Balongi ba Bible mu bipwa 1870

Nimero a kumpala a Kitenta kya Mulami, 1879

Kitenta kya Mulami kya ano mafuku

Mu Bible abaadi baleshe shi kunyima kwa lufu lwa Kidishitu, balambukishi ba madimi abakyebe kutuuka munkatshi mwa beena Kidishitu bwa kulwisha malongyesha a binyibinyi a mu Bible. (Bikitshino 20:29, 30) Byabya ndjo bibakitshikile kunyima kwa mafuku. Ababangile kusanga malongyesha a Yesu na nangunangu ya ba mpangano, abyo nkutuusha bwina Kidishitu bwa madimi. (2 Timotee 4:3, 4) Mushindo kinyi watuuku lelo uno shi twi na mpushisho ebuwa a akilongyesha Bible binyibinyi?

Nguba bakumbeene bwashi Yehowa aleshe bya binyibinyi. Yehowa baadi muleshe shi ‘ku kipungo kya nfudiilo kuuka kwa binyibinyi akukatama.’ (Danyele 12:4) Mu 1870, kasaka kapela ka bantu abaadi abakimbi bya binyibinyi bya mu Bible kabamwene shi malongyesha a bipwilo bibungi tangepushene na Bifundwe nya. Byabya, abo nkubanga kukimba mpushisho ebuwa a malongyesha a mu Bible na Yehowa baadi mwibakwashe bwashi bapushe Bifundwe kalolo.

Bantu basha mashimba atooka abalongyele Bible kalolo. Baaba Balondji ba Bible ba kishima, bano batudi balonde, abaadi na mayele a kulonga Bifundwe atukwete kutungunuka na kulonda lelo uno. Abaadi abataluula mutwe wa mwanda wi mu Bible akupu abakidi ku ungi. Pabafiki mbalo i verse a mu Bible abasha bapusha kalolo, abaadi abatala angi maverse bwa kumupatuula kalolo. Nsaa yabafiki ku nfudiilo a myanda ipusheene na bingi Bifundwe, abebifundu. Pababaadi abalekye Bible bwashi epatuule aye nabeene, abafumbwile bya binyibinyi pabitale eshina dy’Efile Mukulu na Bufumu bwaye, mpango yaaye pabitale bantu na nsenga, pabitale bafwe na lukulupilo lwa kusanguka. Kukimbuula kwabo nkwibakwashe bwa kutuuka mu bupika bwa ndambukisho na bipikwa bya madimi.—Yowano 8:31, 32.

Kubanga mu 1879 Balondji ba Bible abaadi bamone shi nguba balombana akuukisha bantu bya binyibinyi. Mu kyakya kipwa, ababangile kutuusha julunale atukwete kutungunuka na kutusha lelo uno, Kitenta kya Mulami Akilungula Bufumu bwa Yehowa. Binobino tukwete kulungula bantu bya binyibinyi mu maumbo 239 na mu ndimi 700. Kasha takwekeele kiukilo kya bya binyibinyi kikata bino!

  • Kunyima kwa lufu lwa Kidishitu, nkinyi kibakitshikile pabitale bya binyibinyi bi mu Bible?

  • Nkinyi kitukwashe bwa kufumbula bya binyibinyi pabitale Eyi dy’Efile Mukulu?