumiina kwikala ba kuuku b’Efile Mukulu. Na amonaa’shi, bakwete kufubila Efile Mukulu mwanda wa bintu byabadi bakumbeene kupeta kwadi, kushii pa mwanda washi mbamufule. Alesha’nyi shi mmulombeene kutshiba kipwano kya bantu n’Efile Mukulu. Tubandeyi kutala kyatudi balombeene kulonga pabitale Yoobo na kipaso kibaabadi bamukalwile kwi Yehowa.

7, 8. (a) Yehowa baadi amono Yoobo naminyi? (b) Satana baadi amba naminyi pabitale Yoobo?

7 Yoobo baadi nnanyi? Mmuntu ebuwa baadi na muwa takudi bipwa pepi na 3 600. Yehowa bambile’shi mu aa mafuku, ta kubaadi muntu bu’ye pa nsenga nya. Yoobo baadi anemeka Efile Mukulu bikata, na kushikwa myanda ibubi. (Yoobo 1:8) Yoobo baadi kuuku a Yehowa binyibinyi.

 8 Satana bambile’shi Yoobo baadi afubila Efile Mukulu bwa bintu. Satana balungwile Yehowa shi: “Ta mpa mwanda we mumulame kalolo, ê nabêne na ba mushibo yê, mpâ na bintu byê byoso su? We mumwelele myabi mu mifubo yê yoso, na kumufwimîsha nyema yiûle mwiumbo moso ndâ. Anka, tompa kumwata byabya byoso byadi n’abyo, tutale su t’akusâbûla’nka patôka!”​—Yoobo 1:10, 11, EEM.

9. Yehowa baadi mutadiile’shi Satana akite Yoobo kinyi?

9 Satana bambile’shi Yoobo afubila Yehowa nkapenda bwa byabya bibaadi mukumbeene kupeta kwadi. Satana bambile dingi shi mmukumbeene kukutshishwa Yoobo kufubila Yehowa. Yehowa ta mmukumiine madimi a Satana nya. Anka baadi mutadiile Satana bwadya kutompa Yoobo na kutala su baadi mufule Yehowa na su baadi kuuku’aye.

SATANA ATOMPO YOOBO

10. Satana baadi mutompe Yoobo naminyi? Yoobo namu bakitshine kinyi?

10 Kya kumpala, Satana baadi mwipe nyema yooso ya Yoobo. Nkwipaa bafubi ba Yoobo bebungi. Yoobo nkushimisha byooso. Akupu’nyi, Satana nkwipaa bana ekumi ba Yoobo ku kipapi kikata. Anka Yoobo baadi mulamate nka kwi Yehowa. “Mu aa malwa oso, Yoobo ta balwishîshe sunga nkwakula Efile Mukulu bu bakitshi kintu kibubi ooo.”​—Yoobo 1:12-19, 22, EEM.

Yehowa baadi mwelele Yoobo mwabi mwanda baadi kuuku aye a binyibinyi

11. (a) Satana baadi mukite dingi kinyi kwi Yoobo? (b) Yoobo nkwamba naminyi?

11 Satana ta mmukookye nya. Batungunukile na kwela mpaka n’Efile Mukulu amba’shi: “Tompa kufwambusha mbidi yê, tutale su t’akusâbûla’nka patôka!” Ndjo Satana nkwasa Yoobo mukumbo wibukopo. (Yoobo 2:5, 7) Anka Yoobo baadi mulamate kwi Yehowa pepoo. Aye nkwamba’shi: “Mpa na pankafwila, ntankasumbusheena kululama kwande.” Yoobo 27:5, NWT.

12. Yoobo baadi muleshe naminyi shi, Satana e na madimi?

 12 Yoobo tabaadi auku mwanda su ngumune pabitale mpaka ya Satana na bwakinyi baadi akyenge bino nya. Baadi amono’shi Yehowa ndjo kwete kumufwishila malwa. (Yoobo 6:4; 16:11-14) Sunga mbyabya, Yoobo baadi mushaale mulamate nka kwi Yehowa. Paapa takubaadi’nyi mpaka nya. Yoobo ta baadi akumiina penda buwa bwaye nya. Baadi kuuku’Efile Mukulu mwanda baadi mumufule. Myanda yooso ibakwile Satana ibaadi ya madimi!

13. Yoobo baadi mupete kinyi mwanda wa lulamato lwaye?

13 Sunga byekala’shi Yoobo tabaadi auku bibaadi abikidika mwiyilu, baadi mushaale na lulamato kwi Efile Mukulu na kulesha patooka shi Satana ebubi. Yehowa baadi mwelele Yoobo mwabi mwanda baadi kuuku aye a binyibinyi.​—Yoobo 42:12-17.

MUSHINDO UKWETE NKUFUNDA SATANA

14, 15. Satana kwete kufundanga bantu booso bakashi na balume naminyi?

14 We mulombeene kupeta malongyesha a muulo kukidila ku bibaadi bifikile Yoobo. Lelo uno, Satana kwete kwamba’shi atufubila Efile Mukulu mwanda wa bintu byatudi bakumbeene kupeta kwadi. Mu mukanda wa Yoobo 2:4, Satana bambile’shi: “Kyooso kii nakyo muntu eekipaana bwa muwa waye.” Byabya, Satana kwete kufundanga bantu booso bakashi na balume shi abakimbi penda buwa bwabo, kushii nka penda Yoobo. Bipwa nkama kunyima kwa lufu lwa Yoobo, Satana baadi nka kwete kwela mpaka na kufunda bafubi ba Yehowa. Kileshesho, mukanda wa Nkindji 27:11, awamba’shi: “Ikala sha-binangu, mwan’ande, eshimba dyande disangale, dingi neekala mulombeene kwaluula ampesha.”

15 We mulombeene kusangula bwa kookyela Yehowa na kwikala bu kuuku aaye a kifulo, bwa kuleesha’shi  Satana e na madimi. Sunga byekala’shi abitungu oshintuule nshalelo oobe bwa kwikala kuuku a Efile Mukulu, kyakya kitshibilo kibuwa bukile. Kwata kino kitshibilo ta mmwanda upeela nya. Satana amba’shi twe mukumbeene kulamata Efile Mukulu nsaa y’oodi mu nkalakashi nya. Kwete kwitutompa bwashi tukutwe lulamato kwi Efile Mukulu. Mu kipaso kinyi?

16. (a) Mmayele kinyi abafubisha kwi Satana bwa kukutshishwa bantu kufubila Yehowa? (b) Satana mmulombeene nkutakula bwa kwimika kufubila Yehowa naminyi?

16 Satana atumikaa mu mishindo ibungi bwa kutshiba bukuuku bwetu n’Efile Mukulu. Afiki kwatudi “bu ntambwe ee bukyelo, kwete kukimba [muntu] aadya kudya.” (1 Mpyeele 5:8) T’abikutshinyishanga su ba kuuku, beena kifuko, sunga bangi bantu abakyebe nkwimika bwa kulonga Bible na kukita myanda ibuwa. We mulombeene kupusha bu’bo abakulwisha. * (Yowano 15:19, 20) Na dingi, satana ealuulaa bu “mwikeyilu w’etaata.” Byabya, mmulombeene kwitutakula mu kutombokyela Yehowa. (2 Beena-Kodinda 11:14) Angi mayele abafubisha kwi Satana bwa kwitukutshishwa kufubila Yehowa nyi nkwitutakula mu kunangushena’shi tatwi bapwandjikiile kufubila Efile Mukulu.​—Nkindji 24:10.

KOOKYELA MIYA YA YEHOWA

17. Bwakinyi atukookyela Yehowa?

17 P’atukookyela Yehowa, atulesha’shi Satana nsha madimi. Nkinyi akitukwasha bwa kumukookyela? Bible amba’shi: ‘Ofule [Yehowa] Efile Mukulu oobe n’eshimba dyoobe dyooso, na mûwa oobe ooso, mpa na bukome  boobe booso.’ (Miiya Ikituulwe 6:5, EEM) Atukookyela Yehowa mwanda washi twi bamufule. Su tubatamisha kifulo kyetu kwi Yehowa, atukakumiina kukita byooso byetutekye. Mutumibwa Yowano bafundjile’shi: “Kifulo ky’Efile Mukulu kii bino: tulame miiya yaaye, na iinyi miiya yaaye ta mbushito bwitutentekwe nya.”​—1 Yowano 5:3.

18, 19. (a) Myanda kinyi yabalesha kwi Yehowa shi ibubi? (b) Atuuku naminyi’shi Yehowa t’etutekaa myanda yatushi bya koobesha?

18 Kadi mmyanda kinyi y’abetulungula kwi Yehowa shi ibubi? We kupeta ingi ya ku ino myanda mu kashibo akambashi, “ Shikwa myanda yabadi bashikwe kwi Yehowa.” Kya kumpala, we kumona’shi kwi myanda ishii bubi munkatshi mwa ino myanda. Kadi p’obadika maverse a mu Bible na kunangushena kalolo pabitale ino myanda, okapusha bwakinyi bibuwa kutumikila miiya ya Yehowa. We mulombeene kupusha dingi’shi abitungu kushintuula ingi myanda ya mu nshalel’obe. Sunga byekala’shi bino  bilombeene nkwelela bukopo ingi misusa, su oshintuluka, okapete kufukama na miloo ayitukila mu kwikala kuuku’Efile Mukulu a binyibinyi. (Yeeshaya 48:17, 18) Atwiuku naminyi’shi kwi mushindo watudya kushintuluka?

19 Yehowa t’etutekaa bwashi tukite kintu kyatushi bya koobesha nya. (Miiya Ikituulwe 30:11-14) Byadi mwikale kuuku a binyibinyi, etwiuku kalolo kwitukila n’atwe banabeene. Aye auku kunyinga kwetu na kubofula kwetu. (Misambo 103:14) Mutumibwa Mpoolo etukankamika’shi: ‘Efile Mukulu e na kishima mu milayilo yê, t’akakumiina’shi nukatompibwe kukila kipimo kya bukome bwenu, ooo. Mu kipindji akikenufikila kutompibwa akenupa bukome bwa kwikupwisha [kwikukambila], mpâ na kipaso kya kutuuka mwanka.’ (1 Beena-Kodinda 10:13, EEM) Twi balombeene kukulupila’shi Yehowa aketupa bukome misusa yooso bwa kukita myanda ibuwa. Na akakupa “bukome bushi bwa kupwandikisha nabo kintu” bwa nkukwasha bwashi okambile nkalakashi. (2 Beena-Kodinda  4:7) Kunyima kwaye kumona bukwashi bwa Yehowa mu nsaa ya nkalakashi, Mpoolo bakwile’shi: “Ne mulombeene kukita byooso mu bukwashi bwa yawa ankankamikaa.”​—Beena-Fidipe 4:13.

FULA BYABYA BYABADI BAFULE KWI EFILE MUKULU

20. Ngikashi kinyi yoodi mulombeene kwambula na bwakinyi?

20 Su atukyebe kwikala ba kuuku ba Yehowa, abitungu tulekye kukita myanda yabamonaa kwi Yehowa bu ibubi, anka abitungu tukite myanda ibuwa. (Beena-Looma 12:9) Ba kuuku ba Yehowa abakumiinaa byabya byadi mukumiine. Na byabya, mbebileshe kantu pa nkantu mu Misambo 15:1-5. (Badika.) Ba kuuku b’Efile Mukulu abambulaa ngikashi Yaye na abaleshaa ‘kifulo, muloo, butaale, lwishinko, kalolo, buuwa, lukumiino, kupopeela, na butontshi bwa mbidi.’​—Beena-Ngalatea 5:22, 23.

21. Nkinyi kyodi mulombeene kukita bwa kwikala na ngikashi ayisangashaa Efile Mukulu?

21 Nkinyi kyodi mulombeene kukita bwa kwikala na ino ngikashi? Abitungu wekale na kiubishi kya kubadika na kulonga Bible bwashi oukye myanda yabasangeela kwi Yehowa. (Yeeshaya 30:20, 21) Su bokitshi bino, okatamisha kifulo kyobe bwa Yehowa, na su kino kifulo kibatama, okamukookyela.

22. Mmyabi kinyi yokapete su bokookyela Yehowa?

22 P’oshintuula nshalel’obe, we nka bu muntu bafuula bilamba bya kala na kufwala bipya. Bible amba’shi abitungu ‘kufuula ngikashi ya kala’ na ‘kufwala ngikashi ipya.’ (Beena-Kolose 3:9, 10, EEM) Sunga byekala’shi ta mbibofule, p’atushintuula nshalelo etu na p’atukookyela Yehowa, etulaa bwa kwitupa “bwedi bukata.” (Misambo 19:11, EEM) Oolo, kumiina kukookyela Yehowa, na kulesha’shi Satana e na madimi. Fubila Yehowa kushii kutuula binangu penda ku myabi ayifiki, kadi bwa kifulo kyodi mumufule. Byabya okekala kuuku a Yehowa a binyibinyi!

^ par. 16 Bino t’abilesha’shi Satana ndjo kwete kukunkusha bantu bwashi bakwimikye bwa kulonga Bible nya. Kadi Satana ngi “efile a kino kipungo,” na ‘bya-pano byooso mbishaale ku matalwa [aye].’ Byabya, t’abitukemesha su bangi batompa kwitwimika bwa kufubila Yehowa nya.​—2 Beena-Kodinda 4:4; 1 Yowano 5:19.