Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE A MUSAMBOBIDI

Akukekala Lusangukilo!

Akukekala Lusangukilo!

1-3. Nkinyi kitukwate atwe booso ku bupika, na Yehowa aketupasha naminyi?

BANDA kupwandjikisha’shi, mbakukwate bakwela mu lukano bwa kilumbu kyoshii musoole. Takwi kipaso kyashi bakulekyela. Tokulupila’shi we kwimutuuka, na twe na ungi mwanda wa kukita nya. Kadi, obe baapu kushimisha lukulupilo, bopete muntu e na bukome bwa nkufungusha na balaa bwa nkukwasha! We kupusha namu naminyi?

2 Atwe booso twi ku bupika bwa lufu. Sunga twakita kinyi, tatwi bya kupanda nya. Kadi Yehowa e na bukome bwa kwitupasha ku lufu. Na mmulee’shi “mwishikwanyi a nfudiilo akabutulwa, ndufu.”​—1 Beena-Kodinda 15:26.

3 Banda kupwandikisha muloo okapusha su twenyongola’nyi pabitale lufu! Kadi Yehowa t’akatusha penda lufu nya. Akapa dingi baaba booso bapwe kufwa muwa. Banda kunangushena disanka dyokekala nadyo! Efile Mukulu alaa’shi “bàtabàbaafwile” abapete muwa. (Yeeshaya 26:19) Bino ndjo byabetanyina mu Bible bu lusangukilo.

SU MUNTU OODI MUFULE BAAFU

4. (a) Nkinyi kilombeene kwitukankamika su mwina kifuko sunga kuuku’etu baafu? (b) Mbananyi abaadi ba kuuku ba Yesu?

4 Nsaa y’atufwisha mwina kifuko sunga kuuku’etu, atwinyongolaa ngofu. Atufikaa na mu kubofula. Takwi kintu kyatudi balombeene kukita bwa kwalwisha yawa baafu muwa. Anka Bible etukankamika binyibinyi.  (Badika 2 Beena-Kodinda 1:3, 4.) Tubande kutaluula kileshesho kimune akilesha kipaso kinyi, Yehowa na Yesu abakumiina kupa dingi bakwetu batudi bafwishe muwa. Pabaadi Yesu pa nsenga, baadi atembela Lazaare na bakwabo bakashi; Maata na Madiya. Busatu bwabo abaadi ba kuuku ba Yesu. Bible amba’shi: “Yesu baadi mufule Maata na mukwabo mukashi, na Laazare.” Anka dingi efuku Lazaare bafwile.​—Yowano 11:3-5.

5, 6. (a) Yesu baadi mukite kinyi pabamwene kifuko kya Lazaare na ba kuuku baye abadidi? (b) Bwakinyi kuuka’shi Yesu baadi mwinyongole pabitale lufu akwitunyingish?

5 Yesu bayile mu kusamba Maata na Madiya. Pabapushishe Maata shi Yesu kwete kufika, Bayile pasha pa kibundji bwa kufumankana naaye. Baadi na muloo wa kumona Yesu. Aye nkumulungula’shi: “Mwanaana, su boodya kwikala panka, mukwetu tabaady’a kufwa nya.” Maata baadi mumone Yesu bu bafikile kumongo. Akupu, Yesu bamwene Madiya, mukwabo na Maata kwete kudila, benyongweele abanga kudila naye. (Yowano 11:21, 33, 35) Baadi mupushe kinyongwa kyatupushaa nsaa y’atushimisha muntu atudi bafule.

6 Patupusha’shi Yesu enyongolaa nka bu’twe pabitale lufu abitunyingisha. Na Yesu enka bu Nshaye. (Yowano 14:9) Yehowa e na bukome bwa kukatusha lufu bwa losoo, na byabya nyi byakyebe kukita binobino.

‘LAZAARE, TUUKA!’

7, 8. Bwakinyi Maata ta mmukumiine’shi bakatushe ebwe ku mashama a Lazaare, kadi Yesu bakitshine kinyi?

7 Pabafikile Yesu ku mbalo ibaabadi bashiikye Lazaare, basangeene mbashikye ebwe dikata. Yesu nkwamba’shi: “Katushayi dino ebwe.” Anka Maata ta mmukumiine nya. Kubaadi kupwe kukila mafuku ananka  n’abo kushiika Lazaare. (Yowano 11:39) Maata tabaadi auku’shi Yesu akyebe kukita kintu kampanda bwa kubuusha mukwabo nya.

Banda kupwandikisha muloo ubaadi nao kifuko kya Lazaare na ba kuuku baye p’aye kusanguka!​—Yowano 11:38-44

8 Yesu balungwile Lazaare shi: “Tuuka!” Maata na Madiya abakemene pa kumona bibaadi bikitshikye paapa. Lazaare “batuukile, ngwa na masa byanyiibwe mikaba ya bilamba.” (Yowano 11:43, 44) Lazaare bapetele dingi muwa! Baadi mwimonene na beena kifuko na ba kuuku baye. Abaadi basankye, bamukamiina biipa na besamba naye. Kibaadi kilengyeleshi kikata! Yesu baadi musangule Lazaare.

“NSONGWAKASHI MUKINGA, NAAKULUNGULA’SHI: ‘BUUKA!’”

9, 10. (a) Nnanyi baadi mupe Yesu bukome bwa kusangula bantu? (b) Kusanguka kwa bantu babadi batemune mu Bible akwitupa kinyi?

9 Yesu baadi abusha bantu ku lufu ku bukome bwaye su? Nya. Kumpala kwa kusangula Lazaare, Yesu batekyeleYehowa, n’Aye nkumupa bukome bwa kusangula Lazaare. (Badika Yowano 11:41, 42.) Ta nkapenda Lazaare baadi musangukye nya. Bible etulondela pabitale ka nsongwakashi ka bipwa 12 kabaadi na maladi ngofu. Nshaye, Yayiluse, baadi mwinyongole na bayiile mu kuteka Yesu bwa kupasha mwan’aye. Baadi nka penda na uno mwana umune. Pabaadi kwete kwakula na Yesu, bangi bantu abafikile bamulungula’shi: “Mwan’obe mukashi baafu, okalakasha dimo mulambukishi bwakinyi?” Anka Yesu balungwile Yayiluse shi: “Totshinanga; kumiina, mwana apanda.” Akupu Yesu nkwenda na Yayiluse ku nshibo yê. Abo batabadi pepi na kufika, Yesu babangile kumona na kupusha bantu abeele tukuuwa. Yesu bebalungwile’shi:  “Lekayi kudila, mwanda mwana ta mmufwe, mmulaale.” Pangi nshaye na nyin’aye babaadi beyipushe bibaadi abikyebe kwamba Yesu. Yesu balungwile bantu booso bwa kukatuka, na babatwelele na nshe mwana na nyina mwana mu kadimbo mubaabadi baladishe mwana. Yesu bakwatshile mwana ku mboko na kumulungula’shi: “Nsongwakashi mukinga, naakulungula bino: ‘Buuka!’” Banda kupwandikisha muloo ubaabadi bapushe kwi baledi baye nsaa ibabamwene mwan’abo babuuku mususa umune na batambuka! Yesu babushiishe mwan’abo ku lufu. (Maako 5:22-24, 35-42; Luuka 8:49-56) Kubanga dyadya efuku dibabamwene mwan’abo, abaadi abatentenkyesha bibaadi bibakitshine Yehowa kukidila kwi Yesu. *

10 Bantu babaabadi babuushe ku lufu kwi Yesu abafwile dimo. Kadi byatubadika mu Bible pabitale bano bantu bi na muulo ukata mwanda abitupa lukulupilo. Yehowa akumiinaa kusangula bantu, na akakitshi byabya.

AKITULONGYESHA LUSANGUKILO

Mutumibwa Mpyeele babushishe Dorkase.​—Bikitshino 9:36-42

Eliya babuushishe mwana a mukashi kilele ku lufu.​—1 Banfumu 17:17-24

11. Mukanda wa Mulungudi 9:5 awitulongyesha kinyi pabitale Lazaare?

11 Bible akula kalolo shi: “Bafwe tabawuku kintu su nkimune.” Na Lazaare namu tabaadi auku kintu. (Mulungudi 9:5) Nka bu bibakwile Yesu, Bibaadi nka bu’shi Lazaare baadi mulaale. (Yowano 11:11) Pabaadi Lazaare mu mashama, tabaadi auku “kintu su nkimune.”

12. Nkinyi akitulesha’shi Lazaare baadi musangukye binyibinyi?

 12 Nsaa ibaadi Yesu musangule Lazaare, bantu bebungi abamumwene. Mpa na beshikwanyi ba Yesu abaukile uno mwanda. Lazaare baadi na muwa, na bino bibaadi bileshe’shi mmusangukye binyibinyi. (Yowano 11:47) Na dingi, bantu bebungi abayiile mu kumumona, ndjo abo nkukumiina’shi, Yesu abamutumine kwi Efile Mukulu. Beshikwanyi ba Yesu tababaadi abakumiina byabya nya. Ndjo bwakinyi ababangile kukimba bya kwipa Yesu na Lazaare.​—Yowano 11:53; 12:9-11.

13. Bwakinyi twi balombeene kushinkamisha’shi Yehowa akapa dingi bafwe muwa?

13 Yesu bambile’shi: “booso balaale mu nyembo” abakasanguka. (Yowano 5:28) Bino abipatuula’shi baaba booso be mu binangu bya Yehowa, akebapa dingi muwa. Kadi bwashi Yehowa abuushe muntu, abitungu atentekyeshe myanda yooso itale yawa muntu. Mmukumbeene kwibikita su? Oolo. Kwi binunu na binunu bya nyenyenyi mwiyilu. Bible amba’shi Yehowa auku eshina dya luenyenyi looso. (Badika Yeeshaya 40:26.) Su Yehowa mmukumbeene kutentekyesha eshina dya luenyenyi looso, byabya mbibofule bwashi atentekyeshe myanda yooso pabitale baaba booso bakyebe kupa dingi muwa. Na dingi, Yehowa nyi bapangile bintu byooso. Byabya atuuku’shi e na bukome bwa kupa dingi bantu muwa.

14, 15. Bishima bya Yoobo abitulongyesha kinyi pabitale lusangukilo?

14 Yoobo muntu sha lulamato, baadi auku’shi kwi lusangukilo. Bayipwishe bino: “Su muntu baafu, mmulombeene kwikala dingi na mûwa su?” Ndjo alungula Yehowa shi: “Okanyitâmina, nkakwitabe. Mwanda, okâbilá kummona’mi kipangwa kyobe.” Oolo,  Yoobo baadi auku’shi Yehowa atengyela bwashi nsaa ibalombana abuushe bafwe.​—Yoobo 14:13-15, EEM.

15 Opusha namu naminyi pabitale lukulupilo lwa kubuusha bafwe? Pangi we mukumbeene kwiyipusha’shi, ‘Kifuko kyande na ba kuuku bande bapwe kufwa, abakasanguka namu su?’ Kuuka’shi Yehowa akabusha bantu ku lufu akwitukankamika. Tubande kutala akyamba Bible bwa mbalo yabakashaala na benyi abakasanguka.

“ABAKAPUSHA EYI DYÊ, BAKATUUKYE MU MASHAMA”

16. Bantu abasanguka ku lufu abeekala na nshaleelo e naminyi pa nsenga?

16 Kala, bantu abaadi basangukye babashaleele dingi na bifuko byabo na ba kuuku baabo pano pa nsenga. Bino ndjo abikakitshika mafuku e kumpala, anka abikekala buwa bukile. Bwakinyi? Mwanda baaba abakasanguka abapete mushindo wa kushaala dingi pa nsenga bwa losoo kushii kufwa’nyi. Na abakashaala mu ndumbulwilo mwilekene ngofu na uno a ano mafuku. T’akukekala’nyi ngoshi, buntomboshi, na maladi nya.

17. Mbananyi abakasanguka?

17 Mbananyi abakasanguka? Yesu bambile’shi “abakapusha eyi dyê, bakatuukye mu mashama.” (Yowano 5:28, 29, EEM) Kibafumbwilwe 20:13 etulungula’shi: “Mbuu [kalunga ka mema] baalwishe bafwe baaye, lufu na kalunga nyembo bibaalwishe bafwe baabo.” Midiyo ya bantu ayipete dingi muwa. Na dingi, mutumibwa Mpoolo bakwile’shi, akwikala kusanguka kwa “balulame naa kwa bashii-balulame.” (Badika Bikitshino 24:15.) Byabya abipushisha kinyi?

Mu mpaladiisu, bafwe abakasanguka na kwimonena dingi na bakwabo

18. Mbananyi be munkatshi mwa “balulame” abakasanguka?

 18 Munkatshi mwa “balulame” mwi bafubi ba Yehowa be na lulamato babaadi na muwa kumpala kwa Yesu kufika pa nsenga. Bantu bu Nowa, Abrahame, Saraa, Moyiise, Luuta, na Estere abakasanguka bwa kushaala pa nsenga. We mulombeene kubadika pabitale bangi ba ku bano balume na bakashi mu mukanda wa Beena-Ebelu shapitre 11. Twi kwamba namu kinyi bwa bafubi  ba Yehowa basha lulamato bakwete kufwa ano mafuku? N’abo namu ‘mbalulame’ na abakebabuusha ku lufu.

19. “Bashii-balulame” mbananyi? Yehowa akebapa mushindo wa kukita kinyi?

19 Mu bantu “bashii-balulame,” mwi midiyo ya bantu bashii bapete mushindo wa kuuka Yehowa. Sunga bekala bapwe kufwa, Yehowa t’ebayilwa nya. Akebapa muwa, na bakapete mushindo wa kulonga bwa kumuuka na kumufubila.

20. Bwakinyi ta mmuntu ooso akasanguka?

20 Bino abilesha’shi muntu ooso mupwe kufwa akapete muwa su? Nya. Yesu bambile’shi bangi bantu t’abakasanguka nya. (Luuka 12:5) Nnanyi akebatshibila kiimu pabitale kusanguka sunga kukutwa kusanguka kwabo? Yehowa ndjo Nsushi a nfudiilo, anka mmupe Yesu matalwa a kwikala “bu nsushi a abatala na bafwe.” (Bikitshino 10:42) Yawa muntu ooso amweneka’shi ebubi,na shakyebe kwaluluka t’akasanguka nya.​—Tala Kikumbashilo 19.

KUSANGUKA BWA KWENDA MWIYILU

21, 22. (a) Kusanguka bwa nkashaala mwiyilu akupushisha kinyi? (b) Nnanyi muntu a kumpala bapetele luno lusangukilo?

21 Bible etulungula dingi bwa bangi bantu abakashaala mwiyilu. Nsaa ayisanguka muntu bwa kwenda mwiyilu, t’asanguka na mbidi ya musamba nya. Asanguka na mbidi ya mu kikudi bwa nkashaala mwiyilu.

22 Yesu nyi muntu a kumpala baadi mupete luno lusangukilo. (Yowano 3:13) Mafuku asatu kunyima kw’abo kwipa Yesu, Yehowa baadi mumubuushe ku lufu. (Misambo 16:10; Bikitshino 13:34, 35) Yesu tabaadi musangukye na mbidi ya musamba nya. Mutumibwa Mpyeele bakwile bwa Yesu, amba’shi  “Mwipayiibwe mu mbidi anka mupeebwe muwa mu kikudi.” (1 Mpyeele 3:18, Kilombeeno kipya 2014) Yesu baadi musangukye ku lufu bu muntu a mu kikudi sha bukome. (1 Beena-Kodinda 15:3-6) Anka Bible amba’shi ta naye mmuntu a nfudiilo nya.

23, 24. “Lombe lupeela” lubakwiile Yesu mbananyi? Na be bungi kinyi?

23 Kumpala kwashi afwe, Yesu balungwile balongi baye basha lulamato shi: “Nende mu kwinulumbulwila mbalo yanudya kwikeela.” (Yowano 14:2) Bino abipushisha’shi bangi ba ku balongi baye abasanguka bwa kushaala naaye mwiyilu. Be bungi kinyi? Yesu bakwile’shi abeekala kasaka kapeela, “lombe lupeela.” (Luuka 12:32) Mutumibwa Yowano batuushile bungi bukumbane pabaadi mumone Yesu “mwimane ku mwengye wa siyoona [mwiyilu], na bantu binunu lukama makumi ananka naa binanka.”​—Kibafumbwilwe 14:1.

24 Beena Kidishitu 144 000 abasanguka bwa kwenda mwiyilu nsaa kinyi? Bible etulungula’shi, byabya abikitshika kunyima kwa Yesu babanga kumunana mwiyilu. (1 Beena-Kodinda 15:23) Binobino twi mu kyakya kipungo, na bebungi ba ku bantu 144 000 tabapwile kusanguka benda mwiyilu. Baaba bakii pa nsenga bakwete kufwa ano mafuku, ababuushibwa bwa kwenda mwiyilu mususa umune. Kadi bantu bebungi abakasanguka bwa kushaala mu mpaladiisu pa nsenga.

25. Nkinyi kyatukalongo mu shapitre alondo?

25 Binobino, Yehowa akatusha bantu booso mu bupika bwa lufu, na kushimisha lufu bwa losoo. (Badika Yeeshaya 25:8.) Kadi baaba abende mwiyilu abakakitshi kinyi mwanka? Bible apatuula’shi abakamunana na Yesu mu Bufumu bwaye. Mu shapitre alondo, atukalongo bibungi pabitale uno mbulamatadi.

^ par. 9 Bible akula pabitale bangi bantu abaadi basangukye, bakulu na bakinga, balume na bakashi, beena Isaleele na bantu ba bingi bisamba. We mulombeene kubadika pabitale bano bantu mu ino mikanda 1 Banfumu 17:17-24; 2 Banfumu 4:32-37; 13:20, 21; Luuka 7:11-17; 8:40-56; Bikitshino 9:36-42; 20:7-12.