Enda bwa kuleshe myanda i mwanka

Enda bwa kuleshe kashibo ka myanda i mwanka

 SHAPITRE AKASAMOMBO

Su Muntu Baafu Ayiyaa Kunyi?

Su Muntu Baafu Ayiyaa Kunyi?

1-3. Bantu abelaa nkonko kinyi pabitale lufu na bingi bipwilo abibaluulaa naminyi?

BIBLE etupa uno mulayilo, “lufu taalwikala kwanka dimo.” (Kibafumbwilwe 21:4) Mu Shapitre 5 atwikalanga balongye abitupa nkuulo mushindo wa kupeta muwa wa ikalaika. Anka bantu bakwete nka kufwa. (Mulungudi 9:5) Byabya, lukonko lukata lwatwipusha nduno; su muntu baafu ayiyaa kunyi?

2 Lwaluulo lwa luno lukonko alwikalaa na muulo bikishekishe nsaa y’atushimisha muntu atudi bafule. Twi balombeene kwiyipusha’shi: ‘Bende kunyi? Kwete kwitumona su? Mmulombeene kwitukwasha su? Atukamumono’nyi dingi su?’

3 Bipwilo bibungi abyaluulaa ino nkonko mishindo ilekenelekene. Bangi abakula’shi su we muntu ebuwa wende mwiyilu, na su we muntu e bubi wende mwishiba dya kaalo. Bangi namu abakula’shi su muntu baafu, aluluka bu kikudi bwashi akashaale na ba nkambwa baye batababafwile. Bangi’nyi abakula’shi, su muntu baafu kunyima kwabo kumutshibila kiimu, akatandjikwa dya kabidi sunga’shi akekala na muwa mu ungi mushindo, pangi bu muntu sunga bu nyema.

4. Bipwilo bibungi bi na dilongyesha kinyi pabitale lufu?

4 Abimweneka’shi bipwilo bibungi abilongyeshaa myanda ilekenelekene. Anka pabitale lufu, bi na dilongyesha dimune. Abilongyesha’shi su muntu baafu, kwi kingi kintu akishaala na muwa. Mbya binyibinyi su?

 SU MUNTU BAAFU AYIYAA KUNYI?

5, 6. Nkinyi akikitshikaa su muntu baafu?

5 Yehowa nyi auku akikitshikaa patufwiyaa na mmupwe kwitulungula kyanka’shi, su muntu baafu, bashimisha muwa. Lufu nkukutwa kwikala na muwa. Byabya nsaa ayifu muntu, mpushisho aye na binangu byaye t’abitunungunuka na kwikala kwanka mbalo su ngimune nya. * Su muntu baafu t’amono’nyi, t’apusha’nyi, na dingi t’anangushena’nyi kintu su nkimune nya.

6 Nfumu Salomone bafundjile’shi “bafwe taabawuku kintu su nkimune.” Bafwe tabe na kifulo sunga mushikwa na “takwi sunga mufubo, sunga mulubu, sunga kapatupatu, sunga tudingi mu kalunga nyembo.” (Badika Mulungudi 9:5, 6, 10.) Na mukada wa Misambo 146:4, awamba’shi, nsaa ayifu muntu, ‘by’apwandjikisha kukita’ abifu namu.

KIBAABAKWILE KWI YESU PABITALE LUFU

Yehowa bapangile bantu bwabadya kushaala ikalaika pa nsenga

7. Yesu bakwile kinyi pabitale lufu?

7 Pabafwile Lazaare kuuku aye a kifulo, Yesu balungwile balondji baye’shi: “Kuuku etu Lazaare mmulâle tulo.” Yesu tabaadya alesha’shi Lazaare baadi ayikisha nya. Anka baadi mupatuule’shi: “Lazaare mufwe.” (Yowano 11:11-14, EEM) Byabya, Yesu baadi apwandikisha lufu na tulo. Ta mmwakule’shi Lazaare bayile mwiyilu sunga shi, mmwende kwi bakwabo ba mu kifuko babaadi bapwe kufwa nya. Ta mmwakule’shi Lazaare baadi akyengye mwishiba dya kaalo sunga’shi baadi mwende mu kutandikwa dingi bu ungi muntu sunga bu nyema ooo. Lazaare baadi nka bu muntu mulaale mu tulo twibungi. Bingi bifundwe abipwandikisha lufu na tulo twibukopo. Bible akula’shi nsaa ibabepayile Etshyene, “bapoone mu  tulo” twa lufu. (Bikitshino 7:60) Mutumibwa Mpoolo namu bafundile’shi bangi beena Kidishitu “mbalaale” mu tulo twa lufu.​—1 Beena-Kodinda 15:6.

8. Atwiuku naminyi’shi Efile Mukulu ta bapangile bantu bwabadya kufwa?

8 Efile Mukulu bapangile Adame na Eeva bwashi bafwe su? Nya. Yehowa bebapangile bwa kwikala na muwa wa ikalaika na mbidi ipwidikikye. Nsaa ibabapangile bantu kwi Yehowa, baadi mwibape lukalo lwa kwikala na muwa wa ikalayika. (Mulungudi 3:11) Nka bu bi ba nambutwile t’abakuminaa kumona bana babo abanunupa na kufwa, na Yehowa namu apushaa byabya mwanda wetu. Byabya,  su Efile Mukulu betupangile bwa kushaala ikalaika, bwakinyi atufwiya?

BWAKINYI ATUFWIYAA?

9. Bwakinyi mwiya ubaabadi bape Adame na Eeva kwi Yehowa taubaadi bukopo?

9 Mu lupango lwa Edene, Yehowa balungwile Adame shi: “Wekala na matalwa a kudya kikuba kya ku mutshi ooso wa mu lupango. Anka tookudya kikuba kya ku mutshi wa kushinguula buuwa sunga bubi, mwanda efuku dyoodi kyanka wekala na kya kufwa.” (Kibangilo 2:9, 16, 17) Uno mwiya taubaadi bukopo kukookyela nya, na Yehowa baadi na matalwa akulungula Adame na Eeva kibuwa na kibubi. Su abaadi bakookyele Yehowa, abaady’akuleesha’shi abanemeka bufumu bwaye. Abadya kulesha dingi’shi, be na lutumbu bwa bintu byooso bibaadi mwibape.

10, 11. (a) Nkipaso kinyi kibaadi Satana mudimbe Adame na Eeva? (b) Bwakinyi takubaadi mushindo wa kufwila Adame na Eeva lusa ku bibaabadi bakite?

10 Mbya malwa, Adame na Eeva abaadi batombokyele Yehowa. Satana balungwile Eeva shi: “Eyendo! Efile mmwinulungule shi, Tanudyanga bikuba bya mitshi yooso ii mu lupango?” Eeva nkwaluula’shi: “Twi balombeene kudya bikuba bya mitshi ya mu lupango. Anka kikuba kya mutshi wa munkatshy’a lupango, Efile Mukulu mmwambe’shi: ‘Tanwakwikidya sunga kwikikuma, tala nwafwa.’”​—Kibangilo 3:1-3.

11 Ndjo Satana nkumulungula’shi: “Nya taanufu’nwe. Anka Efile Mukulu auku’shi efuku dyanwikidi, meeso eenu aabuluka, dingi anwikala bu beefile balombeene kushinguula buuwa na bubi.” (Kibangilo 3:4, 5) Satana baadi mutakule Eeva bwa kunangusheena’shi baadi mulombeene kwata kitshibilo kya kukita kibuwa sunga kibubi aye nabeene. Mu yaya nsaa, aye nkumudimba  pabitale kibaadi kilombeene kukitshika su apela kukookyela. Satana nkwakula’shi, Eeva tabaadi mulombeene kufwa nya, ndjo Eeva nkudya kikuba akupu aye nkupa mulum’aye. Adame na Eeva abaadi abeuku‘shi Yehowa baadi mwibatunyishe kudya kyakya kikuba. Nsaa ibaabadi bekidye, abaadi batombokyele uno mwiya ubofule. P’aabo kwikidya, abakutshilwe kunemeka Nshabo a mwiyilu sha kifulo. Ta kubaadi mushindo wa kwibafwila lusa ku bibaabadi bakite nya.

12. Bwakinyi kutomboka kwa Adame na Eeva kubaadi kukalakashe Yehowa ngofu?

12 Banda kunangushena bibaadi bipushe Yehowa mwanda’shi ba nkambwa betu ba kumpala abapele kumunemeka! We kupusha namu naminyi su okwata mudimo wa kukusha mwan’obe mulume na mwan’obe mukashi kadi bakutombokyela na kupela kukita byabya byodi mwibatekye? T’abikutapa kwishimba su?

Adame batuukile ku lufuufi na baadi mwalukiile ku lufuufi

13. Nsaa ibakwile Yehowa shi: “waluka ku lufuufi,” bibaadi abipatuula kinyi?

13 Nsaa ibatombokyele Adame na Eeva, abaadi bashimishe muwa wa ikalaika. Yehowa balungwile Adame shi: “We lufuufi byabya waluka ku lufuufi.” (Badika Kibangilo 3:19.) Abipatuula’shi Adame baadi mulombeene kwaluluka dimo lufufi, bu bibaadi kumpala kwa kupangibwa. (Kibangilo 2:7) Kunyima kwa Adame kukita mulwisho, bafwile na ta mmwikale’nyi kwanka nya.

14. Bwakinyi atufwiyaa?

 14 Su Adame na Eeva tababaadi bapele kukookyela Efile Mukulu, abadya kwikala na muwa mpa na lelo uno. Anka, bu bibaabadi bakite mulwisho, abafwile. Mulwisho wi nka bu mukumbo wa lwambu watudi bapyane kwi ba nkambwa betu ba kumpala. Booso bwetu atutandjikwaa na milwisho, nyi bwakinyi atufwiyaa. (Beena-Looma 5:12) Anka, ino ta mpàngo Y’Efile Mukulu bwa bantu nya. Efile Mukulu t’akuminaa’shi bantu bafwe nya na Bible ayitanyina lufu bu “mwishikwanyi.”​—1 Beena-Kodinda 15:26.

BYA BINYIBINYI ABITUPA BULUNGANTU

15. Kwiuka bya binyibinyi pabitale lufu akwitwikasha mu bulungantu naminyi?

15 Bya binyibinyi pabitale lufu abitwikasha bulungantu ku malongyesha a madimi. Bible etulongyesha’shi bafwe t’abakyengaa sunga kwinyongola. Tatwi balombeene kwakula nabo, n’abo namu ta mbalombeene kwakula netu. Tatwi balombeene kwibakwasha, n’abo namu ta mbalombeene kwitukwasha. Ta be bya kwitunyoka, byabya, tatwi na kya kwibatshina nya. Aku namu, bipwilo bibungi abyakula’shi, bafwe be kwanka na twi balombeene kwibakwasha su tubaapa bakata ba bipwilo sunga basantu makuta bwashi basompoole mbidi yaabo. Anka nsaa y’atwiuku bya binyibinyi pabitale lufu, t’atukwatshibwa’nyi ku madimi’aabo nya.

16. Madimi kinyi abakwete kulongyesha lelo uno kwi bipwilo pabitale bafwe?

16 Satana kwete kufubisha bipwilo bya madimi bwa kwitudimba na kwitukuminyisha’shi bafwe be kwanka. Kileshesho; bingi bipwilo abilongyesha’shi su muntu baafu, kwi kintu kampanda akishala na muwa. Kipwilo kyenu namu akilongyeshaa byabya su? Akilongyesha namu akyakula Bible pabitale bafwe su? Satana kwete kudimba bantu bwa kwibakatusha kwi Yehowa.

17. Bwakinyi kwamba’shi Yehowa eelaa bantu mwishiba dya kaalo nyi nkumudimbiila?

 17 Ino myanda yabalambukisha mu bipwilo ta ngya binyibinyi nya. Kileshesho; bangi abalongyesha’shi bantu bebubi abakakyengyeshibwa mwishiba dya kaalo ka ikalaika. Kwakula byabya nkudimbiila Yehowa madimi. Ta mmulombeene kukyengyesha bantu mu kino kipaso nya! (Badika Yowano 4:8.) We mulombeene kupusha naminyi su omona muntu eele mwan’aye mboko mu kaalo bwa kumunyoka? We kumona’shi yawa muntu ntomboshi. Twe kukumiina su nkumwiuka nya.

18. Bwakinyi t’abitungu shi tutshine bafwe?

18 Bingi bipwilo abyambaa’shi su muntu baafu, aluluka bu kikudi. Byabya bipwilo abilongyeshaa’shi, abitungu kunemeka sunga kupusha byabya bikudi moo mwanda mbilombeene kufika bu ba kuuku be bukome sunga bu beshikwanyi netu. Bantu bebungi abakumiina ano madimi na kubanga kutshina bafwe. Ngi bwakinyi, bakwete kwibalangwila pamutwe pa kulangwila Yehowa. Tentekyesha’shi bafwe ta mbalombeene kupusha sunga kukita kintu kampanda, byabya tatwi na kya kwibatshina nya. Yehowa ngi Mupangi etu. Aye nyi Efile Mukulu a binyibinyi, na abitungu kumulangwila nka penda aye.​—Kibafumbwilwe 4:11.

19. Kuuka bya binyibinyi pabitale bafwe akwitukwasha naminyi?

19 Nsaa y’atwiuku bya binyibinyi pabitale bafwe, abitukalwila ku malongyesha a bipwilo bya madimi. Na bino bya binyibinyi abitukwasha bwa kupusha kalolo milayilo ya Yehowa pabitale nshalelo etu bwa mafuku aafiki.

20. Nkinyi kyatukalongo mu shapitre alondo?

20 Bipwa bibungi kumpala, Yoobo mufubi a Efile Mukulu bayipwishe bino: “Su muntu baafu, mukumbêne kwikala dingi na mûwa su?” (Yoobo 14:14, EEM) Muntu mupwe kufwa mmulombeene kusanguka su? Abitulungula Efile Mukulu mu Bible abitusangasha ngofu. Atukebimono mu shapitre alondo.

^ par. 5 Bangi abakumiina’shi anyima sunga kikudi akishalaa na muwa su muntu baafu. Bwa kuuka ingi myanda, tala Kikumbashilo 17 na 18.